08. 08. 2012 року icon

08. 08. 2012 року
Назва08. 08. 2012 року
Дата конвертації28.04.2013
Розмір64.3 Kb.
ТипДокументи

А К Т


ГОТОВНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДО 2012/2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Складений 08.08. 2012 року


Повна назва навчального закладу Топільський дошкільний навчальний заклад

Повна адреса 62712, сел.ст.Тополі, Дворічанського р-ну, Харківської обл..

Телефони 7-54-85

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Строєва Ірина Іванівна


Відповідно до наказу відділу освіти Дворічанської райдержадміністрації від 04.07.2012 № 189 «Про проведення огляду готовності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району до роботи в 2012/2013 навчальному році» перевірку проводила комісія у складі:

Голова комісії:

^ Шахов Олександр Георгійович - заступник голови Дворічанської районної державної адміністрації

Заступник голови комісії:

Коваль Наталія Іванівна - начальник відділу освіти Дворічанської

райдержадміністрації

Члени комісії:

^ Бервено Алла Олександрівна - начальник служби охорони праці відділу освіти

Тян Олексій Інокентійович- інспектор РВ ГУ МНС (за згодою)


Грінаковська Юлія Леонідівна - в.о. головного державного санітарного лікаря

Дворічанського району (за згодою)


^ Оганесян Людмила Анатоліївна- головний спеціаліст відділу освіти Дворічанської

Райдержадміністрації


Мірошніченко Оксана Григорівна- завідуючий методичним кабінетом відділу освіти


^ Бережна Олена Василівна - методист з дошкільного виховання


Сабада Олег Васильович- начальник господарчої групи відділу освіти


Бервено Ольга Миколаївна - голова районного комітету профспілки працівників

освіти Дворічанського району


^ Строєва Ірина Іванівна- завідуюча ДНЗ


Комісія встановила :


1. Витяг з рішення органу місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом території обслуговування: рішення Пісківської сільської ради № 18 від 28.01.11р.

2. Наявність списків дітей дошкільного віку, які мешкають на території обслуговування навчального закладу: в наявності

3. Проект плану роботи на 2012/2013 навчальний рік: в наявності

4. Робочий навчальний план на 2012/2013 навчальний рік: в наявності

5. Проект розкладу занять, роботи гуртків: в наявності

6. Книга наказів з основної діяльності: в наявності

7. Книга наказів з кадрових питань: в наявності

8. Журнал прибуття (вибуття) дітей: в наявності

9. Матеріали щодо проведення звітування керівників навчальних закладів: в наявності

10. План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради: в наявності

11. Наявність та стан методичного кабінету (періодична преса, методична література, дидактичний матеріал, посібники, створення умов для підвищення фахової майстерності педагогів тощо): відсутній

12. Штатний розпис навчального закладу, його відповідність чинному законодавству України: в наявності

13. Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до фахової освіти та технічним персоналом: 100%

14. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє навантаження педпрацівників закладу: в наявності

15. Стан території (наявність квітників, ділянок для трудової діяльності дітей, спортивного майданчику, ігрових майданчиків для кожної вікової групи, огорожі, підсобних споруд, бетонованого майданчику для сміттєзбиральника): задовільний, територія влаштована відповідно нормам

16. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонту: поточний, капітальний планом не передбачено

17. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність щорічних (восени та на весні) актів обстежень будівель: будівлі і споруди в задовільному стані, акти в наявності

18. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов зберігання: задовільний, дотримуються

19. Наявність музично-спортивної зали. Забезпеченість обладнанням: в наявності, забезпечений

20. Стан харчоблоку, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та посудом, дотримання санітарно-гігієнічних вимог: в наявності, забезпечений, дотримуються

21. Наявність та стан обладнання медичного кабінету, ізолятору: відсутній

22. Стан збереження меблів у групових кімнатах та приміщеннях: задовільний

23. Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період: наявність плану підготовки, стан опалювальної системи, котелень, теплоцентралі. Наявність паспортів на котельні. Умови для зберігання твердого палива (при його необхідності): готовий, в наявності

24. Наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи . Відсоток встановлених енергозберігаючих вікон, дверей, ламп від загальної кількості: в наявності ламп 56%, вікна, двері- 50%, вікна відсутні

25. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість ПК): 1 комплект

26. Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці (крім заступника з адміністративно-господарчої частини): в наявності

27. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я. Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників: організовані, проводяться

28. Забезпечення питного режиму в закладі: забезпечено

29. Наповнюваність вікових груп згідно з нормами: 100%

30. Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу: наявність протоколів про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, журналів реєстрації інструктажів: дотримуються, в наявності

31. Стан підготовки приміщень дошкільних навчальних закладів, відповідність вимогам безпеки всіх групових приміщень і служб. Наявність перспективного плану поповнення обладнання, правил безпеки, пам’яток. Призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності в групах: готові, призначені, в наявності

32. Стан освітлення у навчальному закладі згідно з нормами: достатній

33. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно підтвердженого допуску до роботи у електрика і співробітників, які працюють з електроустановками: відповідають. акти в наявності

34. Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджених спільним наказом Головного управління Державної пожежної охорони МВС та Міністерства освіти і науки України від 30.09.1998 № 348/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за № 800/3240. Наявність і стан протипожежного обладнання: виконуються не повністю

35. Проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»): проводилась у 2010 році

36. Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам: в наявності

37. Забезпеченість навчального закладу захищеними статтями витрат: 114 796

38. Залучення спеціального фонду бюджету: 4 897

39. Своєчасність виплати заробітної плати, обов’язкових виплат(стаття 57 Закону України «Про освіту»): своєчасно

40. Забезпечення дітей гарячим харчуванням. Розмір передбачених коштів на одну дитину в день за рахунок бюджету та батьківської оплати (стаття 35 Закону України «Про дошкільну освіту»): у відповідності до чинного законодавства

41. Кількість витрачених коштів на підготовку закладу: 114 117 000 гр.

в тому числі:

бюджетних: 11 117 гр.

спонсорських: 98 000 гр.

батьківських: 2 000 гр.

зароблених закладом: 3 000 гр.

42. Вказати:

- які конкретно виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість): ремонт водопостачання, ремонт тепломережі, заміна ліноліуму, заміна вікон, заміна дверей, поточні ремонти

- що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість) 350 гр. – придбання методичної літератури, підписка

43. Рекомендації:

Рай СЕС_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СДПЧ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

інших членів комісії _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


^ 44. ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ : заклад до роботи готовий


Голова комісії : 1_________________ Шахов О.Г.

(підпис)

Заступник голови комісії: 2________________ Коваль Н.І.

(підпис)

м. п.

Члени комісії:


3_________________ Бервено А.О.

(підпис)

4_________________ Тян О.І.

(підпис)

5_________________ Грінаковська Ю.Л.

(підпис)

6_________________ Оганесян Л.А.

(підпис)

7________________ Мірошніченко О.Г.

(підпис)

8_________________ Бережна О.В.

(підпис)

9 _________________ Сабада О.В.

(підпис)

10_________________ Бервено О.М.

(підпис)

11 __________________ Строєва І.І.

(підпис)Схожі:

08. 08. 2012 року iconНаказ №181 смт. Добровеличківка Про підсумки районного конкурсу «Кращий учнівський колектив року»
Конкурс проводився заочно у два етапи: перший етап на базі загальноосвітніх навчальних закладів з 01. 02. 2012 року по 21. 03. 2012...
08. 08. 2012 року iconЗаконом України "Про державний бюджет України на 2012 рік"
Законом України “Про державний бюджет України на 2012 рік” (ст. 13) встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2012...
08. 08. 2012 року iconНаказ №167 від 21. 02. 2012 р м. Івано-Франківськ Про підсумки обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012»» з 1 до 18 лютого 2012 року проведено обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель...
08. 08. 2012 року iconПротокол №9 від 19 вересня 2012 року селище Близнюки Голова комісії: Лисенко О. М
Про результати виїздів робочої групи з легалізації тіньової зайнятості на територію Самійлівської та Олексіївської сільських рад...
08. 08. 2012 року iconНаказ №146 о /д Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 н р
Забезпечити виконання навчальних програм та здійснити відповідні перевірки у 1-8, 10 класах до 21 травня 2012 року, в 9-х класах...
08. 08. 2012 року iconРішення від 28 вересня 2012 року №171 смт Новгородка Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 30 грудня 2011 року №123 „
Бюджетного Кодексу України, офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації від 03 серпня 2012 року №01-17-70...
08. 08. 2012 року iconРішення від 19 липня 2012 року № -VІ про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями
Провести звіти депутатів районної ради перед виборцями про свою діяльність за період з листопада 2010 року по липень 2012 року в...
08. 08. 2012 року iconВеликомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області
Міністрів України від 05 квітня 2012 року (протокол №25), доручення Голови Одеської обласної державної адміністрації Е. Л. Матвійчука...
08. 08. 2012 року iconРішення від 23 березня 2012 року №139 смт Новгородка „ Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 30 грудня 2011 року №123 „
Бюджетного Кодексу України, офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації від 16 лютого 2012 року №01-17-...
08. 08. 2012 року iconРішення від 18 травня 2012 року №149 смт Новгородка Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 30 грудня 2011 року №123 „
Бюджетного Кодексу України, офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації від 10 квітня 2012 року №01-17-...
08. 08. 2012 року iconНаказ №72 від 07. 08. 2012 р. Про підготовку та організований початок 2012-2013 навчального року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №630 від 25. 05. 2012 року “Про підготовку до початку 2012/2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи