План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік icon

План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік
НазваПлан роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік
Сторінка1/10
Дата конвертації02.12.2012
Розмір1.9 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Дворічанської районної

державної адміністрації

_____________ Н.І.Коваль

«05» січня 2012 р.


П Л А Н

роботи відділу освіти

Дворічанської районної державної

адміністрації Харківської області

на 2012 рік


Схвалено

колегією відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації

05 січня 2012 року


Дворічна 2012

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…...3

1. Організація роботи відділу освіти Дворічанської держадміністрації……………………………………….…....30

1.1. Розподіл посадових обов'язків працівників відділу освіти…………………………………………………….…..30

1.2. Закріплення працівників відділу освіти за навчальними закладами району ……………………………..35

1.3. Режим роботи відділу освіти …………………………………………………………………………………………………….36

1.4. Циклограма діяльності відділу освіти ……………………………………………………………………………………...36

2. Організаційно-дорадча діяльність відділу освіти …………………………………………………………………….….37

2.1. КОЛЕГІЇ відділу освіти райдержадміністрації ……...............................................................………………………….…35

2.2. Апаратні наради відділу освіти райдержадміністрації..............................................................................................39

2.3. наради керівників загальноосвітніх та позашкільних

навчальних закладів ……………………………………………………………………………………………………….……...43

2.4. Організація методичної роботи з педкадрами …………………………………………………………………….……..48


2.3. Методичний супровід функціонування дошкільних навчальних закладів ………………………………..50

3. Господарча діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти …………………….....53

4. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ………………………………………………………………………………………………………….…..55

5. Комп’ютеризація та інформатизація управлінської діяльності та

навчально-виховного процесу ………………………………………………………………………………………………...57

6. Основні заходи відділу освіти ……………………………………………………………………………………………….…..58

7. Реалізація державних та регіональних цільових програм …………………………………………………………...61

8 . РЕАЛІЗАЦІЯ УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ, НАКАЗІВ ТОЩО.....................................................................................................64


9 . Контрольно-аналітична діяльність відділу освіти ……………………………………………………………………...70

9.1.Перспективне планування контрольно-аналітичної діяльності

відділу освіти на 2012-2017 рік ……………………………………………………………………………………………………..70

9.2.ПЛАН контрольно-аналітичної діяльності відділу освіти на 2012 рік...................………………………………...72

9.3. Організація контролю за діяльністю закладів освіти району у 2012 році ……………………………..……...74

10. ЦИКЛОГРАМА ШКІЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ НА 2012 РІК…………………………………………………………………………..……....78

11.ОРІЄНТОВНА ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ ……………………………………...…..93


Вступ

У минулому 2011 році діяльність відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації, закладів освіти району була спрямована на забезпечення функціонування і розвитку в районі системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, забезпечення прав мешканців району на дошкільну, загальну середню, позашкільну освіту відповідно до чинного законодавства України, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави, області й району.

Розвиток освіти в районі здійснювався за напрямами, визначеними Національною доктриною, якою передбачено модернізацію навчання і виховання відповідно до вимог сучасної української державності. Здійснювалися заходи щодо удосконалення роботи з реалізації нормативних документів, розвитку сільської загальноосвітньої школи, оптимізації мережі навчальних закладів, впровадження державних, обласних, районних програм.

В районі діє мережа освітніх закладів: 11 дошкільних навчальних закладів та 2 дошкільних підрозділи у складі навчально-виховних комплексів, 17 загальноосвітніх (в тому числі 1 ліцей) та 2 позашкільні навчальні заклади. 1 загальноосвітня школа задовольняє потреби російськомовного населення у здійсненні навчально-виховного процесу російською мовою. Це Топільська ЗОШ І-ІІІ ступенів. На базі Дворічанської ЗОШ І-ІІІ ступенів організовано роботу вечірніх (змінних) класів із заочною формою навчання.

У районі функціонують 11 ДНЗ, 2 дошкільні підрозділи у 2 НВК.

В дошкільних закладах на кінець 2011 року виховується 407 дітей дошкільного та ясельного віку, що становить 48% від загальної кількості дітей від 1 до 6 років, що на 9% більше ніж в 2010 році.

На виконання чинного законодавства щодо охоплення дошкільною освітою 5-річних дітей дошкільні установи провели певну роботу щодо залучення їх до ДНЗ та забезпечення якісної підготовки до навчання в школі. В Дворічанському районі налічується 155 дітей 5-річного віку. Всі вони відвідують дошкільні установи Дворічанського району.

В 2011 році із 359 дітей охоплених дошкільною освітою було оздоровлено 303 дитини, що становить 84,4%. Усі дошкільні заклади були переведені на санаторний режим роботи. Частково було здійснено оздоровлення у Мечниківському, Колодязненському, з причини ремонтних робіт в школах, в приміщеннях яких вони розміщені та з причини економії коштів в Колодязненському ДНЗ.

В 2011 навчальному році було здійснено державну атестацію Жовтневого та Велико-Виселківського ДНЗ.

Протягом останніх років простежуються тенденції щодо зменшення учнівського контингенту, пов’язаного з демографічною ситуацією, з 2011 учнів у 2008 році до 1834 учнів 2009 році, 1750 учнів у 2010 році та 1669 у 2011 році в загальноосвітніх навчальних закладах з денною формою навчання.

Набір до 1-х класів у вересні 2011 року в порівнянні з минулим роком знову зменшився і становить 134 учні, хоча загалом по області перевищує показник минулих років. У попередні роки набір першокласників становив: у 2010 - 166 дітей, у 2008 було зараховано 151 дитина, у 2009 було зараховано 130 дітей).

Набір учнів до 10-х класів у 2011 році становить 63% від випускників 9-го класу 2011 року (до 10-х класів зараховано 117 осіб), що принципово не відрізняється від ситуації минулих років ( набір до 10-х класів у 2008 році становив 169 осіб (76% випускників 2008року), набір до 10-х класів у 2009 році становив 121 особу (59% випускників 2009року, у 2010 – 120 (56% випускників 2010 року)).

Кількість учнів, які здобувають освіту за заочною формою, теж зменшується: із 103 у 2006 році до 28 у 2008-у, та до 15-ти учнів у 2009 році, 12 учнів у 2010 році. На кінець 2011 року таких учнів у районі 16. Крім того у 2011 році за рішенням районної ради та згідно наказу відділу освіти від 20.06.11№ 194 навчання учнів за заочною формою здійснюється на базі Дворічанської загальноосвітньої школи, ураховуючи недостатню наповнюваність класів для формування груп навчання здійснюється за індивідуальною формою.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів, яка діє на даний час, цілком задовольняє потребу населення району у здобутті середньої освіти. Залишається проблемною ситуація з наповнюваністю класів.

Для 50 учнів організоване навчання за індивідуальною формою в зв’язку з демографічною ситуацією (в 2008 році – 73, у 2009 році – 62, у 2010 - 51).

Для 2-х дітей (на рівні 2010-2011 н.р.), які потребують особливої педагогічної уваги, корекції фізичного та розумового розвитку у 2011-2012 навчальному році організовано навчання за індивідуальною формою (у 2009 -2010 н.р. таких учнів було – 5, у 2008-2009 - 11 дітей).

В зв’язку з цим залишається проблемним питання оптимізації мережі навчальних закладів. У 2011 році проведена досить інтенсивна робота щодо вдосконалення мережі навчальних закладів та оптимізації їх функціонування . Відповідно до рішення сесії районної ради від 24.12.2010 року про ліквідацію Западнянської ЗОШ І-ІІ ст. та Радгоспівської ЗОШ І-ІІ ст., навчальний процес в яких не здійснювався протягом 2008 та 2009 року.

Розпорядженням від 10.06.2011 № 139 „Про оптимізацію навчально-виховного процесу в Дворічанському ліцеї”, приведено у відповідність до діючого законодавства кількість класів, при збереженні профільності у Дворічанському ліцеї.

Згідно рішення сесії від 24.12.2010 № 29-VI були знижені ступені Кутьківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Петро-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. до шкіл ІІ ступеня та затверджені відповідно Статути даних шкіл, рішенням від 09.06.11 №103-VI Пристанційній школі знижено ступінь до школи ІІ ступеня.

Сесією районної ради від 09 .07. 2011 року прийнято рішення № 101-VI «Про реорганізацію Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. Дворічанської районної ради Харківської області в Кам’янський навчально-виховний комплекс» (Рішення зборів громади Кам’янської сільської ради від 08.04.11), рішення № 102-VI «Про реорганізацію Мечниківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дворічанської районної ради Харківської області в Мечниківський навчально-виховний комплекс» (Рішення Новоєгорівської сільської ради від 18.04.11 № 56-VI) Дані рішення відділом освіти реалізовано , проведено всі процеси по ліквідації та реорганізації закладів у відповідності до чинного законодавства і мережу закладів освіти на 2011-2012 навчальний рік затверджено рішенням голови Дворічанської районної державної адміністрації від 06.09.2011 № 214 з урахуванням змін.

Заняття дітей і підлітків за інтересами здійснюються в 2 позашкільних закладах: дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки «Юність» та Дворічанському центрі дитячої та юнацької творчості, у яких у 2011-2012 навчальному році функціонує 75 гуртків та груп у яких виховується 1480 учнів 88,7% від учнів загальноосвітніх закладів району. Наповнюваність груп та кількість дітей, які відвідують заняття спортивних секцій та гуртків, залишається стабільною. Позашкільною освітою у 2010-2011 навчальному році було охоплено 1350 дітей (77%) .

На базі ЦДЮТ успішно працює Мала академія наук України. У 2010-2011 навчальному році на 5 відділеннях: філології та мистецтвознавства, хімії та біології, економіки, філософії та суспільствознавства, історії та географії навчалися 22 учні – дослідники, представники Дворічанського ліцею, Дворічанської, Жовтневої, Миколаївської, Петро-Іванівської, Тавільжанської, Топільської загальноосвітніх шкіл. За рішенням журі районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України для участі в ІІ етапі направлено 12 учасників, які здобули наступні результати: 1 місце в секції «Історія релігії і релігієзнавства» здобула Соловйова Олена (Дворічансьий ліцей), 2 місце в секції «Історичне краєзнавство» - Крецу Людмила (Жовтнева ЗОШ) та Каща Валерія (Дворічанський ліцей) в секції «Фольклористика», 3 місце – Глотова Юліана (Дворічанський ліцей) в секції «Ботаніка та зоологія». Подяку за активну участь в роботі МАН отримали Біянов Андрій (Миколаївська ЗОШ) та Субота Валерія (Дворічанський ліцей).

У 2011-2012 навчальному році в районному етапі взяло участь 17 учнів Дворічанського ліцею, Дворічанської, Тавільжанської, Топільської, Колодязненської шкіл, Кам’янського та Мечниківського НВК.

Протягом останніх років зростає кількість учасників і переможців МАН.


Рік

Місце

2008-2009

І, ІІ

2009-2010

ІІ, ІІІ

2010-2011

І, ІІ, ІІ, ІІІ + дві Подяки


В районі діє наукове об’єднання «Еврика». Щороку тези учнівських досліджень друкуються в обласному збірнику «Перші кроки до науки» Приємно відзначити, що переважна більшість дослідницьких робіт пов’язана саме з краєзнавчими матеріалами.


Впродовж 2010-2011 навчального року продовжувалося впровадження нових організаційних засад, форм і методів діяльності навчальних закладів. Нові робочі навчальні плани та програми діють у 2011 році для учнів 10-х-11-х класів, також учні старшої школи навчаються за новими підручниками.

Однією з форм контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів відповідним навчальним програмам є державна підсумкова атестація. Вона є одним з показників якості освіти.

Державна підсумкова атестація учнів 4-х класів у 2010-2011 навчальному році проводилася з української мови, читання та математики. Складали державну підсумкову атестацію 171 учень.

У четвертокласників кращі навчальні досягнення з читання, української мови. Гірші – з математики.

З читання більше четвертокласників мають навчальні досягнення високого та достатнього рівнів в Рідкодубській, Жовтневій, Кам’янській ЗОШ (100%). Гірші показники якості знань з читання в Мечниківській ЗОШ (45%), Колодязненській (55%), Петро-Іванівській ЗОШ (62%).

З української мови більше четвертокласників мають навчальні досягнення високого та достатнього рівнів в Тавільжанській ( 90%), Токарівській (80%), Кутьківській ЗОШ ( 73%), менше таких учнів у Вільшанській ( 50%), Колодязненській ЗОШ ( 55%).

З математики більше четвертокласників мають навчальні досягнення високого та достатнього рівнів в Кутьківській, Жовтневій ЗОШ (100%), Тавільжанській ( 91%) ЗОШ, гірша якість знань в Кам’янській, Миколаївській ЗОШ ( 40%), Колодязненській (40%), Рідкодубській ЗОШ(55%.

У 9-х класах по закінченні 2010-2011 навчального року проводилась державна підсумкова атестація з традиційного переліку предметів: українська мова (диктант), математика, біологія, географія(письмово), іноземна мова (комбінований іспит). За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу погодженим з відділом освіти клопотанням про обираність предмету для проходження державної підсумкової атестації учнями основної школи, учні Петро-Іванівської школи здавали історію України
Порівнюючи результати державної підсумкової атестації випускників 9-х класів з п’яти основних предметів бачимо, що кращі знання учні показали з біології (бали достатнього та високого рівня отримали 73% випускників) та географії (69%), найнижче оцінено державна підсумкова атестація з української мови (бали достатнього та високого рівня отримали 54% випускників).
Аналізуючи результати ДПА можна зробити висновок про деяке підвищення рівня знань випускників основної школи з біології де навчальні досягнення високого та достатнього рівня збільшилися на 3%, практично на тому ж рівні залишились результати з географії, іноземної мови, математики, на жаль нижчі результати показали випускники з української мови, де навчальні досягнення високого та достатнього рівня зменшились на 9%.

У 2011 році із 183 випускників основної школи 24 (13%) отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, що на 5,1% більше ніж у минулому році (у 2010 – 7,9%)

У 2011 році повну загальну середню освіту здобули 164 випускники ЗНЗ району, з них 12 учнів району нагороджено медалями : 1 – срібною, 11 – золотими. Серед нагороджених 5 учнів Дворічанського ліцею, 2 учні Дворічанської ЗОШ І-ІІІ ст., 1 учень Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст., 1 учень Колодязненської ЗОШ І-ІІІ ст. В поточному році необхідно вжити вичерпних заходів щодо підготовки 11-класників до проходження ними зовнішнього оцінювання та державної підсумкової атестації, постійно підвищувати якість знань учнів.

У вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації продовжили навчання у 2011 році 85 із 120 випускників загальноосвітніх навчальних закладів району (71%).

Показник цього року дещо менший від попереднього відсоткового показника вступу випускників середньої школи до вищих навчальних закладів, проте залишається на рівні останніх 4-х років. В 2009 році до вищих навчальних закладів вступило 152 із 200 випускників ЗНЗ району (76%), у 2008 році до ВНЗ вступили 149 випускників середньої школи, що становить 70 % від загальної їх кількості, в 2007 році – 197 випускників - 70%, в 2006 році – 124 випускники – 55%. Практично всі випускники основної та старшої школи працевлаштовані, або продовжують навчання.Станом на кінець ІV кварталу 2011 року дітей шкільного віку в районі 2088 осіб , з них не підлягають навчанню 5 (за станом здоров’я)

Охоплено навчанням для здобуття повної загальної освіти 2077 учнів Не охоплено навчанням 6 дітей, з яких 4 дітей 6 річного віку, 2 учні спецшкіл.

У закладах освіти району станом на 01.01.2012 року працюють 330 педагогічних працівників; з них з вищою освітою 238 осіб, що становить 72 % від всієї кількості педпрацівників. По ланках освіти в порівнянні з минулим роком із 41 педпрацівників дошкільних навчальних закладів 10 мають вищу педагогічну освіту , що становить 24,3% всіх працівників. В загальноосвітніх навчальних закладах працюють 282 педагогічних працівника, із них вищу педагогічну освіту має 229 особа ( 81,2 %). Серед 12 педпрацівників позашкільних навчальних закладів 12 осіб з вищою педагогічною освітою – 100%.

Актуальною є проблема забезпечення викладання предметів навчального плану фахівцями. Особливо гострою вона залишається в школах І-ІІ ступенів та розташованих у віддалених селах району: Мануїлівській, Друголиманській, Миколаївській, Петро – Іванівській, Рідкодубській, також в Мечниківському НВК. Проблема обумовлена необхідністю забезпечення повним тижневим навантаженням значної кількості вчителів з причини відсутності повного навантаження з окремих предметів відповідно до навчального плану.

В загальноосвітніх навчальних закладах району працюють не за фахом 4 вчителя, що мають неповну та базову вищу педагогічну освіту (1,4%); 4 (1,4%) вчителя мають непедагогічну неповну та базову вищу освіту і працюють в п’яти школах району в основному на посадах вчителів музики, трудового навчання . 9 вчителів з вищою педагогічною освітою (3%) працюють не за фахом. Працюють на посадах вчителів 5 осіб , які мають вищу непедагогічну освіту, що становить 1,7% від загальної кількості вчителів.

Викладають, крім предмету, з якого отримали освіту, ще один або декілька предметів не за фахом 62 педагогічних працівника загальноосвітніх навчальних закладів, що становить 21,9 % від загальної кількості працюючих.

На педагогічних посадах в ЗНЗ району працює 3 вчителя із загальною середньою освітою, одна із них Комісарова О.А. навчається на 4 курсі педагогічного ВНЗ. Друга прийнята на роботу до 1999 року, а саме до вступу в дію Закону України «Про загальну середню освіту», третій вчитель передпенсійного віку.

Треба відзначити, що в більшості випадків такі призначення вчителів не за фахом, без відповідної освіти було вимушеними і необхідними, бо залишається невирішеною проблема забезпечення сільських закладів педагогічними кадрами. Особливо гострою вона залишається в школах І-ІІ ступенів та розташованих у віддалених селах району: Мануїлівській, Друголиманській, Миколаївській, Рідкодубській ЗОШ. Проблема обумовлена відсутністю повного навантаження на ставку з окремих предметів відповідно до навчального плану. В загальноосвітніх навчальних закладах наявні вакансії вчителів фізики та інформатики в Мечниківськіому НВК, вчителя фізкультури в Миколаївській, вчителів фізики, трудового навчання і предмета «Захист Вітчизни» у Вільшанській ЗОШ, вчителя російської мови та світової літератури у Петро-Іванівській ЗОШ. Не вистачає вчителів географії, образотворчого мистецтва, музики тощо. Одна із причин такого явища – відсутність вчителів потрібної спеціалізації, головні причини – неможливість повного тижневого навантаження вчителів в навчальних закладах відповідно до річних навчальних планів, відсутність житла, непрестижність роботи в сільській школі в порівнянні з міською. Одним із шляхів вирішення проблеми є надання можливості викладати години предметів, з яких у школі немає фахівців, вчителям з відповідною фаховою освітою за сумісництвом з інших шкіл. Можливістю вирішення цього питання є це отримання вчителями другої вищої освіти, підвищення кваліфікації , навчання на спецкурсах тощо.

В загальноосвітніх навчальних закладах наявні вакансії вчителів фізики та інформатики в Мечниківському НВК; вчителя світової літератури та російської мови у Петро-Іванівській ЗОШ, вчителя фізкультури у Друголиманській ЗОШ. Одна із причин такого явища – відсутність вчителів потрібної спеціалізації, неповне тижневе навантаження вчителів в деяких навчальних закладах, відсутність житла, непрестижність роботи в сільській школі в порівнянні з міською.

Кожного року відділ освіти видає випускникам шкіл району відповідну кількість цільових направлень для вступу до вищих педагогічних навчальних закладів на спеціальності, які необхідні в школах району: в 2009 – 7; в 2010 – 7, із них 4 вступили на навчання у педагогічні ВНЗ, у 2011 році видано 15 цільових направлень для навчання на педагогічних спеціальностях, але тільки дві випускниці вступили на навчання у педагогічний вищий навчальний заклад і використали цільові направлення, всього шість випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2011 року навчаються для здобуття вищої педагогічної освіти. Робота з професійної орієнтації випускників на потрібні педагогічні професії у закладах освіти є недостатньою, як і якісна підготовка до вступу у вищі навчальні заклади. На сьогодні необхідно мотивувати випускників на отримання спеціальності дошкільного виховання, географії, трудового навчання, музики тощо.

На початку 2011-2012 навчального року в ЗНЗ району прибули на роботу шість молодих вчителів, з них за направленням із ВНЗ четверо молодих спеціалістів. З двома із них укладені трирічні угоди про працю.

9 працюючих вчителів навчаються і здобувають вищу педагогічну освіту на заочних відділеннях ВНЗ. 19 вчителів парцюють за сумісництвом, більшість викладають історію, фізику, біологію та хімію, музику.

За минуле півріччя збільшилася плинність педагогічних кадрів. Звільнився 21 педагогічний працівник, прийнято на роботу 15 педагогів, два практичних психолога. Основна причина звільнень – за власним бажанням, за власним бажанням в зв’язку з виходом на пенсію за вислугу років. Але не всі працівники після оформлення пенсії за вислугу років виявили бажання продовжити трудову діяльність.

Змінився склад учительства за віковим показником. У ЗНЗ району працює 28 вчителів – пенсіонерів, що становить 9,9 % від загальної кількості вчителів. Для порівняння :

у 2010 році – 7 %;

у 2011 році – 9%.

Працюють 17 працівників передпенсійного віку.

Середній вік педпрацівників становить 39-42 роки.

Підвищенню кваліфікаційного рівня педагогічних працівників сприяє значною мірою атестація. Змінився якісний склад педагогів. Якщо в 2009 році вищу категорію мали 45 педагогічних працівників, у 2010 році – 63 учителів ( 22% ), то у 2011 році вчителів, що мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» стало 64 ( 19%). Вчителів- «спеціалістів І категорії» за 2010-1011 н.р. збільшилось на 5 осіб.

У 2011 році у районі проведено професійний конкурс «Учитель року-2012» Переможцями районного етапу конкурсу в номінаціях визнано Золочевську С.А., вчителя української мови та літератури Дворічанського ліцею в номінації «Українська мова та література»; Олійника Г.В.. , вчителя біології Колодязненської ЗОШ І-ІІІ ст. в номінації «Біологія»; Артеменко О.Т., вчителя фізичної культури Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в номінації «Фізична культура»; Крейдун В.Т., вчителя етики Кутьківської ЗОШ І-ІІ ст. в номінації «Етика»; Гаркаву О.В, вчителя англійської мови Дворічанського ліцею в номінації «Іноземна мова» (англійська мова).

На виконання районної комплексної програми «Обдарована молодь» у кожному навчальному закладі розроблені заходи та плани роботи з обдарованими дітьми. Методичним кабінетом здійснено організаційно-методичну роботу з підготовки та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ (районного) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка та інших конкурсів.

З метою виявлення та розвитку обдарованої молоді, формування творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей суспільного життя, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових навчальних предметів у Дворічанському районі, в жовтні 2011 року організовано проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, а з 30 жовтня по 25 грудня 2011 року - ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

У 2011-2012 н.р. у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах взяли участь учні з 17 шкіл району (100%), загальна кількість учасників –– 546 учнів, що на 88 учні менше, ніж в минулому 2010-2011 навчальному році.

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади 2010-2011 н.р. ІІІ місце з біології посіла учениця 9 класу Дворічанського ліцею Золочевська Катерина (вчитель Доценко В.О.) та ІІ місце з педагогіки і психології посіла учениця 11 класу Дворічанського ліцею Глотова Юлія (вчителі Доценко В.О. та Золочевська С.А.).

З метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу у листопаді 2011 року проходив І (шкільний) етап ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика , в якому взяло участь 1016 учні,в 27 листопада 2011 р., серед переможців І (шкільного) етапу, проводився II (районний) етап Конкурсу. У II етапі Конкурсу взяло участь 130 учнів. Його переможці:Ряднова Олена, Зарудна Марія та Головченко Юлія брали участь у обласному етапі Конкурсу.

В рамках підготовки до відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, проходив І (шкільний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, в якому взяло участь 821 учень 5-11 класів ЗНЗ району, 08 грудня 2011 р., серед переможців І (шкільного) етапу, у приміщенні Дворічанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів проводився II (районний) етап Конкурсу. У II етапі Конкурсу взяло участь 41 учень.

Згідно з рішенням журі Конкурсу призові місця отримали учні Дворічанської ЗОШ І-ІІІ ст., Дворічанського ліцею та Мечниківського НВК.

У листопаді було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів за номінаціями: «Література», «Історія України і державотворення» у якому взяло участь 178 учнів з 9 ЗНЗ району. 20 грудня 2011 року було проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, у якому взяло участь 16 учнів з 5 ЗНЗ району.

Переможці Демченко Євгенія та Таран Аліна (Дворічанський ліцей) відзначені грамотами відділу освіти, а їхні роботи були відправлені для участі у ІІІ (обласному) етапі.

З метою виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, сприяння розкриттю їхнього таланту, розумових здібностей, розвитку комунікативних умінь, поглибленому опануванню учнівською молоддю багатствами української мови, з нагоди Дня української писемності та мови 12 жовтня 2011 року серед учнів 10-11 класів проводився районний етап конкурсу ораторського мистецтва. У районному етапі конкурсу взяло участь 15 учнів. Дзюба Катерина, учениця 10 класу Дворічанського ліцею брала участь у обласному етапі Конкурсу.

Цього року випускники Дворічанського району взяли участь у найпрестижнішому конкурсі, який проходив під патронатом депутатів обласної ради Ваграма Генріховича Гуляна та Сергія Миколайовича Радькова. Вже вшосте конкурс продовжив своє існування, бо він ставив за мету піднесення престижу навчання, розвитку творчих здібностей випускників, пошуку і підтримки обдарованої молоді.

Конкурс проходив в три етапи: І-ий етап - написання тестових завдань з навчальних дисциплін; ІІ- ий етап - конкурси «Моя родина», «Моє хобі» ІІІ-ій етап - «Оратор» та інтелектуальні ігри.

Кульмінаційним, найяскравішим завершенням цього конкурсу стала церемонія нагородження, яка відбулася 27 травня 2011року в Районному будинку культури.

В номінації «За волю до перемоги» перемогла учениця Жовтневої ЗОШ Крецу Людмила, в номінації «Відкриття конкурсу» - учениці Дворічанського ліцею Козічева Лілія та Філіп’єва Юлія, в номінації «Надія конкурсу» - Авдєйчик Світлана, учениця Дворічанського ліцею. Переможцями стали ІІІ місце - Манько Тетяна учениця Дворічанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ІІ - Сизова Аліна, І – Сотір Юлія учениці Дворічанського ліцею.

Учні району протягом року брали участь у:

 • Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»

 • Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня»

 • Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»

 • Всеукраїнському історичному інтерактивному конкурсі «Лелека»

 • мовознавчих конкурсах «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Гринвіч», «Патріот»,

 • грі «Соняшник»

 • грі «Геліантус – природознавство для дорослих»

 • грі «Puzzle»

За участь у вищевказаних конкурсах отримували дипломи, грамоти, сертифікати, подарунки.

З метою підтримки обдарованої молоді в Дворічанському районі на базі ЦДЮТ організовуються різноманітні районні заходи. Працюють гуртки за напрямами : художня творчість, історико–краєзнавчі, туристсько-краєзнавчі, еколого-краєзнавчі, спортивні.

Протягом 2011 року вихованці ЦДЮТ стали активними учасниками республіканських та обласних заходів :

- Всеукраїнська молодіжна акція «Пам’ятати. Відродити. Зберегти.»

- «Слобожанські дзвони Перемоги» – 10 кращих робіт наших юних краєзнавців відзначили при підведенні підсумків цієї військово-патріотичної акції в м. Харків. Їх роботи були надруковані в збірнику. На обласній підсумковій конференції виступив учень 9 класу Дворічанського ліцею Поліщук Дмитро.

- «Стежки, опалені війною» – майже 200 учнів з 14 шкіл прийняли участь в одноденному поході по місцях боїв за маршрутом с. Кам’янка – озеро Караван – с. ІІ-Лиман. Головною подією походу стало відкриття пам’ятника воїнам 18-го гвардійського полку, які загинули, прикриваючи відступ радянської армії в липні 1942р.

- У Всеукраїнській етнографічній експедиції «Історія міст і сіл України» - 5 шкіл.

- На конкурс «Славетні земляки у світовій культурі та у пам’яті нащадків» - 4 роботи (Дворічанський ліцей, Топільська ЗОШ, ЦДЮТ) надруковані в обласному збірнику.

- В обласній філософській конференції «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» прийняли участь вихованці Дворічанської школи та ліцею. Подяку за кращий виступ отримала Козічева Лілія, випускниця Дворічанського ліцею.

- Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна» - активно працюють учні Дворічанської ЗОШ, Кам’янської ЗОШ, Пристанційної ЗОШ та Дворічанського ліцею.

Протягом навчального року на базі ЦДЮТ відбулися такі заходи:

- «Щедрість рідної землі» ( в обласному конкурсі взяли участь кращі роботи учнів Дворічанського ліцею, Вільшанської та Дворічанської ЗОШ );

- «Наша мрія - вода чиста, земля красива» (кращими визнано роботи Ряднової О., Гладченко В., Василець В. – ЦДЮТ; Гладченко Л. – Мечниківська ЗОШ; Дораж Л. - Топільська ЗОШ; Мкртчан А. – Мануїлівська ЗОШ; Наконечний В. – Токарівська ЗОШ. Роботи цих учнів визнані кращими в обласному конкурсі.)

- «Юна принцеса» - переможці: Ряднова А. та Ковбаса М., яка взяла участь в обласному конкурсі, де зайняла І місце.

- «Слобожаночка» - І місце посіла Крейдун О. – Дворічанська ЗОШ);

- Участь в обласній виставці-конкурсі початково-технічного моделювання (роботи гуртків «Ізостудія» - Руденко Р.М., «Народні умільці» - Сабадіш Н.О. (ЦДЮТ) та «Народні умільці» - Усачова Н.М. (Мануїлівська ЗОШ)).

- Обласна виставка-конкурс технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі Україно» (Злобін В., Мовчан В., Ситник В., Санін О., Сахнюк Г., Сотір Ю., Каща В., керівник Шепілов В.В., Дворічанський ліцей).

- Районне свято до дня «Святого Миколая» було проведено на базі ЦДЮТ для дітей пільгових категорій шкіл району;

- «Зимовий вернісаж» (І місце в районному конкурсі зайняли композиції Мануїлівської ЗОШ І-ІІ ст., Петро-Іванівської ЗОШ та Топільської ЗОШ, які стали переможцями також в обласному конкурсі);

- Новорічні та Різдвяні свята: поїздка на Новорічну ялинку до м. Харків, новорічний ранок для гуртківців та дітей членів профспілки працівників освіти;

- Конкурс екологічних бригад (переможцем районного конкурсу стала агітбригада «Екошанс», Дворічанського ліцею);

- Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Збережемо вовків!», кращі роботи – Прокопенко А., Когут А., Поліщук О., Приходіна А., Гладченко В. та вірші Жили А.

 • Учасники обласної виставки «Українська Великодня писанка» - кращі роботи переможців районного конкурсу – гурток «Художня обробка деревини» керівник Зейда А.І., гурток «Народні умільці» керівник Сабадіш Н.О., гурток «Ізостудія» керівник Руденко Р.М. були направлені до м. Харкова для участі в обласній виставці.

 • Обласний етап конкурсу «Знай і люби свій край» - 11 кращих робіт.

 • Учасники обласного фестивалю дитячого образотворчого мистецтва «Жива вода - Дельта» - Гладченко В., Сушко І., Поліщук О., Ряднова О. – Дворічанська ЗОШ; Коваленко В. – Мануїлівська ЗОШ. Роботи Коваленко В. і Поліщук О. відзначені подяками обласного рівня.

 • Конкурс малюнка «Природа очима дітей». 15 кращих робіт були направлені на обласний конкурс.

 • Організували виставки «Маша і ведмідь», комп’ютерної графіки, декоративно-прикладного мистецтва для конкурсу «Дюймовочка».

 • Учасники обласної виставки традиційного народного мистецтва і художніх промислів «Барви Слобожанщини».

 • Зліт юних екологів проходить щороку на початку червня;

 • «Таланти ІІІ тисячоліття» (переможці районного конкурсу Луніна Д. та Ковбаса М. взяли участь в обласному фестивалі);

 • «Весняні Дзвіночки» (переможцями районного конкурсу стали Луніна Д., Ковбаса М., які взяли участь в обласному фестивалі);

 • Фестиваль ДЮП (перемогла команда Дворічанського ліцею, яка взяла участь в обласних змаганнях з пожежно-прикладного спорту);

 • участь в обласних змаганнях з шахів «Е2, Е4» - 6 місце в області;

 • ДАІ (переможцем районного конкурсу стала команда ліцею, яка взяла участь в регіональному конкурсі, що проходив на базі Вільшанської ЗОШ);

 • Туристський зліт (11 шкіл району, перемогла команда Друголиманської ЗОШ);

День захисту дітей ( 15 шкіл, 510 дітей). Свято проходило на стадіоні «Колос».

В обласних заходах з вересня по грудень місяць 2011 року взяли участь обдаровані діти:

– конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН (17 учасників)

– IV Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» (6 учасників)

– виставка-конкурс новорічно-різдвяних композицій. Переможці:Усачов Олександр, Біянов Андрій, Любимський Олександр,

– виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка». Переможці: Усачов Олександр, Масляк Тетяна, Бережна Аліна, Дрозд Анна, Жук Світлана.

– акція «Молодь – за здоровий спосіб життя»: (5 учасників)

– обласний конкурс «Юна принцеса». Переможниця районного етапу Дегтярьова Єлизавета.

– виставки-конкурсу дитячого малюнка «Наша мрія – вода чиста, земля красива»: (11 учасників)

– обласна виставка-конкурс робіт гуртківців початково технічного моделювання: (3 учасника)

– Всеукраїнська виставка оригамі: (7 учасників)

– конкурсу дитячого малюнка «Безпека та мир в Україні» (5 учасників)

У 2011-2012 році у ДЮКФП «Юність» збільшено кількість груп до 38, в яких виховується 767 учнів. Заклад працює за фізкультурно-спортивним напрямом.

В 2011 році пройшли перепідготовку та підвищили свою кваліфікацію 13 керівників гуртків закладу.

1857 вихованців клубу прийняли участь у 34 спортивно-масових заходах різних рівнів, від районних та обласних до всеукраїнських та міжнародних. Головними досягненнями вихованців є:

Зимовий чемпіонат України з пляжного волейболу – Сало Роман, Кущ Володимир (7 місце з 50 команд-учасниць тренер Глушко В.І.), Чемпіонат Харківської області з волейболу сезону 2010-2011 років :

Серед юнаків 1995-1996 років народження – 3 місце (тренер Глушко В.І.)

Серед юнаків 1994 років народження – 3 місце (тренер Глушко В.І.)

Серед юнаків 1997-1998 років народження – 2 місце (тренер Глушко В.І.)

Всеукраїнський турнір «Кубок дружби» серед юнаків 1997-1998 років народження – 3 місце (тренер Глушко В.І.)

Спартакіада серед районів і міст Харківської області. Змагання серед жінок з волейболу Каща Валерія, Голобородько Ольга, Субота Валерія - 2 місце (тренер Смірнова О.А.)

Чемпіонат Харківської області з футболу сезону 2010-2011 років

Серед юнаків 1996-1997 років народження – 4 місце (тренер Анопко С.І.)

Серед юнаків 1998-1999 років народження – 3 місце в підгрупі(тренер

Неронов О.Є.)

Міжнародний турнір з футболу на призи ФК «Мрія» , присвячений Дню захисту дітей

Серед юнаків 2000 року народження – 8 місце (тренер Неронов О.Є.)

Відкритий чемпіонат Харківської області з пляжного волейболу:

Серед юнаків 1994-1995 років народження Медяник Дмитро, Сєрік Максим – 1 місце (тренер Глушко В.І.); Костенко Владислав, Кіптілий Сергій – участь у чемпіонаті (тренер Глушко В.І.);

Серед юнаків 1996 року народження Сахнюк Геннадій, Смігунов Владислав та Сало Роман, Кущ Володимир – участь у чемпіонаті (тренер Глушко В.І.)

Серед дівчат 1996 року народження Летуча Ольга, Медяник Анастасія – 4 місце (тренер Каща Л.А.)

Серед дівчат 1994-1995 років народження Каща Валерія, Субота Валерія – участь у чемпіонаті (тренер Каща Л.А.)

Чемпіонат Харківської області з футболу сезону 2011-2012 років (перше коло) – результат після закінчення другого кола чемпіонату в 2012 році

Серед юнаків 1995-1996 років народження (тренер Анопко С.І.)

1997-1998 років народження (тренер Неронов О.Є.)

1999-2000 років народження (тренер Неронов О.Є.)

Чемпіонат Харківської області з волейболу сезону 2011-2012 років (перше коло) - результат після закінчення другого кола чемпіонату в 2012 році

Серед юнаків 1995-1996 років народження,(тренер Глушко В.І.)

1997-1998 років народження (тренер Глушко В.І.)

1999-2000 років народження (тренер Глушко В.І.)

Серед дівчат 1997-1998 років народження (тренер Каща Л.А.)

1999-2000 років народження (тренер Смірнова О.А.)

III Міжнародний турнір з міні-футболу на призи клубу «Мрія» серед дітей

2003-2004 років народження - 9місце (тренери Мажулін В.С., Дорошенко В.А., Довгополий С.М.)

2002 року народження - 4 місце (тренери Мажулін В.С., Дорошенко В.А.)

2001 року народження - 7 місце (тренери Неронов О.Є., Строєв О.М.)

З метою реалізації галузі «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту початкової, базової і повної середньої освіти, виконання робочих навчальних планів і програм в загальноосвітніх навчальних закладах в 1-4, 8-9 класах проводяться три уроки фізкультури на тиждень, в них охоплено навчанням 937 учнів, що становить 56,1 % від кількості всіх учнів. 57 учнів навчаються за індивідуальною формою із-за демографічної ситуації, що становить 3,4%.

Начально-матеріальний стан здійснення навчально-виховної роботи з фізичного виховання недостатній: не відповідають нормам кількість спортивних споруд в ряді ЗНЗ, площі ряду спортивних споруд, кількість обладнання та інвентарю. В Тавільжанській ЗШ один із двох спортивних залів потребує капітального ремонту, в плані на 2012 рік ремонтні роботи передбачені за наявності відповідних коштів. В трьох загальноосвітніх навчальних закладах заняття проводяться в пристосованих приміщеннях. Обладнання в більшості шкіл застаріле, зносилося, потребує заміни на таке, що відповідає сучасним вимогам та техніці безпеки на заняттях.

В школах викладають фізкультуру 19 вчителів фізкультури. Із спеціальною фізкультурною освітою 18 осіб. В 1-4 класах більшості ЗНЗ району викладання фізкультури здійснюють вчителі початкових класів. Всі вчителі – викладачі фізкультури беруть участь в роботі районного методичного об’єднання, керівник – вчитель Топільської ЗШ Дораж Мирослав Васильович.

Впродовж літа 2011 року підготовлено матеріально-технічну базу для занять фізкультурою та спортом, а саме: відремонтовано спортивні зали, спортивні майданчики, відремонтовано інвентар.

У вересні 2011 року проведений Олімпійський урок, у жовтні-грудні проведені І та ІІ етапи малих Олімпійських ігор.

В школах та ліцеї навесні та восени проведені Дні здоров'я і фізичної культури.

Недоліком в роботі є відсутність занять з дітьми плаванням, що пояснюється відсутністю штучних та пристосованих природних водоймищ для занять плаванням.

В загальноосвітніх навчальних закладах проводяться змагання спартакіади школярів «Спорт протягом життя» згідно з планом-календарем. Повністю реалізована програма районної щорічної Спартакіади школярів «Спорт протягом життя» протягом 2011 року. За показниками виконання спортивних випробувань на районних змаганнях відзначилися кращі спортсмени - учні Тавільжанської, Рідкодубської, Дворічанської, Пристанційної шкіл, Дворічанського ліцею.

В квітні 2011 року проведене фізкультурно-оздоровче комплексне тестування «Крок до здоров'я», результати якого проаналізовані на педагогічних радах та батьківських зборах.

В загальноосвітніх навчальних закладах району протягом року проведено 201 масовий фізкультурно-спортивний захід, в яких взяло участь 1978 учнів.

До занять в спортивних гуртках залучені діти-сироти, діти із малозабезпечених і багатодітних сімей, діти, схильні до правопорушень.

Ефективний досвід навчання фізичної культури та здійснення фізичного виховання мають Пристанційна та Топільська ЗШ І-ІІІ ст., Кутьківська ЗШ 1-І ст. (вчителі Дорошенко В.А., Дораж М.В., Фомін В.І.) Результативною та ефективною є позакласна робота з фізичного виховання вчителя Дворічанської ЗОШ І-ІІІ ст. Ковальова Г.Л.

Традиційною є туристична робота вчителів Топільської ЗОШ І-ІІІ ст. Доража М.В. та Друголиманської ЗОШ І-ІІ ст. Базарного О.О. з учнями в гуртках, які створені на базі Дворічанського центру дитячої та юнацької творчості. Навесні та восени поточного року здійснені туристсько-краєзнавчі подорожі в районі, в Кримських горах (пішохідний туризм). Весняні походи проведені в районі по місцях бойової слави учасників Великої Вітчизняної війни. Вихованці туристичних гуртків на достатньому рівні володіють уміннями і навичками навчальної програми за навчальним модулем «Туризм».

Постійним є контроль за системою навчально-виховної роботи з фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах району. Відділом освіти організоване вивчення стану фізичного виховання в Токарівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Друголиманській ЗОШ І-ІІ ст. За результатами контролю зроблений висновок про належний стан роботи в цих навчальних закладах, а саме: достатнє забезпечення нормативними документами, організоване використання навчально-матеріальної бази з фізкультури, достатній науково-методичний рівень викладання фізкультури, проведення тренерської роботи в спортивній групі. Разом з тим є проблеми в проведенні капітального ремонту одного з двох спортивних залів, спортивних майданчиків Тавільжанської ЗШ І-ІІІ ст., у забезпеченні в повному обсязі спортивним обладнанням та інвентарем, недостатня контрольно-управлінська діяльність щодо фізичного виховання в школах.

Питання розвитку фізичної культури і спорту, допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання старшокласників в ЗНЗ району розглядалося на нарадах директорів протягом 2011 року. В грудні на колегії Дворічанської райдержадміністрації вивчено стан виконання районної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки.

З метою належної організації роботи щодо попередження та профілактики негативних явищ в учнівському середовищі відділом освіти:

- проводиться спільна робота зі службою у справах дітей, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту, КЗОЗ «Дворічанська центральна районна лікарня», відділом кримінальної міліції у справах дітей управління МВС України в Харківській області, Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 • розроблено Комплексний план спільних дій та заходів на 2011 рік щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі службою у справах дітей відділом освіти, Районним відділом ГУМВС України в Харківській області, КЗОЗ «Дворічанська центральна районна лікарня», Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,;

 • спільно з КЗОЗ «Дворічанська центральна районна лікарня» складено план лекцій лікаря – нарколога на батьківських зборах;

- проведено міжвідомчі наради (січень, червень, листопад) з питань організації роботи щодо попередження правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі, організації роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій.

На обліку в кримінальній міліції у справах дітей знаходиться 11 неповнолітніх, з них 7 - учні загальноосвітніх навчальних закладів (за аналогічний період 2010 року – 2 учні ЗНЗ).

Ведеться облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інших пільгових категорій. У 2011 році на обліку у відділі освіти перебувало 52 особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 36 дітей виховується в сім’ях опікунів (піклувальників) та 16 – в прийомних сім’ях. В порівнянні з минулими роками, кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшилась за рахунок дітей, батьки яких були позбавлені батьківських прав та за рахунок створення прийомних сімей протягом року.

З метою дотримання законодавства з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом вересня 2011 року 24 дитини з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування були забезпечені шкільною формою на суму 12000 грн., а також 16 дітей даного контингенту були забезпечені спортивною формою на суму 4800 грн. Дітей, які не отримали шкільної форми протягом останніх 3-х років немає.

На свято День Святого Миколая, новорічні і різдвяні свята із фонду всеобучу виділено 6900 грн. на придбання подарунків для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» (ст. 25), постанови КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 318-2008-п від 09.04.2008) відділом освіти на 2011 рік було заплановано здійснити виплати 11 дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Протягом жовтня – грудня 2011 року відділ освіти здійснив виплати 9 дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування на загальну суму 14310 грн. 2 особи не отримали кошти (один учень на момент подання документів для виплати перебував у розшуку, інший не досяг 18-річного віку), тому згідно чинного законодавства кошти на виплату одноразової допомоги по досягненню 18-річчя заплановано здійснити у наступному році.

На кінець 2011 року в ЗНЗ району навчалося 35 дітей із 24 сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, 231 дитина зі 140 багатодітних сімей, 26 дітей – інвалідів, 47 дітей з малозабезпечених сімей.

За даними КЗОЗ «Центральна районна лікарня», на профілактичному обліку у лікаря – нарколога протягом 2011 року перебувало 3 учні загальноосвітніх навчальних закладів (2 – учениці Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступеня та 1 – учень Пристанційної ЗОШ І-ІІ ступенів).

У кожній школі запроваджено внутрішній шкільний облік дітей, схильних до правопорушень. Станом на 01.01.2012 року на внутрішньому шкільному обліку знаходиться 12 учнів. Проводиться виховна робота з даною категорією дітей, їх залучають до роботи в гуртках, спортивних секціях, клубах.

З метою належної орагінзації визовної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району з 3 по 17 листопада педагогами шкіл району пройдено спецкурс «Методичні аспекти організації виховної діяльності ЗНЗ у світлі концептуальних засад програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів»».

З метою виховання патріотизму, любові до рідного народу, Батьківщини, у виховній роботі 2011 року велика увага приділялася питанням виховання поваги у молодого покоління до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій.

До 20-ї річниці незалежності України з метою висвітлення історії розвитку України як правової, соціальної, демократичної країни у навчальних закладах проведено тематичні заходи, присвячені історії становлення і утвердження державних символів, зміцненню незалежної України: Виховні години: «Моя рідна Україна», «Символи моєї держави», «Наша Вітчизна - Україна», «Ми - українці», «Що я знаю про Україну. Традиції мого народу», «Наша Батьківщина – Україна. Ми її маленькі громадяни», «Люблю тебе, моя Вітчизно», «Державні симоли України», «20-та річниця незалежності України», диспути: «Незалежність: виклики сучасності», «Конституція України – логічне продовження розвитку українського демократичного державотворення», Конкурс рефератів та творчих робіт учнів «Соборна Україна», «Україна в умовах незалежності», зустріч учнів з сільським головою «Проблеми села очима молоді» (Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

До 15-ї річниці Конституції України, враховуючи значення основного Закону України у розвитку і зміцненні демократичної, соціальної, правової держави в навчальних закладах проведено: години державності:«Я – українець і я цим пишаюсь», лекції: «Конституція – основний закон держави», «Шлях до незалежності», «Конституція – фундамент суспільного і політично – правового устрою нашої Держави», «Конституція України та права молоді», диспут «Вивчаючи Конституцію України», «Конституційний процес в Україні. Наш внесок», Засідання «круглого столу»: «Конституція – основний закон. За і проти», конкурси малюнків, виставки творчих робіт учнів.

Протягом 2011 року значна увага приділялася патріотичному вихованню. У Дворічанській ЗОШ І-ІІІ ступенів функціонує патріотичний клуб «Пам’ять», яким організовано пошукову роботу із записами свідчень, спогадів учасників бойових дій у Республіці Афганістан, створено куточок пам’яті загиблим під час бойових дій у Республіці Афганістан. Традиційним стало щороку у травні в навчальних закладах району відзначати річницю з дня народження І.І. Мечникова.

У навчальних закладах Дворічанщини функціонує 10 музеїв музей, серед яких переважають музеї історико-краєзнавчого напряму. Заслуговує на увагу робота з патріотичного виховання та розвитку музейної справи музею Тавільжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мечниківського НВК, Кам’янського НВК, Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Топільської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Визнаючи значимість Перемоги у Великій Вітчизняній війні, високо оцінюючи внесок у цю історичну подію українського народу, віддаючи належне вшанування пам’яті загиблих та з нагоди 66-ї річниці Великої Перемоги, 70-ї річниці партизанського руху в Україні в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни, у навчальних закладах проведено уроки мужності «За мир у всьому світі», загальношкільні лінійки «Вічна пам’ять героям!», години спілкування «Тих днів не змеркне слава», урочисті зустрічі та святкові концерти за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни «Збережемо пам’ять про подвиг», У районі проведено акції «Ветеран живе поруч», «Милосердя», під час яких учні навчальних закладів надали допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій.

З метою забезпечення рівного доступу дітей шкільного віку до якісної освіти вживаються заходи щодо інформатизації та комп’ютеризації ЗНЗ, підключення їх до мережі Інтернет. У 2011 році впроваджено комп’ютеризацію ведення діловодства в усіх закладах освіти.

Станом на кінець 2011 року загальноосвітні навчальні заклади освіти району 100% забезпеченні комп’ютерними комплексами. Загальна кількість персональних комп’ютерів по району становить 188 штук, з них у кабінетах інформатики – 142, в предметних кабінетах – 32, а управлінську діяльність шкіл забезпечує 14 комп'ютерів Проте, аналіз характеристик комп’ютерної техніки свідчить, що тільки 10 комп’ютерних комплексів, що становить 48% до загальної кількості, відповідають сучасним вимогам, а 9 комп’ютерних комплексів, що становить 41%, застарілі і не задовольняють вимоги до навчання учнів на уроках інформатики.

Із 17 загальноосвітніх навчальних закладів району вже 12 (71% від загальної кількості) підключені до глобальної мережі Інтернет, 5 з яких підключені за новітніми технологіями, що становить 42%.

Протягом 2011 року було розроблено та розміщено на хостингу офіційний сайт Дворічанського ліцею.

Стовідсоткова комп’ютеризація навчальних закладів – це одна із обов’язкових умов, що дає можливість вивчення навчального предмету інформатика та обчислювальна техніка за програмою машинного варіанта в 10-11 класах, де навчається 226 учні. Проте - на 1 комп’ютер в закладах Дворічанського району припадає 11 учнів, при цьому в сільській місцевості цей показник становить 9 учнів на один ПК, а в міській - 8.

Ліцензійним програмним забезпеченням (Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® Vista Business, Abbyy FineReader, Microsoft® Office Professional Plus 2007, Pragma 5.3, Panda Antivirus 2007, Kaspersky Аntivirus тощо) в повному обсязі не забезпечена жодна школа району. Жодна, з 188 антивірусних програм в ЗНЗ не ліцензована. Найбільшу кількість для ліцензування, окрім антивірусних програм становлять операційні системи (Microsoft® Windows® XP Professional) – 188 одиниць та Microsoft® Office Professional 2003 – 113. Також вимагає ліцензування Abbyy FineReader, так як період його ліцензії скінчився.

Загальний відсоток забезпеченістю інтерактивними та мультимедійними засобами навчання становить 47%. 7 загальноосвітніх навчальних заклади мають 8 мультимедійних проекторів, дві інтерактивні дошки. Також 4 ЗНЗ мають ноутбуки.

В 2011 році в загальноосвітні навчальні заклади Дворічанського району за різні джерела фінансування було придбано 1 мультимедійний проектор (Дворічанський ліцей), 2 ноутбуки (Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ступенів) та один персональний комп’ютер з принтером в Тавільжанську ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Згідно з планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України здійснюється забезпечення підручниками за новою програмою для 11-річної школи. В 2010-2011 навчальному році надійшли підручники для 11 класу. Підручниками забезпечуються згідно вибраного профілю навчання.

Учні початкової школи забезпечені підручниками на 100%, учні середньої школи на 99,2 %, учні старшої школи на 87,75 %.

Одним із завдань, які вирішував відділ освіти у 2011 році, було зміцнення та подальший розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти. В рамках підготовки закладів освіти до нового навчального року проведено якісні поточні ремонти приміщень. А саме:

В Дворічанському ліцеї, Дворічанській ЗШ І-ІІІ ст., Мануїлівській ЗШ І-ІІ ст. проведено частковий ремонт даху.

Проведений ремонт системи опалення у Дворічанській, Пристанційній, Токарівській ЗШ І-ІІІ ст. Мануїлівській ЗШ І-ІІ ст.

Ремонти внутрішньої системи водопостачання проведені в Дворічанській, Пристанційній, Колодязненській ЗШ І-ІІІ ст.

Проведений ремонт харчоблоків та їдалень в Дворічанській, Пристанційній, Колодязненській, Кам’янській, Топільській ЗШ І-ІІІ ст., Мануїлівській ЗШ І-ІІ ст.

Проведено ремонт спортивних залів в Дворічанській, Топільській ЗШ І-ІІІ ст., Рідкодубській, Мануїлівській ЗШ І-ІІ ст.

Проведений ремонт внутрішніх туалетів, замінено сантехніку в Дворічанській, Колодязненській, Токарівській ЗШ І-ІІІ ст. Мануїлівській ЗШ І-ІІ ст.

Засклені вікна у Токарівській ЗШ І-ІІІ ст., П-Іванівській ЗШ І-ІІ ст..

Замінені вікна на енергозберігаючі у Жовтневій ЗШ І-ІІІ ст., Рідкодубській ЗШ І-ІІ ст.

Відремонтовано ганок у Рідкодубській ЗШ І-ІІ ст.

Відремонтовані котельні у Миколаївській ЗШ І-ІІст., Кутьківській ЗШ І-ІІст., Вільшанській ЗШ І-ІІІ ст. та топкова П-Іванівської ЗШ І-ІІст.

Всі необхідні роботи виконані за рахунок спонсорських, батьківських, зароблених закладом коштів та бюджетного фінансування на загальну суму 316,13 тис.грн. (бюджетні – 3 тис.грн., позабюджетні - 313,93 тис.грн.).

Згідно комплексної програми розвитку гуманітарної сфери проведено облаштування внутрішніх туалетів Топільської ЗОШ І-ІІІ ст. з обласного бюджету на суму 109,2 тис. грн.

У 2011 році автобусний парк району не обновлявся. Для забезпечення повного та сталого підвозу учнів та вчителів до місця навчання (роботи) та додому в районі функціонують 9 автобусів, що знаходяться на балансі відділу освіти та 2 транспортні засоби, що належать приватним підприємствам. Підвезенням до місця роботи і навчання забезпечено 32 вчителі та 408 учнів району, що становить 100% від потреби. На підвіз учнів і вчителів витрачено 433,8 тис. грн..

У всіх ЗНЗ району організовано харчування учнів. Учні 16 шкіл харчуються у шкільних їдальнях. На кінець 2011 року всього гарячим харчуванням забезпечені 563 учні початкової школи (за мережею 573), не отримують гарячих обідів 9 учнів початкових класів Мануїлівської школи, які в цьому році забезпечуються буфетною продукцією. Відсоток охоплення учнів початкової школи гарячим харчуванням становить 98. Безкоштовними обідами, крім учнів початкової школи, забезпечені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, і діти із малозабезпечених сімей. За рахунок бюджету харчуванням охоплено 100 дітей пільгового контингенту: 49 дітей-сиріт, у т.ч. 21 учень початкових класів, та 51 дитина із сімей, що потрапили в складні життєві умови, у т. ч. 13 початківців. Учнів основної та старшої школи забезпечено гарячим харчуванням 678 дітей, що становить 63%, що на 9% більше ніж за такий же період 2010 року. Вартість харчування становить 5 грн. в день на дитину

Протягом року забезпечено державні гарантії в оплаті праці, реалізації вимог ст. 57 Закону України про освіту. Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати, здійснено виплати надбавок за вислугу років педпрацівників, на оздоровлення та грошової винагороди за сумлінну працю. Забезпечено фінансування проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами району. Здійснено оплату за проходження медичних оглядів працівниками навчальних закладів у частині проведення бактеріологічних досліджень районній санепідстанції.

Таким чином, у 2011 році відділом освіти Дворічанської райдержадміністрації реалізовувалися заходи щодо подальшого реформування загальної середньої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів освіти.

Проблемним питанням є оптимізація мережі навчальних закладів та зміцнення їх матеріальної бази. Необхідно поліпшити виховну роботу з урахуванням втілення у навчально-виховний процес нової програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, що передбачає урахування індивідуально-психологічних особливостей дітей різновікових груп та більш широке впровадження інтерактивних методів у практику виховної роботи. Одним з першочергових завдань є забезпечення результативності навчально-виховного процесу та забезпечення викладання основних предметів фахівцями. У 2012 році слід посилити контроль за викладанням основних предметів та підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання, створити умови для розвитку особистості дітей, захисту їх психічного та фізичного здоров’я, забезпечення якісним харчуванням всіх учнів початкової школи та збільшення відсотка дітей дошкільного віку, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Забезпечити охоплення дошкільною освітою всіх дітей 5-тирічного віку.

Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації в 2012 році продовжить спрямовувати свою роботу на виконання комплексних регіональних та районних програм у галузі освіти, забезпечення результативності навчально-виховного процесу, ефективності використання матеріально-технічної бази та коштів на фінансування і розвиток освіти в районі.

Виходячи з вище викладеного аналізу, у 2012 році відділ освіти, навчальні заклади району продовжать працювати над означеними проблемами.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації на 2011 рік
Організація роботи відділу освіти Дворічанської держадміністрації
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації
Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку за територіями обслуговування
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Недригайлівської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2012 рік
Питання, які доцільно розглянути на апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconРозпорядження 20. 05. 2013 Валки №137 Про затвердження персонального складу колегії відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області
И «Про місцеві державні адміністрації», Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області,...
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconЗатверджено наказ відділу освіти Харківської районної державної адміністрації від 22. 11. 2012 №460 інструкці я з діловодства у відділі освіти Харківської районної державної адміністрації
Харківської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти або установа) незалежно від способу фіксації та відтворення інформації,...
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації
Вивчення роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної та сільських рад (з...
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconУкраїна дворічанська районна державна адміністрація харківської області
Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації надає для роботи лист квнз «Харківстка академія неперервної освіти»...
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconРічний план зі змінами на 2012 рік
Відділ освіти Борівської районної державної адміністрації Харківської області код за єдрпоу 02146423
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації на 2014 рік
Схвалено колегією відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації
План роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Краснопільської районної державної адміністрації на 2012 рік
Питання для розгляду на засіданнях колегії Краснопільської районої державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи