7 клас Теоретичний тур Тестові завдання icon

7 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Скачати 131.93 Kb.
Назва7 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Дата конвертації19.01.2013
Розмір131.93 Kb.
ТипДокументи

Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2011-2012 н. р.)

7 клас

Теоретичний тур


Тестові завдання

Бал за відповідь не зараховується у випадках: відповідь неправильна або її не має; номер відповіді виділений олівцем, а не авторучкою; на одне запитання ви даєте дві відповіді або більше; трапляються будь-які виправлення та сторонні позначки. За кожну правильну відповідь – 1 бал.


1. Визначте, в якому випадку вказана сторона горизонту відповідає вказаному маршруту:

а) північний захід – А=1350; б) захід – А=2700; в) схід – А=1800; г) південь – А=3600


2. Визначте, правильний варіант переводу числового масштабу в іменований:

а) 1: 25000 (в 1 см – 2,5 км); б)1: 50000 (в 1 см – 5 км);

в) 1:10000 (в 1 см – 1 км); г)1: 7500000 (в 1 см – 75 км)


3. Визначте варіант, в якому середня температура розрахована правильно:

а) t о 6-й год. = - 20; t о 13 год. = +50; t о 19 год. = +30; t сер. = +20;

б) t о 6-й год. = + 40; t о 13 год. = +150; t о 19 год. = +110; t сер. = +90;

в) t о 6-й год. = - 10; t о 13 год. = 00; t о 19 год. = - 20; t сер. = -20;

г) t о 6-й год. = +100; t о 13 год. = +190; t о 19 год. = +120; t сер. = +150.


4. В якій частині Тихого океану розташований архіпелаг Нова Зеландія?

а) північній; б) південній; в) східній; г) західній.


5. Який із запропонованих масштабів найбільш підходить для побудови плану нашого

обласного центру?

а) 1:10000000; б) 1:200000; в) 1:25000; г) 1:275000000.


6. Коли зародилася океанографія як наука? У:

а) ХVІ ст.; б) ХІХ ст.; в) ХХ ст.; г) ХVІІІ ст.


7. У чому полягає головна особливість рельєфу дна Північного Льодовитого океану?

а) дуже велика площа шельфу; б) відсутність перехідної зони;

в) велика кількість хребтів; г) великі глибини.


8. На якій широті Сонце не може бути в зеніті?

а) 10 пн. ш.; б) 20 пд. ш.; в) 240 пн. ш.; г) 220 пд. ш.


9. Причинами найвищої солоності вод Червоного моря є:

а) поклади солі на берегах, високі температури повітря, мало опадів, малий стік річок;

б) малий стік річок, висока випаровуваність, рифтові зони, мало опадів;

в) географічне положення, діяльність населення, давній час утворення;

г) поклади солі на берегах, географічне положення, діяльність населення.


10. Назвіть автора гіпотези дрейфу материків:

а) В.Вернадський; б) І.Гете; в) А.Вегенер; г) В.Обручев.


Творчі завдання

1. Поясніть поширення стійких та рухомих ділянок земної кори і відповідних їм форм

рельєфу.

. 12 балів

2. В чому полягає своєрідність природи Індійського океану? Поясніть відповідь.

12 балів

Практичний тур


1. Що має змінитися на Землі, щоб тропіки перемістилися на широту 300? 6 балів


2. Мандрівник зупинився на лісовій галявині. На північний захід від нього розташований

будинок лісника, на захід – невелике озеро, на північний захід – дуб, у напрямі,

протилежному дубу, починається просіка. Визначте азимути цих орієнтирів. Накресліть

схему.

12 балів


Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2011-2012 н. р.)

8 клас

Теоретичний тур

Тестові завдання

Бал за відповідь не зараховується у випадках: відповідь неправильна або її не має; номер відповіді виділений олівцем, а не авторучкою; на одне запитання ви даєте дві відповіді або більше; трапляються будь-які виправлення та сторонні позначки. За кожну правильну відповідь – 1 бал.


1. Вкажіть, хто з видатних дослідників був засновником і першим президентом Академії

наук України:

а) В.Вернадський; б) П.Тутковський; в) С.Рудницький; г) П. Чубинський


2. Засновником Південно-Західного відділу Російського географічного товариства в Києві

був:

а) П. Чубинський; б) В.Докучаєв; в) В.Вернадський; г) П.Тутковський.


3. Назвіть, хто з відомих вчених, які досліджували територію України, був відомим

геологом, геоморфологом, палеогеографом, автором описів краєвидів України, праць

про корисні копалини нашої країни:

а) В.Вернадський; б) В.Бондарчук; в) Б.Срезневський; г) П. Чубинський.


4. Із перелічених височин найбільшу абсолютну висоту має?

а) Подільська; б) Придніпровська; в) Приазовська; г) Донецька.


5. Гірські системи Карпат і Криму утворилися в:

а) палеогені; б) протерозої; в) девоні; г) карбоні.


6. Координата Х на топографічній карті означає віддаленість від:

а) Північного полюса; б) від екватору;

в) від нульового меридіану; г) від 1800 меридіану.


7. Серед низовин України найбільш плоский рельєф має:

а) Закарпатська; б) Причорноморська; в) Придніпровська; г) Поліська.


8. Мизоцький кряж («Українська Швейцарія») є частиною височини:

а) Подільської; б) Волинської; в) Приазовської; г) Придніпровської.


9. Гірські породи різного віку на геологічних картах позначають за допомогою способу:

а) ізоліній; б) ареалів; в) якісного фону; г) картограм.


10. Який із запропонованих масштабів найбільш підходить для побудови плану нашого

обласного центру?

а) 1:10000000; б) 1:200000; в) 1:25000; г) 1:275000000.


.


Творчі завдання


  1. Встановіть зв'язок між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами. Заповніть таблицю. Зробіть висновок.
Тектонічна структура

Відповідна тектонічній структурі форма рельєфу

Найбільш розповсюджені корисні копалини

ЩитПлитаСкладчаста областьКрайовий прогинТектонічна западина
12 балів


2. Відомо, що давньогрецький історик Геродот побував на північному узбережжі Чорного моря, описав Істр, Тірас, Борисфен, Гіпаніс, імовірно, відвідав Ольвію і Херсонес. Пригадайте з історії України, про які географічні об’єкти йдеться. Що вам про них відомо.

12 балів


Практичний тур


1. Під час геолого - розвідувальних бурових робіт на поверхню зі свердловини було

піднято різні породи: граніт архейського віку, пісковик кембрійського віку, мергель

палеогенового віку, доломіт пермського віку, пісок четвертинного віку, глину юрського

віку. Зазначте порядок залягання цих порід від поверхні углиб надр за умови

непорушності залягання їх шарів.

6 балів


2. Шпиль будинку культури видно на північному сході від спостерігача. В протилежному

напрямі знаходиться телевізійна вишка. Далі на відстані 900 за ходом годинникової

стрілки від телевізійної вишки розташований залізничний вокзал. Визначити дійсні й

магнітні азимути цих об’єктів, якщо схилення в даній місцевості дорівнює + 60.

12 балів


Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2011-2012 н. р.)

9 клас

Теоретичний тур

Тестові завдання

Бал за відповідь не зараховується у випадках: відповідь неправильна або її не має; номер відповіді виділений олівцем, а не авторучкою; на одне запитання ви даєте дві відповіді або більше; трапляються будь-які виправлення та сторонні позначки. За кожну правильну відповідь – 1 бал.


  1. Який з показників коефіцієнта зволоження найбільш сприятливий для росту та вегетації рослин?

а) 0,3; б) 0,8; в) 1,0; г) 2,0.


2. Який варіант відповідає падінню гірської річки?

а) 2000м/200м; б) 400м/200м; в) 700м/100м; г) 500м/50м.


3.Який із перерахованих видів радіації сприяє нагріванню грунтів?

а) розсіяна; б) відбита; в) поглинута; г) сумарна.


4. В якому з варіантів співвідношення між масштабами показано правильно?

а) М 1:500000 крупніше, М 1:750000; б) М 1:350000 мілкіше ніж М.:500000;

в) М 1:250000 крупніше М, 1:50000; г) М 1:100000 мілкіше ніж, М 1: 1000000.


5. Вкажіть варіант, в якому місце нашої країни за чисельністю населення вказано

правильно:

а) Україна – Росія – Німеччина – Франція – Польща - Італія;

б) Росія – Німеччина – Велика Британія – Італія – Франція - Україна;

в) Німеччина – Велика Британія – Італія – Україна - Польща;

г) Італія – Франція – Німеччина – Україна – Румунія.

6. Які з названих природних ресурсів належать до відтворюваних?.

а) мінеральні; б) земельні; в) водні; г) агрокліматичні.


7. Визначте, в якій з названих галузей господарства спостерігається систематичне

збільшення чисельності зайнятих:

а) промисловість; б) сільське господарство;

в) сфера обслуговування; г) транспорт.


8. Яка група міст виконує роль транспортних вузлів?

а) Котовськ, Ковель, Жмеринка, Фастів; б) Каховка, Нетішин, Костопіль, Хуст;

в) Алупка, Євпаторія, Ялта, Феодосія; г) Борислав, Чугуїв, Прилуки, Бровари.


9. Які територіальні одиниці не мають чітких меж?

а) області; б) адміністративні райони; в) історичні землі; г) економічні райони.


10. У яких гірських породах утворилися найдовші печери України?

а) у вапняках; б) у гіпсах; в) у кам’яній солі; г) у крейді; д) у мергелях.


Творчі завдання

  1. Проаналізуйте та поясніть відмінності між поняттями «трудові ресурси» та «економічно активне населення». Як співвідношення між цими поняттями відображає стан господарства України?

12 балів


2. У чому полягає відмінність між етнічними землями та етнічними районами?

Складіть алгоритм порівняння цих двох понять. Яким чином природні умови

впливають на формування етнічних районів і земель?

12 балів


Практичний тур

1.Розв’яжіть задачу.

Визначити масштаби двох планів, якщо ліс, завбільшки 20 га, на першому з них займає

площу 20 см2, а на другому – 80 см2.

6 балів


2. Ментальна карта – це образ певної території, який створюється в пам’яті без урахування

масштабу та точних обрисів території. Зобразіть ментальну карту Херсонської області,

позначте на ній відомі Вам об’єкти природно-заповідного фонду регіону.

Прокоментуйте свою відповідь.

10 балів


Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2011-2012 н. р.)


10 клас

Теоретичний тур

Тестові завдання

Бал за відповідь не зараховується у випадках: відповідь неправильна або її не має; номер відповіді виділений олівцем, а не авторучкою; на одне запитання ви даєте дві відповіді або більше; трапляються будь-які виправлення та сторонні позначки. За кожну правильну відповідь – 1 бал.


1.Знайдіть помилку у співвідношенні півострова та країни, якій він належить:

а) Мала Азія – Туреччина; б) Лабрадор – Канада;

в) Апшерон – Азербайджан; г) Каліфорнійський – США


2. Назвіть державу, яка має федеративний устрій:

а) Італія; б) Франція; в) Індія; г) Японія.


3. Вкажіть помилку в переліку держав, які не мають виходу до Світового океану?

а) Болівія; б) Македонія; в) Судан; г) Сан-Марино


4. Назвіть групу країн, що належать до унітарних:

а) Росія, Україна,Швеція, Польща, Японія;

б) Швеція, Україна, Італія, Польща, Японія;

в) Канада, США, Україна, Швеція, Польща;

г) Італія, Польща, Японія, Індія, Швеція


5. Назвіть економічну організацію, що об’єднує країни Південно-Східної Азії:

а) ЄС; б) ОПЕК; в) АСЕАН; г) СНД


6. Назвіть групу країн, які є президентськими республіками:

а) Італія, Німеччина, Індія; б) США, Чилі, Бразилія;

в) Чилі; Індія, Іспанія; г) Велика Британія, Норвегія, Японія


7. Виберіть приклад «формули відтворення населення», що характеризує І тип

відтворення населення:

а) 28 – 10 = 18 0/00; б) 28 – 24 = 40/00; в) 14 – 10 = 40/00; г) 33 – 12 = 210/00


8. Яка країна не є членом Європейського Союзу?

а) Греція; б) Норвегія; в) Швеція; г) Португалія


9. Яку довжину має дуга меридіану 0,5 градуса на карті масштабу 1:300000?

а) 18,3 см; б) 20,3 см; в) 22,3 см; г) 19,3


10. В якій проекції при однаковому масштабі карти 80-я паралель буде найдовшою?

а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна


Творчі завдання

1.Назвіть видатних економіко-географів світу. Визначте їх внесок в розвиток соціальної та

економічної географії світу.

12 балів

2. Охарактеризуйте мовний та етнічний склад населення світу. Назвіть найпоширеніші мовні сім’ї та групи.

12 балів


Практичний тур

1.Розв’яжіть задачу.

На 1 січня 2001 року чисельність населення України складала 49,3 млн. чол., а показники, що визначають природний і механічний рух населення за один рік були такими:

- коефіцієнт народжуваності – 9 чол. на 1000 жителів;

- коефіцієнт смертності – 15 чол. на 1000 жителів;

- коефіцієнт імміграції – 1 чол. на 1000 жителів;

- коефіцієнт еміграції – 5 чол. на 1000 жителів.

Розрахуйте, якою буде чисельність населення України на 1 січня 2021 року, якщо ці щорічні показники не зміняться упродовж наступних 20 років. 10 балів

2. Ментальна карта – це образ певної території, який створюється в пам’яті без

урахування масштабу та точних обрисів території. Зобразіть ментальну карту

Херсонської області, позначте на ній відомі Вам об’єкти природно-заповідного фонду

регіону. Прокоментуйте свою відповідь.

10 балів


3.Яку мову Ви частіше почуєте на вулицях в Бразилії, Пакистані, Мексиці? Поясніть

чому?

6 балів


^ Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2011-2012 н. р.)


11 клас

Теоретичний тур

Тестові завдання

Бал за відповідь не зараховується у випадках: відповідь неправильна або її не має; номер відповіді виділений олівцем, а не авторучкою; на одне запитання ви даєте дві відповіді або більше; трапляються будь-які виправлення та сторонні позначки. За кожну правильну відповідь – 1 бал.


1.Визначте країну, агрокліматичні ресурси якої дають можливість вирощувати культури помірного поясу, субтропічні та деякі тропічні культури:

а) Росія; б) США; в) Україна; г) Канада.


2. Визначте групу країн із загальними рисами у формуванні, розміщенні та розселенні

населення?

а) Японія - Франція; б) Канада-Австралія;

в) Бельгія - Франція; г) Канада - Японія.


3. Спеціалізована міжнародна організація, що займається продовольчою проблемою в

світі:

а) МВФ; б) ЮНІДО; в) ФАО; г) ЮНЕСКО.


4. Назвіть групу країн, які є президентськими республіками:

а) Італія, Німеччина, Індія; б) США, Чилі, Бразилія;

в) Чилі; Індія, Іспанія; г) Велика Британія, Норвегія, Японія


5. Яка країна не є членом Європейського Союзу?

а) Греція; б) Норвегія; в) Швеція; г) Португалія


6. Знайдіть помилку у співвідношенні півострова та країни, якій він належить:

а) Мала Азія – Туреччина; б) Лабрадор – Канада;

в) Апшерон – Азербайджан; г) Каліфорнійський – США


7. Вкажіть країну, яка не має спільного кордону з Китаєм?

а) Монголія; б) Казахстан; в) Південна Корея; г) Лаос


8. Назвіть субрегіон зарубіжної Азії - лідер за кількістю країн:

а) Східна Азія; б) Південно-Східна Азія;

в) Південна Азія г) Південно-Західна Азія


9. Країна, якої ще не існувало в Європі у 1914 році як самостійної держави:

а) Сербія; б) Данія; в) Греція; г) Фінляндія


10. Вкажіть країну, на території якої була розвинута культура інків:

а) Перу; б) Чилі; в) Болівія; г) Мексика

Творчі завдання

  1. Складіть план характеристики політико-географічного положення країни. Дайте порівняльну оцінку політико-географічного положення Німеччини та Франції.

12 балів


2. Доведіть (на прикладі України), що субурбанізація має позитивні та негативні

наслідки.

12 балів


Практичний тур


1.Розв’яжіть задачу.

На 1 січня 2001 року чисельність населення України складала 49,3 млн. чол., а показники, що визначають природний і механічний рух населення за один рік були такими:

- коефіцієнт народжуваності – 9 чол. на 1000 жителів;

- коефіцієнт смертності – 15 чол. на 1000 жителів;

- коефіцієнт імміграції – 1 чол. на 1000 жителів;

- коефіцієнт еміграції – 5 чол. на 1000 жителів.

Розрахуйте, якою буде чисельність населення України на 1 січня 2021 року, якщо ці щорічні показники не зміняться упродовж наступних 20 років. 10 балів

2. Ментальна карта – це образ певної території, який створюється в пам’яті без урахування

масштабу та точних обрисів території. Зобразіть ментальну карту Херсонської області,

позначте на ній відомі об’єкти природно-заповідного фонду регіону. Прокоментуйте

свою відповідь.


10 балів

3. Яку мову Ви частіше почуєте на вулицях в Бразилії, Пакистані, Мексиці? Поясніть

чому?

6 балівСхожі:

7 клас Теоретичний тур Тестові завдання iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 9 клас I. Тестові завдання (10 балів)
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 9 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання icon9 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання icon10-11 клас 2 тур (теоретичний)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання iconДокументи
1. /Теоретичний тур/10-11 клас/10-11 клас_2 вар_теор_я_украхнська мова.doc
2.
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання iconВитяг 9 клас-і тур 9 клас-іі тур 9 клас заг 9 клас витяг 10 клас-і тур 10 клас-іі тур 10 клас заг 10 клас витяг 11 клас І тур 11 клас ІІ тур 11 клас заг 11 клас витяг
Всеукраїнської олімпіади з математики учнів шкіл Полтавської області в 2013-2014 н р
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання iconIi етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2010 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 8 клас
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи...
7 клас Теоретичний тур Тестові завдання iconЗавдання ІІІ етапу 51-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади 02. 2014 р., м. Київ) Теоретичний тур. 9 клас
При розв’язуванні всіх задач використовуйте цілочисельні значення відносних атомних мас елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи