Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» icon

Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Скачати 64.69 Kb.
НазваРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Дата конвертації24.03.2014
Розмір64.69 Kb.
ТипДокументи


Рекомендації щодо оформлення матеріалів

учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»


За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній номінації) беруть участь у другому турі, відповідно переможці другого туру беруть участь у третьому (заключному) турі.

Підставою для реєстрації учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» є надання комплекту документів відповідно до встановленого зразка.


 1. Матеріали оформляються та подаються на паперових та електронних носіях (презентацію, розробку уроків та позакласного заходу тільки в електронному варіанті).

 2. Матеріали, що подаються в паперовому вигляді, подаються в одному примірнику зібраними в папку із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові учасника Конкурсу та області, яку він представляє.

 3. Кожна сторінка має бути пронумерована.

 4. В описі досвіду, розробці уроків та позакласних заходах обов’язково вказувати посилання на джерела.

 5. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові учасника конкурсу та області, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.

 6. У представлених матеріалах має простежуватися система роботи вчителя над проблемною темою.

 7. Матеріали, надіслані на Конкурс, не повертаються.


Перелік

матеріалів учасника

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»


1. Заява вчителя про участь у Конкурсі.

2. Анкета.

3. Фотографії.

4. Опис досвіду.

5. Презентація досвіду.

6. Матеріали з досвіду роботи учасника (розробка уроків, позакласних заходів).


Додатково для участі у першому турі Конкурсу, подаються такі документи:

 • лист-представлення загальноосвітнього навчального закладу (обсяг – до 1 друкованої сторінки). Подається на бланку загальноосвітнього навчального закладу за підписом директора;

 • висновок про педагогічну та методичну діяльність вчителя готується заступником директора з навчально-виховного процесу, та повинен містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, Малої академії наук України, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність учителя на рівні навчального закладу, району, міста, області. Обсяг – до 2 друкованих сторінок.


Додатково для участі у другому турі Конкурсу, подаються такі документи:

 • лист-представлення відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради) (обсяг – до 1 друкованої сторінки). Подається на бланку відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради) освіти за підписом начальника відділу (управління);

 • висновок про педагогічну та методичну діяльність вчителя, який готується відповідним районним (міським) методичним кабінетом, та повинен містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, Малої академії наук України, конкурсах, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність учителя на рівні навчального закладу, району, міста, області. Обсяг – до 2 друкованих сторінок.


Додатково для участі у третьому турі Конкурсу подаються такі документи:

 • лист-представлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (обсяг – до 1 друкованої сторінки;

 • висновок відповідного закладу післядипломної педагогічної освіти про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу (обсяг - до 2 друкованих сторінок).*Вимоги щодо надання матеріалів подані нижче.


Опис власного досвіду

    1. В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї роботи.

    2. Опис досвіду подається в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в Microsoft Word.

    3. Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий порядок:

 • обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;

 • висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;

 • перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;

 • розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 • розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;

 • аналіз результатів професійної діяльності, динаміка змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

 • проблеми і труднощі, з якими він зіткнувся в процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання;

 • власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів предмету, який він викладає.


5. Презентація власного досвіду

 1. Презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point, обсяг презентації – до 15 слайдів в електронному варіанті.

 2. При підготовці презентації необхідно враховувати наступне:

 • матеріал слід викладати стисло з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;

 • інформацію необхідно ретельно структурувати;

 • висновки, визначення, правила тощо подавати великим планом, бажано ілюструвати фотографіями, малюнками, схемами;

 • другорядну інформацію слід вміщувати внизу сторінки;

 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст, мати чіткі пояснення;

 • рядок має містити 6 – 8 слів, а слайд 6 – 8 рядків;

 • загальний обсяг тексту не повинен перевищувати 50-ти;

 • заголовок має містити і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, витримані в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора.____________________ область

Презентація педагогічного досвіду вчителя __________________________ школи (повна назва) ______________________________району

ПІБ автораТЕМА
ВСТУП, у якому коротко розкрито:

 • актуальність досвіду, світові та вітчизняні тенденції вирішення поставлених завдань;

 • науково-понятійний апарат (предмет, об’єкт, мета дослідження, практичне, теоретичне значення (цінність), гіпотеза тощо);
^ ОСНОВНА ЧАСТИНА


* інформація про досліджувану проблему повинна містити аргументовані тези, відзначатися системністю, доказовістю, практичною спрямованістю узагальненої системи роботи вчителя.

 • науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи;

 • нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідний, експериментальний характер;

 • розкриття нових доказів або деталізація дослідження, педагогічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал.
ВИСНОВКИ


 • у висновках подається оцінка одержаних результатів роботи, вивчення яких дає можливість коригувати педагогічну діяльність, спрямувати її досягнення мети та завдань, визначити ефективність застосованих методів і прийомів, засобів тощо;

 • доцільно продемонструвати результативність роботи над зазначеною проблемою за атестаційний період (реальний приріст знань, умінь, навичок, якостей учнів, поліпшення показників роботи з обдарованими дітьми, науково-методичної роботи в школі, районі (місті) тощо).
РЕКОМЕНДАЦІЇ


Пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження та шляхів розповсюдження і популяризації досвіду:

 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом на методичних та педагогічних семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях, у процесі курсового підвищення кваліфікації, внесення досвіду до інформаційних банків, картотек;

 • видання спеціальної літератури наукового, методичного та популярного характеру;

 • повідомлення через засоби масової інформації тощо.
БІБЛІОГРАФІЯ


Даний розділ повинен містити список використаної літератури, при можливості – назви видань, на які не було посилань у досвіді, але які можуть викликати інтерес (список рекомендаційної літератури).


6. Матеріали з досвіду роботи вчителя

Матеріали з досвіду роботи подаються в електронному варіанті, які виконані в Microsoft Word, а саме:

 • розробка уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків в електронному варіанті);

 • розробка одного позакласного заходу за визначеною проблемою (електронний варіант);

 • дидактичне забезпечення, що ілюструють вирішення проблеми, над якою працює вчитель.

Схожі:

Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній номінації) беруть участь...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній номінації) беруть участь...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки матеріалів учасниками районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
Розроблено Барським районним методичним кабінетом на основі методичних рекомендацій щодо проведення всеукраїнського конкурсу «учитель...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconНаказ №14 Про проведення другого туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року 2013
Про проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2013”, наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconУкраїна Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
«Про проведення першого та другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» до 18. 01. 2013 року потрібно...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconНаказ № Про підсумки районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011»
«Про проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» в листопаді-грудні цього року проведено районний тур...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconНаказ №01 Про підсумки першого етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013»
«Учитель року 2013», наказу відділу освіти від 22. 10. 2012 року №189«Про проведення в 2012-2013 навчальному році Всеукраїнського...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» iconНаказ №600 Про проведення першого та другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року 2013
Учитель року”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №638, зі змінами (далі – Положення), наказу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи