1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 icon

1. Вступ 5 Основи мови програмування 7
Назва1. Вступ 5 Основи мови програмування 7
Сторінка5/33
Дата конвертації21.03.2013
Розмір2.59 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
^

§ 2.6 Вправи та завдання
3 Вкажіть вірні імена змінних серед нижче приведених:

а) proba; б) _fire_; в) 5_step;

г) BoX; д) fi_re; е) step_5;

є) 5BoX; ж) maMa; з) _step_5;

4 Які з приведених нижче послідовностей символів є операторами присвоювання:

а) a := b; б) a = a+1; в) a:b–sqr(2);

г) a * x + b := 0; д) z := 0; е) z := z+1;

є) z := z + 1,2; ж) y := y; з) –y := y?

5 Вкажіть серед нижче написаної програми рядки з помилками:

{програма знаходить суму двох чисел,

введених з клавіатури }

program summa 2;

begin

a b S : integer;

a := 5;

b := a–2;

S = a + b;

writeln(' Сума = ' S);

end.

6 Які з наступних послідовностей символів є операторами вводу:

а) read(x, y, z); б) read x, y, z; в) read(x);

г) x := read(x); д) read(a; b); е) read(a, b+c);

7 Задати у вигляді оператора присвоювання наступні дії:

а) змінній х присвоїти значення, що дорівнює півсумі значень змінних х та у;

б) подвоїти значення змінної а;

в) значення змінної х збільшити на 0,1;

г) змінити знак значення змінної t.

8 Які з наступних послідовностей символів є операторами виведення:

а) write(x, y); б) write x, y, z; в) print x;

г) write(100); д) read(a; b); е) write(x, x+10,2);


^

3. Стандартні операції, процедури та функції
Ви вже мабуть чули фразу, що “можна бути чудовим математиком, зовсім не знаючи програмування, але не можна стати класним програмістом, не знаючи математики”. Ми з вами не ставимо перед собою мету стати видатним математиком (мабуть, що даремно!), але основні математичні операції, що використовуються в мові Паскаль, ми з вами повинні знати.

Рекомендуємо при вивченні матеріалу даної теми не “зазубрювати” напам’ять способи запису математичних операцій, а просто порозв’язувати задачі, що містяться в кінці розділу. У процесі розв’язування задач всі необхідні операції запам’ятаються самі по собі, а якщо ви через деякий час їх забудете, то неважко бути відкрити книгу в потрібному місці і згадати ту математичну функцію чи операцію, яка вам буде потрібна.

Крім математичних ми розглянемо також логічні операції та стандартні операції для роботи з символьною інформацією.


^

§ 3.1 Стандартні математичні операції мови
Всі наші дії при складанні програми зводяться до створення відповідної математичної моделі і опис її при допомозі відповідних математичних операцій. Що таке математична модель? Це питання досить складне і є окремою важливою темою, тому ми обмежимось лише тим, що скажемо так: математична модель, це конкретне явище, подія і т.д. описане при допомозі тільки математичних формул. Наведемо приклад: нехай нам потрібно зварити борщ. Ми спочатку вибираємо посуд, в якому будемо його варити відповідної місткості, потім, виходячи з об’єму посуду, складаємо калькуляцію: 200 г картоплі, 50 г червоного буряка, 75 г капусти, 40 г солі, 3 л води і т.д. В практичному житті жодна домогосподарка так не робить, всі продукти вона поміщає в посуд “на око”, і практично завжди отримує страву з гарними смаковими якостями. При поясненні механізму варіння борщу, ми повинні описати весь процес строго математично, в тому числі описати математично поняття “беремо”, “переміщуємо”, “доводимо до кипіння” і всі інші терміни, інакше ми просто, в кращому випадку, просто борщу не зваримо.

Для тих, кого цікавить питання розробки математичних моделей, ми рекомендуємо вибрати відповідні книги з списку літератури, приведеного в кінці даної книги.

Оскільки нам потрібно всі процеси описувати при допомозі математичних операцій, то і комп’ютер повинен ці операції знати і вміти їх виконувати. При виконанні всіх операцій, вони виконуються в тому порядку, що й у математиці, якщо нам потрібно змінити порядок виконання операцій, то слід використовувати дужки ( ), але у нашому розпорядженні є тільки круглі дужки. Крім того, потрібно пам’ятати про запис виразів тільки в один рядок. Для того, щоб уникнути помилок, рекомендуємо запам’ятати правила запису математичних виразів:

  • математичний вираз обов’язково записується в один рядок;

  • забороняється ставити підряд два знаки арифметичних операцій (+,–,*,/);

  • знак множення ставиться обов’язково;

  • з усіх видів дужок можна використовувати лише круглі;

  • математичні операції виконуються в такому порядку – спочатку виконуються дії в дужках, потім обчислюються функції, виконується множення і ділення (зліва направо), і лише потім додавання і віднімання (якщо вони не виконались раніше в дужках.

У мові Pascal визначені такі математичні операції:

+ – додавання;

– віднімання;

* – множення;

/ – ділення;

div – ділення націло;

mod – остача при діленні націло.

Перші чотири операції всім вам прекрасно знайомі. А от на операціях div та mod зупинимось більш детальніше. Проте, як ми побачимо буквально через декілька рядків, і ці операції вам добре знайомі, але ми їх раніше ніколи не вважали окремими арифметичними операціями.

Задача 9 Розділити 128 доларів між п’ятьма робітниками.

Розв’язання: Ділимо: 128 : 5 = 25,6. Тобто по 25 доларів і шістдесят центів кожному. Але от проблема – у нас є довільні купюри, але немає монет. Це в них там центи в обігу, а нам для чого вони! Це ж не наша державна валюта! Можна було б в банку обміняти валюту на гривні і розрахуватись з робітниками. Але знову проблема: сьогодні неділя і у всіх банках вихідний, а в пунктах обміну валюти на жаль також немає розмінної монети. А з робітниками обов’язково потрібно розрахуватись сьогодні. Вони, навіть, побачивши наші проблеми, дали згоду отримати трошки менше, але обов’язково сьогодні і доларами, бо ввечері їдуть по домівках, причому всі у різні сторони.

Робити нічого, ділимо, як нас перша вчителька учила:

128 | 5

10 25

_ 28

25

3

Тобто, “врахувавши багаточисленні побажання трудящих”, ми виплачуємо кожному з робітників по 25 доларів і 3 долари маємо економії (або заробітку – це вже як хто звик рахувати!).

Звична операція для вас? Мабуть, що так. Так от, ми з вами одночасно виконали дві операції – div i mod. Якщо ми ділимо націло 128 на 5, то отримуємо в частці 25 – це і є 128 div 5, а якщо ми шукаємо остачу при діленні націло, то отримуємо 3 – це є 128 mod 5, тобто вірними будуть наступні математичні записи: 128 div 5 = 25; 128 mod 5=3.

Виявляється, що нові на перший погляд для нас операції, є не новими, а просто діленням націло з остачею, відомим нам з початкової школи. Мудрість недаремно стверджує, що нове – це давно забуте старе.

Розглянуті операції div і mod є досить поширеними при складанні програм. Щоб переконати вас в цьому, розв’яжемо задачу.

Задача 10 Знайти суму цифр трицифрового цілого десяткового числа.

Розв’язання: Для довільного школяра ця задача є дуже простою. Для прикладу візьмемо число 128, що використовувалось в попередній задачі. 1+2+8 = 11. Отримали стільки ж? Молодці – візьмете вдома цукерку! Але спробуєте математичними операціями пояснити своєму “металевому другу” – комп’ютеру, як знайти суму цифр числа. Адже це ми, дивлячись на число, бачимо його цифри, в пам’яті ж ПЕОМ число зберігається повністю як одне ціле, тобто він не бачить розрядів. Отже ми повинні навчити його розбивати тризначне число на розряди. Що ж, спробуємо.

Отже число 128 має одну сотню, два десятки і вісім одиниць. Щоб отримати кількість сотень, потрібно саме число розділити націло на 100. Отже, якщо ми позначимо наше число n, а кількість сотень, десятків і одиниць, відповідно a, b, c, то можемо записати: a := n div 100. Відповідно кількість одиниць становить n mod 10, а кількість десятків (n div 10) mod 10. Кількість десятків можна виразити і по іншому. Спробуйте самостійно знайти іншу формулу для знаходження кількості десятків.

Отже нам залишилось лише додати знайдені три доданки і надрукувати результат. Маємо таку програму:

program sum3cifr;

var n, s, a, b, c : integer;

begin

write(‘ Введіть трицифрове число: ’);

readln(n);

a := n div 100;

b := (n div 10) mod 10;

c := n mod 10;

s := a + b + c;

writeln(‘ Сума цифр трицифрового числа ’,n,’ становить ’, s); readln;

end.

Наша програма не є взірцем майстерності програмування і ми до неї ще повернемось, коли набудемо необхідних знань. Але нам на даному етапі достатньо і того, що для довільного трицифрового (!) додатного (!) цілого (!) числа сума цифр шукається вірно.

Для кращого засвоєння операцій div та mod рекомендуємо спробувати розв’язати розглянуту задачу іншим способом.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33Схожі:

1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» є однією з найважливіших...
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconКурс «Спеціалізовані мови програмування»
Опанування мови програмування Java відкриває перспективи для застосування усього спектру технологій Java платформи. Метою та завданням...
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconАлгоритмічні мови та програмування Опис дисципліни
Програмування засобами мови Сі” “Системне програмування” “Об’єктно-орієнтоване програмування” “Числові методи”. В кінці 4 семестру...
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconВступ у програмування мовою Паскаль. Загальні відомо мості про мову Паскаль
Мова паскаль є універсальною мовою програмування високого рівня. Його основи розробив Ніклаус Вірт, професор технічного університету...
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconПрограма Предмет: моделювання в електроніці
Курс спирається на дисципліни „Вища математика”, „Загальна фізика”, „Основи програмування та алгоритмічні мови”
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconЛабораторна №7 Основи програмування
Присвоювання – найпростіше поняття програмування, але навіть і йому властиві певні тонкощі. Розглянемо приклад
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconЛекція №1. Загальна характеристика елементів мови програмування vba (Visual Basic for Application) Зміст Вступ 1 Мова vba І її можливості 1 Редактор Visual Basic 2
Лекція №1. Загальна характеристика елементів мови програмування vba (Visual Basic for Application)
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconПитання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр)
Загальна структура програми на мові Pascal. Призначення кожного розділу, який може бути присутнім в програмі та місце їх розташування....
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconПрограма 2012
Оап (основи алго­рит­мізації та програмування). Програма передбачає навчити учнів володінню комп’ютером, його операційною системою...
1. Вступ 5 Основи мови програмування 7 iconЗавдання для практичних І контрольних робіт із розділу «основи алгоритмізації та програмування»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи