Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження icon

Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
НазваІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Дата конвертації02.12.2012
Розмір204 Kb.
ТипІнформація

Документація конкурсних торгів

I. Загальні положення 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 
^ 2. Інформація про замовника торгів 

  
повне найменування 

Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області
місцезнаходження 

62702, Харківська область, Дворічанський район, смт. Дворічна, провулок Спортивний, буд. 14
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Сабада Олег Васильович, начальник господарчої групи, Харківська область, смт. Дворічна, провулок Спортивний, буд. 14, телефон (057-50) 7-63-51, E-mail: dvo-lkto@rambler.ru
^ 3. Інформація про предмет закупівлі 

  
найменування предмета закупівлі 

М’ясопродукти
вид предмета закупівлі 

Ковбаса варена, згідно технічного завдання додаток 1 документації конкурсних торгів.
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Ковбаса варена – 2651 кг.
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Січень – грудень 2012 року.
^ 4. Процедура закупівлі 

Запит цінових пропозицій
5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 
^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою
^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 
^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі, форма згідно додатоку 2 документації конкурсних торгів.
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: «Не відкривати до 07.12.2011 р. 15-00 год.»
^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію;
документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям 
^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги встановлені статтею 17 Закону, та перелік документів в додатоку 3 документації конкурсних торгів.
^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону 
^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Не визначаються окремі частини предмета закупівлі (лоти). 
^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 
^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 
місце подання пропозицій конкурсних торгів 

за адресою замовника, кабінет господарчої групи
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Дата - 07.12.2011 р., час - 14.00
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 
^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

за адресою замовника, кабінет господарчої групи
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата - 07.12.2011р., час - 15.00
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується дорученням , що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 
^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону. 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:

Ціна. (питома вага 100%)

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів дорівнює ^ 100.

Кількість балів по критерію Ціна – 100,00 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зменшення значень показника.

Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Методика оцінки.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція, значення критерію «Ціна» у якій є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, деБобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна» (в гривнах);

Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється (в гривнах);

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 
^ 3. Інша інформація 

Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства 
^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 
^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 
^ VI. Укладання договору про закупівлю 
1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі
відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Договір про закупівлю повинен відповідати вимогам наказу Мінекономіки № 925 від 27.07.2010 р.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством .

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.
^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 
^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю: не визначається.

ДОДАТОК 1

^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю м’ясопродуктів
Предмет закупівлі

Од.

виміру

Кількість

Відповідність предмета закупівлі

1

2

3

4

5
Ковбаса варенаДСТУ-4036-2005

1

Вищого гатунку

кг

2651

ДОДАТОК 2

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ "

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю продуктів м’ясопродуктів (ковбаса варена) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши Документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

№ п/п

Найменування обладнання

Од. вим.

Кількість

Вартість за од. з ПДВ

Сума з ПДВ

1.
2.
3.
4.
5.
Всього:

Примітка: Сума повинна бути вказана цифрами та прописом.


1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша Документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами Документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Умови оплати: у термін 30 кал. днів після отримання товару.

6. Строк постачання: у термін 3 календарних дні з дня отримання заявки.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 3

^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту та допуску для участі у процедурі закупівлі:

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документа.

1.2. Поіменний перелік співзасновників підприємства з їх часткою у статутному капіталі (паєм, пакетом акцій) яка становить 25 і більше відсотків.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на день розкриття пропозицій конкурсних торгів або більш пізню дату.

2.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку, завірені належним чином.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям:

3.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

3.2. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.4. Копія паспорта (для фізичних осіб).

3.5. Копія довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.6. Копія балансу та копія фінансового звіту по підприємству за формою № 1 і № 2 за 2010 рік (для юридичних осіб);

3.7. Копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (чи наявність) заборгованості за кредитами.

3.8. Копія документу, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю (довіреність, протокол або наказ про призначення директором тощо).

3.9. Копія декларації про доходи або звіт суб’єкта малого підприємства за чотири останніх звітних періоди (для фізичних осіб);

3.10. Копії відгуків по договорам щодо постачання предмету закупівлі (не менше двох);

3.11. Копія довідки про чисельність постійного та контрактного персоналу;

3.12. Копія документу, яким затверджено перелік осіб, уповноважених від імені юридичної особи (підприємства) здійснювати господарські операції (поставку товарів, послуг), а також, підписувати первинні документи і податкові накладні (протокол, наказ або довіреність тощо).

4. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г) банківські реквізити.

4.2. Довідка про відсутність визнання банкрутом чи порушення стосовно Учасника торгів справ про банкрутство, видана «Державним центром з питань відновлення платоспроможності та банкрутства», дійсну станом на останній день кварталу, що передує публікації оголошення, про торги або більш пізню дату.

4.3. Основні умови договору, завірені належним чином.


* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими Установами, повинні бути завірені відповідно до Розділу 3 Документації конкурсних торгів;

б) у разі необхідності Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, відповідно до їх компетенції;

в) документи, які не передбачені законодавством для Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними в складі пропозиції конкурсних торгів;

г) Учасники торгів, нерезиденти, для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 Документації конкурсних торгів, подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, документи, передбачені Законодавством країн, де вони зареєстровані.


Голова комітету  з конкурсних торгів 

О.В. СабадаСхожі:

Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Відділ освіти Харківської районної державної адміністрації
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу): відділ освіти Харківської районної державної...
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про замовника торгів 2 повне найменування 2 місцезнаходження 2 посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі 1
«Код дк 016-97 65. 22. 1 «Послуги з надання кредиту інші» (фінансові послуги з організації та залучення запозичення)»
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник : Найменування: Відділ освіти Лозівської рда харківської області. Ідентифікаційний код за єдрпоу: 02146162 Місцезнаходження
Реєстраційний рахунок замовника: р\р 35416003000966 в гудку харківської обл., Мфо 851011
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник : Найменування: Відділ освіти Лозівської рда харківської області. Ідентифікаційний код за єдрпоу: 02146162 Місцезнаходження
Реєстраційний рахунок замовника: р\р 35416003000966 в гудку харківської обл., Мфо 851011
Інформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження iconІнформація про замовника торгів 2 повне найменування 2 місцезнаходження 2 посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі 1
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи