Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 icon

Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1
Скачати 40.53 Kb.
НазваДодаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1
Дата конвертації14.02.2013
Розмір40.53 Kb.
ТипДодаток

Додаток до наказу служби у справах дітей

обласної державної адміністрації

від 01.03.12 № 20-од


ПОРЯДОК

складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

в службі у справах дітей облдержадміністрації


1. Загальні положення


1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей облдержадміністрації (далі – служба).


1.2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.


1.3. У разі подання запиту до служби інформація надається згідно з положеннями цього Порядку.


1.4. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі.


1.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування юридичної особи) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).


1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеній у п.1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.


1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати на офіційному веб-сайті служби: http://www.sluzhba.at.ua


1.8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник уповноваженого підрозділу із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.


1.9. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.


1.10. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, посадові особи уповноваженого підрозділу перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.


1.11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку її серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.


^ 2. Отримання запитів щодо надання публічної інформації


2.1. Запит подається:

на поштову адресу: 10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25

на електронну адресу: dity_zhitomir@ukr.net

за телефоном: (0412) 47-50-11


2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою та адресовані керівництву служби та невідкладно (протягом години з моменту отримання) передають відповідальному працівнику для реєстрації.

.

^ 3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації


3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у п. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам вищезазначеного пункту цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.


3.2. Запити щодо надання публічної інформації, подані електронною поштою, при реєстрації дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту телефоном заповнюється форма запиту, яка подається на реєстрацію.


^ 4. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації


4.1. Інформація на запит надається безкоштовно.


5. Відмова та відстрочення в задоволенні запиту на інформацію


5.1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, обумовлених ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


6. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації


6.1. Відповідальний працівник здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів


Начальник служби О.О.СавельєваСхожі:

Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconІнформації про діяльність служби у справах дітей облдержадміністрації
Про розгляд запитів щодо надання публічної інформації про діяльність служби у справах дітей облдержадміністрації
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconЖитомирська обласна державна адміністрація служба у справах дітей
Про підсумки роботи служби у справах дітей облдержадміністрації із зверненнями громадян у І півріччі 2011 року та забезпечення виконання...
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconНаказ №46 -од про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 21. 06. 12 з питання «Організація роботи служб у справах дітей
Про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 21. 06. 12 з питання «Організація роботи служб у...
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconРішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 07. 07. 11 «Про підсумки роботи служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад щодо соціального захисту дітей,
Про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 07. 07. 11 «Про підсумки роботи служб у справах...
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconПорядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) та форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію,
Цей Порядок складання, подання запиту на інформацію (далі-Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної...
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconПоложення про службу у справах дітей районноїюдержавної адміністрації
Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,...
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconНаказ №48 -од про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 21. 06. 12 з питання «Виконання вимог законодавства щодо штатної чисельності працівників служб у справах дітей області»
Про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 21. 06. 12 з питання «Виконання вимог законодавства...
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconЗатверджено начальник служби у справах дітей Михайлівської райдержадміністраціїї
Наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18. 11. 2008 n 4580 «Про єдину електронну систему обліку дітей-сиріт,...
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconРозпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №57 Про затвердження нового складу Координаційної ради служби у справах дітей районної державної адміністрації
Керуючись ст ст. 39, 41, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року, згідно з Законом України «Про...
Додаток до наказу служби у справах дітей обласної державної адміністрації від 01. 03. 12 №20-од порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в службі у справах дітей облдержадміністрації 1 iconНаказ №47 -од про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 21. 06. 12 з питання «Організація роботи служб у справах дітей по профілактиці правопорушень у дитячому середовищі»
Про впровадження рішення колегії служби у справах дітей облдержадміністрації від 21. 06. 12 з питання «Організація роботи служб у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи