Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр icon

Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
Скачати 144.37 Kb.
НазваЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
Дата конвертації20.02.2013
Розмір144.37 Kb.
ТипЗакон

Науково-методичний супровід

обдарованої дитини в закладах освіти

(методичні рекомендації для методистів-психологів)


У Доктрині національної освіти, що визначає стратегію й основні напрямки розвитку освіти України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості». Як свідчать нормативні документи, проблема обдарованості зараз стає все актуальнішою.

Нормативно-правова база щодо супроводу обдарованої дитини:

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Закон України «Про дошкільну освіту»;

 • Закон України «Про позашкільну освіту»;

 • Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр.;

 • Державна програма роботи з обдарованими молоддю на 2007-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016);

 • Національна доктрина розвитку освіти (Затверджено Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002);

 • Указ Президента України № 1013 від 4 липня 2005 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

задатки для таких досягнень у певному виді діяльності.

^ Психологічні підходи щодо

організації роботи з обдарованими дітьми

Обдарована дитина — дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності.

Основним принципом роботи загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога, педагогів і батьків. Зміст роботи з обдарованими дітьми містить низку завдань, а саме: сприяння розвитку кожної особистості; виявлення обдарування дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку.


^ Виявлення обдарованих дітей

Як виділити по-справжньому природно обдарованих дітей серед дітей, які показують високі досягнення (іноді завдяки форсованого «натаскування» з боку батьків, репетиторів, педагогів)? Це тонке питання стало визначальним у розгляді питання про критерії виявлення дітей з високими показниками інтелектуальних і креативних здібностей.

1. Виявлення особливостей психічного розвитку дитини, тобто вимірювання рівня вираженості індивідуально-психологічних станів, емоційно-вольової сфери;

2. Сформованості певних психічних новоутворень, тобто вміння виділити суттєві ознаки предметів, об'єктів, явищ; вміння планувати свою діяльність, розвинений самоконтроль;

3. Відповідності рівня знань, умінь, навичок, особистісних, міжособистісних новоутворень, вимог суспільства. Як вже зазначалося, велику роль у розвитку особистості обдарованої дитини відіграють стосунки у сім'ї, взаємини з однолітками і з педагогами.

С. Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей: учні з ранньою розумовою реалізацією; учні з прискореним розумовим розвитком; учні з окремими ознаками нестандартних здібностей. Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років, використовуючи наявний нахил дитини до праці, саме цей нахил, на думку Н. Лейтеса, є дитячою обдарованістю.

Для оцінки соціального розвитку дитини, творчих здібностей, інтелекту практичні психологи повинні використовувати різні психодіагностичні методи, що доповнюються відомостями батьків, даними спостережень за дитиною. Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення. Правильно вибрати метод дослідження - один з найбільш складних етапів. В психології існують два основних підходи до діагностики індивідуальних особливостей: кількісний, заснований на ідеї повторюваності, можливості вимірювання, виявлення статистичних закономірностей, і якісний, що орієнтується на індивіда як на унікальну, неповторну людину і базується на передумові множинної детермінації психічних явищ, але головне - важливе поєднання цих підходів, якісна характеристика отриманих даних.

Із цією метою впроваджується комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, що здійснюються спільно із сім'єю та школою. Важливо використовувати різноманітні методики для виявлення уподобань та здібностей дітей, спостерігати за їхніми подальшими успіхами.

На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості про досягнення дитини в певній сфері діяльності, надані батьками й педагогами. Можуть бути використані також результати групових тестувань, соціологічних опитувань. Це дозволить визначити коло дітей, з якими слід проводити поглиблені індивідуальні дослідження.

Другий етап можна назвати діагностичним. На цьому етапі проводиться індивідуальне оцінювання творчого потенціалу й особливостей нервово-психічного статусу дитини психологом та вчителями. З огляду на результати першого етапу, обстеження дітей проводяться за допомогою набору психологічних тестів, залежно від того, який варіант потенційних можливостей переважає. Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення. Зокрема: Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей. Якщо дитина легко навчається, має гостре мислення і допитливість, виявляючи практичну кмітливість, то використовуються методики, спрямовані насамперед на визначення базових когнітивних і мовленнєвих параметрів у обдарованих дітей, наприклад, методика «Тест структури інтелекту» Амтхауера тощо. Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь. Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами одноліток особливості спрямованості даної особистості.

У дітей, обдарованих у сфері академічних досягнень, найбільш розвиненими можуть бути окремі здібності до мов і літератури, математики або природознавства. Тому завдання психолога — не тільки визначити рівень загального інтелектуального розвитку дитини, але й дати оцінку типу мислення. У пригоді може стати «Стенфордський тест досягнень». Діти з творчим з продуктивним мисленням відзначаються незалежністю, розкутістю поведінки, здатністю продукувати оригінальні ідеї, вмінням знаходити нестандартні рішення, винахідливістю. Таке творче спрямування обдарованості дітей передбачає оцінювання насамперед їхніх творчих здібностей. Використовуються «Фігурна форма тесту творчого мислення Торренса», «Тест віддалених асоціацій» Медника, вербальний тест творчого мислення «Незвичне використовування» І. Аверіної, тест для визначення особистісних характеристик «Особистісний опитувальник» Г. Айзенка, «Характерологічний опитувальник» К. Леонгарда-Шмішека, «Кольоровий тест» М. Люшера та ін.

Контактні, ініціативні, з підвищеною потребою в спілкуванні й лідерстві діти мають високі організаторські здібності. Серед однолітків і дорослих вони почуваються впевнено; однолітки завжди обирають їх на головні ролі в іграх та заняттях. Під час досліджень таких дітей використовуються особистісні методики та соціометрія, наприклад, «Комплексний особистісний соціометричний тест» О. Зварикіна. Якщо ж у дитини переважають художні здібності, вона з раннього віку виявляє схильність до малювання або музики, психологічне тестування спрямовується на оцінювання ступеня її емоційної стійкості та рівня нейротизму, оскільки така дитина дуже вразлива і потребує індивідуального психологічного підходу, а часом і психотерапевтичної корекції лікаря-фахівця.

Обдарованість у руховій сфері виявляється у високому ступені психо-моторних реакцій, спритності, значній фізичній силі, розвитку рухових навичок (біг, стрибки). Діагностика обдарованості у цій сфері проводиться за допомогою методик, що призначені для визначення зорово-моторної координації (наприклад, «Тест творчих здібностей у дії та русі» Торренса). Багато дітей виявляє високий ступінь обдарованості не в одній сфері, а у декількох. У цьому разі дуже важливо не тільки виявити таку поліобдарованість, але й удосконалювати, розвивати її.

^ Психорозвивальна робота з обдарованими дітьми може проводитися за такими напрямами:

• розвиток інтелектуальних здібностей; формування адекватного самосприйняття;

• допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу; засвоєння конструктивних форм спілкування з однолітками й дорослими;

• допомога батькам, учителям і дітям в організації навчальної діяльності. Спеціальні програми для роботи з обдарованими дітьми сприяють реалізації цих напрямів.

На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль повинні виконувати педагоги, завдання яких — формування і поглиблення дитячих здібностей.


^ Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати:

 • своїм основним завданням - наданню допомоги обдарованим учням в отриманні знань;

 • рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям, виявляти основний та послідовний варіант розвитку здібностей дитини;

 • переходу від перцептивного рівня пізнання до вищих понятійних рівнів. Доцільно використовувати девізи уроку, епіграфи, прислів'я.

^ Форми навчання обдарованих школярів

У роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми навчання: індивідуальні; фронтальні; групові.

Фронтальні заняття:

 • лекції (лекція-дослідження, лекція-екскурсія);

 • семінари (семінари-дискусії, семінари-дослідження);

 • симпозіуми;

 • дебати;

 • рольові ігри;

 • дискусійні форми (симпозіум, дебати, "круглі столи", невеликі сесії, інтерв'ю).

Групові заняття - партії, постійні групи із зміною функцій їх учасників, груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням. Із загальним звітом групи перед усім класом.

Індивідуальна форма - індивідуалізовані програми навчання.

^ Самостійна робота. Ефективність проведення самостійної роботи учнів залежить від дотримання таких умов:

 • інструктажу вчителя про порядок виконання завдань;

 • визначення необхідного часу для окремого етапу на самостійну роботу;

 • по спромозі виконання завдання;

 • відповідність відведеного часу щодо обсягу та ступеня складності завдань;

 • диференційований підбір завдань з вищою складністю для здібних учнів, які цікавляться повною дисципліною значно глибше;

 • чіткої організації навчальної діяльності (щоб кожен учень виконував завдання самостійно);

 • диференційованої допомоги учням у виконанні завдання (але без підказування та опіки);

 • підготовки вчителем списку додаткової науково-популярної літератури для виконання індивідуальних складніших завдань;

 • підбору таких завдань, які при самостійній роботі з підручником додатковою літературою, вимагають від учнів осмисленого перетворення тексту даного параграфа: письмово-графічного оформлення результатів самостійної роботи;

 • завершення результатів самостійної роботи самоконтролем і контролем з боку вчителя.


^ Упровадження індивідуальної роботи з обдарованими дітьми передбачає:

 • забезпечення соціальної адаптації шляхом розробки індивідуальних психологічних рекомендацій, суто тренінгів, тестування, анкетування з метою виявлення нахилів, здібностей учнів, їхньої професійної орієнтації;

 • дотримання під час роботи принципу поступовості і послідовності;

 1. розробка індивідуальних програм самоосвіти учнів:

 2. добір наукової літератури;

 3. індивідуальні консультації;

 4. залучення вчених вищих навчальних закладів до роботи з учнями;

 5. проведення консультацій, наданих рекомендацій з науково-дослідної роботи;

 6. постановка мети роботи, складання плану, моделювання майбутнього результату;

 7. зацікавлення батьків творчістю дітей, стальною роботою з розвитку їхньої обдарованості

Принципи розробки індивідуальних програм для здібних дітей

 1. Визначити сильні та слабкі сторони кожного учня й створити індивідуальну програму розвитку обдарованої дитини.

 2. Індивідуальна програма має складатися з різноманітного навчального матеріалу, що відповідає інтересам обдарованої дитини

 3. Індивідуальна програма має передбачати оптимальний та поступовий перехід учня вад одного щабля загального розвитку до наступного.

 4. Провідною метою індивідуальної програми має бути розвиток творчих здібностей дитини.

 5. Невід'ємною частиною індивідуальної програми повинна бути чітка система оцінювання.

 6. Обдарована дитина, яка вчиться в даному класі зі звичайними учнями, повинна мати можливість спілкуватися з однолітками свого рівня розвитку.

 7. Школа має підтримувати безпосередній зв'язок з батьками обдарованої дитини.

 8. Необхідно залучати до навчання обдарованих дітей талановитих фахівців, які мають спеціальну підготовку.


Робота з обдарованими дітьми в позакласній діяльності

  • Проведення олімпіад з основ наук.

  • Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт.

  • КВК, турніри, конкурси знавців, вікторини.

  • Інтелектуальні аукціони.

  • Змагання.

  • Ігрові тренінги.

  • Бізнес-шоу.

  • Міжшкільні факультативи, семінари.

  • Творчі тренінги.

  • Інтелектуальні марафони.

  • Конкурси на першого учня школи; кращого учня напряму; кращого учня паралелі; кращого учня класу, хорового, образотворчого, музичного відділення.

  • Щомісячні пізнавальні, комп'ютерні дидактичні ігри, ділові ігри.

  • "Брейн-ринг"

  • Конкурс "Розумники і розумниці".

  • Розв’язання та самостійне складання ребусів, кросвордів, головоломок.

  • Турніри знавців наук

  • Аукціони творів юних художників, поетів

  • Години самовдосконалення.

Робота з обдарованими учнями

в контексті підготовки до олімпіади

Процес підготовки учнів до олімпіад безпосередньо пов'язаний з наявністю у навчальному закладі вчителів, які готові і здатні взяти на себе відповідальність за роботу з обдарованими учнями. У педагогічній діяльності творчість вчителя займає особливе місце. Адже, лише неформальне, творче ставлення до своїх обов’язків може дати позитивні результати.

Можна виділити такі складові готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями:

- відповідний рівень і постійна підтримка фахово-інформаційного рівня роботи з обдарованими учнями (курси, семінари, конференції тощо);

- володіння методиками роботи з обдарованими учнями (індивідуальна робота, робота в групах тощо);

- володіння психологічними аспектами роботи з обдарованими учнями.

Робота вчителя з обдарованими учнями не повинна носити хаотичний, епізодичний характер, а має бути системною, неперервною, спланованою на перспективу.

^ Доолімпіадний період:

Цей період починається на початку навчального року. Протягом цього часу передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах, а також позашкільні форми занять (гуртки, заняття окремих груп тощо).

Підготовка включає:

1. Вирівнювальні підготовчі заняття щодо повторення задач минулого олімпіадного сезону, уведення в групу олімпіадників нових учнів. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми. Обов’язковою є також робота в групах.

2. Розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад.

3. Проведення занять у формі «міні олімпіад» для поступового психологічного налаштування учнів.

І етап олімпіади:

Шкільні олімпіади. Проводяться в навчальних закладах вчителями. Особливості проведення:

1. Участь беруть всі бажаючі.

2. Підбір завдань повинен бути диференційованим, тобто включати завдання 3-х рівнів:

- нескладні завдання репродуктивного характеру, які може розв’язати більшість учасників;

- завдання, які потребують творчого підходу до розв’язання;

- завдання, рівень яких відповідає ІІ (ІІІ) етапу олімпіади.

3. Умови проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам олімпіади наступного етапу.

Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, повинні враховувати той матеріал, що був засвоєний на момент проведення даної олімпіади за навчальною програмою, однак, складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер, визначаючи вміння учнів логічно мислити, застосовувати програмний матеріал до більш складних завдань.

ІІ етап олімпіади:

Районна олімпіада. Для того, щоб учасники ІІ етапу олімпіади, до яких відносяться й учителі, були в максимально однакових підготовчих умовах, рекомендується попередньо провести такі заходи:

- семінари-практикуми для вчителів щодо ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІ етапу та рівнем складності завдань;

-заочну олімпіаду, що проходить у декілька етапів та передбачає ознайомлення учнів з авторськими розв’язками запропонованих завдань.

ІІІ етап олімпіади:

Обласна олімпіада. Цьому етапі олімпіади можуть передувати такі заходи:

семінари-практикуми для вчителів-тренерів районних та міських команд для ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІІ етапу та рівнем складності завдань;

участь вчителів у курсах з розв’язування задач олімпіадного рівня.

Рекомендації в роботі з обдарованими учнями:

 • застосовувати проблемний метод у навчанні;

 • проводити самостійні роботи творчого характеру;

 • застосовувати індивідуальний підхід у навчанні;

 • впроваджувати розвивальні творчі ігри;

 • розв’язувати творчі завдання.

Також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів:

 • це підготовка і участь школярів в олімпіадах з інформатики;

 • дослідницька робота в МАН;

 • участь у гуртках, факультативах;

 • участь в інтелектуальних іграх;

 • робота над проектом;

 • участь у науково-практичних конференціях;

 • участь в Інтернет-олімпіадах.

Робота психолога з батьками обдарованої дитини

Робота повинна вестися в чотирьох напрямках:

1. психологічний супровід сім'ї дитини;

2. створення інформаційної середи для батьків;

3. спільна практична діяльність обдарованої дитини та її батьків;

4. підтримка та заохочення батьків на рівні школи.

Розглянемо дані напрямки більш докладно.

1. Психологічний супровід родини обдарованої дитини

Мета роботи психолога з батьками талановитих дітей - навчання батьків ефективній взаємодії з їхньою дитиною . Дана робота спрямована на:

  • Розширення можливостей розуміння обдарованої дитини;

  • Поліпшення рефлексії своїх взаємин з обдарованою дитиною;

  • Вироблення нових навичок взаємодії з дитиною;

  • Встановлення і розвиток відносин співробітництва і партнерства батьків з дитиною.

В цілому робота з батьками повинна бути спрямована на те, щоб навчити їх розуміти і приймати свою дитину, бачити її такою, якою вона є, а не тільки через призму її талантів. Необхідно підготувати батьків до того, що з обдарованої дитини зросте обдарований дорослий, і пояснити їм, що в цьому немає нічого страшного, що це - чудово.

Головна мета психологічної допомоги батькам обдарованих і здібних дітей - допомогти їм зрозуміти, що їхня дитина, яка б вона не була, перш за все - дитина.

^ 2. Створення інформаційної середи для батьків

Спеціально для батьків проводити батьківські збори,: круглі столи, конференції, практикуми і т.д.

3. Спільна практична діяльність здібної дитини та її батьків

Роботу з розвитку творчого та пізнавального потенціалу дітей можна починати в літній час перед першим класом. Літо - сприятливий час для вирішення виховно-освітніх завдань. Інформація про те, як розвивати дитину влітку, що нового і цікавого можна з ним дізнатися, які маленькі відкриття здійснити, необхідна кожній родині. Доцільно підготувати батьків до активного пізнавального спільного відпочинку з дітьми. Розмовляючи з батьками, необхідно показати, що літо - це вдалий час для формування пізнавальних інтересів дитини. Необхідно познайомити батьків з дослідами із застосуванням природних компонентів: вітру, піску, сонця, каміння, води. Вони урізноманітнюють відпочинок, зроблять його насиченим, цікавим, а, найголовніше, корисним для розумового, пізнавального, художньо - естетичного та фізичного розвитку молодшого школяра; підвищать його самостійну активну діяльність. Правильні рекомендації з проведення літнього відпочинку з дітьми дають батькам більше можливостей та ідей для спільних з дітьми екскурсій, цікавих і корисних справ і творчих робіт, а у дітей більше позитивних емоцій, приємних спогадів про те, як він провів літо разом з батьками.

^ 4. Підтримка і заохочення батьків на рівні школи

Робота батьків обов'язково повинна підтримуватися і заохочуватися школою Не так давно вважалося, що всі діти рівні і в інтелектуальному плані, і в емоційному. Треба тільки навчити їх думати, співпереживати, вирішувати складні логічні завдання. Проте досвід сучасної освіти показує, що існують відмінності між дітьми. Виділяються діти з більш розвиненим інтелектом, ніж у їхніх однолітків, зі здібностями до творчості, з умінням класифікувати, узагальнювати, знаходити взаємозв'язки. Вони постійно перебувають у пошуку відповіді на свої запитання, допитливі, виявляють самостійність, активні. Одним з найбільш істотних факторів, які впливають як на інтелектуальні, так і на особистісний розвиток дитини, є сім'я. Представлена система роботи дозволяє підвищувати правову та педагогічну культуру батьків, а також формувати практичні вміння та навички у вихованні здібних, талановитих дітей, що призводить до взаєморозуміння між дітьми, батьками і педагогом.


Рачок О.Л.,

методист Центру практичної психології і соціальної роботи ЛОІППОСхожі:

Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про освіту» (ст. 51 п. 1, ст. 57 п. 1); Закон України «Про загальну середню освіту» (ст п. 1); Закон України «Про охорону праці» (ст. 43); Закон України «Про Цивільну оборону України» (частина перша преамбула)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV
Конституція України: Прийнята на п ятій сесії Верховної Ради України 28. 06. 1996р. – К
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні. Повинен вміти
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconПосадові обов’язки вчителя світової літератури
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Управління освіти І науки, молоді та спорту райдержадміністрації надсилає для роботи нормативно-правову базу з питань закінчення...
Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи