Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен icon

Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен
Скачати 137.8 Kb.
НазваПовідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен
Дата конвертації11.03.2013
Розмір137.8 Kb.
ТипПовідомлення


Календарно-тематичне-планування уроків світової літератури.

11 клас (105 год., 3 години на тиждень)

І семестр

№ п-п

Тема уроку

Дата

Домашнє завдання1

1. Вступ. Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століть.

Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX – на початку ХХ ст.


2

«Нова драматургія», її засадничі принципи.Підготувати повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена”. Повторити поняття про жанри драматичних творів.

3

^ Генрік Ібсен. Життєвий і творчий шлях письменника. Генрік Ібсен – норвезький письменник, зачинатель європейської «нової драматургії». Ево­люція творчості Ібсена, її три основних етапи (романтичний, реалістичний і символічний).Прочитати: Г. Ібсен „Ляльковий дім”

4

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна дра­ма, перший завершений твір «нової драми».Ідейно-художній аналіз драми.

5

Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Зав’язка поза межами тексту драми. Аналітична композиція. Відкритий фінал. Активізація підтексту. Аналітична композиція п’єси. Новаторство Ібсена-драматурга. Роль Ібсена в розвитку європейської драматургії («ібсенізм»).

ТЛ. Зовнішня і внутрішня дія, підтекст.Підготувати повідомлення «Чехов-драматург»

6

^ Антон Чехов. Життєвий і творчий шлях письменника. Чехов – російський письменник. Його творча еволюція, імпресіоністичні риси в пізній прозі та драматургії. Доведення «до віртуозності, до генія звичайного зображення звичайного життя» (В.Розанов). Чехов і Ібсен.Прочитати: Чехов «Чайка».

7

«Чайка» – перша п’єса російської нової драма­тургії. Життєва мета та сенс мистецтва як головні проблеми твору.Ідейно-художній аналіз п’єси.

8

Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Роль підтексту, місткість і виразність деталі. Нова­торство Чехова-драматурга.

ТЛ. Художня деталь.Підготувати повідомлення „Життєвий і творчий шлях Б. Шоу”.

9

^ Джордж Бернард Шоу. Життєвий і творчий шлях письменника. «Теат­ральна революція» англійського драматурга Шоу, його «драми ідей». Шоу й «ібсенізм».Прочитати: Б.Шоу «Пігмаліон».

10

Комедія «Пігмаліон» і давньогрецький міф про Пігмаліона (сенс назви твору). Динамізм дії і парадоксаль­ність як невід’ємні риси творчості Шоу.Ідейно-художній аналіз п’єси.

11

Проблема­тика й художні особливості твору, його «філологічний конфлікт» і соціально-дидактична спрямованість. Елайза Дулитл, її шлях від мало привабливої квіткарки-кокні до «чарівної леді». Інтелектуальний характер драматургії Шоу.

ТЛ. Інтелектуальна драма, парадокс.Підготуватися до написання контрольного твору.

12

КР №1. Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століть (твір)Підготувати повідомлення про історичні передумови розвитку літератури І пол. ХХ ст.

13

^ 2. Із літератури першої половини ХХ ст.

Бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в І пол. ХХ ст. (Перша світова війна, революції, тоталітарні режими, Друга світова війна), його неоднозначні зв’язки з культурним і літературним процесом. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст. Глибокий структурний переворот в естетичній свідомості та художній творчості, формування нових принципів і структур естетико-художнього мислення та нової системи літературних напрямів, стилів і жанрів.Підготувати повідомлення про модернізм і авангардизм.

14

Модернізм як некласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Кардинальні зрушення у світогляді, філософсько-науковому мисленні, формі та змісті творів. Прагнення до витворення нової «художньої мови», адекватної ментальності ХХ ст. Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Співвідношення модернізму та авангардизму, їхня естетико-художня спорідненість і специфічні риси.

Доля реалізму в літературі І пол. ХХ ст., його еволюція та модифікації, пошуки нових засобів і форм художнього вираження. Елітарна та масова культура.

ТЛ. Модернізм. Авангардизм.Підготувати повідомлення про розвиток модерністської прози на поч. ХХ ст.

15

Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст.

Франц Кафка, Джеймс Джойс і Марсель Пруст як заснов­ники («батьки») європейської модерністської прози.Підготувати повідомлення „Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки”.

16

^ Франц Кафка. Життєвий і творчий шлях письменника, особливості їхнього взаємозв’язку. Кафка – австрійський письменник-модерніст, його світоглядні та естетичні позиції. «Перевтілення». Відчуження людини і дегуманізація світу – провідна тема творчості письменника. Міфологізм Кафки як літературна міфотворчість.Прочитати: Кафка «Перевтілення».

17

Своєрідність світобачення та його художнього втілення в оповіданні «Перевтілення». Грегор Замза та його родина.Ідейно-художній аналіз оповідання.

18

Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості «протоколу» і фантасмагорії у його гротесковому художньому світі. Гротеск як ерзац трагіки. Символічний код оповідання.

ТЛ. Гротеск. Міфотворчість, Експресіонізм.Підготуватися до написання контрольного твору.

19

РМ. Твір «Зображення трагедії відчуження особистості в новелі „Перевтілення”»Підготувати повідомлення „Життєвий і творчий шлях Дж. Джойса”.

20

^ Джеймс Джойс. Життєвий і творчий шлях письменника. Джойс – ірландський письменник-модерніст, його світоглядні та естетичні позиції. Становлення Джойса («Дублінці», «Портрет художника замолоду»). Джойс та Ірландія, складність позиції письменника.Прочитати есе «Джакомо Джойс»

21

Психологічне есе «^ Джакомо Джойс», його автобіографічний характер. Харак­терні риси поетики модерністських творів Джойса: «потік свідомості», елемент пародійності та іронічності, яскраво виражена інтертекстуальність.

ТЛ. Потік свідомості.Ідейно-художній аналіз есе «Джакомо Джойс».

22

Інтелектуальний характер текстів Джойса, їхня насиченість ремінісценціями та алюзіями (натяками).

ТЛ. Інтертекстуальність, алюзія, ремінісценція.Підготуватися до КР.

23

КР №2. Із літератури першої половини ХХ ст. Творчість Ф. Кафки, Дж. Джойса (тест).Підготувати повідомлення „Життєвий і творчий шлях Т. Манна”.

24

^ Томас Манн. Життєвий і творчий шлях письменника. Т.Манн – німецький письменник, його світоглядні та естетичні позиції. Ранній роман «Будденброки», його реалістичний характер та структура. Оповідання про митців, трактування в них теми мистецтва і митця. Рух до модерністської літератури (роман «Чарівна гора» та ін.).Прочитати: Т. Манн «Маріо і чарівник».

25

«Маріо і чарівник». Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели. Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарними режимами свідомістю людей).

ТЛ. Алегорія.Ідейно-художній аналіз новели.

26

Віра письменника в здатність особистості до збереження свого “я”. Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.Підготувати повідомлення про життя та творчість М. Булгакова. Булгаков і Україна.

27

^ Михайло Булгаков. Життєвий і творчий шлях російського письменника. Булгаков і Київ. Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції».Прочитати: М. Булгаков «Майстер і Маргарита».

28

Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості Булгакова. Проблематика і система образів твору.Історія написання роману, проблематика,

ідея твору.

29

Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми їхніх взаємовідносин.Підготуватися до характеристики головних героїв роману.

30

Трагізм долі митця (майстра).
Цитатна характеристика образу Майстра

31

«Майстер і Маргарита» як роман-міф, його джерела, трансформація міфічних мотивів.

ТЛ. Роман-міф.Повторити біблійну історію життя Ісуса Христа.

32

Поєднання реальності та фантастики в романі. «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку.Ідейно-художній аналіз роману.

33

Особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі».Прочитати: М. Булгаков «Собаче серце».

34

ПЧ. М. Булгаков «Собаче серце»Ідейно-художній аналіз повісті.

35

ПЧ. М. Булгаков «Собаче серце»Прочитати: Г. Гарсіа Маркес «Стариган із крилами».

Підготуватися до КР.

36

КР №3. Із літератури першої половини ХХ ст. Творчість Т. Манна, М. Булгакова (тест).Підготувати повідомлення «Основні течії європейської поезії перш. пол. XX ст.»

37

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.Підготувати повідомлення про життя та творчість Р. М. Рільке.

38

^ Райнер Марія Рільке. Життєвий і творчий шлях письменника. Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...». Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М. Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом.Підготувати повідомлення про життя та творчість Ґійома Аполлінера.

39

Ґійом Аполлінер. Життєвий і творчий шлях письменника. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограї». Шлях французького поета від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження «прямим словом». Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього.Підготувати повідомлення про життя та творчість Т. С. Еліота.

40

^ Томас Стернз Еліот. Життєвий і творчий шлях письменника. Еліот – видатний англійський і американський поет, його роль у розвитку модернізму в англомовних літературах. «Ранок біля вікна», «Суїні серед солов’їв», «Порожні люди». Еволюція від авангардизму до нео­класицизму. Зміщення акценту в пізній поезії на пошуки позитивних начал і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття.

ВЧ. Виразне читання віршів Р. М. Рільке, Ґійома Аполлінера, Т. Еліота.Підготувати повідомлення про життя та творчість Ф. Г. Лорки.

41

^ Федеріко Гарсіа Лорка. Життєвий і творчий шлях іспанського поета, його міфопоетика. «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями». Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій.Підготуватися до КР.

42

КР №4. Із літератури першої половини ХХ ст. Західна поезія початку ХХ ст. (тест).Підготувати повідомлення про «Срібну добу» російської поезії. Повторити поняття про символізм.

43

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм,­ акмеїзм, футуризм). Поети поза літературними угрупованнями. Трагічні долі митців «срібної доби».

ТЛ. Символізм. Акмеїзм. Футуризм.Підготувати повідомлення про життя та творчість О. Блока. Вивчити напам’ять вірш Блока.

44

^ Олександр Блок. Життєвий і творчий шлях письменника. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи». Своєрідність символізму в російській поезії
Вивчити вірш напам'ять ( на вибір)

45

О.Блок – найвидатніший поет російського символізму.

Напам’ять: вірш Блока.Підготувати повідомлення про життя та творчість А. Ахматової.

46

^ Анна Ахматова. Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Анна Ахматова і Україна. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную». Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її твор­чості.Прочитати: А. Ахматова «Реквієм».

47

Пізня поезія Ахматової («Реквієм»).Підготувати усний твір «Творчість А. Ахматової – яскраве явище жіночої поезії ХХ ст.».

48

РМ. Твір «Творчість А. Ахматової – яскраве явище жіночої поезії ХХ ст.» (усно).Підготувати повідомлення про футуризм.

49

Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади. Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму.Підготувати повідомлення про життя та творчість Маяковського.

50

Володимир Маяковський. Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета. «А ви змогли б?», «Послухайте!», «Лілічко! Замість листа»Підготувати усний твір «Новаторство поезії Маяковського».Схожі:

Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconУрок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до «вічних»
Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до «вічних» тем у поезіях «Арфами, арфами…»,...
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconУрок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до «вічних»
Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до «вічних» тем у поезіях «Арфами, арфами…»,...
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconПовідомлення на задану тему, переказувати уривки з твору; прищеплювати старшокласникам інтерес до творчості письменника. Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу
Тема: Михайло Булгаков (1891-1940) Життєвий і творчий шлях. М. Булгаков і Україна
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconПовідомлення на основі таблиці по творчості Богдана Лепкого
Тема: Життєвий І творчий шлях Богдана Лепкого. Тема любові до рідної землі, вболівання за важку долю поневоленого народу в поезіях...
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconДокументи
1. /Життєвий та творчий шлях Григор_я Сковороди.doc
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconПідготували учні 11 класу
...
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconУрок 1 тема: Життєвий І творчий шлях Богдана Лепкого. Тема любові до рідної землі, вболівання за важку долю поневоленого народу в поезіях Лепкого
Тема: Життєвий І творчий шлях Богдана Лепкого. Тема любові до рідної землі, вболівання за важку долю поневоленого народу в поезіях...
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconТема. Т. Шевченко. Життєвий і творчий шлях поета. „Мені тринадцятий минало
Хто допоміг хлопцю, коли він розплакався? Як хлопець сприйняв ласку, доброту героїні?
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconЖиттєвий і творчий шлях Дмитра Івановича Менделєєва Підготувала
Дмитро Іванович Менделєєв (1834-1907) великий росіянин учений-енциклопедист, хімік, фізик, технолог, геолог і навіть метеоролог
Повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен iconКалендарне планування
Лев Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Л. Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи