Положення icon

Положення
НазваПоложення
Сторінка2/2
Дата конвертації12.02.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПоложення
1   2
Місцева партійна організація.

 1. Місцева партійна організація створюється за рішенням відповідного Бюро регіональної партійної організації, Національного Бюро згідно з адміністративно-територіальним устроєм України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.

 2. Місцева партійна організація об’єднує первинні партійні організації, які діють на території району, міста обласного значення, району у місті.

 3. Місцева партійна організація реєструється або легалізується відповідним органом Міністерства юстиції України.

 4. Місцева організація може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення Національного Бюро після її державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 5. Місцева партійна організація, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печатки, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Національним Бюро.

 6. Керівними органами місцевої партійної організації є Збори місцевої партійної організації або Конференція місцевої партійної організації, Бюро місцевої партійної організації.

 7. Збори місцевої партійної організації або Конференція місцевої партійної організації проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік.

 8. Конференція місцевої партійної організації, як правило, проводиться в місцевих партійних організаціях, кількість членів в яких перевищує 300 (триста) осіб.

У Конференції місцевої партійної організації приймають участь делегати від первинних партійних організацій, які входять до складу місцевої партійної організації, за квотами, встановленими Бюро місцевої партійної організації.

   1. Збори місцевої партійної організації, як правило, проводяться в місцевих партійних організаціях, кількість членів в яких не перевищує 300 (триста) осіб.

   2. У Зборах місцевої партійної організації приймають участь усі члени первинних партійних організацій, які входять до складу місцевої партійної організації.

   3. Збори місцевої партійної організації або Конференція місцевої партійної організації можуть бути скликані за рішенням Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації, Національного Бюро, Голови Партії чи на вимогу більше половини первинних партійних організацій, що входять до складу відповідної місцевої партійної організації, за рішеннями, прийнятими на Зборах таких первинних організацій.

В разі скликання Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації за рішенням Бюро регіональної партійної організації, Національного Бюро, Голови Партії, порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації визначає орган, що скликає Збори місцевої партійної організації або Конференцію місцевої партійної організації.

   1. Збори місцевої партійної організації є повноважними за умови участі у них більше половини всіх членів Партії відповідної місцевої партійної організації.

Рішення Зборів місцевої партійної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх членів Партії відповідної місцевої партійної організації.

   1. Конференція місцевої партійної організації є повноважною за умови участі у ній більше половини всіх делегатів.

Рішення Конференції місцевої партійної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів.

   1. На засіданнях Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації головує Голова Бюро місцевої партійної організації, а в разі його відсутності - інший член Партії, учасник Зборів місцевої партійної організації або делегат Конференції місцевої партійної організації, обраний Зборами місцевої партійної організації або Конференцією місцевої партійної організації.

   2. Збори місцевої партійної організації або Конференція місцевої партійної організації:

 • визначають основні напрямки діяльності місцевої партійної організації;

 • обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки та звільняють членів Бюро місцевої партійної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій партійній організації;

 • заслуховують звіт Голови Бюро місцевої партійної організації;

 • обирають делегатів на Конференцію регіональної партійної організації за квотою, встановленою Бюро регіональної партійної організації;

 • вносять пропозиції до Конференції регіональної партійної організації щодо кандидатур до складу керівних органів регіональної партійної організації, керівних органів Партії;

 • вносять пропозиції до Конференції регіональної партійної організації щодо кандидатур делегатів Національного З’їзду Партії;

 • вносять пропозиції до Конференції регіональної партійної організації щодо кандидатів на місцевих виборах відповідного рівня;

 • відповідно до чинного законодавства України приймають рішення про висування кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах із кандидатур, затверджених Бюро регіональної партійної організації;

 • вирішують інші питання діяльності місцевої партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

   1. Керівництво місцевою партійною організацією в період між Зборами місцевої партійної організації або Конференціями місцевої партійної організації здійснює Бюро місцевої партійної організації, засідання якого проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один) раз на 2 (два) місяці.

   2. До Бюро місцевої партійної організації, як правило, входить від 5 (п’яти) до 11 (одинадцяти) членів, обраних Зборами місцевої партійної організації або Конференцією місцевої партійної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій партійній організації.

Члени Бюро місцевої партійної організації, яких було обрано Зборами місцевої партійної організації або Конференцією місцевої партійної організації, протягом 7 (семи) календарних днів після їх обрання обирають зі свого числа простою більшістю голосів Голову Бюро місцевої партійної організації шляхом таємного голосування на альтернативній основі.

   1. На засіданнях Бюро місцевої партійної організації головує Голова Бюро місцевої партійної організації, а в разі його відсутності - член Бюро місцевої партійної організації на підставі письмового доручення Голови Бюро місцевої партійної організації.

   2. Засідання Бюро місцевої партійної організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від складу членів Бюро місцевої партійної організації.

В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови Бюро місцевої партійної організації є вирішальним.

  1. Бюро місцевої партійної організації:

 • скликає Збори місцевої партійної організації або Конференцію місцевої партійної організації;

 • координує діяльність первинних партійних організацій;

 • у період між Зборами місцевої партійної організації або Конференціями місцевої партійної організації визначає основні напрямки діяльності місцевої партійної організації;

 • реалізує виборчу політику Партії;

 • приймає нових членів Партії;

 • погоджує кандидатуру Керівника Секретаріату місцевої партійної організації за поданням Керівника Секретаріату регіональної партійної організації;

 • організовує участь місцевої партійної організації у проведенні виборів Президента України, Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнського і місцевого референдуму відповідно до чинного законодавства України;

 • затверджує рішення про створення первинної партійної організації;

 • скасовує рішення первинних партійних організацій, якщо вони суперечать Статуту, Програмі Партії;

 • виключає з Партії членів Партії, які перебувають на обліку у місцевій партійній організації;

 • вносить на розгляд Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації пропозиції щодо кандидатів в делегати на Конференцію регіональної партійної організації;

 • подає на розгляд та затвердження Бюро регіональної партійної організації кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах;

 • сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

 • має право скликати Збори первинної партійної організації;

 • за поданням Керівника Секретаріату місцевої партійної організації затверджує бюджет місцевої партійної організації на наступний рік;

 • вирішує інші питання діяльності місцевої партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

  1. Голова Бюро місцевої партійної організації:

 • є політичним лідером місцевої партійної організації;

 • керує роботою місцевої партійної організації;

 • головує на засіданнях Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації;

 • головує на засіданнях Бюро місцевої партійної організації;

 • реалізує через місцеву партійну організацію політичний курс Партії;

 • звітує про діяльність Бюро місцевої партійної організації на Зборах місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації;

 • розподіляє обов’язки між членами Бюро місцевої партійної організації;

 • організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії;

 • без доручення представляє місцеву партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

 • виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх положень та документів Партії.

  1. Секретаріат місцевої партійної організації.

   1. Секретаріат місцевої партійної організації є виконавчим органом місцевої партійної організації.

   2. Секретаріат місцевої партійної організації здійснює організаційне, матеріальне, технічне, інформаційне, аналітичне та ресурсне забезпечення діяльності місцевої партійної організації, практичне виконання рішень Бюро місцевої партійної організації, рішень керівних органів Партії.

   3. Структуру Секретаріату місцевої партійної організації затверджує Керівник Секретаріату регіональної партійної організації за поданням Керівника Секретаріату місцевої партійної організації.

   4. Секретаріат місцевої партійної організації підзвітний Бюро місцевої партійної організації та підпорядкований Секретаріату регіональної партійної організації та Національному Секретаріату.

   5. Секретаріат місцевої партійної організації:

 • веде облік первинних партійних організацій та членів Партії;

 • веде та зберігає документацію місцевої партійної організації;

 • забезпечує підготовку звітів місцевої партійної організації;

 • в межах бюджету розпоряджається коштами місцевої партійної організації;

 • за погодженням із Секретаріатом регіональної партійної організації розпоряджається майном місцевої партійної організації;

 • забезпечує діяльність місцевої партійної організації, виконання рішень керівних органів місцевої партійної організації та керівних органів Партії;

 • забезпечує виконання рішень Секретаріату регіональної партійної організації та Національного Секретаріату;

 • забезпечує збір членських внесків, благодійної та іншої допомоги відповідно до Положення про сплату членських внесків та надання допомоги, затвердженого Національним Бюро;

 • здійснює інші виконавчі функції відповідно до Статуту, Програми Партії інших внутрішніх Положень та документів Партії.

   1. Секретаріат місцевої партійної організації очолює Керівник Секретаріату місцевої партійної організації, якого призначає Керівник Секретаріату регіональної партійної організації за погодженням з Керівником Національного Секретаріату та з Бюро місцевої партійної організації.

   2. Керівник Секретаріату місцевої партійної організації перебуває у трудових правовідносинах з Партією на підставі трудового контракту, який від імені Партії підписує Керівник Секретаріату регіональної партійної організації.

   3. Керівник Секретаріату місцевої партійної організації підзвітний Бюро місцевої партійної організації та підпорядкований Керівнику Секретаріату регіональної партійної організації та Керівнику Національного Секретаріату.

   4. Керівник Секретаріату місцевої партійної організації:

 • здійснює керівництво Секретаріатом місцевої партійної організації;

 • бере участь у роботі Бюро місцевої партійної організації з правом дорадчого голосу;

 • призначає та звільняє з займаних посад працівників Секретаріату місцевої партійної організації;

 • виконує доручення Бюро місцевої партійної організації, Секретаріату регіональної партійної організації, Національного Секретаріату;

 • звітує про виконання бюджету місцевої партійної організації перед Бюро місцевої партійної організації та Секретаріатом регіональної партійної організації;

 • має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями місцевої партійної організації та їх акумулювання;

 • може видавати довіреності окремим особам на користування матеріальними цінностями місцевої партійної організації;

 • несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

 • розробляє проект бюджету місцевої партійної організації на наступний рік, який погоджується Керівником Секретаріату регіональної партійної організації та затверджується Бюро місцевої партійної організації;

 • виконує інші повноваження, які випливають зі Статуту, Програми Партії, Положення про Секретаріат Партії та інших внутрішніх документів Партії.

  1. Регіональна партійна організація.

   1. Регіональна партійна організація об’єднує місцеві партійні організації, що створюються згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

   2. Регіональна партійна організація створюється за рішенням Національного Бюро.

   3. Регіональна партійна організація може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення Національного Бюро після її державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

   4. Регіональна партійна організація, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печатки, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Національним Бюро.

   5. Керівними органами регіональної партійної організації є Конференція регіональної партійної організації, Бюро регіональної партійної організації.

   6. Конференція регіональної партійної організації проводиться за необхідністю, але не менше 1 (одного) разу на рік.

   7. В Конференції регіональної партійної організації беруть участь делегати від місцевих партійних організацій, які входять до складу регіональної партійної організації, за квотами, встановленими Бюро регіональної партійної організації.

   8. Конференція регіональної партійної організації може бути скликана за рішенням Бюро регіональної партійної організації, Національного Бюро, Голови Партії або на вимогу більше половини місцевих партійних організацій, що входять до складу відповідної регіональної партійної організації та прийняли відповідне рішення на Зборах або Конференціях місцевих партійних організацій.

В разі скликання конференції регіональної партійної організації за рішенням Національного Бюро або Голови Партії, Національне Бюро або Голова Партії визначає порядок скликання, підготовки та проведення Конференції регіональної партійної організації.

   1. Конференція регіональної партійної організації є повноважною за умови участі у ній більше половини обраних делегатів.

   2. Рішення Конференції регіональної партійної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів.

   3. На Конференції регіональної партійної організації головує Голова Бюро регіональної партійної організації, а разі його відсутності  інший делегат Конференції, обраний з числа делегатів Конференції.

   4. Конференція регіональної партійної організації:

 • визначає основні напрями діяльності регіональної партійної організації;

 • обирає терміном не більше ніж 2 (два) роки та звільняє членів Бюро регіональної партійної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в регіональній партійній організації;

 • заслуховує та затверджує звіт Голови Бюро регіональної партійної організації;

 • обирає делегатів на Національний З’їзд;

 • відповідно до чинного законодавства України приймає рішення про висування кандидатів на посади міських (міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати обласних, міських (міст Києва і Севастополя) рад, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим на місцевих виборах із кандидатур, затверджених Національним Бюро;

 • вирішує інші питання діяльності регіональної партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

   1. Керівництво регіональною партійною організацією в період між Конференціями регіональної партійної організації здійснює Бюро регіональної партійної організації, засідання якого проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один раз) на два місяці.

   2. До Бюро регіональної партійної організації, як правило, входить не більше 41 (сорока одного) члена, обраних на Конференції регіональної партійної організації, які перебувають на обліку в регіональній партійній організації. Керівник Секретаріату регіональної партійної організації має право брати участь у роботі Бюро регіональної партійної організації із правом дорадчого голосу.

Члени Бюро регіональної партійної організації, яких було обрано на Конференції регіональної партійної організації протягом 7 (семи) днів після їх обрання обирають зі свого числа простою більшістю голосів Голову Бюро регіональної партійної організації шляхом таємного голосування на альтернативній основі.

   1. На засіданнях Бюро регіональної партійної організації головує Голова Бюро регіональної партійної організації, а в разі його відсутності  член Бюро регіональної партійної організації на підставі письмового доручення Голови.

   2. Засідання Бюро регіональної партійної організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від складу всіх членів Бюро регіональної партійної організації.

В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови Бюро регіональної партійної організації є вирішальним.

  1. Бюро регіональної партійної організації:

 • скликає Конференцію регіональної партійної організації;

 • координує діяльність місцевих партійних організацій;

 • у період між Конференціями регіональної партійної організації визначає основні напрямки діяльності регіональної партійної організації;

 • реалізує політику Партії у відповідному регіоні;

 • приймає нових членів Партії та має право проводити перереєстрацію членів Партії, що перебувають на обліку в регіональній партійній організації;

 • приймає рішення про дострокове припинення повноважень Бюро місцевої партійної організації;

 • обирає 2 (двох) членів до складу Національної Ради із числа членів Бюро регіональної партійної організації;

 • погоджує кандидатуру Керівника Секретаріату регіональної партійної організації;

 • організовує участь регіональної партійної організації у проведенні виборів Президента України, Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнських і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;

 • приймає рішення про створення місцевих партійних організацій;

 • затверджує поданих Бюро місцевої партійної організації кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах;

 • подає на розгляд та затвердження Національного Бюро кандидатів на посади міських (міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати обласних, міських (міст Києва і Севастополя) рад, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим на місцевих виборах;

 • скасовує рішення місцевих та первинних партійних організацій, якщо вони суперечать Статуту, Програмі та іншим положенням та документам Партії, затвердженим Національним Бюро;

 • має право на виключення з членів Партії осіб, що перебувають на обліку у регіональній партійній організації;

 • сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

 • має право скликати Збори місцевої партійної організації, Конференцію місцевої партійної організації, Збори первинної партійної організації;

 • має право створювати консультативно-дорадчі органи регіональної партійної організації;

 • за поданням Керівника Секретаріату регіональної партійної організації затверджує бюджет регіональної партійної організації на наступний рік;

 • вирішує інші питання діяльності регіональної партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії, іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

  1. Голова Бюро регіональної партійної організації:

 • є політичним лідером регіональної партійної організації;

 • керує роботою регіональної партійної організації у період між засіданнями Бюро регіональної партійної організації;

 • головує на засіданнях Конференції регіональної партійної організації;

 • головує на засіданнях Бюро регіональної партійної організації;

 • звітує про діяльність Бюро регіональної партійної організації на Конференції регіональної партійної організації;

 • розподіляє обов’язки між членами Бюро регіональної партійної організації;

 • організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів Партії;

 • без доручення представляє регіональну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

 • є членом Національної Ради Партії за посадою;

 • виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії інших внутрішніх положень та документів Партії.

  1. Секретаріат регіональної партійної організації.

   1. Виконавчим органом регіональної партійної організації є Секретаріат регіональної партійної організації;

   2. Секретаріат регіональної партійної організації забезпечує організаційне, матеріальне, технічне, інформаційне, аналітичне та ресурсне забезпечення діяльності регіональної партійної організації, практичне виконання рішень Бюро регіональної партійної організації, рішень керівних органів Партії.

   3. Структуру Секретаріату регіональної партійної організації затверджує Керівник Національного Секретаріату за поданням Керівника Секретаріату регіональної партійної організації.

   4. Секретаріат регіональної партійної організації підзвітний Бюро регіональної партійної організації та підпорядкований Національному Секретаріату.

  2. Секретаріат регіональної партійної організації:

 • веде та зберігає документацію регіональної партійної організації;

 • забезпечує підготовку звітів регіональної партійної організації;

 • в межах бюджету розпоряджається коштами регіональної партійної організації;

 • за погодженням з Національним Секретаріатом розпоряджається майном регіональної партійної організації;

 • розробляє проект бюджету регіональної партійної організації на наступний рік, який погоджується Керівником Національного Секретаріату та затверджується Бюро регіональної партійної організації;

 • забезпечує діяльність регіональної партійної організації, виконання рішень керівних органів Партії;

 • забезпечує виконання рішень Національного Секретаріату;

 • здійснює інші виконавчі функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх положень та документів Партії.

   1. Секретаріат регіональної партійної організації очолює Керівник Секретаріату регіональної партійної організації, якого призначає Керівник Національного Секретаріату за погодженням з Бюро регіональної партійної організації та Головою Партії.

   2. Керівник Секретаріату регіональної партійної організації перебуває у трудових правовідносинах з Партією на підставі трудового контракту, який від імені Партії підписує Керівник Національного Секретаріату.

   3. Керівник Секретаріату регіональної партійної організації підзвітний Бюро регіональної партійної організації та підпорядкований Керівнику Національного Секретаріату.

   4. Керівник Секретаріату регіональної партійної організації :

 • здійснює керівництво Секретаріатом регіональної партійної організації;

 • бере участь у роботі Бюро регіональної партійної організації з правом дорадчого голосу;

 • призначає та звільняє з займаних посад працівників Секретаріату регіональної партійної організації;

 • виконує доручення Бюро регіональної партійної організації, Національного Секретаріату;

 • призначає Керівника Секретаріату місцевої партійної організації за погодженням з Керівником Національного Секретаріату та Бюро місцевої партійної організації;

 • звітує про виконання бюджету регіональної партійної організації перед Бюро регіональної партійної організації та Керівником Національного Секретаріату;

 • має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями регіональної партійної організації та їх акумулювання;

 • несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

 • подає на погодження Керівнику Національного Секретаріату та на затвердження Бюро регіональної партійної організації проект бюджету регіональної партійної організації на наступний рік;

 • виконує інші повноваження, які випливають зі Статуту, Програми Партії, Положення про Секретаріат Партії та інших внутрішніх документів Партії.
 1. ^ КЕРІВНІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
  1. Керівними органами Партії є Національний з’їзд, Національна Рада, Національне Бюро та Голова Партії.

  2. Національний З’їзд.

   1. Вищим керівним органом Партії є Національний З’їзд.

   2. Національний З’їзд скликається Національною Радою, Головою Партії в разі необхідності, але не менше 1 (одного) разу на два роки.

   3. Делегатами на Національний З’їзд є:

 • члени Партії, делеговані Конференціями регіональних партійних організацій за квотами, визначеними Національним Бюро;

 • члени Національного Бюро за посадами;

 • члени Партії, делеговані всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями (що уклали угоду про співробітництво із Партією) за квотами, визначеними Національним Бюро;

 • члени Партії, делеговані Національною Радою клубів та громадських організацій за квотами, визначеними Національним Бюро.

   1. Національний З’їзд є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів Національного З’їзду. На Національному З’їзді мають право бути присутні запрошені особи, що не є делегатами та не мають права голосу.

   2. Голова Партії головує на Національному З’їзді.

   3. Рішення Національного з’їзду приймається простою більшістю голосів делегатів, присутніх на З’їзді.

   4. Національний з’їзд:

 • визначає політику Партії, основні напрямки її діяльності, її мету та завдання;

 • звертається з пропозиціями до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державного, політичного, соціально-економічного та суспільного життя України;

 • затверджує порядок денний Національного З’їзду, регламент Національного З’їзду, утворює робочі органи Національного З’їзду;

 • заслуховує звіт Голови Партії;

 • заслуховує звіт Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії;

 • обирає Голову Партії строком на 2 (два) роки шляхом таємного голосування на альтернативній основі;

 • визначає кількісний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії та обирає її членів;

 • затверджує Статут і Програму Партії, вносить зміни та доповнення до них;

 • висуває кандидата на пост Президента України або визначається щодо підтримки іншого кандидата;

 • затверджує виборчий список Партії для участі у виборах Народних депутатів України;

 • висуває кандидатів у Народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

 • приймає рішення щодо входження Партії у виборчі блоки і коаліції у Верховній Раді України, щодо змін у їх складі та щодо виходу з них та надає Голові Партії або іншому представнику Партії право щодо укладення відповідної угоди;

 • затверджує передвиборчу програму Партії та розглядає передвиборчу програму кандидата на пост Президента України, який висувається Партією;

 • приймає рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у Народні депутати України на підставі подання Голови Партії;

 • володіє повноваженнями, що віднесені законодавством України до компетенції З’їзду Партії (в тому числі, щодо виборчого процесу на території України);

 • розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, посадових осіб Партії;

 • ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії, розпоряджається у цьому випадку майном та коштами Партії.

 • Національний З’їзд має право розглянути будь-яке питання діяльності Партії у межах цього Статуту.

  1. Національна Рада.

   1. Національна Рада Партії керує діяльністю Партії у період між Національними З’їздами.

До складу Національної Ради входить Голова Партії, Керівник Національного Секретаріату, Голови Бюро регіональних партійних організацій, всі члени Національного Бюро, Народні депутати України, що є членами Партії, члени Уряду України, що є членами Партії. До складу Національної Ради також входять по 2 (два) члени від кожного Бюро регіональної партійної організації, обрані з числа членів Бюро на засіданнях відповідного Бюро, а також члени Партії, обрані від всеукраїнських молодіжних громадських організацій (що уклали угоду про співробітництво із Партією) та від Національної Ради клубів та громадських організацій за квотами, встановленими Національним Бюро.

   1. Засідання Національної Ради скликаються Головою Партії не менше ніж 2 (два) рази на рік.

   2. Засідання Національної Ради вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше половини із складу членів Національної Ради.

   3. Рішення Національної Ради Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів, присутніх на засіданні Національної Ради Партії.

   4. На засіданнях Національної Ради головує Голова Партії, а в разі його відсутності – один із членів Національної Ради за письмовим дорученням Голови Партії.

   5. Національна Рада:

 • скликає Національний З’їзд;

 • обирає з числа своїх членів 10 (десять) членів Національного Бюро;

 • приймає розпорядження про проведення всеукраїнських політичних акцій;

 • розглядає проект виборчого списку Партії для участі у виборах Народних депутатів України або пропозиції до виборчого списку блоку, до якого входить Партія, та подає його на затвердження Національному З’їзду;

 • розглядає проект Програми Партії та змін до неї, проект змін до Статуту Партії та проект його нових редакцій, а також проекти окремих галузевих, регіональних та інших програм Партії;

 • координує взаємодію Народних депутатів України – членів Партії з організаціями та органами Партії, фракціями Партії (блоку, до якого входять представники Партії), місцевих рад, представниками Партії в органах державної влади;

 • затверджує рішення про заснування друкованого засобу масової інформації Партії.

  1. Національне Бюро.

   1. В період між Національними З’їздами та засіданнями Національної Ради керівництво Партією здійснює Національне Бюро.

   2. До складу Національного Бюро входить Голова Партії за посадою, Керівник Національного Секретаріату (Національний Секретар) за посадою, 7 (сім) членів Партії, призначених Головою Партії, 10 (десять) членів, обраних Національною Радою з числа своїх членів.

   3. На засіданнях Національного Бюро головує Голова Партії, а в разі його відсутності  Керівник Національного Секретаріату (Національний Секретар).

   4. Засідання Національного Бюро скликаються Головою Партії або за його дорученням Керівником Національного Секретаріату (Національним Секретарем) не менше 1 (одного) разу на місяць.

   5. Засідання Національного Бюро вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів його складу.

   6. Рішення Національного Бюро приймаються більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

В разі рівної кількості голосів під час прийняття рішення Національним Бюро голос Голови Партії є вирішальним.

   1. Національне Бюро:

 • визначає пріоритети у поточній діяльності Партії;

 • розробляє стратегію діяльності Партії;

 • заслуховує звіт Національного Секретаря;

 • створює консультативні, дорадчі, постійні або тимчасові органи Партії;

 • затверджує положення та інструкції щодо внутрішньої діяльності Партії;

 • утворює та ліквідує регіональні та місцеві партійні організації;

 • визначає квоти для членів Партії  делегатів від всеукраїнських молодіжних громадських організацій (що уклали угоду про співробітництво із Партією) та Національної Ради клубів та громадських організацій для участі в Національному З’їзді Партії;

 • визначає квоти для членів Партії  представників від всеукраїнських молодіжних громадських організацій (що уклали угоду про співробітництво із Партією) та від Національної Ради клубів та громадських організацій для членства в Національній Раді Партії;

 • визначає основні напрямки та форми участі Партії у виборчих процесах, формує та вносить на розгляд Національної Ради проект виборчого списку Партії для участі у виборах Народних депутатів України або пропозиції до виборчого списку блоку, до якого входить Партія;

 • затверджує, поданих Бюро регіональної партійної організації, кандидатів на посади міських (міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати обласних, міських (міст Києва і Севастополя) рад, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим на місцевих виборах;

 • забезпечує взаємодію з іншими політичними партіями, громадськими та іншими організаціями;

 • визначає розмір та встановлює порядок сплати членських внесків на поточний рік;

 • затверджує бюджет Партії на наступний рік, вносить зміни до нього;

 • розглядає проект порядку денного Національного З’їзду Партії;

 • розглядає проект змін до Статуту та Програми Партії;

 • приймає рішення про заснування друкованого засобу масової інформації Партії.

  1. Національний Секретаріат.

   1. Національний Секретаріат є постійно діючим виконавчим органом Партії.

   2. Національний Секретаріат Партії:

 • здійснює організаційне, матеріальне, технічне, інформаційне, аналітичне, правове, методичне та ресурсне забезпечення діяльності Партії, її керівних та виконавчих органів, регіональних та місцевих партійних організацій, практичне виконання рішень керівних органів Партії;

 • організовує виконання рішень керівних органів Партії;

 • виконує доручення Голови Партії;

 • забезпечує поточну діяльність керівних органів Партії;

 • взаємодіє з регіональними та місцевими партійними організаціями;

 • здійснює ведення поточної фінансово-господарської діяльності Партії;

 • здійснює підготовку та затвердження пропозицій щодо типових структур та штатних розписів секретаріатів партійних організацій;

 • здійснює розробку проектів поточних, перспективних планів роботи Партії;

 • вирішує інші питання, віднесені до його компетенції відповідно до цього Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх Положень та документів Партії.

   1. Національний Секретаріат очолює Керівник Національного Секретаріату (Національний Секретар), якого призначає Голова Партії за погодженням із Національним Бюро.

   2. Керівник Національного Секретаріату перебуває у трудових правовідносинах з Партією на підставі трудового контракту, який від імені Партії підписує Голова Партії.

   3. Керівник Національного Секретаріату підзвітний Національному Бюро та підпорядкований Голові Партії.

   4. Керівник Національного Секретаріату:

 • здійснює керівництво Національним Секретаріатом;

 • є членом Національної Ради, членом Національного Бюро за посадою;

 • за погодженням з Головою Партії призначає та звільняє з займаних посад заступників Керівника Національного Секретаріату;

 • виконує доручення Національного Бюро, Голови Партії;

 • подає на розгляд проект бюджету Партії на наступний рік, який погоджується Головою Партії та затверджується Національним Бюро;

 • звітує про виконання бюджету Партії перед Національним Бюро та Головою Партії;

 • має право підпису фінансових та інших документів Партії, що віднесені до його компетенції;

 • несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

 • виконує інші повноваження, які випливають зі Статуту, Програми Партії, Положення про секретаріат Партії та інших внутрішніх документів Партії.
 1. ^ ГОЛОВА ПАРТІЇ
  1. Голова Партії є керівним органом Партії та її політичним лідером.

Голова Партії обирається Національним З’їздом терміном не більше ніж на 2 (два) роки, шляхом таємного голосування на альтернативній основі.

  1. Голова Партії:

   1. без доручення представляє Партію в Україні та на міжнародній арені; має право скасування (окрім рішень Національного З’їзду Партії) та підпису будь-яких документів та рішень Партії, право вчинення дій від імені Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

   2. має право робити заяви, звернення, публічні виступи від імені Партії;

   3. має право вносити пропозиції щодо порядку денного Національного З’їзду;

   4. має право достроково припинити повноваження Голови та членів Бюро регіональної партійної організації та призначити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Бюро регіональної партійної організації до моменту обрання нового Голови Бюро регіональної партійної організації;

   5. має право достроково припинити повноваження Голови та членів Бюро місцевої партійної організації та призначити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Бюро місцевої партійної організації до моменту обрання нового Голови Бюро місцевої партійної організації;

   6. має право призначати та звільняти заступників Голови партії;

   7. має право звільнити Керівника Національного Секретаріату;

   8. має право звільнити Керівника Секретаріату регіональної та місцевої партійної організацій;

   9. має право на скасування рішення Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації;

   10. має право скликати Конференції місцевих та регіональних партійних організацій, в тому числі у випадку дострокового припинення повноважень Голови та членів Бюро регіональної та місцевої партійної організації;

   11. має право укладати угоди з політичними партіями та громадськими організаціями;

   12. має право на залучення зовнішніх аудиторів для проведення незалежного аудиту Партії;

   13. головує на засіданнях Національного Бюро, Національної Ради;

   14. призначає Керівника Національного Секретаріату за погодженням з Національним Бюро;

   15. призначає 7 (сім) членів Національного Бюро;

   16. в разі обрання його та інших представників Партії Народними депутатами України, очолює фракцію Партії у Верховній Раді України;

   17. затверджує за поданням Керівника Національного Секретаріату структуру Національного Секретаріату;

   18. звітує на Національному З’їзді про свою роботу;

   19. скликає Національний З’їзд;

   20. видає доручення, обов’язкові для виконання партійними організаціями всіх рівнів;

   21. скликає Національну Раду;

   22. має інші повноваження, передбачені Статутом, Програмою Партії, іншими внутрішніми положеннями та документами Партії.
 1. ^ ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ  1. Контрольно-ревізійним органом Партії є Центральна контрольно-ревізійна комісія, що контролює та перевіряє статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та її організацій, здійснює контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики.

  2. Кількісний та персональний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії визначається Національним З’їздом з числа членів Партії. Члени Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються на термін не більше ніж на 2 (два) роки.

  3. Голова та заступник Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються з числа її членів на засіданні Центральної контрольно-ревізійної комісії на термін не більше ніж 2 (два) роки.

  4. Центральна контрольно-ревізійна комісія керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних органів Партії, внутрішніми положеннями Партії.

  5. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії чинне за умови участі у ньому більше ніж половини її кількісного складу.

  6. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від її складу.

  7. Для здійснення своїх повноважень Центральна контрольно-ревізійна комісія безперешкодно отримує від партійних організацій, керівних органів та посадових осіб Партії інформацію, яка стосується статутної, фінансової, внутрішньогосподарської діяльності будь-якої партійної організації.

  8. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії не може входити до складу інших органів Партії, крім випадків, передбачених цим Статутом.

  9. Центральна контрольно-ревізійна комісія підзвітна Національному З’їзду.

  10. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням центральних керівних органів Партії, Голови Партії, за зверненнями організацій Партії.

  11. Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає звернення організацій Партії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання.

  12. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних органів Партії, керівних органів партійних організацій всіх рівнів із правом дорадчого голосу.

  13. Центральна контрольно-ревізійна комісія для вивчення окремих питань в межах своєї компетенції дає доручення головам регіональних Бюро Партії, які є обов’язковими до виконання.
 1. ^ МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ
  1. Для здійснення своєї діяльності Партія може мати у своїй власності будь-яке рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України, орендувати необхідне для діяльності рухоме та нерухоме майно.

  2. Партія та її партійні організації є неприбутковими організаціями.

  3. Майно та кошти Партії використовуються для забезпечення статутної діяльності Партії, утримання штатного персоналу, надання матеріальної допомоги членам Партії та на інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту та іншим документам Партії.

  4. Порядок використання коштів та іншого майна Партії визначається відповідним Положенням, затвердженим Національним Бюро Партії.

  5. Партія та її партійні організації, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язаннями своїх членів.

  6. Джерелами коштів і майна Партії є:

 • членські та добровільні внески членів Партії;

 • добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

 • майно, придбане за власні кошти;

 • пасивні доходи;

 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

  1. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.

  2. Партія веде у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації.
 1. ^ ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ


9.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми Партії приймається на Національному З'їзді Партії.

9.2. Про зміни, внесені до Статуту та Програми Партії, інформуються органи держаної реєстрації у строки, передбачені чинним законодавством України.


 1. ^

  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

  1. Припинення діяльності Партії може бути проведене шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається Національним З’їздом Партії. Одночасно Національний З’їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії, а також призначає ліквідаційну комісію.

  1. У разі ліквідації Партії її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

  2. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності її керівних органів, всіх партійних організацій та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, крім ліквідаційної комісії, а також припинення членства в Партії.

  3. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше 3 (трьох) членів Партії. 1. ^

  ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Обрання Голови Партії Національним З’їздом Партії шляхом таємного голосування на альтернативній основі згідно з п. 6.1 даного Статуту застосовується не раніше, ніж через 1 (один) рік після затвердження, взяття до відома Міністерством юстиції України змін, що відбулися, та державної реєстрації даного Статуту.

  2. Керівні та виконавчі органи Партії, керівні органи регіональних та місцевих організацій Партії, що на момент затвердження даної редакції Статуту не існують в структурі Партії, створюються не пізніше 5 (п’яти) місяців з моменту затвердження, взяття до відома Міністерством юстиції України змін, що відбулися, та державної реєстрації даного Статуту.

  1. Органи Партії та посади, що не передбачені, даною редакцією Статуту, ліквідуються згідно законодавства України по Статуту Партії в залежності від статусу (юридичні особи чи без статусу юридичної особи). Особи, що займали відповідні посади, чи входили до складу відповідних органів, зобов’язані скласти свої повноваження не пізніше 3 (трьох) місяців з моменту взяття до відома Міністерством юстиції України змін, що відбулися, та державної реєстрації даного Статуту.

  2. Голова Партії має право застосування п. 6.2.4., 6.2.5. даного Статуту до Голів та членів Бюро регіональних та місцевих партійних організацій, що діють на момент затвердження даної редакції Статуту та до моменту взяття до відома Міністерством юстиції України змін, що відбулися, та державної реєстрації даного Статуту.

  3. До моменту остаточного формування органів Партії згідно із п.11.2. даного Статуту, загальне керівництво Партією, керівними та виконавчими органами Парії, а також організаціями Партії здійснює Голова Партії.

  1. З’їзд Партії, на якому прийнята дана редакція Статуту, затверджує першого Заступника Голови Партії, що діє тимчасово строком не більше 1 (одного) року з моменту його призначення Головою Партії. До повноважень першого Заступника Голови входить виключно виконання розпоряджень Голови Партії.


1   2Схожі:

Положення iconПоложення про внутрішньошкільний контроль Практичний досвід управління школою Загальні положення Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи
Положення регламентує зміст І порядок проведення внутрішньошкільного контролю (вшк)
Положення iconДокументи
1. /положення 2014 _К/1 диалог 2013.doc
2. /положення...

Положення iconРішення виконавчого комітету міської ради 09. 11. 201 1 № положення про проведення конкурсу відбору осіб для обслуговування відвідувачів Різдвяного ярмарку (далі Положення) Загальні положення 1
Положення регулює правові, організаційні та економічні відносини, що виникають при оголошенні, підготовці та проведенні Конкурсу
Положення iconПоложення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення iconПоложення про сайт днз №7 м. Нетішин Загальні положення
Це Положення визначає призначення, принципи організації та регламент функціонування сайту дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)...
Положення iconПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у
Положення) розроблено відповідно до за­конів України «Про освіту» та «Про загальну середню осві­ту», Положення про загально­освітній...
Положення iconПоложення "Про організацію охорони праці у закладі" 9 Положення "Про службу охорони праці" 15 Положення "Про навчання з питань охороні праці" 19 Положення "Про медичний огляд працівників певних категорій" 32
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Положення iconПоложення про надання пільг по оплаті за навчання у дитячій музичній школі Загальні положення
Це положення поширюється на позашкільний навчальний заклад, що належить до спільної комунальної власності сіл, селища Близнюківського...
Положення iconПоложення про проведення конкурсу на участь в обслуговуванні відвідувачів "Різдвяного містечка" (далі Конкурс). Загальні положення
Положення регулює правові, організаційні та економічні відносини, що виникають при підготовці, оголошенні та проведенні Конкурсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи