Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України icon

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
НазваНаказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
Сторінка3/17
Дата конвертації23.05.2013
Розмір2.2 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Положення про бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних, міста Києва і Севастополя державних адміністрацій, Кримської республіканської установи “Бюро судово-медичної експертизи”1. Бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, республіканське бюро судово-медичної експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим /в подальшому – бюро/, бюро судово-медичної експертизи Головного управління охорони здоров’я і медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації є державними спеціалізованими установами судових експертиз, що входять до структури закладів охорони здоров’я України.

Основною діяльністю бюро є проведення судово-медичних експертиз (досліджень). Бюро повинні також сприяти поліпшенню охорони здоров’я населення. Крім того, бюро надає платні послуги, згідно чинного законодавства.

Бюро здійснює свою діяльність відповідно до даного “Положення” а також статуту, який реєструється місцевими органами самоврядування.

2. Завдання бюро:

2.1. Проведення судово-медичних експертиз (досліджень) трупів у випадках насильницької смерті або при підозрі на застосування насильства, а також за інших обставин, що обумовлюють необхідність проведення такої експертизи, для вирішення питань, поставлених особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом;

2.2. Проведення судово-медичної експертизи (дослідження) потерпілих, обвинувачених та інших осіб для визначення характеру та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, з приводу статевих злочинів та вирішення інших питань, поставлених особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом;

2.3. Проведення судово-медичної експертизи (дослідження) речових доказів;

2.4. Проведення судово-медичної експертизи за матеріалами кримінальних та цивільних справ і судово-медичного дослідження за іншими матеріалами

2.5. Участь судово-медичних експертів у судових засіданнях, а також як фахівців у галузі судової медицини при проведенні невідкладних та інших слідчих дій;

2.6. Підвищення якості експертизи шляхом впровадження у судово-медичну практику нових методів та постійним удосконаленням діяльності судово-медичних експертів;

2.7. Забезпечення проведення експертиз у встановлені строки;

2.8. Участь судово-медичних експертів у клінічних та клініко-анатомічних конференціях;

2.9. Негайне повідомлення відповідних служб охорони здоров’я про випадки гострозаразних, у тому числі особливо небезпечних, захворювань, що були виявлені;

2.10. Узагальнення та аналіз судово-медичного матеріалу з метою проведення органами охорони здоров’я заходів профілактики виробничого, вуличного та побутового травматизму, отруєнь, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, раптової смерті та інших питань, що можуть сприяти поліпшенню медичного обслуговування населення;

2.11. Проведення заходів щодо спеціалізації (інтернатури) та підвищення кваліфікації судово-медичних експертів шляхом періодичного проходження підготовки у вищих медичних закладах освіти III-IV рівня акредитації;

2.12. Систематичне проведення роботи з підвищення ділової кваліфікації працівників бюро;

3. В адміністративно-господарському відношенні бюро підпорядковані відповідному управлінню охорони здоров’я, а республіканське бюро судово-медичної експертизи – МОЗ АРК;

4. У організаційно-методичному відношенні бюро підпорядковані Головному бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я (надалі – МОЗ) України.

5. Чисельність штатів бюро затверджується керівником управління охорони здоров’я згідно з діючими нормативними навантаженнями та штатними нормативами.

6. Фінансування бюро здійснюється за рахунок коштів, які безпосередньо і цільовим призначенням виділяються з державного чи місцевого бюджету. Витрати на проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у цивільних справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

При проведенні судово-медичних досліджень мешканцям інших регіонів (поза зоною територіального обслуговування бюро) а також у випадках смерті на виробництві оплата проводиться на підставі виставлених рахунків.

7. У складі бюро повинні бути такі структурні підрозділи:

7.1. Відділ судово-медичної експертизи трупів;

7.2. Відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб;

7.3. Відділ чергових судово-медичних експертів;

7.4. Судово-медична лабораторія, яка складається з :

7.4.1. Відділення судово-медичної гістології;

7.4.2. Відділення судово-медичної імунології;

7.4.3. Відділення судово-медичної криміналістики;

7.4.4. Відділення судово-медичної токсикології;

7.4.5. Відділення судово-медичної цитології;

7.5. Відділ комісійних судово-медичних експертиз;

7.6. Організаційно-методичний відділ;

7.7. Міські (міст обласного підпорядкування) та районні (міжрайонні) відділення судово-медичної експертизи;

7.8. Адміністративно-господарська частина з канцелярією та архівом.


Примітка. 1. При наявності у складі відділу судово-медичної експертизи трупів більш як одного моргу один з них /основний/ набуває статусу відділу, інші – статусу відділення цього відділу.

2. Перелік структурних підрозділів бюро та їх штатний розпис можуть бути змінені начальником бюро згідно з виробничою необхідністю та наявними коштами за умови збереження основних структур.


8. Міські (міст обласного підпорядкування) та районні (міжрайонні) відділення бюро організуються на базах лікувально-профілактичних закладів або у спеціально виділених для цього приміщеннях, де забезпечені вимоги санітарних норм, для обслуговування цих міст і районів з урахуванням фактичного обсягу судово-медичної роботи та віддаленості відділення від бюро. Згідно з виробничою необхідністю та наявністю відповідних коштів до їх складу можуть входити будь-які структурні підрозділи.

Завідуючі міськими (міст обласного підпорядкування) та районними (міжрайонними) відділеннями бюро в організаційному, науково-методичному та адміністративно-господарському відношенні підпорядковані начальнику бюро, до складу якого входить відділення.

9. Керівництво діяльністю здійснюється на засадах єдиноначальності начальником бюро, який одночасно є головним фахівцем з судової медицини відповідного органу охорони здоров’я.

10. Начальники бюро судово-медичної експертизи призначаються та звільнюються керівниками відповідного органу охорони здоров’я за письмовим погодженням з начальником Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

11. Бюро має права юридичної особи, печатки /гербову, просту, для пакетів/ та штампи із зазначенням своєї повної назви.

Відділи та відділення бюро мають печатки /просту, для пакетів/ та штампи із зазначенням своєї повної назви.

12. Бюро мають правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників.

13. Бюро ведуть документацію та надають звіти відповідно до чинного законодавства.

Бухгалтерські, статистичні та інші звіти здійснюються відповідно до чинного законодавства.

14. Бюро можуть бути навчальними базами вищих медичних закладів освіти III-IV рівня акредитації на засадах укладених угод.

15. При бюро створюється методична рада, діяльність якої здійснюється відповідно до Положення про методичну раду бюро, що затверджено наказом МОЗ України № ,,,,,,,,,,,

16. Лікувально-профілактичні установи, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади освіти та інші установи, що входять до системи закладів охорони здоров’я України, зобов’язані сприяти бюро у виконанні завдань, покладених на них, шляхом надання науково-практичної та консультативної допомоги.

17. Органи охорони здоров’я надають бюро судово-медичної експертизи відповідні приміщення, що відповідають санітарним нормам, обладнання, кабінети в амбулаторно-поліклінічних установах та морги в лікарнях, автомобільний транспорт, всебічно сприяють судово-медичним експертам при виконанні службових обов’язків (надання медичних документів, проведення аналізів, консультація спеціалістів, участь в комісіях тощо).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Схожі:

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconЗареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Конгрес здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПоложення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 року №605 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2007 р за №899/14166
З метою вдосконалення порядку заохочувального відзначення працівників освіти І науки наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження "21" січня 2013р. №14 Про затвердження Статуту комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Україні", згідно з рішенням І – ї сесії обласної ради XXIV скликання від 10 травня 2002р. №13-1/02 "Про доручення голові обласної...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 лютого 2009 року n 77 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 24 вересня 2008 року n 586 "Про внесення змін...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №172 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №378/1403 Про затвердження Державних санітарних правил розміщення,
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження 13 вересня 2012р. №277 Про створення комісії з перевірки комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Відповідно до пункту 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №173 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №379/1404
Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №49 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09. 02. 2011 за №171/18909 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Державної служби автомобільних доріг України від 8 липня 2003 року n 314 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З метою впорядкування розташування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на автомобільних дорогах загального користування,...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08. 08. 2013 р. №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи