Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» icon

Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна»
Скачати 161.64 Kb.
НазваПоложення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна»
Дата конвертації12.02.2013
Розмір161.64 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Національного Бюро

Політичної партії «Сильна Україна»

____________________ С. Л Тігіпко

«27» березня 2010 рік


ПОЛОЖЕННЯ

про Національний,

Регіональні та Місцеві Секретаріати

Політичної партії «Сильна Україна»


1. Загальні положення

1.1. Національний Секретаріат Політичної партії «Сильна Україна» (далі – Національний Секретаріат) є постійно діючим виконавчим органом Партії, що забезпечує діяльність Партії, її керівних та виконавчих органів, Регіональних та Місцевих партійних організацій, практичне виконання рішень керівних органів Партії.

1.2. Секретаріати регіональних (далі – Регіональний Секретаріат) та місцевих (далі – Місцевий Секретаріат) партійних організацій є виконавчими органами відповідно Регіональної та Місцевої партійної організації.

1.3. Регіональні Секретаріати підпорядковані Національному Секретаріату та підзвітні відповідним бюро Регіональних партійних організацій.

1.4. Місцеві Секретаріати підпорядковані відповідним Регіональним Секретаріатам та Національному Секретаріату та підзвітні бюро Місцевих партійних організацій.

1.5. Секретаріати всіх рівнів у своїй діяльності керуються Статутом Партії, Програмою Партії, діючим законодавством України, цим Положенням, а також іншими внутрішніми Положеннями та документами Партії.


2. Завдання та основні функції Секретаріатів

2.1. Основними завданнями Секретаріатів всіх рівнів є організаційне, матеріальне, технічне, інформаційне, аналітичне, правове, методичне та ресурсне забезпечення діяльності Партії, її керівних та виконавчих органів, Регіональних та Місцевих партійних організацій, практичне виконання рішень керівних органів Партії.


2.2. Відповідно до основних завдань, визначених Статутом та цим Положенням, Національний Секретаріат виконує такі функції:

2.2.1. Організовує виконання рішень керівних органів Партії.

2.2.2. Виконує доручення Національного Бюро, Голови Партії.

2.2.3. Забезпечує поточну діяльність керівних органів Партії (З’їздів, засідань Національної Ради, Національного Бюро) та контролюючого органу Партії Центральної контрольно-ревізійної комісії.

2.2.4. Забезпечує правове (юридичне) супроводження діяльності Партії.

2.2.5. Забезпечує Взаємодію з Регіональними та Місцевими партійними організаціями.

2.2.6. Готує пропозиції щодо формування списків кандидатів на виборні посади до Рад всіх рівнів.

2.2.7. Забезпечує координацію та контроль діяльності депутатських груп та фракцій Партії у Радах всіх рівнів.

2.2.8. Здійснює керівництво Регіональними та Місцевими Секретаріатами у межах, визначених Статутом Партії, надає їм повноваження у сфері фінансово-господарської діяльності.

2.2.9. Забезпечує документообіг між партійними організаціями та Секретаріатами всіх рівнів .

2.2.10. Забезпечує ведення поточної фінансово-господарської діяльності Партії, розробляє та подає на затвердження Національному Бюро бюджет Партії.

2.2.11. Затверджує організаційні структури та штатні розписи Регіональних та Місцевих Секретаріатів.

2.2.12. Забезпечує ведення кадрового обліку працівників Секретаріатів всіх рівнів, вирішує питання заохочення, мотивації працівників Секретаріатів всіх рівнів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

2.2.13. Забезпечує та організує навчання працівників Секретаріатів всіх рівнів, активу партійних організацій та депутатських груп та фракцій.

2.2.14. Забезпечує процедуру прийому до Партії нових членів.

2.2.15. Забезпечує ведення обліку членів партії в електронному реєстрі, випуск партійних квитків та контролює сплату членських внесків.

2.2.16. Розробляє проекти поточних та перспективних планів роботи Партії.

2.2.17. Забезпечує взаємодію Партії з політичними партіями, громадськими організаціями, клубами та іншими об’єднаннями громадян.

2.2.18. Забезпечує проведення масових заходів та партійних акцій, взаємодію з засобами масової інформації.

2.2.19. Забезпечує та організує участь партійних організацій у підготовці та проведення виборчих кампаній до Рад усіх рівнів, на пост Президента України тощо.

2.2.20. вирішує інші питання, віднесені до його компетенції відповідно до Статуту та Програми Партії, цього та інших внутрішніх Положень і документів Партії.


2.3. Відповідно до основних завдань, визначених Статутом Партії та цим Положенням, Регіональний Секретаріат виконує такі функції:

2.3.1. Забезпечує виконання рішень керівних органів Партії та Національного Секретаріату.

2.3.2. Виконує доручення Регіонального Бюро, Національного Секретаріату

2.3.3. Забезпечує поточну діяльність Регіональної партійної організації.

2.3.4. Забезпечує взаємодію з Місцевими партійними організаціями.

2.3.5. Забезпечує керівництво Місцевими Секретаріатами.

2.3.6. Приймає участь у координації роботи депутатських груп Партії у Радах регіонального рівня.

2.3.7. Забезпечує ведення поточної фінансово-господарської діяльності Регіональної партійної організації в межах повноважень наданих Національним Секретаріатом, готує та подає на затвердження проект бюджету регіональної партійної організації.

2.3.8. Забезпечує документообіг між Регіональною та Місцевими партійними організаціями та відповідними Секретаріатами.

2.3.9. Подає на затвердження організаційні структури та штатні розписи Регіонального та Місцевих Секретаріатів партійних організацій.

2.3.10. Приймає участь у організації навчання активу партійних організацій та депутатських груп.

2.3.11. Готує проекти планів поточної роботи регіональної партійної організації та подає їх на погодження до Національного Секретаріату.

2.3.12. Забезпечує процедуру прийому до Партії нових членів.

2.3.13. Забезпечує ведення обліку партійних організацій та членів партії в електронному реєстрі та контролює сплату членських внесків.

2.3.14. Забезпечує взаємодію Регіональної партійної організації з осередками політичних партій, громадськими організаціями, клубами та об’єднаннями громадян в регіоні.

2.3.15. Забезпечує проведення масових заходів та партійних акцій, взаємодію з засобами масової інформації в регіоні.

2.3.16. Забезпечує ведення та зберігання документації Регіональної партійної організації.

2.3.17. Організує участь Регіональної партійної організації у підготовці та проведенні виборчих кампаній до Рад усіх рівнів, на пост Президента України тощо

2.3.18. вирішує інші питання, віднесені до його компетенції відповідно до Статуту та Програми Партії, цього та інших внутрішніх Положень і документів Партії.


2.4. Відповідно до основних завдань, визначених Статутом та цим Положенням, Місцевий Секретаріат виконує такі функції:

2.4.1. Забезпечує виконання рішень керівних органів Партії, Регіонального та Національного Секретаріатів.

2.4.2. Виконує доручення бюро Місцевої партійної організації, Регіонального та Національного Секретаріатів.

2.4.3. Забезпечує поточну діяльність Місцевої партійної організації.

2.4.4. Забезпечує взаємодію з первинними партійними організаціями.

2.4.5. Приймає участь у координації роботи депутатських груп Партії у Радах місцевого рівня.

2.4.6. Готує проекти планів поточної роботи Місцевої партійної організації та подає їх на погодження до Регіонального Секретаріату.

2.4.7. Забезпечує процедуру прийому до Партії нових членів.

2.4.8. Забезпечує зберігання первинної партійної документації, яка включає оригінали заяв та анкет членів Партії, оригінали протоколів засідань бюро місцевих партійних організацій, протоколи та рішення конференцій (зборів) Місцевої партійної організації та інших документів.

2.4.9. Забезпечує документообіг між Місцевим Секретаріатом та первинними партійними організаціями, доведення рішень до первинних партійних організацій, які входять до складу Місцевої партійної організації.

2.4.10. Веде облік первинних партійних організацій та членів партії та контролює сплату членських внесків.

2.4.11. Забезпечує видачу партійних квитків членам Партії, веде звітність щодо отриманих та виданих партійних квитків.

2.4.12. Приймає участь у організації навчання активу партійних організацій та депутатських груп.

2.4.13. Забезпечує проведення масових заходів та партійних акцій, взаємодію з засобами масової інформації.

2.4.14. Забезпечує ведення та зберігання документації Місцевої партійної організації.

2.4.15. Організує участь Місцевої партійної організації у підготовці та проведенні виборчих кампаній до Рад місцевого рівня, на пост Президента України тощо


2.4.16. вирішує інші питання, віднесені до його компетенції відповідно до Статуту та Програми Партії, цього та інших внутрішніх Положень і документів Партії.


3. Організаційна структура Секретаріатів


  1. Організаційна структура та штатна чисельність співробітників Національного Секретаріату визначається штатним розкладом, що затверджується Національним Секретарем за погодженням з Головою Партії.

  2. Національний Секретар призначається на посаду і звільняється з посади Головою Партії за погодженням із Національним Бюро.

  3. Перший заступник Національного Секретаря, заступники Національного Секретаря та керівники структурних підрозділів Національного Секретаріату призначаються на посади і звільняються з посад Національним Секретарем за погодженням з Головою Партії.

  4. Співробітники Національного Секретаріату, окрім зазначених у п. 3.2.-3.3. цього Положення, призначаються на посади та звільняються з посад наказами Національного Секретаря.

  5. Робота Національного Секретаріату організовується згідно зі Статутом Партії, цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи Національного Секретаріату та наказами Національного Секретаря.

  6. Положення про структурні підрозділи Національного Секретаріату затверджуються Національним Секретарем.

  7. Організаційна структура та штатна чисельність співробітників Регіональних та Місцевих Секретаріатів визначається штатним розкладом, що затверджується Національним Секретарем .

  8. Керівники та співробітники Регіональних та Місцевих Секретаріатів призначаються на посади і звільняються з посад наказами Національного Секретаря.

  9. Робота Регіональних та Місцевих Секретаріатів організовується згідно зі Статутом Партії, цим Положенням та наказами Національного Секретаря.

  10. Функціональні обов’язки співробітників Секретаріатів всіх рівнів регламентуються посадовими інструкціями.

  11. Кадровий облік співробітників Секретаріатів всіх рівнів здійснюється у Національному Секретаріаті.
 1. Керівництво Секретаріатами


4.1. Національний Секретаріат очолює Керівник Національного Секретаріату (далі – Національний Секретар), якого призначає Голова Партії за погодженням із Національним Бюро.

4.2. Національний Секретар перебуває у трудових правовідносинах з Партією на постійній основі.

4.3. Національний Секретар підзвітний Національному Бюро та підпорядкований Голові Партії.

4.4. Регіональний Секретаріат очолює Керівник Регіонального Секретаріату (далі – Регіональний Секретар), якого призначає Національний Секретар.

4.5. Регіональні Секретарі можуть перебувати у трудових правовідносинах з Партією на постійній основі або на підставі трудових договорів (контрактів).

4.6. Регіональний Секретар підзвітний бюро регіональної партійної організації та підпорядкований Національному Секретарю.

4.7. Місцевий Секретаріат очолює Керівник Місцевого Секретаріату (далі –Місцевий Секретар), якого призначає Національний Секретар за поданням Регіонального Секретаря.

4.8. Місцеві Секретарі можуть перебувати у трудових правовідносинах з Партією на постійній основі або на підставі трудових договорів (контрактів).

4.9. Місцевий Секретар підзвітний бюро місцевої партійної організації та підпорядкований Регіональному та Національному Секретарям.


4.10. Національний Секретар:


4.10.1. Здійснює загальне керівництво та організовує роботу Національного Секретаріату, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення реалізації Партією своїх програмних положень.

4.10.2. Координує діяльність структурних підрозділів Національного Секретаріату, Регіональних та Місцевих Секретаріатів.

4.10.3. Представляє Національний Секретаріат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

4.10.4. За погодженням з Головою Партії призначає та звільняє з займаних посад першого заступника, заступників Керівника Національного Секретаріату та керівників структурних підрозділів національного Секретаріату.

4.10.5. Розподіляє обов'язки між заступниками Керівника Національного Секретаріату та координує їх діяльність.

4.10.6. Виконує доручення Національного Бюро, Голови Партії.

4.10.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Національного Секретаріату.

4.10.8. Подає на розгляд Національного Бюро проект бюджету Партії на наступний рік, який попередньо погоджується Головою Партії.

4.10.9. Подає на розгляд Голові Партії пропозиції щодо структури та граничної чисельності працівників Національного Секретаріату.

4.10.10.Звітує про виконання бюджету Партії перед Національним Бюро та Головою Партії.

4.10.11.Затверджує штатні розклади Національного, Регіональних та Місцевих Секретаріатів,

4.10.12. Призначає своїми наказами на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Національного Секретаріату, в тому числі на умовах трудового договору (контракту), за поданням заступників Національного Секретаря, крім осіб, зазначених у п. 3.2.-3.3. цього Положення.

4.10.13. Призначає своїми наказами на посаду і звільняє з посади працівників Регіональних та Місцевих Секретаріатів, в тому числі на умовах трудового договору (контракту), за поданням керівників Регіональних та Місцевих Секретаріатів.

4.10.14.Затверджує форми звітності Секретаріатів всіх рівнів та структурних підрозділів Національного Секретаріату.

4.10.15. Затверджує процедури взаємодії структурних підрозділів Національного Секретаріату та Секретаріатів всіх рівнів.

4.10.16. Видає накази щодо заохочення працівників Секретаріатів всіх рівнів, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

4.10.17. Видає, в межах установленої цим Положенням компетенції, накази, розпорядження та директиви.

4.10.18. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Національний Секретаріат основних завдань.


4.11. Регіональний Секретар:


4.11.1. Здійснює загальне керівництво та організовує роботу Регіонального Секретаріату, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення реалізації Партією своїх програмних положень.

4.11.2. Координує діяльність Регіональних та Місцевих Секретаріатів.

4.11.3. Представляє Регіональний Секретаріат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

4.11.4. Виконує доручення Регіонального Бюро, Національного Секретаря.

4.11.5. Подає на розгляд Регіонального Бюро проект бюджету Регіональної партійної організації на наступний рік.

4.11.6. Подає на розгляд Національному Секретарю пропозиції щодо структури та граничної чисельності працівників Регіонального та Місцевих Секретаріатів.

4.11.7.Звітує про виконання бюджету перед Регіональним Бюро та Національним Секретарем.

4.11.8. Надає пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників Регіональних та Місцевих Секретаріатів, в тому числі на умовах трудових договорів (контрактів).

4.11.9. Забезпечує ведення обліку членів регіональної партійної організації в електронному реєстрі.

4.11.10. Надає пропозиції щодо заохочення працівників Регіонального та Місцевих Секретаріатів, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

4.11.11. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Регіональний Секретаріат основних завдань.


4.12. Місцевий Секретар:


4.12.1. Здійснює загальне керівництво та організовує роботу Місцевого Секретаріату, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення реалізації Партією своїх програмних положень.

4.12.2. Координує діяльність первинних партійних організацій.

4.12.3. Представляє Місцевий Секретаріат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

4.12.4. Виконує доручення бюро Місцевої партійної організації, Національного та Регіонального Секретарів.

4.12.5. Надає пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників Місцевих Секретаріатів, в тому числі на умовах трудових договорів (контрактів).

4.12.6. Забезпечує ведення обліку членів Регіональної партійної організації, зберігання первинної партійної документації, яка включає оригінали заяв та анкет членів Партії, оригінали протоколів засідань бюро Місцевих партійних організацій, протоколи та рішення конференцій (зборів) Місцевої партійної організації та інших документів .

4.12.7. Надає пропозиції щодо заохочення працівників Місцевого Секретаріату, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

4.12.8. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Місцевий Секретаріат основних завдань.


 1. Права Секретаріатів


5.1. Національний Секретаріат, в особі Національного Секретаря, має право:


5.1.1. Перевіряти і контролювати дотримання вимог Статуту Партії, положень Програми Партії, чинного законодавства України та інших внутрішніх регламентуючих документів Партії партійними організаціями всіх рівнів, Секретаріатами всіх рівнів.

5.1.2. Запитувати та одержувати у встановленому порядку від партійних організацій Регіональних та Місцевих Секретаріатів інформацію, документи та матеріали, що необхідні для виконання покладених на Національний Секретаріат функцій.

5.1.3. Укладати цивільно-правові договори (угоди), набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

5.1.4. Вносити пропозиції центральним органам Партії щодо удосконалення функціонування партійних організацій всіх рівнів, Секретаріатів всіх рівнів.

5.1.5. Залучати (у встановленому порядку, зокрема на договірній основі) до виконання окремих робіт і завдань та участі у вивченні окремих питань спеціалістів науково-дослідних, навчальних та інших організацій.

5.1.6. Підписувати фінансові та інші документи Партії, що віднесені до його компетенції.

5.1.7. За дорученням Голови Партії готувати проекти рішень Голови Партії та забезпечувати й контролювати їх виконання.

5.1.8. Бути присутнім на засіданнях Національної Ради та Національного Бюро з правом брати участь у голосуванні.

5.1.9. Вимагати за дорученням Голови Партії від бюро Регіональних та Місцевих партійних організацій усунення виявлених у їхній діяльності недоліків та упущень.

5.1.10.Скликати наради, організовувати конференції та семінари за участю Голів бюро Регіональних партійних організацій, керівників Секретаріатів всіх рівнів.


5.2. Регіональний Секретаріат, в особі Регіонального Секретаря, має право:


5.2.1. Перевіряти і контролювати дотримання вимог Статуту Партії, положень Програми Партії, чинного законодавства України та інших внутрішніх регламентуючих документів Партії Місцевими та первинними партійними організаціями, місцевими Секретаріатами.

5.2.2. Запитувати та одержувати у встановленому порядку від місцевих та первинних партійних організацій, Місцевих Секретаріатів інформацію, документи та матеріали, що необхідні для виконання покладених на Регіональний Секретаріат функцій.

5.2.3. Вносити пропозиції Національному Секретаріату щодо удосконалення функціонування партійних організацій всіх рівнів, Секретаріатів всіх рівнів.

5.2.4. Підписувати фінансові та інші документи Партії, що віднесені до його компетенції.

5.2.5. Бути присутнім на засіданнях бюро Регіональної партійної організації.

5.2.6. Вимагати за дорученням Національного Секретаря від бюро Місцевих партійних організацій усунення виявлених у їхній діяльності недоліків та упущень.

5.2.7.Скликати наради, організовувати семінари за участю Голів бюро Місцевих партійних організацій, керівників Місцевих Секретаріатів.


5.3. Місцевий Секретаріат, в особі Місцевого Секретаря, має право:


5.3.1. Перевіряти і контролювати дотримання вимог Статуту Партії, положень Програми Партії, чинного законодавства України та інших внутрішніх регламентуючих документів Партії первинними партійними організаціями.

5.3.2. Запитувати та одержувати у встановленому порядку від первинних партійних організацій інформацію, документи та матеріали, що необхідні для виконання покладених на Місцевий Секретаріат функцій.

5.3.3. Вносити пропозиції Національному та Регіональному Секретаріатам щодо удосконалення функціонування партійних організацій всіх рівнів, Секретаріатів всіх рівнів.

5.3.4. Бути присутнім на засіданнях бюро Місцевої партійної організації.

5.3.5. Вимагати за дорученням Національного, Регіонального Секретарів від бюро Місцевих партійних організацій, первинних партійних організацій усунення виявлених у їхній діяльності недоліків та упущень.

5.3.6.Скликати наради, організовувати семінари за участю секретарів первинних партійних організацій. 1. Відповідальність Секретаріатів


6.1. Національний, Регіональні, Місцеві Секретаріати відповідають за:


6.1.1. Організаційне, матеріальне, технічне, інформаційне, аналітичне, правове, методичне та ресурсне забезпечення діяльності Партії, її керівних та виконавчих органів, регіональних та місцевих партійних організацій.

6.1.2. практичне виконання рішень керівних органів Партії.

6.1.3. Майно та кошти Партії, їх цільове використання у межах наданих повноважень.

6.1.4. Достовірність звітів та інформаційно-аналітичних матеріалів

6.1.5. Ступінь відповідальності співробітників Секретаріатів всіх рівнів встановлюється відповідними посадовими інструкціями.


7.Заключні положення

7.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення оформлюється як нова редакція Положення.

7.2. Нова редакція положення вступає в силу після його ухвалення Національним бюро.Схожі:

Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconНаказ №16 Про реєстрацію Дубенської міської партійної організації політичної партії „Сильна Україна
Дубенського міськрайонного управління юстиції надійшли документи з приводу реєстрації Дубенської міської партійної організації політичної...
Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconСписок претендентів у кандидати в депутати до ірпінської міської ради від ірпінської міської партійної організації політичної партії „сильна україна”
Сформовано на засіданні Бюро Ірпінської міської партійної організації політичної партії „Сильна Україна” №9 від 23. 07. 2010
Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» icon1. загальні положення політична партія «Сильна Україна»
Політична партія «Сильна Україна» (далі Партія) це об'єднання громадян прихильників Програми Партії, що діє відповідно до Конституції...
Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconАнкета кандидата в члени Політичної партії «Сильна Україна»

Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconКандидатури від Київської обласної парторганізації до профільних комісій політичної партії "Сильна Україна"

Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconПоложення
Політична партія «Сильна Україна» (далі – Партія) – це об’єднання громадян – прихильників Програми Партії, що діє відповідно до Конституції...
Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconНаказ №26/5 Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії
На виконання статті 11 Закону України „Про політичні партії в Україні, для забезпечення належного розгляду поданих на реєстрацію...
Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconРішення постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту (М. Барбара) Про внесення змін до рішення
Політичної партії "Наша Україна", депутатської фракції Політичної партії "Фронт Змін", заяву депутата обласної ради А. Дейнеки, протокол...
Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconРішення №566 від 02 серпня 2012 року Про суспільно-політичну ситуацію
Всеукраїнського об’єднання "Свобода", Політичної партії "Фронт Змін", Політичної партії "Наша Україна", Народного Руху України та...
Положення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна» iconРішення №495 від 15 травня 2012 року Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 04. 01. 2011 №16 Про створення президії
Керуючись пунктом 3 частини 1 статті 43, статтею 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення фракції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи