Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах icon

Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах
Скачати 59.08 Kb.
НазваРекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах
Дата конвертації25.03.2014
Розмір59.08 Kb.
ТипПлан роботи

РЕКОМЕНДАЦІЇ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах


Наказом директора школи призначається громадський інспектор з охорони прав дитинства на навчальний рік (заступник директора з виховної роботи,соціальний педагог, педагог організатор) Такі накази видаються директором на кожен навчальний рік.

Розробляється та затверджується директором закладу, погоджене з головою профсоюзного комітету Положення про громадського інспектора з охорони дитинства. Відповідно до нього громадські інспектори школи безпосередньо підпорядковані директору закладу, працюють під керівництвом відділу освіти, який проводить навчання громадських інспекторів, надає методичну допомогу. У роботі з охорони прав дітей громадські інспектори співпрацюють зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами охорони здоров’я та іншими державними і громадськими організаціями, діючими у районі.

На виконання своїх функціональних обов’язків громадські інспектори зобов’язані брати активну участь у виявленні дітей та підлітків, які залишилися без піклування батьків; терміново інформувати відділ освіти про виявлених дітей; здійснювати їх облік; своєчасно оформляти особові справи дітей; організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами, піклувальниками з питань охорони прав дитини; проводити первинні та контрольні обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні життєві обставини; залучати дітей до гурткової роботи.

План роботи громадського інспектора на навчальний рік затверджується директором навчального закладу в серпні навчального року, та погоджується з відділом освіти райдержадміністрації, як передбачено Положенням про громадського інспектора з охорони дитинства. Громадський інспектор звітує перед відділом освіти (статистичний та аналітичний звіти) та перед колективом про проведену роботу щодо соціального захисту, охорони прав та інтересів дітей.

У громадських інспекторів повинні бути в наявності всі необхідні нормативні матеріали: Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Сімейний кодекс України, Цивільнй кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Правова освіта та правове виховання» науково-методичний посібник для навчальних закладів, «Абетка соціального педагога», «Пам’ятка громадському інспектору щодо захисту житловий і майнових прав дітей» та інші, збірки служби у справах дітей Станично-Луганської райдержадміністрації, в яких зібрано діюче законодавство з опіки та піклування, статті та виписки з газет та журналів стосовно дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

На всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування повинні бути заведені особові справи, в яких зберігаються документи, що підтверджують особу дитини (копія свідоцтва про народження, за наявності – копія паспорту), документи, що підтверджують правовий статус дітей, копії рішень про призначення опіки (піклування), акти обстеження родин та звіти опікунів.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування повинні бути охоплені гуртковою роботою

Наказами директора кожного року на І та на ІІ семестри за поданням громадських інспекторів затверджуються списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на безкоштовне харчування у шкільній їдальні.

На початку навчального року кожним класним керівником складаються соціальні паспорти сімей класу, що дає можливість вивчити стан виконання батьківських обов’язків у сім’ї, зробити висновок у яких умов проживає родина, проаналізувати яка з сімей потребує допомоги та контролю. Після аналізу підготованих соціальних паспортів, класними керівниками виносяться пропозиції щодо взяття дітей на внутрішньошкільний облік. Рішення про взяття дітей на облік виноситься координаційною радою, або радою з профілактики правопорушень Перебування дітей на обліку переглядається двічі на рік: у вересні та січні місяці. Крім того, приймаються рішення про закріплення за учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку, учнями, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, наставників.

Розгляд питання про постановку на внутрішньошкільний облік здійснюється відповідно до п. 4.3.5 Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 29 квітня 2002 р. № 284 за наявності:

 • заяви класного керівника або соціального педагога;

 • характеристик на неповнолітнього, підготовлених класним керівником, психологом, соціальним педагогом школи;

 • актів обстеження умов проживання неповнолітнього, складеного комісією у складі заступника директора з виховної роботи, класного керівника, психолога, соціального педагога;

 • довідок класного керівника, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють;

 • виписки оцінок за останній семестр (у разі постановки на внутрішньошкільний облік з приводу ухиляння від навчальних занять);

 • доповідних вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках, інші матеріали, які підтверджують необхідність постановки на внутрішньошкільний облік дитини.

У особових справах перерахованих вище дітей повинні бути у наявності акти обстеження, характеристики, довідки вчителів-предметників. Заяв класного керівника або соціального педагога про необхідність взяття дитини на облік, довідок класного керівника, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють, доповідних вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках у особових справ дітей немає.

 • З метою зменшення впливу вулиці на виховання дітей, вони повинні бути залучені до гурткової роботи.

Психологічний супровід дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, здійснює шкільний практичний психолог, який заповнює картки такого супроводу, веде соціально-психологічні картки учнів. Психологом складається річний план роботи, затверджений директором ЗОШ.

Кожного року складаються плани роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; з учнями, що не встигають та схильні до правопорушень; з учнями, схильними до бродяжництва; з учнями з девіантною поведінкою. Плани затверджуються директором закладу. На навчальний рік розроблюються та затверджуються директором заходи по боротьбі з тютюнопалінням.

Складається план виховної роботи за напрямками (приклад):

 1. Формування національної свідомості і самосвідомості учнів;

 2. Патріотичне і героїко-патріотичне виховання;

 3. Виховання мовної культури;

 4. Виховання культури відносин людини, її національних та міжнаціональних зв’язків;

 5. Формування духовної особистості;

 6. Проблеми становлення світогляду учнів;

 7. Засвоєння надбань національної і світової культури;

 8. Інтелектуальний розвиток особистості;

 9. Утвердження на національному грунті принципів загальнолюдської моралі;

 10. Формування художньо-естетичної освідченості і вихованості;

 11. Формування фізичної і валеологічної культури;

 12. Виховання творчої працелюбної особистості цивілізованого господаря;

 13. Формування екологічної культури учнівської молоді;

 14. Політико-правове виховання молоді;

 15. Розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді.

Дирекція школи разом з класними керівниками на постійному контролі тримають питання відвідування учнями навчальних занять. В школі заведені журнали: обліку відвідування учнями навчальних занять, контролю відвідування школи дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, контролю відвідування школи учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку. Всі журнали прошиті, пронумеровані та затверджені директором школи. Навчальним закладом розробляється система заохочень та покарань, інформація про відсутність дітей без поважних причин на заняттях тривалий час своєчасно подається до відділу освіти та служби у справах дітей. Інформація стосовно необхідності проведення роботи з батьками вищевказаних учнів повинна направлятися до служби у справах дітей згідно п.18 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 12.04.2000 р. (Директор загальноосвітнього навчального закладу вживає заходів до реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме: здійснює постійний контроль за відвідуванням навчального закладу, з'ясовує причини відсутності на уроках. У разі відсутності учня понад 10 днів, а також неможливості продовження ним навчання у загальноосвітньому навчальному закладі складає відповідний акт та надсилає його до відділу освіти, який у свою чергу повідомляє про це службу у справах неповнолітніх).Схожі:

Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconІнформація про вік дітей, які перебувають на обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах Вік / Підстава Всього Дитина, яка зазнала психологічного, насильства
Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служб у справах...
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconРішення №113 -7/2012 30 березня 2012 року м. Заставна Звіт про роботу служби у справах дітей районної державної адміністрації
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського...
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconЗатверджено начальник служби у справах дітей Михайлівської райдержадміністраціїї
Наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18. 11. 2008 n 4580 «Про єдину електронну систему обліку дітей-сиріт,...
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconПерелік завдань І заходів районної Програми
Проведення районних акцій щодо надання адресної допомоги та підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,...
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconПро чисельність дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
На кінець 2011 року загальна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в області, які перебували на...
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconНаказ №18-од про влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання
Службою у справах дітей облдержадміністрації проаналізовано стан влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,...
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconРозпорядження " 14 " 05 2012 р. №305-р Про влаштування на навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів випускників
Закону України „Про охорону дитинства”, ст. 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, з метою соціального...
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconІнформація (назва знз) про виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій Статистичні дані
Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку чол. (навчаються у знз)
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconVii. Напрями реалізації та заходи районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2015 року
...
Рекомендації служби у справах дітей про ведення виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах iconРозпорядження від 01 квітня 2013 року №59 Про забезпечення реалізації прав дітей в районі в частині захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Згідно статей 6,41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення реалізації прав дітей в районі в частині...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи