Звіт про хід проведення атестації icon

Звіт про хід проведення атестації
Скачати 52.55 Kb.
НазваЗвіт про хід проведення атестації
Дата конвертації14.03.2013
Розмір52.55 Kb.
ТипЗвітЧернівецька обласна рада

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Комунальний заклад

Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

імені Назарія Яремчука”
59200 .м.Вижниця , вул.Романа Шухевича, 8, Чернівецької обл,: тел./факс (03730) тел. 2-12-69, 2-16-34, 2-21-43, 2-21-44,

інд.код 21433223, р/р 35416001001024 в ГУДК у Чернівецькій області , МФО 856135


ЗВІТ

про хід проведення атестації

у комунальному закладі «Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. ім. Н.Яремчука у 2010/2011 н.р.

Дирекцією школи-інтернату проведена організаційна та методична робота по забезпеченню належного рівня атестації педагогів відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

Основною метою проведення атестації в школі ми ставили: вдосконалити навчально-виховний процес, активізувати творчу професійну діяльність вчителя, вивчити його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створити оптимальні умови для вивчення і впровадження педагогічного досвіду кращих учителів школи, стимулювати безперервну фахову та загальну освіту, підвищити відповідальність за результати своєї роботи, за рівень навчальних досягнень учнів, рівень підготовленості до їх самостійного життя.

Зробивши відповідний аналіз п’ятирічного циклу атестацій, розроблено заходи щодо проведення атестації у 2010/2011 навчальному році. У методичному кабінеті поновлено куточок «Атестація в школі», де розміщені відповідні розпорядчі документи , графік засідань, план роботи, заходи, щодо проведення атестації. Кожен педагог , що атестується, складав і погоджував з атестаційною комісією індивідуальний план роботи. Повторно ознайомлено працівників школи з нормативними документами про атестацію. Педагоги, які атестуються пройшли курсову перепідготовку. Їх ознайомлено з графіком і планом проведення атестації.

Потягом атестаційного періоду вивчалася робота вчителів, які атестуються. Проводились шкільні наради з питань атестації, засідання шкільних методоб’єднань, звіти на робочих місцях, відкриті уроки. Адміністрацією школи, шкільними методичними об’єднаннями та методичною радою розроблено технологічну карту вивчення творчої діяльності вчителя під час атестації.


2

Ознайомлено з характеристикою кожного вчителя, що атестується, згідно графіку проведено співбесіди з ними, оцінено його роботу педколективом, учнями, батьками.

Атестаційна комісія, педколектив розглядають атестацію як шлях до створення справжньої атмосфери творчості. З цією метою в школі проходили декади атестуючих, під час яких поетапно проводились відкриті уроки, позакласні заходи, огляд педагогічних скарбничок, робочих місць.

Критерії оцінювання роботи вчителя під час атестації розглядалися в трьох аспектах: інформативний, результативний, діагностичний.

Ведеться журнал видачі атестаційних листів, протоколи засідань атестаційної комісії. Педагоги оформляють атестаційні матеріали у вигляді папок та буклетів. На заключному етапі атестаційного періоду проводяться анкети визначення рівня професійності педагога та його фахової компетенції. Кращий досвід атестованих учителів впроваджується в роботу школи та оформляється відповідно до вимог.

Матеріали працівників, які атестувалися, зберігаються у методичному кабінеті школи і є скарбничкою для молодих учителів.

У 2010/2011 н.р. атестувалося 4 педагоги. У ході проведення атестації проведено багато цікавих заходів, виготовлено наочність та роздатковий матеріал.

Цікаво та доступно проводить уроки фізики Кречмаровська С.М., учитель фізики. Вона використовує методи та засоби передачі нового матеріалу шляхом постановки демонстраційного експерименту, що значно підвищує ефективність уроків та поліпшує якість знань учнів. Намагається зав­жди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера. Цікаво та змістовно провела тиждень фізики у школі, залучивши учнів 7-10 класів. Використала творчі здібності учнів для популяризації фізики як цікавого, життєнеобхідного предмета. Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах. ЇЇ вихованці неодноразово беруть участь у Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня».

Співпрацює з вихователями та батьками учнів. Естетично оформила кабінет фізики, Астрономічний куточок.

Григорійчук Н.В., учитель початкових класів працює над проблемою «Розвиток мислення у молодших школярів».

Під час проведення уроків використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності. Спрямовує діяльність учнів до творчого мислення, розвиває в них інтерес до навчання, прививає їм любов до читання. Вміло здійснює міжпредметні зв’язки, вдало поєднує індивідуальні та колективні форми навчання. Використовує унаочнення , ігровий матеріал. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у на­вчальному процесі. Її уроки носять емоційний характер, сприяють активності кожної дитини. Велику увагу надає формуванню в учнів вміння відтворювати в уяві прочитане, розвиває у дітей читацький інтерес.


3

Учитель інформатики Скотник В.І. зарекомендував себе як від­повідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Проводить уроки з ура­хуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного на­вчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів. Під час проведення уроків багато уваги приділяє практичній роботі. На його уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у на­вчальному процесі. Завдячуючи правильній організації роботи, Скотник В.І. до­сяг належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, веде гурткові за­няття з програмування, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах. Його вихованець протя­гом двох років ставав переможцем районної олімпіади з інформатики.

Необхідно відзначити наполегливу роботу Скотника В.І. щодо технічного оснащення кабінету інформатики, поповнення на­вчальними посібниками та методичною літературою. Користується авторитетом серед учнів та колег по роботі.

Харав’юк Світлана Юріївна, як вихователь уміло забезпечує ефективність позакласних виховних заходів. Прививає учням навички самообслуговування, особистої гігієни, бережливе відношення до шкільного майна. Виховує в учнів організованість, любов до праці. Співпрацює з вчителями. Особистим прикладом виховує в учнів любов до праці, до природи, до ближнього. Велику увагу приділяє фізичному розвитку та загартуванню учнів.

За наслідками атестації Григорійчук Н.В. встановлено, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії», Скотнику В.І., Харав’юк С.Ю. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії». Рішенням обласної атестаційної комісії Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА встановлено, що Кречмаровська С.М., учитель фізики, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії

Про хід проведення атестації висвітлено у фотобуклеті, який зберігається у школі та видано наказ «Про підсумки атестації медпрацівників у 2010/2011 н.р.»

Атестація в школі дала змогу визначити рівень знань, умінь, творчості педагога, об’єктивно оцінити його діяльність. Це стимул для досвідчених і справжня школа для молодих педагогів.


Директор школи-інтернату І.І.ПогурськийСхожі:

Звіт про хід проведення атестації iconЗвіт про роботу опорних навчальних закладів за 2011-2012 н р. Аналітичний звіт про хід впровадження методу проектів у виховний процес
Аналітичний звіт про хід впровадження методу проектів у виховний процес
Звіт про хід проведення атестації iconНаказ №160 м. Мала Виска Про створення районної апеляційної комісії з питань проведення державної підсумкової атестації в школах району
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області...
Звіт про хід проведення атестації iconПро проведення атестації державних службовців районної державної адміністрації
«Про проведення атестації державних службовців», листа щодо проведення атестації державних службовців Харківської обласної державної...
Звіт про хід проведення атестації iconДодаток 2 до наказу № від 10. 10. 2007 р
Підготовка наказу про проведення атестації в школі. Ознайомлення з графіком і планом проведення атестації
Звіт про хід проведення атестації iconНаказ №296 смт Рокитне Про підсумки проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району
Київської облдержадміністрації від 10. 03. 2011 №73 «Про закінчення 2010\2011 навчального року та проведення державної підсумкової...
Звіт про хід проведення атестації iconРегламент проведення державної атестації вільхівецького навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок"
Подання директором навчального закладу заяви про проведення атестації разом з матеріалами самоаналізу освітньої діяльності До 05....
Звіт про хід проведення атестації iconНаказ № м. Ізяслав Про апеляційні комісії
Міністерства освіти і науки України від 21. 12. 2009 р. №1151 для забезпечення об’єктивного проведення державної підсумкової атестації...
Звіт про хід проведення атестації iconАлгоритм проведення атестації педкадрів в установі освіти
Ознайомлення педагогічного колективу з графіком атестації, «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України»
Звіт про хід проведення атестації iconПро дострокове проведення державної підсумкової атестації
До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення від батьків учнів загальноосвітніх навчальних закладів з приводу...
Звіт про хід проведення атестації iconНаказ №124 Про проведення державної підсумкової атестації у 4 класах загальноосвітніх шкіл І ступеня Відповідно до п 1 Положення про державну підсумкову атестацію
Учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та з метою забезпечення об‘єктивного проведення державної підсумкової атестації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи