Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту icon

Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту
Скачати 91.43 Kb.
НазваПро впровадження принципів ґендерної рівності в освіту
Дата конвертації16.02.2013
Розмір91.43 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗм. Київ


Від 10.09.2009 р. № 839


Про впровадження принципів

ґендерної рівності в освіту


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» та з метою впровадження ґендерних підходів в освіту:


Н А К А З У Ю:


1. Затвердити План заходів з впровадження принципів ґендерної рівності у роботу Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальних закладів всіх типів та форм власності, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Гевко А.Є.), департаменту міжнародного співробітництва (Сухолиткий О.С.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.), Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. забезпечити своєчасне та якісне виконання зазначеного Плану заходів в межах компетенції;

2.2. інформувати про проведену роботу два рази на рік до 1 січня та 1 липня, що настає за звітнім періодом, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.), на який покладається координація роботи структурних підрозділів міністерства щодо впровадження принципів гендерної рівності в освіту.

4.Керівникам вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів забезпечити системну роботу щодо впровадження ґендерних підходів у навчально-виховний процес.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки від 18.05.2007 № 399 «Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Полянського П.Б.


Міністр І.О.Вакарчук


Затверджено наказом МОН

від 10.09.2009 839


План заходів

з впровадження принципів гендерної рівності в освіту


Назва заходу

Термін

виконан-

ня


Відповідальний за

виконання

1.

Провести експертизу державних стандартів, навчальних програм для дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів щодо їх відповідності принципам забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

до 1 грудня 2009 р.

Департаменти загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.),

департамент професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)

2.

Проаналізувати кадровий склад Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з точки зору дотримання гендерної рівності.

до 1 грудня 2009 р.

Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Гевко А.Є.), Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

3.

Дотримуватись принципу забезпечення гендерної рівності при призначенні, формуванні кадрового резерву на заміщення посад державних службовців, а також при здійсненні їх просування по службі.

постійно

Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Гевко А.Є.), Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

4.

Проводити семінари, тренінги для керівного складу Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій з питань утвердження гендерної рівності в українському суспільстві.

постійно

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.),

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН


5.

Провести обговорення Державної доповіді «Гендерна освіта в Україні»


до 1 листопада 2009 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.),

департамент професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.)

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

6.

Забезпечити участь членів робочої групи з впровадження ґендерних підходів МОН у відповідних міжвідомчих заходах, семінарах, тренінгах, нарадах.

постійно

Департаменти загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.), професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Гевко А.Є), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.),

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

7.

Продовжити впровадження курсів гендерної рівності у вищих навчальних закладах І- ІУ рівнів акредитації.


постійно

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.),

департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)

8.

Розширювати мережу та активізувати діяльність освітніх та дослідницьких ґендерних центрів, лабораторій, які діють при вищих навчальних закладах.

постійно

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), ректори вищих навчальних закладів

9.

Здійснити анкетування вищих навчальних закладів України на предмет впровадження гендерного компоненту у зміст вищої освіти та узагальнити його результати

до 1 квітня 2010 р.


Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

10.

Створити банк даних методичного забезпечення гендерних курсів вищих навчальних закладів.

2010 р.

Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)

11.

Організувати проведення гендерного аналізу кадрового забезпечення вищих навчальних закладів за галузями знань.


2010 р.

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)


12.

Дослідити теоретико-методологічні аспекти механізмів формування гендерної політики у вищій школі шляхом залучення до цієї роботи наукових підрозділів вищих навчальних закладів.

2009—2010 рр.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)

13.

Сприяти створенню у вищих навчальних закладах кафедр гендерної рівності.

до травня 2010 р.

Департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)

14.

Запровадити тренінгові програми для педагогічних працівників системи освіти з питань гендерної рівності. Створити мережу національних тренерів з питань впровадження тендерних підходів в освіту.

2009—2010 рр.

Департаменти загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько.О.В.), відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.), Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН

15.

Щорічно проводити у загальноосвітніх навчальних закладах Урок гендерної рівності, забезпечити навчальні заклади відповідними методичними рекомендаціями .

Сприяти залученню до проведення Уроку регіональних ґендерних центрів

щорічно жовтень-листопад

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

16.

Організувати та провести конкурс дитячих малюнків на гендерну тематику серед учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.


щорічно

до 1 червня

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.)

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

17.

Забезпечити обговорення питань гендерної рівності на заходах, які проводяться для лідерів учнівського та студентського врядування.

постійно

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

18.

Взяти участь у розробленні для різних верств населення інформаційно-просвітницьких програм з подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури українському суспільстві.

2009—2010 рр.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

19.

Розробити методичні рекомендації для позакласної роботи з дітьми та учнівською молоддю з питань формування гендерної культури та гендерного виховання.

2009 р.

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.)

20.

Провести дослідження психолого-соціальних аспектів ґендерного виховання учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та стану ґендерного насильства у молодіжному середовищі.

до 1 грудня 2010 р.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г)

21.


Забезпечити впровадження ґендерного компонента в усі міжнародні проекти і програми відповідної тематики, які реалізуються за підтримки міжнародних організацій і фондів.

постійно

Департамент міжнародного співробітництва (Сухолиткий О.С.),

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Схожі:

Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconПро впровадження принципів ґендерної рівності в освіту
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження...
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconНаказ №915 Про проведення Всеукраїнського конкурсу уроків з ґендерної рівності
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження...
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconНаказ №3/3/451 м. Луганськ Про проведення міського тижня гендерної просвіти
України «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту» від 10. 09. 2009 №839, Регіональної програми з утвердження гендерної...
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconМетодичні рекомендації щодо впровадження принципів гендерної рівності в закладах освіти Інформаційна підтримка використані джерела інформації
Гендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох...
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconМіністру України у справах сім’ї, молоді та спорту Сафіуліну Р. С. Шановний Равілю Сафовичу!
Висловлюємо Вам свою повагу та дякуємо за послідовну роботу з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconКонцепція діяльності Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти (ґендерних центрів) у вищих навчальних закладах Всеукраїнська мережа Центрів ґендерної освіти (ґендерних центрів) внз
Всеукраїнська мережа Центрів ґендерної освіти (ґендерних центрів) внз1 створена на добровільних засадах у січні 2012 р/2
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconІнна Порхун (Переяслав-Хмельницький) вплив агентів ґендерної соціалізації на формування ґендерної ідентичності підлітків
Е процес спрямованих і системних впливів на особистість, що допомагає їй засвоїти норми, правила поведінки та установки відповідно...
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconАт “скф україна” (публічне): створення та впровадження плану гендерної рівності на підприємстві Презентує: спеціаліст з компенсацій та виплат Дем’яненко Олександр 06. 12. 2011
Ат "скф україна" (публічне): створення та впровадження плану гендерної рівності на підприємстві Презентує: спеціаліст з компенсацій...
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту iconВідділ освіти богуславської районної державної адміністрації районний методичний кабінет жовтень 2010 р. №2
Впровадження принципів індивідуалізації та диференціації в навчально-виховний процес початкової школи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи