Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України icon

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
НазваНаказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
Сторінка2/17
Дата конвертації23.05.2013
Розмір2.2 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
^

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи (дослідження)

1. Загальні положення1.1 Судово-медична експертиза проводиться з метою дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об’єктів, що містять інформацію про обставини справи, яка перебуває в провадженні органів дізнання, слідчого, прокурора чи суду.

Судово-медична експертиза виконується згідно з Законом України “Про судову експертизу”, процесуальним законодавством, іншими законодавчими актами, міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності, даною Інструкцією та нормативними документами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я /надалі МОЗ/ України №.........................

1.2. Судово-медична експертиза здійснюється на принципах законності, об’єктивності, повноті дослідження та незалежності державними установами – бюро судово-медичних експертиз.

1.3. Система судово-медичної служби України складається з :

1.3.1. Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

1.3.2. Республіканського бюро судово-медичної експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим.

1.3.3. Бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

1.3.4. Бюро судово-медичної експертизи Головного управління охорони здоров’я і медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

1.4. До компетенції судово-медичної експертизи належить:

1.4.1. Експертиза трупів у випадках насильницької смерті.

1.4.2. Експертиза трупів при підозрі застосування насилля або з інших обставин, що обумовлюють необхідність такої експертизи.

1.4.3. Експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб.

1.4.4. Експертиза речових доказів.

1.4.5. Експертиза за матеріалами кримінальних та цивільних справ.

1.5. Проведення судово-медичних експертиз здійснюється фахівцями державних установ судово-медичних експертиз МОЗ України.

Фахівці державних установ судово-медичної експертизи повинні мати вищу медичну (фармацевтичну) або немедичну (біологічну) освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста зі спеціальності “судово-медична експертиза”, та отримати кваліфікацію судового експерта.

Без додаткового узгодження з особою, що призначила експертизу, до участі в проведенні судово-медичних експертиз у кримінальних та цивільних справах як експерти можуть бути залучені професори та викладачі кафедр судової медицини, фахівці закладів охорони здоров’я та інших відомств.

1.6. Як фахівці судово-медичної експертизи можуть залучатися у встановленому законом порядку до участі в початкових та інших слідчих діях: огляду трупів на місці події (знайдення), ексгумації, вилучення зразків тощо.

1.7. Начальник бюро, його заступник, завідувачі відділами та відділеннями і судово-медичні експерти бюро не можуть приймати участі в роботі комісій з відомчого розслідування.

^

2. Основні положення про організацію проведення судово-медичної експертизи (дослідження)
2.1. Судово-медична експертиза проводиться згідно з постановою особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді, а також за ухвалою суду.

Судово-медичне дослідження проводиться за мотивованим письмовим дорученням органів дізнання, слідчого прокуратури та суду з метою виявлення ознак, які можуть бути підставою для порушення кримінальної справи.

2.2. Особою, що проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом можуть бути призначені первинна, додаткова та повторна судово-медична експертиза.

2.3. Первинна судово-медична експертиза може бути проведена як одним, так і кількома експертами. Необхідність участі кількох експертів визначається особою, що призначила таку експертизу, або начальником бюро судово-медичної експертизи.

Додаткова судово-медична експертиза доручається експерту (експертам), що проводив /проводили/ первинну експертизу, або іншому /іншим/ експерту /експертам.

Повторна судово-медична експертиза повинна бути доручена тільки іншим експертам.

2.4. Участь кількох експертів є обов’язковою при проведенні :

2.4.1. Експертиз у справах про притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення;

2.4.2. Повторних експертиз за матеріалами кримінальних та цивільних справ;

2.4.3. Експертиз з визначення втрати професійної працездатності.

Проведення цих експертиз здійснюється у відділах комісійних експертиз бюро судово-медичних експертиз управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, у відділі комісійних експертиз республіканського бюро судово-медичної експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим, та бюро судово-медичної експертизи Головного управління охорони здоров’я і медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, а також у судово-медичному відділі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

2.4.4. Експертиз з визначення стану здоров’я.

2.5. У разі необхідності вирішення питань, що потребують спеціальних знань з судової медицини та інших немедичних галузей науки та техніки, призначається комплексна експертиза, яка виконується судово-медичним експертом (експертами) та фахівцями інших спеціальностей.

2.6. Персональний склад експертів, що проводять експертизу, визначається особою, яка призначила експертизу за узгодженням з начальником бюро судово-медичної експертизи, або самим начальником бюро.

2.7. На судово-медичного експерта згідно з чинним законодавством покладається особиста відповідальність за проведення дорученої йому експертизи.

Права та обов’язки судово-медичного експерта при проведенні експертизи визначаються процесуальним законодавством України.

2.8. При проведенні експертизи судово-медичний експерт має право ознайомлюватись з матеріалами справи, що стосується експертизи.

Якщо наданих матеріалів недостатньо для вирішення поставлених перед експертом питань, він має право порушувати клопотання перед особою, яка призначила експертизу, про надання додаткових матеріалів та документів, які необхідні для її проведення. Експерт також має право просити особу, яка призначила експертизу, уточнити або пояснити питання, запропоновані йому для вирішення при виконанні експертизи.

Якщо питання, що поставлені перед експертом, виходять за межі або не входять до його компетенції, він зобов’язаний відмовитися від відповідей на них. При неможливості дати відповіді на питання (частину питання), що поставлені, або неможливості виконати всю експертизу судово-медичний експерт мотивує свою відмову і в письмовому вигляді повідомляє про це особу, яка призначила експертизу.

У випадках неналежного оформлення документа про призначення експертизи (дослідження), неповноти та неналежного оформлення всіх отриманих матеріалів, вони можуть бути повернуті без виконання особі, що призначила експертизу (дослідження).

2.9. У разі виявлення при проведенні експертизи даних, що мають значення для справи, але щодо яких питань поставлено не було, судово-медичний експерт вправі повідомити про них особу, яка призначила експертизу, або вказати на них у своїх підсумках.

2.10. При виконанні експертиз, в яких виникла необхідність вирішення спеціальних питань, що не входять до компетенції судово-медичного експерта, і потрібна консультація фахівця у відповідній галузі медицини або в разі потреби у проведенні огляду особи, яка піддається судово-медичній експертизі, у лікаря-фахівця, що працює в іншому закладі охорони здоров’я, судово-медичний експерт має право залучати цього фахівця для проведення всіх необхідних досліджень, для вирішення питань, поставлених перед експертизою.

2.11. Коли при відповіді на питання, поставлені перед експертизою, виникає необхідність у проведенні судово-медичних лабораторних досліджень, судово-медичний експерт має право надіслати всі необхідні матеріали на це дослідження. Порядок, організація та вид лабораторного дослідження визначаються правилами проведення окремих видів експертиз, затверджених наказом МОЗ України ......................

2.12. Якщо у процесі виконання судово-медичної експертизи виявлені об’єкти, що за своїм характером можуть стати речовими доказами і предметом окремої судово-медичної, криміналістичної або інших експертиз, то їх слід описати у висновку експерта та передати особі, яка призначила експертизу, під розписку для направлення на відповідну експертизу.

2.13. При проведенні судово-медичної експертизи (дослідження), за виключенням етапу обговорення та складання підсумків (заключної частини), можуть бути присутні :

2.13.1. Слідчий (за винятком проведення експертизи особи іншої статі, коли це супроводжується її оголенням).

2.13.2. Обвинувачений та інша особа (тільки з дозволу слідчого).

2.13.3. Лікарі лікувально-профілактичних закладів: з дозволу слідчого – при проведенні експертизи, з дозволу начальника бюро – у випадках дослідження.

2.14. При проведенні експертизи не на базі судово-медичної експертизи керівник лікувально-профілактичної установи зобов’язаний забезпечити судово-медичних експертів приміщенням для виконання експертизи, необхідним обладнанням і матеріалами, надавати іншу необхідну допомогу.

Якщо судово-медичну експертизу необхідно провести на місці події, або за місцезнаходженням об’єкта дослідження, особа або орган, які її призначили, повинні забезпечити експертові безперешкодний доступ до об’єкта дослідження і належні умови праці.

2.15. У випадках участі у невідкладних та інших слідчих діях судово-медичний експерт зобов’язаний сприяти слідчому у виявлені, закріпленні та вилучені доказів, давати по можливості пояснення, брати участь разом з іншими особами в складанні протоколу огляду та підписувати його.

Організація участі експерта у означених діях і судовому процесі та забезпечення його транспортом покладається на органи дізнання, слідства та суд.

2.16. Для роз’яснення підсумків, що були дані, судово-медичний експерт може бути допитаний слідчим із складанням протоколу допиту експерта.

2.17. При виклику у судове засідання для участі в розгляді кримінальних або цивільних справ судово-медичний експерт виконує експертизу в суді або може бути допитаний з приводу експертизи, що проведена ним під час досудового слідства.

Участь судово-медичного експерта у судовому засіданні регламентується процесуальним законодавством України, за яким експерт має право знайомитись з матеріалами справи, що стосуються експертизи, ставити запитання, які стосуються експертизи, потерпілим, обвинуваченим та свідкам.

В разі проведення експертизи в суді судово-медичний експерт складає висновок у 2-х примірниках. Підсумки цього висновку він оголошує у судовому засіданні і потім передає їх суду. Після оголошення підсумків експерт за клопотанням осіб, які беруть участь у судовому процесі, може роз’яснити їх в усній формі.

Копія висновку додається до документів експертизи, що зберігається в архіві бюро судово-медичної експертизи.

У випадках неправильного тлумачення особами, які беруть участь у судовому процесі, підсумків, що були дані судово-медичним експертом, він зобов’язаний заявити про це. Експерт також зобов’язаний включити до висновків підсумки з обставин справи, що належать до його компетенції, але з яких йому не були поставлені запитання.

2.18. Якщо у проведенні експертизи беруть участь кілька експертів, їм повинна бути надана можливість радитись між собою.

Підсумки групи експертів у випадках їх одностайної думки підписуються всіма експертами; у разі незгоди між експертами – вони дають окремі підсумки.

У разі необхідності роз’яснення підсумків комісійної експертизи експерт, у компетенції якого знаходиться питання, що потребує вирішення, може бути допитаним слідчим за участю голови комісії чи доповідача у справі.

2.19. Судово-медичний експерт має право на вилучення частин трупа, органів та тканин, крові, сечі тощо для проведення судово-медичної експертизи без дозволу близьких родичів потерпілого або інших законних представників. Порядок вилучення і перелік частин трупа, органів та тканин, крові, сечі тощо, що вилучаються, визначаються Правилами проведення судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України №........

Порядок вилучення органів та тканин трупа для трансплантації і виготовлення біоактивних препаратів визначається чинним законодавством.

2.20. Судово-медичний експерт з дозволу особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду має право бути присутнім при проведенні допитів та інших слідчих і судових дій, ставити запитання, що стосуються експертизи, особам, які допитуються.

2.21. Судово-медичний експерт не має право:

2.21.1. Розголошувати дані медичного характеру, матеріали кримінальних та цивільних справ, які стали йому відомі при виконанні службових та професійних обов’язків.

2.21.2. Брати участь у проведенні експертиз (досліджень) та слідчих дій, якщо він є потерпілим, цивільним позивачем або відповідачем, свідком, або перебуває в родинних стосунках, службовій чи іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача або відповідача та їх представників, а також якщо наявні інші обставини, які дають підставу вважати, що він особисто, прямо чи побічно зацікавлений в результатах справи.

В означених випадках експерт підлягає відводу або повинен заявити самовідвід. Питання про відвід експерта вирішується особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором або судом відповідно до процесуального законодавства.

Попередня участь експерта у справі як фахівця з судової медицини при огляді трупа на місці події не є підставою для відводу.
^

3.Оформлення висновку судово-медичного експерта

(акта судово-медичного дослідження)3.1. Результати судово-медичної експертизи оформляються документом, який має назву “Висновок експерта”. Результати судово-медичного дослідження оформляються документом, який має назву “Акт судово-медичного дослідження”. Структури цих документів визначаються правилами проведення окремих видів експертиз (досліджень), що затверджені наказом МОЗ України № .............

3.2. У вступній частині “Висновку експерта” (“Акта судово-медичного дослідження”) повинно бути зазначено :

3.2.1. Час і місце проведення експертизи;

3.2.2. Умови проведення експертизи, що мають значення для експертного дослідження;

3.2.3. Назва документа, на підставі якого проводиться експертиза, його дата і номер;

3.2.4. Прізвище, ім’я та по батькові експерта, його посада, місце роботи, фах і стаж роботи за фахом, кваліфікаційний клас, ранг, вчений ступінь та звання;

3.2.5. Прізвище, ім’я та по батькові, вік померлого (при експертизі трупа), прізвище, ім’я та по батькові, вік, місце проживання, документ, що посвідчує особу (при експертизі потерпілих, обвинувачених та інших осіб), назва і номер кримінальної та цивільної справи, кількість томів та листів справи (для комісійних експертиз), найменування та перелік об’єктів та зразків, що надійшли на експертизу (при експертизі за матеріалами справи та експертизі речових доказів);

3.2.6. Особи, які, згідно п. 2.13., були присутні при виконанні експертизи;

3.2.7. Підпис судово-медичного експерта про роз’яснення йому процесуальних прав та обов’язків і про його відповідальність;

3.2.8. Перелік питань, поставлених на вирішення експертизи, які наводяться в редакції особи, що призначила експертизу;

3.3. В обставинах справи викладаються відомості, які необхідні судово-медичному експерту при виконанні експертизи та складанні підсумків: слідчі дані, дані медичної документації за її наявності, дані опитування та скарги особи, яку оглядають тощо;

У разі проведення додаткової або повторної експертизи судово-медичний експерт повинен зазначити в обставинах справи привід для призначення такої експертизи.

3.4. Дослідна частина повинна містити докладний опис процесу дослідження і всіх виявлених при цьому фактичних даних із зазначенням методів та методик, що застосовувались, в тому числі і тих, що фіксували наявність ушкодження.

Структура дослідної частини визначається видом експертизи, що виконується. Обсяг необхідних відомостей, які повинні міститися в дослідній частині кожного виду експертизи, регламентуються правилами проведення окремих видів експертиз, що затверджені наказом МОЗ України №...........

3.5. Дослідна частина підписується судово-медичним експертом (експертами).

3.6. Підсумки у “Висновку експерта” та заключна частина в “Акті судово-медичного дослідження” є науково обгрунтованою думкою експерта, сформульованою на підставі результатів виконаної експертизи (дослідження).

Підсумки судово-медичної експертизи та заключна частина судово-медичного дослідження складаються на підставі фактичних даних, отриманих у процесі проведення експертизи (дослідження) та експертного аналізу обставин справи.

Оформлення висновку регламентується вимогами процесуального законодавства України.

3.7. Дослідницька частина висновку експерта складається безпосередньо у процесі проведення експертизи.

Підсумки (заключна частина) повинні складатись не пізніше ніж через три доби після закінчення всіх експертних досліджень з обов’язковим зазначенням дати закінчення експертизи (дослідження).

3.8. Строк проведення експертизи (дослідження) встановлюється у залежності від складності дослідження, з урахуванням експертного навантаження фахівців, керівником експертної установи (або заступником керівника, чи керівником структурного підрозділу) у межах:

  • 10 днів – щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів і не складних за характером експертних досліджень;

  • 1 місяця – щодо матеріалів із середньою кількістю об’єктів або середньої складності за характером експертних досліджень;

  • 2 місяців – щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів або складних за характером експертних досліджень;

  • більше 2 місяців – щодо матеріалів з особливо великою кількістю об’єктів або найскладніших за характером експертних досліджень, при цьому термін виконання не повинен перевищувати 3 місяців.

У виняткових випадках, якщо експертиза (дослідження) не може бути виконана в зазначені строки, більший строк установлюється за письмовою домовленістю з органом чи особою, яка призначила експертизу (дослідження), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Попереднє вивчення матеріалів при нескладних та середньої складності експертних дослідженнях не повинне перевищувати п’яти днів; при складних та найскладніших – десяти днів.

Строк проведення експертизи (дослідження) починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день направлення їх особі або органу, які призначили експертизу. Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи (дослідження) припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи (дослідження) не включається строк виконання клопотань експерта, пов’язаних з витребуванням додаткових матеріалів, або усуненням інших недоліків, допущених особою або органом, яка призначила експертизу (дослідження).

“Висновок експерта” (“Акт судово-медичного дослідження”) складається не менш як у двох примірниках, один з яких отримує особа, яка призначила експертизу, а другий залишається в архіві бюро судово-медичної експертизи. Допускається збереження “Висновку експерта” (“Акту судово-медичного дослідження”) на електронних носіях.

Видача “Висновку експерта” (“Акту судово-медичного дослідження”) будь-яким особам, крім особи, яка призначила експертизу (дослідження), без письмового дозволу цієї особи забороняється.

3.9. Підміняти висновок експерта довідками та виписками, а також використовувати для складання цього документа незатверджені форми та бланки анкетного типу забороняється.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Схожі:

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconЗареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Конгрес здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПоложення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 року №605 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2007 р за №899/14166
З метою вдосконалення порядку заохочувального відзначення працівників освіти І науки наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження "21" січня 2013р. №14 Про затвердження Статуту комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Україні", згідно з рішенням І – ї сесії обласної ради XXIV скликання від 10 травня 2002р. №13-1/02 "Про доручення голові обласної...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 лютого 2009 року n 77 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 24 вересня 2008 року n 586 "Про внесення змін...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №172 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №378/1403 Про затвердження Державних санітарних правил розміщення,
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження 13 вересня 2012р. №277 Про створення комісії з перевірки комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Відповідно до пункту 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №173 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №379/1404
Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №49 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09. 02. 2011 за №171/18909 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Державної служби автомобільних доріг України від 8 липня 2003 року n 314 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З метою впорядкування розташування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на автомобільних дорогах загального користування,...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08. 08. 2013 р. №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи