Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики icon

Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики
Скачати 119.75 Kb.
НазваЛекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики
Дата конвертації24.11.2012
Розмір119.75 Kb.
ТипЛекція
1. /Запитання до модульного контролю2.doc
2. /Запитання до модульного контролюь1.doc
3. /Тема 6 лекц_я.doc
4. /Теми реферат_в.о_бд.doc
Інформації з обмеженим доступом? 18. Яка інформація відноситься до інформації про фізичну особу (персональних даних)? 19. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» які висуваються вимоги до обробки персональних даних? 20.
Запитання до модульного контролю №1
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики
Рефератів Сутність та основні положення концепції національної безпеки України. Політична безпека України. Економічна безпека України. Екологічна безпека України

ЛЕКЦІЯ

Тема 6. Основи державної інформаційної політики.


 1. Визначення та мета інформаційної політики держави.

 2. Сутність концепції національної інформаційної політики.

 3. Основні напрями національної інформаційної політики.

 4. Програма входження держави в інформаційне суспільство.

5.Державна політика забезпечення інформаційної безпеки.


В інформаційному суспільстві політика та інформація – це взаємозалежні явища, що впливають одне на одне в процесі соціального управління. Дійсно, якість інформації та її доступність, сучасні інформаційні технології, що радикально збільшують обсяг і швидкість поширення інформації, викликають глибокі зміни в політиці конкретної держави, роблять суттєвий вплив на характер і системи управління

(точна інформація підвищує ефективність влади, дозволяє вчасно скорегувати обраний напрямок дій, відреагувати на обставини, що знову з’являлись).

Водночас і політичні структури впливають на інформацію, ступінь її відкритості, процеси доставки, характер передачі споживачу.

Тому дуже важливо яку державну політику буде вести Україна.

Інформаційна політика держави [infopolicy] (від грец. мистецтво керувати державою) — це головні напрямки і предмет діяльності держави в галузі інформації.

Основною метою інформаційної політики є створення умов для ефективного і якісного інформаційного забезпечення стратегічних і оперативних завдань соціального і економічного розвитку держави.

Основними напрямами державної інформаційної політики є: ( ст.3 Закону України «Про інформацію»)

- забезпечення доступу кожного до інформації;

- забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання,
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту
інформації;

- створення умов для формування в Україні інформаційного
суспільства;
- забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів
владних повноважень;
- створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток
електронного урядування;
- постійне оновлення, збагачення та зберігання національних
інформаційних ресурсів;
- забезпечення інформаційної безпеки України;
- сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та
входженню України до світового інформаційного простору.

В Україні розроблений проект Концепції національної інформаційної політики, яка визначає правові, економічні та організаційні засади національної інформаційної політики та інформаційної безпеки держави.

Метою Концепції є створення умов для побудови в державі розвиненого інформаційного суспільства як органічного сегмента глобального інформаційного товариства, забезпечення пріоритетного розвитку інформаційних ресурсів та інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, захисту національних моральних і культурних цінностей, забезпечення конституційних прав на свободу слова та вільний доступ до інформації.

Сфера дії Концепції Дія цієї Концепції поширюється на суспільні відносини у сфері інформаційної діяльності, на формування і здійснення збалансованої інформаційної політики як складової частини соціально-економічної політики держави з пріоритетом національних інтересів України, та стратегії розвитку і використання національних інформаційних ресурсів. Дія Концепції не поширюється на інформаційні відносини, що виникають у процесі побутового спілкування, літературно-мистецької та науково-творчої діяльності, на зміст інформації, що є продуктом художньої творчості.


Основні напрями національної інформаційної політики

Концепція національної інформаційної політики пропонує основні напрями національної інформаційної політики у сфері суспільних відносин, в економічній сфері та в організаційній сфері.


У сфері суспільних відносин:

• забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та діяльності в інформаційному просторі держави, недопущення втручання у зміст і внутрішню організацію інформаційних процесів, окрім випадків, визначених Конституцією України;

• створення розвиненої інформаційно-комунікаційної інфраструктури для створення, збирання, обробки, зберігання та використання національних інформаційних ресурсів;

• збереження вітчизняного (національного) інформаційного продукту, національно-культурних і духовних цінностей України, її інформаційна та національно-культурна ідентифікація у світовому інформаційному просторі;

• всебічна державна підтримка засобів масової інформації та забезпечення соціально-правового захисту журналістів, інших творчих працівників, які займаються інформаційною діяльністю;

 • забезпечення вільного функціонування засобів масової інформації;

 • створення умов для побудови в Україні розвиненого інформаційного суспільства, зростання ролі засобів масової інформації у розвитку українського суспільства.


В економічній сфері:

 • збереження, розвиток та ефективне використання об'єктів національного інформаційного простору, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України;

 • створення умов для розвитку та захисту об'єктів національного інформаційного простору всіх форм власності;

 • сприяння конкуренції, недопущення монополізації ринку інформаційних послуг, у тому числі рекламних;

 • розвиток ринку інформаційних ресурсів у поєднанні з державним регулюванням інформаційної діяльності, створення умов для комерційної діяльності в інформаційній сфері;

• економічна підтримка державою розвитку інформаційної інфраструктури та інформаційної системи держави в цілому незалежно від форм власності на об'єкти, що будуються і розвиваються, сприяння розробці і впровадженню новітніх інформаційних технологій;

• підтримка вітчизняного виробника інформаційного продукту.

В організаційній сфері:

• створення умов для своєчасного, якісного і ефективного інформаційного забезпечення громадян, органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян;

• адміністративний, технічний, правовий захист вітчизняного (національного) інформаційного продукту України, інформаційних ресурсів у цілому;

 • дотримання принципів Європейської Конвенції про права людини, міжнародних договорів та угод у галузі міжнародного інформаційного співробітництва, згода на обов'язковість яких надана Україною;

 • інтеграція України в міжнародний інформаційний простір, сприяння створенню конкурентноспроможної інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

• забезпечення ефективної присутності України в світовому інформаційному просторі шляхом розвитку транскордонного мовлення, поширення у світі вітчизняної культурно-мистецької і друкованої продукції;

• послідовне здійснення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, вдосконалення, використання та заохочення творчих кадрів в інформаційній сфері.

Концепція національної інформаційної політики висвітлює стратегію, напрями діяльності та завдання держави в різноманітних галузях інформаційної сфери: засобах масової інформації, інформаційних технологіях та телерадіоінформаційній інфраструктурі, видавничій справі, архівній та бібліотечній справі, кінематографії, рекламній та виставково-ярмарковій діяльності, у сфері етнічної культури. Особливе місце в Концепції займає державна політика забезпечення інформаційної безпеки України.


Програма входження держави в інформаційне суспільство

Інформаційне суспільство – суспільство, в якому більшість працівників зайняті виробництвом, зберіганням, переробленням і реалізацією інформації, особливо вищої її форми – знань.

У багатьох країнах вже розроблені або розробляються програми їх входження в інформаційне суспільство і робляться практичні кроки по реалізації таких програм.

В 2007 році Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», де говориться, що одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи
суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

Програма входження держави в інформаційне суспільство — це план діяльності держави з реалізації Концепції національної інформаційної політики. Він спрямований на вирішення завдань формування сучасної інформаційної сфери (середовища), що забезпечує ефективний розвиток засобів масової інформації, формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг, а також прийняття термінових заходів, спрямованих на створення єдиного інформаційного простору держави і його інтеграції в світовий інформаційний простір та встановлення жорсткого контролю за державними системами зв'язку та телекомунікацій. Програма повинна передбачати розгляд наступних напрямків:

 • формування і розвиток інформаційної інфраструктури держави;

 • реалізація права на інформацію в інформаційних мережах;

• захист особистості, суспільства, держави від неякісної, фальшивої інформації і дезінформації;

• захист інтелектуальної власності в інформаційних мережах;

• захист інформації, в тому числі персональних даних, даних в інформаційних мережах;

 • застосування можливостей інформаційних технологій для розвитку нових форм трудової діяльності, освіти і виховання;

 • захист прав споживачів та розвиток конкуренції в мережах;

 • реалізація відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері;

 • стандартизація як засіб сумісності в мережах;

• міжнародне співробітництво з проблем створення глобального інформаційного суспільства;

• координація робіт з реалізації програми.


Державна політика забезпечення інформаційної безпеки


Основні поняття політики забезпечення інформаційної безпеки держави


Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України полягає у:

 • забезпеченні конституційних прав людини на доступ до інформації, використанні інформації в інтересах здійснення не забороненої чинним законодавством діяльності, фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, а також у захисті інформації, яка стосується особистої безпеки громадянина;

 • створенні умов для гармонійного розвитку інформаційної структури, для реалізації конституційних прав і свобод людини й громадянина у сфері отримання інформації та використання її з метою забезпечення непорушності конституційного ладу, суверенітету й територіальної цілісності України, політичної, економічної та соціальної стабільності, безумовного забезпечення законності й правопорядку, розвитку та взаємовигідного міжнародного співробітництва.

Засадами державної політики щодо забезпечення інформаційної безпеки є:

 • дотримання конституційних прав і свобод людини й громадянина у сфері отримання інформації і користування нею, забезпечення духовного відродження України, зберігання і зміцнення моральних цінностей суспільства, традицій патріотизму й гуманізму, культурного й наукового потенціалу;

 • здійснення інформаційного забезпечення державної політики України, пов'язане з доведенням до української та міжнародної громадськості достовірної інформації про державну політику України, її офіційної позиції стосовно соціально значущих подій українського та міжнародного життя, з забезпеченням доступу громадян до відкритих інформаційних ресурсів;

• розвиток сучасних інформаційних технологій, вітчизняної індустрії інформації, в тому числі індустрії засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку, забезпечення потреби внутрішнього ринку її продукцією і вихід цієї продукції на світовий ринок, а також забезпечення накопичення, зберігання та ефективного використання вітчизняних ресурсів;

• захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, забезпечення безпеки інформаційних і телекомунікаційних систем, як наявних, так і тих, що створюються на території України.


Основні загрози інформаційній безпеці держави


Основними загрозами інформаційній безпеці держави є:

Основними загрозами інформаційній безпеці України є:

 • обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;

 • цензура, у тому числі опосередкована цензура;

 • руйнування системи суспільних цінностей, шкідливий вплив інформації на духовне і фізичне здоров'я особи;

 • маніпулювання громадською думкою;

 • порушення штатного режиму функціонування, руйнування критично важливих інформаційних мереж, систем управління;

 • несанкціонований витік таємної, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом;

 • знищення (навмисне пошкодження, псування, приховання) інформаційних ресурсів, програмного забезпечення;

 • низький рівень інтегрованості України у світовий інформаційний простір;

 • діяльність іноземних політичних, економічних, військових, розвідувальних та інших структур, спрямована проти інтересів України в інформаційній сфері;

 • прагнення деяких країн і транснаціональних об'єднань до домінування у світовому інформаційному просторі, що призводить до обмеження національних інтересів України, витіснення її із зовнішнього та внутрішнього інформаційного ринку;

 • збільшення технологічного відриву ряду держав світу і нарощування їх можливостей у протидії створенню конкурентоспроможних вітчизняних інформаційних технологій;

 • невідповідність нормативно-правової бази, що регулює відносини в інформаційній сфері, вимогам часу;

 • активне просування на внутрішній ринок програмно-апаратних засобів захисту інформації зарубіжного виробництва, включаючи і засоби криптографічного захисту, які не забезпечують відповідного рівня захисту;

 • відставання України від провідних держав світу за рівнем інформатизації органів державної влади і органів місцевого самоврядування, кредитно-фінансової сфери, промисловості, сільського господарства, освіти, охорони здоров'я, сфери обслуговування.

 • монополізація загальнонаціонального, регіональних та місцевих рівнів інформаційних послуг

 • зловживання владою, створення дискримінаційних умов для засобів масової інформації, які є опозиційними або нейтральними по відношенню до керівництва держави, окремих міст та регіонів.

Моніторинг загроз у сфері інформаційної безпеки здійснює СБУ та інші центральні органи виконавчої влади.


Протидії загрозам у сфері інформаційної безпеки


Протидія загрозам інформаційній безпеці здійснюється шляхом:

 • сприяння інформаційній діяльності, спрямованій на патріотичне виховання всіх категорій населення, утвердження загальнодержавної системи духовних цінностей, пропаганду толерантності, злагоди, міжетнічного та міжрелігійного миру, суспільну солідарність;

 • ліквідації відставання від провідних держав світу за рівнем інформатизації суспільних інститутів, превентивного розвитку центрів зберігання, обробки та розповсюдження інформації, таких як бібліотечні, архівні, музейні, спеціальні інформаційно-аналітичні, дослідницькі установи, а також систем і баз даних засобів масової інформації;

 • забезпечення виявлення загроз щодо порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, створення механізмів їх локалізації;

 • встановлення уніфікованого переліку умов для надання чи обмеження права на доступ до інформації, переліку видів інформації з обмеженим доступом та механізмів реалізації цих обмежень, принципів та організаційних механізмів доступу до інформації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб;

 • розширення мережі кореспондентських пунктів і спеціальних кореспондентів засобів масової інформації та інформаційних агентств за кордоном;

 • забезпечення конфіденційності, цілісності та гарантованого адресного доступу до важливої для особи, суспільства і держави інформації;

 • запобігання знищенню, навмисному спотворенню, псуванню, прихованню національних інформаційних ресурсів;

 • нейтралізації діяльності іноземних політичних, економічних, військових, розвідувальних структур, спрямованої проти інтересів України;

 • запобігання проявам інформаційно-диверсійної діяльності терористичних організацій, груп, окремих осіб, спрямованої на дестабілізацію суспільного життя в країні та завдання шкоди громадянам, державі;

 • запобігання введенню в систему інформаційних ресурсів спеціально підготовленої, неправдивої інформації, застосування негативного інформаційно-психологічного впливу на особу;

 • недопущення у будь - якій формі цензури та обмеження свободи слова;

 • демократизація ринку інформаційних послуг на усіх рівнях;

 • припинення зловживання владою, зокрема під час виборчих кампаній”Схожі:

Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconПоложення про сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconБуковинці – лауреати Національної премії
Управління з питань інформаційної політики та преси Чернівецької облдержадміністрації
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconПро користування Львівською обласною телерадіокомпанією Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України земельними ділянками на вул. Високий Замок, 4, вул. Княжій, 5 та вул. М
Про користування Львівською обласною телерадіокомпанією Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України...
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconТема 1 Політика як соціальне явище. Політична влада План
Визначення політики. Політика як соціальне явище. Структура, мета, завдання, засоби та функції політики
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconРозпорядження від 17 жовтня 2007 р. N 880-р Київ Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року
Схвалити Концепцію національної екологічної політики України на період до 2020 року, що додається
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconРозпорядження від 17 жовтня 2007 р. N 880-р Київ Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року
Схвалити Концепцію національної екологічної політики України на період до 2020 року, що додається
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconФормування інформаційної компетентності у студентів –документознавців
Формування та розвиток інформаційної компетентності залежить від технічних навичок роботи з новітніми пристроями, вміння систематизувати,...
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconРозпорядження " 14 " 05 2012 р. №302-р Про затвердження списку випуску літератури на 2012 рік у межах комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей
Положення про обласну експертну раду з питань підтримки книговидання, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації...
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconРозпорядження 30 листопада 201 року №769 Про створення Ради з питань інформаційної політики при голові Близнюківської районної державної адміністрації
Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 6 Закону України «Про інформацію», ст. 2 Закону...
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconРішення від 2012року № Про програму виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню
Затвердити програму виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним...
Лекція тема Основи державної інформаційної політики. Визначення та мета інформаційної політики держави. Сутність концепції національної інформаційної політики iconРозпорядження " 18 " 06 2012 р. №392 р Про придбання літератури у 2012 році в межах комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки
Положення про обласну експертну раду з питань підтримки книговидання, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи