Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці icon

Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці
НазваНаказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці
Сторінка3/5
Дата конвертації30.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5

НАКАЗ N ______
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
про припинення трудового договору (контракту)


Звільнити "___" ____________ 20__ року  

Табельний номер 

  


______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)
______________________________________________________________________________________
назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації
______________________________________________________________________________________
(причина звільнення)
______________________________________________________________________________________
(підстави звільнення)

  Вихідна допомога ___________ грн. ________ коп.
 Керівник
підприємства
(установи, організації) 

 
_____________________
підпис 

 
______________________________
П. І. Б. ^ З наказом (розпорядженням) ознайомлений 

_________________
підпис працівника 

"___" ____________ 20__ року   

_______________________________________________________________________________________________
      Найменування підприємства (установи, організації)
_______________________________________________________________________________________________
назва структурного підрозділу

^ Типова форма № П-5

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489 

 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________________________ 

Дата заповнення 

Звітний період 

  

з 

по 

  

  


^

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ


Умовні позначення 

Код 

  

Умовні позначення 

Код 

буквений 

цифровий 

буквений 

цифровий 

Години роботи, передбачені колдоговором 

Р 

01 

Відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами (стаття 17 Закону України "Про відпустки") та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону України "Про відпустки") 

ВП 

16 

Години роботи працівників, яким встановлено неповний робочий день (тиждень) згідно з законодавством 

РС 

02 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти річного віку (ст. 25 п. 3 Закону України "Про відпустки") 

ДД 

17 

Вечірні години роботи 

ВЧ 

03 

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (стаття 26 Закону України "Про відпустки") 

НА 

18 

Нічні години роботи 

РН 

04 

Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) 

БЗ 

19 

Надурочні години роботи 

НУ 

05 

Неявки у зв'язку з переведенням за ініціативою роботодавця на неповний робочий день (тиждень) 

НД 

20 

Години роботи у вихідні та святкові дні 

РВ 

06 

Неявки у зв'язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб'єктами господарювання 

НП 

21 

Відрядження 

ВД 

07 

Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов'язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул і т. ін.) 

ІН 

22 

Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону України "Про відпустки") 

В 

08 

Простої 

П 

23 

Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону України "Про відпустки") 

Д 

09 

Прогули 

ПР 

24 

Додаткова відпустка, передбачена ст. 20, 21, 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

Ч 

10 

Масові невиходи на роботу (страйки) 

С 

25 

Оплачувана тимчасова непрацездатність 

ТН 

26 

Творча відпустка (ст. 16 Закону України "Про відпустки") 

ТВ 

11 

Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв'язку з побутовою травмою та ін. підтверджена довідками лікувальних закладів) 

НН 

27 

Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням (ст. 13, 14, 15, 151 Закону України "Про відпустки") 

Н 

12 

Неявки з нез'ясованих причин 

НЗ 

28 

Відпустка без збереження заробітної плати у зв'язку з навчанням (п. 12, 13, 17 ст. 25 Закону України "Про відпустки") 

НБ 

13 

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов'язковому порядку (ст. 25 крім п. 3, 12, 13, 17 Закону України "Про відпустки") 

ДБ 

14 

Інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами 

ІВ 

29 

Інші причини неявок 

І 

30 

Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону України "Про відпустки") 

ДО 

15 

  

  

  ^ ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ

N
п/п 

Та-
бель-
ний но-
мер 

Стать (ч/ж) 

П. І. Б., посада 

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) 

Відпрацьовано за місяць 

Всьо-
го нея-
вок 

з причин за місяць 

Ок-
лад, та-
риф-
на став-
ка, грн. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Х 

днів 

годин 

основна та додат-
кова від-
пустки 

від-
пустки у зв'язку з нав-
чанням, творчі, в обов. порядку та інші  

від-
пустки без збере-
ження заро-
бітної плати за згодою сторін 

відпу-
стки без збере-
ження з/п на період припи-
нення вико-
нання робіт 

пере-
вод на непов-
ний робо-
чий день (тиж-
день) 

тим-
часо-
вий пере-
вод на інше під-
при-
ємство 

про-
стої 

про-
гули 

страй-
ки 

тим-
часова непра-
цездат-
ність 

інші 

  

всього 

з них: 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

над-
уроч-
но 

ніч-
них 

ве-
чір-
ніх 

вихід-
них, свят-
кових 

го-
дини 

коди 8 - 10 

коди 11 - 15, 17, 22 

коди 18 

коди 19 

коди 20 

коди 21 

коди 23 

коди 24 

коди 25 

коди 26 - 27 

коди 28 - 30 

  

дні 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
^ Відповідальна особа 

_______________________
(посада) 

Керівник структурного
підрозділу  

______________________
(посада) 

Працівник кадрової служби 

___________________________
(посада) 

"__" ________ 20__ р. 

_________
(підпис) 

_____________
(П. І. Б.) 

"__" ________ 20__ р. 

_________
(підпис) 

____________
(П. І. Б.) 

"__" ________ 20__ р. 

__________
(підпис) 

_______________
(П. І. Б.) 
Примітка.

1. На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному працівнику. При цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати нормальної його тривалості.

2. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.  


^ Типова форма № П-6 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489  
1   2   3   4   5Схожі:

Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconНаказ №756 Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації
Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconПро затвердження типових форм первинного обліку
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку І статистики ( 326-93-п ) наказ...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconТелефон 5-15-48 Загальні відомості про дитину
Моз україни від 27. 12. 99 №302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)")...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconКартка стану здоров'я І розвитку дитини
Моз україни від 27. 12. 99 №302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)")...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconПро затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21. 02. 2001
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21. 02. 2001 n 157 "Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconПро затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\'я україни нака з 01. 12. 2004 n 587
...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconКартка стану здоров'я І розвитку дитини (дані попереднього обстеження) Фастівська районна психолого-медико-педагогічна консультація Місце знаходження: м. Фастів, вул Суворова,1
Моз україни від 27. 12. 99 №302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)")...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconМедична документація форма первинної облікової документації №063/o затверджено
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconМедична документація форма первинної облікової документації №064/о затверджено
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває...
Наказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці iconМедична документація форма первинної облікової документації №058/о затверджено
Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи