Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 icon

Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2
Скачати 301.48 Kb.
НазваПрограма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2
Дата конвертації17.02.2013
Розмір301.48 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СОКИРЯНИ

Червень 2011

Зміст

ВСТУП 1

МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 2

2. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 2

3. ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ПРОЕКТИ 2

2. СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 7


ВСТУППрограма економічного розвитку міста Сокиряни (далі Програма) розроблена в процесі стратегічного планування економічного розвитку території міської ради м. Сокиряни Чернівецької області. Детальний опис міста викладено в Профілі громади (додаток 1).

Робота проводилася відповідно до завдань проекту Німецького товариства технічного співробітництва (GIZ) «Сприяння економічному розвитку та зайнятості (підтримка із розробки стратегії сприяння малим містам у Чернівецькій області)». Цей проект передбачав розробку для міста реальної, орієнтованої на виконання, Програми економічного розвитку громади («дорожньої» карти), яка надалі має бути затверджена міською радою.

Процес розробки Програми здійснювався Робочою групою (додаток 4) спільно з фахівцями міської ради за сприяння консультантів Асоціації малих міст України, спільно з Чернівецькім обласним громадським молодіжнім об`єднанням «Сучасник», та Чернівецьким регіональним відділенням Асоціації міст України за підтримки Німецького товариства технічного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ).

Програма розроблена відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку.

Мета розробки цієї Програми полягає у визначенні Стратегічних цілей і Оперативних цілей (заходів, проектів), які будуть сприяти економічному зростанню, підвищенню конкурентоспроможності міста та якості життя в місті. Програма спрямована на стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом зростання, передбачає формування сприятливого бізнес-середовища і створення умов для інвестування на тривалий період. Економічний розвиток розглядається у Програмі, як процес стратегічного партнерства, який сприяє зростанню продуктивності місцевої економіки, виробництву найбільшої кількості благ і створенню максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності регіону. Програма розроблена з урахуванням загальнодержавних, обласних та місцевих конкурентних переваг, обмежень і загроз перспективного розвитку міста.


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ. Схематично процес створення Програми економічного розвитку можна представити у вигляді декількох послідовних кроків:
Співробітники міської ради, за підтримки консультантів Чернівецького регіонального відділення Асоціації міст України підготували Профіль громади (додаток 1), який містить інформацію про: населення міста, умови життя, місцеву економічну базу, комунальну та технічну інфраструктуру, стан навколишнього середовища. Аналіз Профілю економічного розвитку міста виявив низку проблем, зокрема: зростання міграції через відсутність робочих місць, низьку якість життя, особливо молодих людей, незначні податкові надходження до міського бюджету, невикористані наявні ресурсні потенціали міста та відсутність активного сприяння розвитку місцевої економіки з боку громади.

Члени Робочої групи за підтримки консультантів Чернівецького регіонального відділення Асоціації міст України провели SWOT-аналіз економіки міста (додаток 2): визначили внутрішні сильні й слабкі сторони міста і зовнішні сприятливі можливості та загрози для розвитку. Робоча група шляхом мозкового штурму визначила ключові проблеми економічного розвитку. Далі Робочою групою, на підставі аналізу Профілю, SWOT-аналізу, та визначених ключових проблем, були сформульовані Стратегічні цілі.

Робочою групою (за підтримки консультанта Асоціації малих міст України) був сформульований проект Місії міста і стратегічного Бачення - уявлення про те, яким, на думку членів Робочої групи, має стати місто в майбутньому. Стратегічне Бачення є вступом до розробки цілей Програми.

Після цього, на черговому засіданні Робочої групи, для кожної з вищезазначених Стратегічних цілей, були сформульовані Оперативні цілі та був досягнутий консенсус щодо кроків, які має зробити влада, підприємства та інші партнери, щоб досягти покращень економічного стану громади. До участі в обговоренні залучались представники місцевих рад, органів державного управління, підприємств, а також інші особи - спеціалісти, що мають досвід і спеціальні знання. За підсумками зустрічей було внесено низку змін і доповнень у зміст Оперативних і Стратегічних цілей.

Передбачається, що у впровадженні Програми будуть приймати участь багато організацій та окремих осіб, можливо виникатимуть нові спільні проекти. Тому, у Програмі робиться акцент на створенні постійного партнерства між місцевою владою і підприємцями, що полегшить доступ до інформації, буде сприяти комунікації, та забезпечить поліпшення бізнес-середовища.


Головні висновки з процесу розробки Програми:

1. Програма - це результат роботи представників усіх груп громади міста: місцевої влади, сектору бізнесу, неурядових громадських організацій. Це дозволило отримати пропозиції цілей і завдань від усіх зацікавлених сторін, щоб забезпечити адекватне сприйняття місцевим співтовариством рішень, які прийматимуться в рамках впровадження Програми.

2. Представники влади і місцеві підприємці відчувають свою відповідальність за майбутнє міста та готові присвятити свій час та інші ресурси досягненню такого майбутнього, яке вони разом визначили в Програмі. Реальне досягнення Стратегічних цілей вимагатиме співпраці і волі всіх лідерів громади.

3. Програма підкреслює конкурентні переваги громади. У місті та поза його меж існують ресурси, які, за належної організації, можна використовувати для вирішення ключових проблем. Програма зосереджується на тих напрямках розвитку громади, які в майбутньому становлять для неї найбільшу вигоду.

4. Питання інфраструктури, туризму, розвитку місцевих підприємств, залучення інвестицій і забезпечення гідної якості життя взаємозв'язані, тому ефективна робота над ними можлива лише за умови сприйняття їх у цілому. Поліпшення в одному з питань сприятиме поліпшенню в інших (схема 1).

5. Програма пов'язана з іншими документами стратегічного характеру, зокрема, Генеральним планом і довгостроковими цільовими програмами. Проекти Програми мають включатися в щорічні Програми економічного і соціального розвитку міста.

6. Успіх впровадження Програми буде залежати від відповідальності людей, які були членами Робочої групи, а також всіх інших, хто буде приймати участь у реалізації сформульованого Бачення майбутнього міста. Тому доцільно сформувати Комітет з управління впровадженням (КУВ) з найбільш активних членів громади. Завданням КУВ буде моніторинг виконання всіх оперативних цілей (проектів) Програми та підготовка пропозицій міській раді щодо змін і доповнень до Програми

6. Успіх впровадження Програми буде залежати від відповідальності людей, які були членами Робочої групи, а також всіх інших, хто буде приймати участь у реалізації сформульованого Бачення майбутнього міста. Тому доцільно сформувати Комітет з управління впровадженням (КУВ) з найбільш активних членів громади. Завданням КУВ буде моніторинг виконання всіх оперативних цілей (проектів) Програми та підготовка пропозицій міській раді щодо змін і доповнень до Програми

7. Стратегічне планування - це не одноразова подія, а ефективний інструмент системного менеджменту і процес, який має тривати безперервно, бо зовнішні і внутрішні фактори постійно змінюються. Програма є інструментом сприяння економічному розвитку та практично ніколи не може бути виконана в затвердженому початковому вигляді, оскільки її треба постійно коригувати у відповідь на безперервні зміни зовнішнього середовища.

^

МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
Місія міста - це причина його появи, основне його призначення, унікальні особливості та конкурентні переваги.

Стратегічне Бачення майбутнього регіону - це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів регіону про те, яким він має виглядати в майбутньому.

Місія відображає зв'язок минулого з сьогоденням і демонструє кращі особливості, які громада хотіла б зберегти. Основне призначення міста може з часом змінюватися (або у громади може бути бажання це зробити) - тоді це відображається у формулюванні Бачення. Місія та Бачення обов'язково повинні містити образ Людини - жителя міста, регіону, які чомусь тут живуть і за що-то люблять свою малу Батьківщину і хочуть, щоб їхні діти жили саме тут.


^ Місія міста

Сокиряни – чарівне місто бессарабського краю, розташоване на лівому березі Дністра, на кордоні з Молдовою, оточене квітучими яблуневими садами, яке першим зустрічає сонце на Буковині та гостей зі сходу;

- місто з колоритною архітектурою, що потопає в зелені каштанів, з чудовими пейзажами природного зеленого яру, яким протікає річка Сокирянка;

- місто, збудоване на плато з вапняку, у шахтах якого видобувають камінь і пісок;

- місто, де талановиті люди своєю працею славлять рідний край, оспівують свою багатонаціональну малу батьківщину у поезіях, піснях та творах живопису;

- місто, де люблять спорт та вже більше чверті століття виховують знаменитих спортсменів - дзюдоїстів.


^ Бачення майбутнього міста

Ми, жителі Сокирян спільними зусиллями зробимо рідне місто:

- охайним, комфортним та затишним;

- містом з розвинутою підприємницькою діяльністю, з продуктивним виробництвом екологічно чистих продуктів, в тому числі, у шахтних виробітках, з потужними торговельними зв’язками та із залізничним сполученням з іншими регіонами;

- центром зеленого туризму бессарабського краю, через який проходять туристичні маршрути до унікальних споруд на Дністрі та до нової гірськолижної бази;

- містом з чудовим спортивним палацом, в якому виросте ще не один чемпіон світу з боротьби дзюдо та важкої атлетики;

- містом з оригінальними фестивалями бессарабського краю та «міні-міс Сокиряни».

^

2. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІСтратегічна ціль – це бажаний результат “цілеспрямованої” діяльності у рішенні ключової проблеми з оптимальним використанням ресурсів. Досягнення Стратегічної мети – це спосіб (засіб) рішення проблеми чи реалізації можливості. Оперативні цілі – це конкретні, обмежені у часі алгоритми дій щодо досягнення стратегічних цілей. Сукупність Оперативних цілей складає Стратегічну ціль.

Робочою групою на підставі SWOT-аналізу, аналізу Профілю та ключових проблем міста, були визначені Стратегічні цілі, на яких зосередиться Програма, а саме:

^ А. Реконструкція технічної інфраструктури міста

В. Створення додаткових джерел фінансування програм розвитку міста

С. Створення системи патріотичного, культурного, екологічного та естетичного виховання громади.
^

3. ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ПРОЕКТИ


Стратегічна ціль А. Реконструкція технічної інфраструктури міста

Створення комунальної інфраструктури для економічного розвитку, реконструкція матеріально-технічної бази комунального господарства з впровадженням енергозберігаючих технологій.


Оперативна ціль А.1. Реконструкція системи (мережі) водопостачання та водовідведення

Проект А.1.1. Реконструкція існуючої мережі водопостачання м. Сокиряни (18 км).

Проект А.1.2. Введення в дію станції підйому води у м. Сокиряни (1000 куб.м./на добу).

Проект А.1.3. Облаштування водозаборів та інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води.

Проект А.1.4. Дослідно-промислова розробка Сокирянських водозаборів.

Проект А.1.5. Ініціювання початку будівництва та реконструкція системи водоочисних споруд (2 етапи).

Проект А.1.6. Завершення робіт з реконструкції міських очисних споруд .


Оперативна ціль А.2. Оптимізація системи санітарної очистки міста.

Проект А.2.1. Роздільний збір твердих побутових відходів (ТВП) сміття на території міста Сокиряни та будівництво полігону з утилізації та складування твердих побутових відходів.

Проект А.2.2. Придбання спецавтотранспорту для КП «Сокиряни благоустрій»: екскаватор - 1, бульдозер -1, снігоприбиральний автомобіль -1, автовишка -1, поливомиючий автомобіль -2, сміттєвоз ( контейнеровоз) – 2; придбання контейнерів для роздільного збору сміття - 96 одиниць, контейнерів для пет-пляшки – 32 одиниці .

Проект А.2.3. Будівництво заводу з переробки ТВП.


Оперативна ціль А.3. Проведення капітального ремонту доріг.

Проект А.3.1. Ремонт шляхів. Вулиці: 28 Червня, Перемоги, Горького, Чорновола, Давиденка, Гастелло, Московська, Зоряна, Котляревського, Нєкрасова; частина вул. О.Кобилянської; вул.Толбухіна, Суворова, Чернівецька, Макаренка.

Проект А.3.2. Впорядкування технічних засобів організації дорожнього руху (знаки дорожнього руху та вказівники - 20 найменувань 116 одиниць)

Проект А.3.3. Ремонт автомобільних доріг, які ведуть до об’єктів туристичної інфраструктури поблизу Дністровського водосховища у Сокирянському районі. Проекти ТС.

Проект А.3.4. Будівництво 14,6 км лісових доріг господарського призначення ДП «Сокирянське ЛГ» - 1,1 км.


Оперативна ціль А.4. Будівництво та ефективне утримання будинків житлового та соціального призначення

Проект А.4.1. Впровадження системи якісного обслуговування багатоквартирних будинків. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків №№6-20 по вул. Шевченка,№№1 – 2В по вул. Горького, №№ 1А -2А,4,13 по вул. Васильєва, №12 по вул. О. Кобилянської, №№1-29 по вул. Перемоги.

Проект А.4.2. Реконструкція та будівництво спортивно-оздоровчого комплексу в рамках проекту „Здорова молодь – здорове майбутнє”.

Проект А.4.3. Будівництво районного будинку народної творчості та дозвілля, з уведенням в експлуатацію в 2012 році.

Проект А.4.4. Капітальний ремонт фасадів (з утепленням) дитячих дошкільних навчальних закладів №1,№2, загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Проект А.4.5. Будівництво спортивних і дитячих майданчиків.


Оперативна ціль А.5. Благоустрій території міста.

Проект А.5.1. Створення зон відпочинку та рекреації

Проект А.5.2. Реконструкція міського парку відпочинку

Проект А.5.3. Реконструкція міського стадіону (поліпшення стану ігрового поля із посівом відповідної трави, облаштування трибун та місць для глядачів і вболівальників).

^ Стратегічна ціль В. Створення додаткових джерел фінансування програм розвитку міста


Створення умов для залучення інвестицій міську в економіку та підтримка малого бізнесу. Створення (формування) додаткових джерел доходної частини бюджету фінансування (інвестиції, бюджет, грант) (відсутність можливості формування бюджету знизу доверху)


Оперативна ціль В.1. Оптимізація нормативної бази для сприятливого інвестиційного клімату.

Проект В.1.1. Коригування сучасного генерального плану забудови міста з урахуванням ефективного використання земельних ділянок та їх розмежування.

Проект В.1.2. Кадастрова інвентаризація земельних ділянок.

Проект В.1.3. Оптимізація використання земельних ділянок несільськогосподарського призначення, визначення ділянок під будівництво та під нові «інвестиційні продукти» - ділянки «гринфілд».

Проект В.1.4. Оптимізація використання земель сільськогосподарського призначення (чорнозем) - визначення ділянок для виробництва екологічної сільськогосподарської продукції.

Проект В.1.5. Запровадження в ОМС міста системи інвестиційного менеджменту – розробка та затвердження «Регламенту залучення інвестицій»

Проект В.1.6. Створення (спільно з райдержадміністрацією) Агенції економічного (регіонального) розвитку (юридична та інформаційна підтримка, супровід з реєстрації).

Проект В.1.7. Створення системи залучення зовнішніх ресурсів, зокрема фондів ЄС. Навчання членів ГО та ОМС основам фандрейзингу для участі у всіх програмах транскордонного співробітництва.


Оперативна ціль В.2. Підвищення продуктивності міських підприємств та сприяння створенню нових продуктивних виробництв (продукція з високою доданою вартістю, нарощування експортного потенціалу);

Проект В.2.1. Сприяння відновленню роботи ВАТ «Сокирянський машинобудівний завод» (створення 300 робочих місць, збільшення надходжень в бюджет)

Проект В.2.2. Сприяння відновленню роботи цеху з пошиву верхнього одягу (30 робочих місць

Проект В.2.3. Сприяння створенню нових продуктивних будівельних підприємств, які будуватимуть «під ключ», та підприємств з виробництва будівельних матеріалів, зокрема, бетонних виробів. Видобуток каменю – вапняку, піску для будівництва.

Проект В.2.4. Створення нових «інвестиційних продуктів» та інструментів економічного розвитку. Використання шахтних виробіток для вирощування шампіньйонів, використання їх як складських приміщень зі сталою температурою повітря і вологістю. Юридична та інформаційна підготовка, розрахунки і проектування інфраструктури (системи водозабезпечення, електрозабезпечення, дороги тощо) для нових ділянок.

Проект В.2.5. Сприяння створенню нових продуктивних підприємств з переробки сільськогосподарської продукції - розвиток садівництва, створенню підприємств з переробки екологічної сільськогосподарської продукції, зокрема, яблук. Розведення риби та послуги з риболовлі з облаштуванням місць масового відпочинку.

Проект В.2.6. Створення малих підприємств в сфері надання комунальних послуг( ремонт і обслуговування котлів теплопостачання, ремонту і обслуговування сантехнічного обладнання тощо).

Проект В.2.7. Сприяння створенню підприємств сфери послуг: «Лазня», «Хімчистка», «Ремонт побутової техніки».

Проект В.2.8. Відновлення залізничного сполучення з м. Київ.

Проект В.2.9. Створення системи навчання та експертного консультування підприємців - тренінги-майстерні з професійної розробки якісних інвестиційних проектів. Запровадження конкурсу інвестиційних проектів з інноваційною складовою - сприяння співфінансуванню. Залучення внутрішніх інвестицій – коштів, зароблених за кордоном, в будівництво та підприємництво.

Оперативна ціль В.3. Розвиток туристичного бізнесу та розбудова туристичної інфраструктури

Проект В.3.1. Сприяння створенню міської туристичної фірми та об’єднання представників туристичного бізнесу (екскурсійного, готельного, громадського харчування тощо) в районний «кластер», та, в подальшому – приєднання до новоствореного обласного «кластеру»

Проект В.3.2. Створення умов для розвитку зеленого туризму. Створення системи навчання мешканців міста основам «зеленого» туризму.

Проект В.3.3. Нові туристичні маршрути з використанням об’єктів: р. Дністр, штучне озеро та ГАЕС, фестивалів бессарабського краю, Галицького Свято-Миколаївського чоловічого монастиря, Коболчинського районного музею гончарства, кордону з Молдовою

Проект В. 3.4. Створення районного історико-краєзнавчого музею в м.Сокиряни


Оперативна ціль В.4. Муніципальний (територіальний) маркетинг ресурсів міста.

Поширення інформації за допомогою всіх наявних каналів промоції. Сприяння підприємствам щодо виходу на нові зовнішні ринки збуту продукції, пошуку нових ділових партнерів, здійснення експортно-імпортних операцій. Промоція туристичних ресурсів регіону.

Проект В.4.1. Проведення системного навчання для представників ОМС, бізнесу та ГО на тему «територіальний маркетинг» (тренінги-майстерні, серія круглих столів, конкурси тощо)

Проект В.4.2. Створення бренду міста (та району) з використанням місцевих особливостей.

Проект В.4.3. Підготовка інвестиційного паспорту міста та його цільових варіантів.

Проект В.4.4. Розробка промоційних продуктів (буклети, РР-презентації, відеоролики, представницька та сувенірна продукція тощо) з використанням цільових варіантів інвестиційного паспорту міста

Проект В.4.5. Створення потужного сайту (порталу) та його просування, та використання максимальної кількості ВЕБ-ресурсів (АММУ, ЛІНК, тощо). Участь у наповненні обласних сайтів «Буковина інвестиційна» та «Буковина туристична».

^ Стратегічна ціль С. Створення системи патріотичного, культурного, екологічного та естетичного виховання громади.


Розвиток спорту, освіти та охорони здоров’я. Розвиток людських ресурсів

^ Оперативна ціль С.1. Зміцнення матеріально-технічної бази установ культури (придбання комп’ютерної техніки, музичної апаратури, меблів, поповнення бібліотечного фонду). Створення системи змістовного дозвілля громадян та гостей - розробка цільової програми дозвілля та спорту.


Оперативна ціль С.2. Розвиток мережі освіти та охорони здоров’я розробка цільової програми.

Проект С.2.1. Профілактика онкозахворювань (придбання маммографу)

Проект С.2.2. Створення ФАПу на мікрорайоні «Та Гора»


Оперативна ціль С.3. Створення системи екологічного виховання громади розробка цільової програми.


^ 4. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ


Першим кроком до виконання Програми економічного розвитку міста має бути її розгляд і прийняття міською радою. Вкрай важливо забезпечити політичну волю до впровадження змін, а також людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання всіх заходів і проектів, передбачених Оперативними цілями плану.

Після затвердження Програми міською радою вона має бути конкретизована в щорічних програмах соціально-економічного розвитку міста, цільових та галузевих програмах розвитку. По кожній Оперативної цілі (заходу, Проекту) фахівці ОМС мають розробити Проектні листки, що містять алгоритм виконання кожного Проекту із зазначенням відповідальних, строків та джерел ресурсів для досягнення цілей. Консультантом були підготовлені рекомендації для міської ради з розробки Планів дій, спрямованих на досягнення Оперативних цілей.

Щоб забезпечити реалістичність Програми, над його розробкою працювало понад 20 лідерів територіальної громади - представників бізнесу, органів місцевого самоврядування (депутатів міської ради та членів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів відділів міської ради), промислових підприємств, бізнесу та громадськості, освітніх та наукових установ регіону. Саме з їх числа рекомендується сформувати Комітет з управління впровадженням Програми (КУВ). Таким чином, Комітет з управління впровадженням за своїм складом стане продовженням суспільно-приватного партнерства, яке уможливило процес стратегічного планування. На КУВ буде покладена відповідальність за моніторинг впровадження Програми економічного розвитку регіону. Результати впровадження Проектів необхідно розміщувати на веб-сайті міської ради. Комітет з управління впровадженням буде проводити аналіз якості виконання завдань, дотримання графіку робіт. Комітет з управління впровадженням зустрічатиметься щоквартально для оцінки виконання завдань по кожній Оперативної цілі. Підтримку діяльності Комітету з управління впровадженням забезпечують працівники економічного підрозділу міської ради.

Програма має коригуватися у міру зміни обставин. Тому члени Комітету з управління впровадженням, а також всі мешканці регіону, що мають відношення до цієї роботи, повинні стежити за тим, щоб Стратегічні цілі, Оперативні цілі та Проекти Програми залишалися доречними, актуальними і виконувалися.

Сокиряни

1. Вступ

Місто Сокиряни (до 1944 року Секуряни) знаходиться в північно-західній частині Басарабської височини, на сході Чернівецької області у долині річки Сокирянки (Русь-Купава), правої притоки Дністра за 150 км від Чернівців. Місто Сокиряни розташоване на українсько-румунській етнічній межі.

Найдавніша письмова згадка про Сокиряни датується 1651 р. В епоху середньовіччя Сокиряни входили до Молдавського князівства. Українське слово «сокира» замінювалось молдавським відповідником «секуре», звідси і поява іншого варіанту назви – «Секуряне», яка існувала до 1944 року.


Місто Сокиряни – районний центр Чернівецької області. Територія міста складає 4798,9 га.

Природні ресурси: камінь – вапняк, пісок. Корисні копалини міста представлені родовищами пиляльних вапняків «Мируни» і «Балка Флока».

^ 2 Кількість постійного населення у місті має тенденцію до зменшення. Протягом останніх десяти років (2000-2009) кількість населення міста зменшилась на 14,8% - з 11300 осіб у 2000 році до 9626 осіб у 2009 році. Це зумовлено від’ємним приростом населення, закриттям наявних промислових підприємств, сільськогосподарською спеціалізацією міста та недостатністю робочих місць. Ці та інші причини змушують місцеве населення покидати рідні місця в пошуках роботи, як в інших областях України, так і за її межами.

За структурою розподілу населення за віком найбільшу частку становлять особи, що потрапляють у категорію 25-44 роки (27,1%), потім у категорію 45-60 років (23,4 %), у категорію 60 років і старші (21,7%), віком до 14 років (14,7%) і у категорію 15–24 роки (13,1%).

Вікова структура населення викликає занепокоєння. Смертність стабільно перевищує народжуваність, що відбивається на «віковому індексі». В разі відсутності стимулів (у першу чергу, економічних) до підвищення народжуваності, кількість населення працездатного віку надалі зменшуватиметься швидше, ніж поповнюватиметься, що в довгостроковому періоді становить загрозу для місцевої економіки.

^ 3. Зайнятість населення у місті. Найбільша кількість зайнятих в місті працює в сільському господарстві та торгівлі. Негативним являється те, що велика кількість робочих місць існує у бюджетних галузях, які не створюють доданої вартості

^ Розподіл зайнятих, осіб

Промисловість

63

Сільське господарство, мисливство, рибна галузь

927 власників земельних паїв,

200 працівників зайнято в садівництві ( в сезон до 2000)

Будівництво

68

Торгівля, послуги, готелі. ресторани

763

Транспорт та комунікації

132

Фінансова діяльність

80

Державне управління

150

Освіта

340

Соціальна допомога та медицина

85
 1. ^ Рівень зареєстрованого безробіття по місту є нижчим за районні та обласні показники (за виключенням 2009 року). Але реальний рівень безробіття в 2-4 рази більше - 800-900 чоловік перебуває на постійних заробітках в країнах Європи та інших містах. Позитивним являється значне зменшення кількості незайнятого населення у 2009 році..
  ^ Кількість незайнятого населення та рівень зареєстрованого безробіття
2005

2006

2007

2008

2009

Кількість незайнятого населення, осіб

2127

1631

1436

1602

842

Рівень безробіття по місту, %

4,3

2,9

2,5

3,0

2,8

Рівень безробіття по району, %

8,0

6,1

5,4

6,2

3,2

Рівень безробіття по області, %

4,9

3,7

2,9

3,4

1,9

^ 5. Економіка міста

Станом на 01.12.2009 в місті зареєстровано 763 фізичні особи та 228 юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. З них 50 суб’єктів створили 348 робочих місць, об’єм виробництва (надання послуг) в 2009 році складав 28078.4 тис. грн., з них:

 • в сільському господарстві: 16 суб’єктів, працюючих – 28, об’єм виробництва – 139.7 тис. грн.;

 • в будівництві – 3 суб’єкти, робочих місць – 68, обсяг виробництва – 4476.9 тис. грн.,

 • оптова та роздрібна торгівля, ремонт та послуги – 15 суб’єктів, робочих місць 102, об’єм виробництва (надання послуг) - 22990.4 тис. грн.;

 • транспорт – 2 суб’єкти діяльності, робочих місць – 10;

 • інші види діяльності – 17 суб’єктів, робочих місць – 59, об’єм наданих послуг - 471,4 тис. грн.
Кількість суб’єктів господарювання

Обсяг продукції,

тис. грн

Промисловість

3
Сільське господарство, мисливство, рибна галузь

16

139,7

Будівництво

3

4476,9

Торгівля, послуги, готелі. ресторани

151

22990,4

Транспорт та комунікації

2
Фінансова діяльність

3
Державне управління

25
Освіта

6
Соціальна допомога та медицина

2
Інші види діяльності

17

471,4

Всього

228

28078,4Значне місце серед промислових підприємств міста Сокиряни займає кам'яний кар'єр з видобутку каменю вапняку та ВАТ «Сокирянський машинобудівний завод», який виготовляє продукцію для Коломенського тепловозобудівного заводу (Росія). В 2008 році на ВАТ «Сокирянський машинобудівний завод» працювало 300 осіб. На сьогоднішній день внаслідок скорочення замовлень на заводі залишилося 24 працівники. На заводі ВАТ Сокирянський машзавод» розміщено високоточне обладнання.

В місті розташована Сокирянська виправна колонія №67 - це режимний об’єкт, на якому засудженні та цивільні працівники (43 вільнонаймані) займаються розробкою кар’єру шахтним способом. Продукція –будівельний камінь, пісок, вироби з металу. Пісок відправлявся на експорт для виробництва шпатлівок. В результаті видобутку каменю під містом утворилися пустоти площею 650 га з постійним мікрокліматом, які можна використовувати в комерційних цілях.

В місті працюють хлібобулочний цех, три пекарні та кондитерський цех, які не витримують конкуренції з великими виробниками. В 2009 році місцевий завод пивобезалкогольних напоїв перестав випускати продукцію.

МП «Силует» займається пошивом верхнього одягу. Раніше на цьому підприємстві працювало 70 чол., на сьогоднішній день зайнято 10 -15 працівників .

В місті добре розвинуте сільське господарство, вирощуються зернові культури , цукрові буряки, ведеться садівництво (зайнято 200 працівників, в сезон - до 2000). У місті функціонує корпорація з питань садівництва, розсадництва та переробної промисловості “Дністер “. Через корпорацію іде фінансування урядової програми розвитку садівництва. В рамках такої програми вирішуються питання селекції, забезпечення захисту рослин, пошук партнерів, організовують навчання та обмін досвідом з фірмами Європи.

Продукція садівництва в межах міста не переробляється та не експортується через відсутність партнерських зв’язків. Продукція садівництва переробляється в інших населених пунктах району - відповідно місто недоотримує надходження до бюджету.

На базі колишнього місцевого колгоспу функціонують приватні сільськогосподарські товариства, ТОВ “Сокиряни – Агрос“, створено чотири фермерські господарства та господарюють інші приватні сільськогосподарські підприємства (ПП «Перспектива», ПП «Телевежа», ПП «Турецька долина», ПП «Шанс-2004», МП «Сокіл» тощо). Площа угідь - 1926,98 га, під садами – 735,5 га. Вирощуються зернові культури, соя, кукурудза, ріпак на власних та орендованих земельних ділянках (927 власників паїв).

^ 6. Транспортне сполучення: автомобільне, залізничне. Зв’язок міста з обласним центром здійснюється залізницею (станція Сокиряни) та автошляхами. Через місто проходить шосейна дорога міждержавного значення до Молдови.

^ 7. Надходження до міського бюджету є незначними. Головним джерелом надходжень до місцевого бюджету є податок з доходів фізичних осіб.


Структура надходжень до бюджету (тис. грн.)
2007

2008

2009

Податок з доходів фізичних осіб

1293.5

1793.7

1869.3

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

-

17.6

-

Місцеві податки та збори

37.6

32.3

35.2

Плата(податок) за землю

166.3

259.1

350

Податкові надходження разом

1497.4

2102.7

2253.5

Доход від оренди комунального майна

1.9

1.9

4.7


^ 8. Розвиток туризму в місті відсутній. Туризм може розвиватися тільки в рамках районних програм, при цьому основний напрям розвитку туризму – відпочинок на Дністрі. На території міста туристичний інтерес представляють православні храми: Петро – Павловська церква, Свято - Успенська церква, Руська православна старообрядна церква.

^ 9. Малий бізнес міста представлений 763 фізичними особами-підприємцями та 41 малим підприємством, які в основному представляють торгівлю та сферу послуг. Споживчий ринок продовольчих та непродовольчих товарів представлений двома ринками.

 1. ^ Організаційна структура органів влади та контакті особи

Структура органів місцевого самоврядування складається з трьох компонентів: міська рада, її виконавчий комітет і міський голова.

Міська влада в місті Сокиряни представлена міськрадою ( 30 депутатів), виконавчим комітетом(13 осіб) і апаратом міськвиконкому – 14 посадових осіб: міський голова, перший заступник міського голови, заступник міського голови, секретар міської ради, начальник та спеціалісти відділу обліку та звітності, спеціалісти із земельних питань та технічний персонал.

Міський голова здійснює представницьку, номінаційну (призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності), контрольну та організаційно-розпорядчі функції.

Заступники міського голови займаються питаннями житлово-комунального господарства, управління комунальним майном, регулювання земельних відносин, благоустрою, транспорту, зв’язку, підприємництва, освіти, медицини, культури та торгівлі.

Завдання секретаря міської ради: сприяння депутатам здійснювати їх повноваження та створення умов для депутатської роботи, для роботи депутатських комісій.

Спеціалісти із земельних питань виконують функції, що пов’язані із регулюванням всіх питань стосовно земельних відносин.

Посада, організація

Контактна особа

Адреса

Телефон

Міський голова

Равлик Василь Степанович

60200, Чернівецька область, м. Сокиряни, 28 Червня, 6а

03739 / 21173


Заступник міського голови

Бескупська Наталя Петрівна

03739 / 21562

Районна державна адміністрація,

начальник управління економіки

Селєзньова Лариса Миколаївна

60200, Чернівецька область, м.Сокиряни, вул.Шевченка, 3,

03739 / 22799


Сокирянський районний центр зайнятості,

Начальник центру

Мончик Лариса Іванівна

60200 Чернівецька область,

м. Сокиряни, вул. Перемоги, 18

03739 / 21075
 1. ^ РЕЗУЛЬТАТИ SWOT- АНАЛІЗУ МІСТА СОКИРЯНИ

Сильні сторони (внутрішні)

Слабкі сторони (внутрішні)

 • Значні запаси будівельного каменю та піску

 • Наявність українсько-молдавського кордону та спрощений перетин для жителів міста. Так як ціни на товари в Сокирянах дешевші, то громадяни Молдови постійно роблять покупки в місті, що рухає розвиток торгівлі.

 • Місто являється адміністративним центром району, відповідно в ньому розташовані державні органи управління, освіти, охорони здоров’я

 • Наявність кваліфікованої робочої сили

 • Високий рівень загальної та спеціальної освіти

 • Розвинута мережа сфери торгівлі та послуг

 • Постійне зростання потреби населення в отримані якісних послуг (включаючи комунальні, які дотепер надаються не приватними організаціями).

 • Відповідальна місцева влада, яка прагне використати кожну можливість розвитку міста

 • Наявність значного обсягу продукції садівництва, вирощеної за неінтенсивними технологіями.

 • Наявність внутрішніх інвестицій (надходження коштів, зароблених за кордоном), які вкладаються в будівництво та підприємництво.

 • Зношені системи (мережі водопостачання та водовідведення),

 • Відсутність систем водоочисних споруд,

 • Стихійні сміттєзвалища (засміченість в т.ч. у яру) ,

 • Неналежний стан шляхів,

 • Проблема організації дорожнього руху (знаки),

 • Неналежне обслуговування багатоквартирних будинків,

 • Мало спортивних і дитячих майданчиків та спортивної школи,

 • Відсутність зон відпочинку та рекреаці,

 • Відсутність спеціальних знань з муніципального менеджменту

 • Місто не знаходиться на роздоріжжі основних сполучень

 • Високий рівень безробіття

 • Відсутність переробки продуктів садівництва на території міста

 • Відсутність партнерських зв’язків з реалізації продукції садівництва,

 • Припинення роботи основного підприємства – ВАТ «Сокирянський машинобудівний завод»

 • Відсутність розвитку туризму,

 • Відсутність серйозних інвестицій в економіку.

 • Низький рівень доходної частини бюджету (відсутність можливості формування бюджету знизу доверху) відсутність додаткових джерел фінансування (інвестиції, бюджет, гранти)

 • Малоефективне виробництво (відсутність потужного виробництва.). Мало робочих місць

 • Відсутнє туристичне обслуговування

 • Неналежний стан міського ринку

 • Відсутність лазні, хімчистки, пральні

 • Відсутність залізничного сполучення з Києвом

 • Відсутність закладів культури, нового приміщення будинку творчості

 • Відсутність оздоровчих закладів зменшення народжуваності, стан здоров’я жителів (онкозахворювання)

 • Недостатнє патріотичне, культурне, естетичне виховання громадян

Можливості (зовнішні)

Загрози (зовнішні)

 • Зростання інтересу Уряду Молдови до проектів транскордонного співробітництва – (наслідки: розвиток транскордонного співробітництва з Молдовою)

 • Зростання попиту на туристичні ресурси регіону, зокрема до унікальних споруд на Дністрі – (наслідки: новий туристичний маршрут)

 • Відсутність програм реальної фінансової підтримки малого та середнього бізнесу

 • Обмежена можливість залучення запозичень фінансових ресурсів на довготривалий період, високі процентні ставки^

2. СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ


з розробки плану розвитку міста Сокиряни:


 1. Бескупський П.П. - заступник голови райдержадміністрації, член виконкому міської ради.

 2. Забудько О.І. - перший заступник міського голови,

 3. Ткачук К.Ф. - заступник міського голови,

 4. Телешман І.В. - адвокат з питань юридичного забезпечення,

 5. Чорний С.В. спеціаліст відділу обліку та звітності міськвиконкому

 6. Балахонова А.Г. - начальник відділу виконавчого апарату районної ради з питань управління комунальною власністю, інвестицій та транскордонного співробітництва

 7. Маковійчук В.В. - депутат міської ради,

 8. Мех. Л.І. - депутат міської ради,

 9. Руснак Л.М. - завідуюча ДНЗ №1, депутат міської ради,

 10. Журавський С.Б. - заступник директора Сокирянського ВПУ, член виконкому міської ради,

 11. Ротар Ю.І - приватний підприємець, член виконкому міської ради,

 12. Бабій М.О - директор корпорації з питань садівництва, розсадництва та переробної промисловості «Дністер», депутат обласної ради

 13. Швець Б.В - директор МП «Віталла», депутат районної ради

 14. Потульницька Н.М. - завідуюча ДНЗ №2 «Барвінок»,

 15. Хілько О.О. - пенсіонер,

 16. Сслсзньова Л.М. - начальник управління економіки Сокирянської РДА

 17. Рябко Г.І. - начальник відділу освіти Сокирянської РДАКОНТАКТИ ВИКОНАВЦІВ ПРОГРАМИ:


Равлик Василь Степанович, міський голова, телефон 03739 / 21173, vasil-ravlik@yandex.ru

Бескупська Наталя Петрівна, заступник міського голови, телефон 03739 / 21562, misk-rada@ukr.net

Адреса: 60200, Чернівецька область, м. Сокиряни, 28 Червня, 6аСхожі:

Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconВступ 5 Внутрішні та зовнішні чинники розвитку економіки України як передумова соціально-економічного розвитку Львівщини 7
Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку області на 2008 рік у контексті реалізації Стратегії розвитку Львівщини до...
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconВступ 4 Оцінка економічного та соціального розвитку області у 2006 році та виконання Програми на 2006 рік 5
Цілі, Основні пріоритети та завдання соціально-економічного розвитку Львівщини у 2007 році 14
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconРішення виконкому Воловецької селищної ради №162 від 22. 12. 2011 р. «Затверджено» Рішення сесії Воловецької селищної ради № від 17. 01. 2012 р. Програма
Програма визначає основні цілі соціально-економічного розвитку, пріоритетні завдання та заходи стосовно головної мети розвитку –...
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconРішення XXII сесія VI скликання від 18 січня 2012 року №496 Про затвердження програми "Про основні напрямки соціально економічного розвитку міста Валки на 2012- 2016 роки"
Врахувати основні стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку міста при розробці річних планів соціально-економічного розвитку...
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconРішення XXII сесія VI скликання від 18 січня 2012 року №496 Про затвердження програми "Про основні напрямки соціально економічного розвитку міста Валки на 2012- 2016 роки"
Врахувати основні стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку міста при розробці річних планів соціально-економічного розвитку...
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconРозпорядження 11 липня 2012 р. №201 Про відзначення з нагоди Дня міста Сокиряни
За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток територіальної громади міста Сокиряни,...
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconРішення виконкому Воловецької селищної ради № від 27. 11. 2012 р. «Затверджено» Рішення сесії Воловецької селищної ради № від 28. 11. 2012 р. Середньострокова
Програма визначає основні цілі соціально-економічного розвитку, пріоритетні завдання та заходи стосовно головної мети розвитку –...
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconПрограма економічного і соціального розвитку
Додаток 1 «Основні показники соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса на 2011-2015 роки»
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconПрограма економічного і соціального розвитку
Додаток 1 «Основні показники соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса на 2011-2015 роки»
Програма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2 iconПрограма економічного і соціального розвитку
Додаток 1 «Основні показники соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса на 2011-2015 роки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи