Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова icon

Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова
НазваПротокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова
Сторінка1/14
Дата конвертації11.03.2014
Розмір1.15 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО :

Педагогiчна рада Радою школи

школи

Протокол від рік Протокол від рік

№ №

Голова педради Голова ради школи

___________ О.İ. Савон __________ О.О. Карабєрова


ПЛАН РОБОТИ


Бердянської ЗОШ I-II ступенів


на 2013 -2014 н.р.


І. Аналіз роботи школи за 2012-2013н.р.


На початок 2012-2013 н.р. у школі навчалося 38 учнів, укомплектовано 5 класів із середньою наповнюваністю 5 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів шкільного віку.

З 01 вересня минулого року по 1 вересня 2013 року із школи вибуло 5 учнів, які закінчили 9 клас., 1 учень—у технікумі м.Бердянська, 1 учень – медколедж м.Бердянськ,1учень- правовий коледж БИПУ,1 учень- суворовське училище м.Кривий Ріг ,1 учень в ПТУ с.Осипенко. Прибуло за цей період 5 учнів: 5 учнів стали першокласниками.

Порівняно з 2011-2012 н.р. якість знань учнів підвищилась.

Успішність по школі 91% ,а якість знань – 47%. Початкові класи: 19 учнів, не атестовано—6(учні 1 класу). Старші класи:19 учнiв, всі атестовані. На високому рівні навчався 4 учнів: Цибалов А., Пастернак К., Кондратова Е., Жердєва В.. Навчальні досягнення початкового рівня мали 4 учнів. Необхідно звернути увагу на навчання учнів6 - 9 класів, де навчаються 4 невстигаючих .

У школі працювало 10 вчителів. З них 3 вчителя—І категорії, 2 вчителя- ІІ категорії і 4 вчителі—спеціалісти, 1 вчитель – вища категорія (сумісник). Середній вік колективу—43р. У 2012-2013н.р.вчителі не атестувалися .

Учителі школи приймали участь у засіданнях районних методоб”єднань. Учні школи зайняли призові місця у конкурсах : « Космічні фантазії», « Податки очима дітей», « Таланти твої Україно»; «Відгук на сучасну дитячу прозу», участь в інтелектуальних конкурсах: «Колосок», «Левеня», «Кенгуру» , « Патріот» та спортивних змаганнях.

У колективі панує атмосфера взаємодопомоги, взаємопорозуміння, відповідальності за доручену справу. Вчителі школи працюють над вдосконаленням НВП, оволодівають новими технологіями навчання і виховання.


ІІ Мета та завдання педагогічного колективу на 2013-2014н.р.


Головна мета школи — виховання свідомих громадян України з державним мисленням, особистостей, що гармонійно поєднують інтелектуальний і духовний розвиток, спроможних утілювати в життя ідеали свободи й демократії.

1.Створити умови для широкого доступу учнів та вчителів до світового інформаційного простору. Широко застосовувати в освітньому процесі інформаційно-комп”ютерні технології, підвищувати комп”ютерну грамотність випускників 9 класу.

2.Забезпечити реалізацію прав кожного учня на отримання освіти відповідно до потреб і можливостей.

3.Включити кожного учня в роботу на заняттях як активних учасників й організаторів освітнього процесу.

4.Забезпечувати соціальну підтримку дитинства, організовувати дозвілля і виховання дітей, особливо пільгових категорій.

5.Створювати у школі здоров”язберігаюче середовище, розвивати знання учнів про здоров”я.

6.Оновлювати матеріально-технічну базу школи.

7. Удосконалювати методичну роботу з урахуванням особливостей районної і шкільної проблеми «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб формування компетентної особистості учня»

8. Здійснення комплексу заходів щодо всебічного розвитку обдарованих дітей;

9. Розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями.

10. Формування позитивної мотивації у школярів на здоровий спосіб життя.

11. Виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку особистості.

12. Розробка і впровадження здоров’язберігаючих технологій.

13. Створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату, здоров’язберігаючого освітнього простору.

14. Співпраця колективу школи з батьками і громадськістю направлена на збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників педагогічного процесу.


Організація роботи педколективу щодо забезпечення виконання Законів України”Про загальну середню освіту”,”Про освіту”,”Про мови”


№ з\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання


1.

Провести набір учнів до 1 класу

До5.09

Директор
2.

Скласти й перевірити списки учнів усіх класів

До 5.09

Директор, кл.керівники
3.

Провести облік контингенту учнів, перевірити особові справи та інші документи.

До 5.09

Директор
4.

Скласти списки учнів — сиріт, напівсиріт, учнів з малозабезпечених сімей та багатодітних.

До15.09

Лєсовська Т.В.
5.

Організувати гаряче харчування учнів школи.

До2.09

Директор
6.

Забезпечити систематичний медичний контроль за станом здоровя учнів, своєчасно проводити медогляди.

Протягом року

Директор,

медична сестра школи.
7.

Організувати контроль за відвідуванням учнями школи

Протягом року.

Класні керівники.
8.

Узяти під контроль подальше навчання випускників 9 класу.

Серпень, вересень

Карабєрова О.О.
9.

Своєчасно ознайомлювати педколектив з нормативними документами МОН України,обласного управління Запорізької ОДА та відділу освіти БРДА.

Протягом року

Директор
10.

Усю шкільну документацію вести тільки українською мовою.

Постійно

Директор, вчителі
11.

Продовжити роботу з оформлення навчальних кабінетів, виготовлення наочності.

Постійно

Зав кабінетами.
12.

Передбачити в позакласній роботі заходи з відродження національних свят, обрядів, звичаїв.

Згідно плану виховної роботи

Класні керівники,

керівник гуртка.


^ Пріоритетнi напрямки виховної роботи у 2013—2014 навчальному роцi:

• фомування особистих рис громадян України, нацiональної свiдомостi та самосвiдомостi учнiв;

• виховання духовної культури особистостi;

• виховання поваги до Конституцiї, законодаства України, державної символiки;

• формування високої мовної культури, оволодiння українською мовою;


• утвердження принципiв загальнолюдської моралi на основi вiдновлення iсторичної пам'ятi;

- збагачення народних традицiй, звичаїв;

- виховання свiдомого ставлення до навчання, розвиток пiзнавальної активностi i культури розумової праці;

- формування творчої працелюбної особистостi, виховання цивiлiзованого господаря;

-забезпечення повноцiнного фiзичного розвитку учнiв, охорони та зміцнення здоров’я;

-формування екологiчної культури учнiв, гармонiї її вiдносин з природою;

-створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнiв до рiзноманiтної дiяльностi щодо iнтересiв, допомогти знайти кожному справу до душi;

-посилення уваги до питань морально-етичного виховаиня, створення системи успiшної профiлактики вiдхилень у поведiнцi учнiв;

-пiдпорядкування змiсту, форм i методiв роботи визнанню особистостi дитини як найвищої соцiальної цiнностi;

- створення умов для соцiального захисту дiтей, особливо дiтей-сирiт та дiтей, що залишилиеь без батькiвського пiклування;

- змiцнення служби соцiального та психолого-педагогiчної допомоги дiтям, батькам, сiм’ям;

-органiзацiя педагогiчно-доцiльної системи учнiвського самоврядування, колективне планування дiяльностi вчителiв та учнiв через раду, учнiвський комiтет;

-доцiльне використання можливостi позашкiльних нанчальновиховних закладiв для органiзації позакласної та позашкiльної роботи.

^ 4.1. Розвиток колективної творчої дiяльностi школярiв.

Основні напрямки колективної творчої дiяльностi школярiв спланованi згiдно з концепцiею виховання дiтей та молодi у нацiональнiй системi виховання, концепцiею громадського виховання, програмою «Дiти України», програмою «Обдарованi діти», програмою попередження дорожньо -транспортного травматизму, програмою з профiлактики правопорушень, наркоманiї та СНІДу, тютюнопалiння.

Основні форми роботи: бесіди, години спілкування, конкурси-виставки, сімейні уроки

^ Традиційні справи

№ з/п

Справа

Дата

Клас

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Cвято першого дзвоника

01.09

1-9

ЗВР, педагог - організатор
2

Перший урок

01.09

1-9

Класні керівники, класоводи
3

Планування роботи на поточний навчальний рік

Перша декада вересня
ЗВР, педагог – організатор, класні керівники, класоводи
4

Проведення Свята фізкультури та спорту

10.09

2-9

ЗВР, педагог – організатор, вчитель фізкультури
5

Свято визволення села

17.09

1-9

Педагог – організатор, класні керівники, класоводи
7

Святковий концерт до Дня працівників освіти «Із любов’ю про вчителя»

04.10

1-9

ЗВР, педагог - організатор
8

Свято осені. Ярмарок – продаж овочів та фруктів.

25.10

1-9

Педагог – організатор, класні керівники, класоводи
9

Відзначення Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.

31.11

5-9

Вчитель біології, педагог-організатор
10

Конкурс «Козацькі забави» на відзначення Дня Збройних Сил України.

06.12

1-9

ЗВР, педагог – організатор, класні керівники, класоводи
11

Новорічні ранки, вечір для старшокласників:

- Новорічне свято „В гостях у казки”;

- Новорічний калейдоскоп;

- Новорічний вечір для старшокласників ”Новорічний вогник”

28.12

1-9

ЗВР, педагог – організатор, класні керівники, класоводиДень народження школи

13

День святого Валентина

14.02

5-9

Педагог – організатор, учком
14

Свято «Уклін тобі низький , матусю!»

07.03

1-9

ЗВР, педагог – організатор, класні керівники, класоводи
15

Тиждень профорієнтації

За окремим планом

8-9

Вчитель ОП, класні керівники, ЗНВР,ЗВР
16

День Чорнобильської трагедії . Тренувальні заняття по цивільній обороні

26.04

1-9

ЗВР, педагог – організатор, класні керівники, класоводи
17

Урочиста лінійка до Дня Перемоги «Крізь терни пам'ять проростає»

08.05

1-9

ЗВР, педагог – організатор, класні керівники, класоводи
18

Свято останнього дзвоника

25.05

1-9

ЗВР, педагог - організатор
19

Організація літньої практики та оздоровлення учнів

27.05-07.06

1-9

ЗВР, педагог – організатор, класні керівники, класоводи
20

Випускний бал
9

ЗВР, педагог - організатор


^ Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Мета: Усвідомлення приналежності до української держави і народу. Шанування історії свого народу. Почуття поваги до своїх пращурів. Усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків.Справа

Дата

Клас

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Заходи до тижня основ безпеки життєдіяльності

За окремим планом

1-9

пед-орган, учитель ОБЖ
2

День пам’яті до річниці визволення села від німецько – фашистських загарбників

17.09

1-9

ЗВР,пед-орган.

клас.керівники,

класоводи
3

Заходи патріотичного виховання:

- Анкета «Що таке армія»,

- Написання міні-ессе «Моя школа – це…»15.10

23.118-9

5-9Класні керівники

Вчителі-філологи
3

Відзначення Дня партизанської слави в Україні (покладання квітів до пам’ятника, тематичні уроки «І за життя йшли на смерть», перегляд художнього кінофільму з героїко-патріотичною тематикою )

22.09

1-9

ЗВР,пед-орган.

клас.керівники,

класоводи
4

День Українського козацтва

- Виховні години (1-9 кл.);

- виставка малюнків «Козацька символіка» (5-9 кл.)

12.10

1-9

пед-орган, класні керівники,

вчитель образотв. мистецтва
5

День Збройних Сил України:

- «Привітаємо наших тат»

( родинне свято 1-4 кл);

- «Нумо, козаки» (6-8 кл);

- шоу-програма «Я – майбутній воїн» (6-8 кл)

06.12


1-9

пед-орган,

клас.керівники,

класоводи
6

День Соборності України (учнівський лекторій)

20-22.01

8-9

вчитель історії,

пед-орган
7

Заходи до Всеукраїнської акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»:

- брейн-ринг «Гортаючи сторінки історії»;

- провести бесіди, спрямовані на вивчення учнями історії Київської Русі, Запорозької Січі, бійцівських традицій та героїчних сторінок історії українського народу;

- виставка малюнків «Козацькому роду нема переводу»

Листопад

Лютий

травень

1-9

вчитель історії,

пед-орган.,

клас.керівники,

класоводи
8

День Захисника Вітчизни:

- Містер-чоловік (6-9 кл.);

- конкурс «У сімейному колі» (6-9 кл.)

- «Тільки ти, єдиний тато, кращого немає на Землі» (1-4 кл)

23.02

1-9

пед-орган.,

клас.керівники,

класоводи
9

Шевченківські дні

04-11. 03
Бібліотекар,

вчителі-філологи,

класні керівники
10

Відзначення Дня Чорнобильської трагедії

- зустріч із ліквідаторами аварії ЧАЕС;

- вих. год. «Чорнобиль не має минулого», «Репортаж із Чорнобиля», «26 квітня – День скорботи»;

- година спілкування «Мужність і біль Чорнобиля»26.04


19-25.04


25.04

8-9


1-9


6-9

пед-орган.,

клас.керівники,

класоводи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Схожі:

Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПротокол засідання радою ліцею № від Протокол засідання Голова ради ліцею №1 від 5 січня 2010р. І. Д. Доценко Голова науково методичної ради ліцею Л. А. Овчиннікова
Вчителі предметів художньо-естетичного циклу: Мізєва Н. С., Грибан М. Ф., Хоменко К. С
Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПротокол №1 від 29. 08. 11 р голова Ради школи С. М. Щирська 29. 08. 11 р

Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПротокол №9 від 28. 08. 08 р. Голова педради Лозова І. О. Положення про наставництво вчителя
Наставництво – це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів, які мають стаж роботи до 3-х років або потребують методичної...
Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПротокол пк наказом директора школи № від 2006р. № від 2006 р. Голова пк директор школи: Інструкція №1-ф
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів”...
Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПротокол №9 від 28. 08. 08 р. Голова педради Лозова І. О. Положення про методичні об'єднання
Методичне об'єднання (далі мо) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує...
Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПротокол № виконавчого комітету інституту післядипломної освіти від 2011р. Березанської міської ради педагогічних кадрів Голова методичної ради ммк т.І. Шикіна Н.І. Клокар
Голова методичної ради ммк т.І. Шикіна Н.І. Клокар
Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПланзасідан ь педагогічної ради на 2010-2011 навчальний рік
Підсумки роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на 2010-2011 н р. (Голова пр)
Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПротокол № від 20 р засідання ммо вчителів математики Голова (П.І. Б)

Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПротокол №1 від 23. 08. 2010 р. Голова методичної ради Л. Г. Майсус
Науково-методична проблема: «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві»
Протокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова iconПравила конкурсного відбору учнів до польсько-української школи мов 2011 рік Правила конкурсного відбору учнів до польсько-української школи мов І. Загальні положення
Голова Харківської районної Голова Харківської районної державної адміністрації ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи