Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання icon

Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання
Скачати 237.15 Kb.
НазваРозрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання
Дата конвертації04.03.2014
Розмір237.15 Kb.
ТипРозрахунок


Міністерство освіти і науки Україні

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки


ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи № 6


Розрахунок кіл з розподіленими параметрами


по курсу «Теоретичні основі електротехніки»

для студентів заочної форми навчання

напрямку: 6.050701 – Електротехніка та електротехнології


Одеса ОНПУ 2013

Міністерство освіти і науки Україні

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки


^ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи № 6


Розрахунок кіл з розподіленими параметрами


по курсу «Теоретичні основі електротехніки»

для студентів заочної форми навчання

напрямку: 6.050701 – Електротехніка та електротехнології


Затверджено на засіданні кафедри

Теоретичних основ та загальної електротехніки

Протокол № __ від _______ 2013 р.


Одеса ОНПУ 2013

Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №3. «Розрахунок кіл з розподіленими параметрами» по курсу «Теоретичні основи електротехніки» для студентів заочної форми навчання напрямку: 6.050701 – Електротехніка та електротехнології (рівень підготовки – бакалавр) / Укл.: Маєвський Д.А. - Одеса ОНПУ, 2013 – 22 с.


ЗМІСТ


1. Загальні положення ....................................................................................

4

1.1. Мета роботи ...................................................................................

4

1.2. Правила вибору варіанта завдання ..............................................

4

2. Завдання на виконання та варіанти параметрів .......................................

6

3. Рекомендації що до оформлення РГР .......................................................

81. Загальні положення


Розрахунково-графічна робота (РГР) виконується студентами спеціальності 6.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання по курсах «Теоретичні основи електротехніки».

Завдання, що виносяться до виконання охоплюють тему п’ятого та шостого семестрових модулів згідно з робочою навчальною програмою та передбачають самостійне виконання розрахунку режимів розповсюдження струмів та напруг в колах з розподіленими параметрами, порівняння та співставлення отриманих результатів та оформлення звіту.

Рекомендований час на виконання РГР складає 5 – 6 тижнів при умові щотижневого консультування у викладача.
^

1.1. Мета роботиМетою роботи є вивчення та практичне засвоєння методів розрахунку електричних режимів в колах з розподіленими параметрами при дії змінного синусоїдального струму. В результаті виконання РГР студенти повинні:

  • Знати та вміти використовувати методи розрахунку електричних кіл з розподіленими параметрами;

  • Знати переваги та недоліки методів розрахунку кіл та межі їх застосування;

  • Придбати навички використання сучасного програмного забезпечення для виконання розрахунків.
^

1.2. Завдання на роботу
Кабельна лінія передачі електричної енергії з первинними параметрами має довжину . До початку лінії підключено джерело змінної синусоїдальної напруги, що характеризується амплітудним значенням напруги кутовою частотою та початковою фазою ψ. Навантаженням лінії, яке пыдключено до її кінця є споживач з параметрами . Числові значення параметрів вказано в таблиці 1.


В роботі треба:

  1. Розрахувати вторинні параметри лінії та визначити фазову швидкість та довжину хвилі електромагнітної енергії, що розповсюджується.

  2. Розрахувати закон зміни амплітудного значення струму та напруги вздовж довжини лінії. Побудувати графіки.

  3. Обчислити коефіцієнт корисної дії лінії.

  4. Припустивши параметри та рівними нулю (лінія без втрат), розрахувати закон зміни амплітудного значення струму та напруги вздовж довжини лінії. Побудувати графіки та порівняти їх із графіками п. 2.

  5. Зробити висновки по роботі.

Таблиця 1. Параметри лінії

ВаріантψΩ/km

mH/km

km

V

rad/sΩ

mH1

0,1

10

0,1

0,1

500

536

3140

10

10

10

-

2

0,2

9

0,2

0,2

400

310

6280

15

60

-

50

3

0,3

8

0,3

0,3

300

536

3140

20

30

20

-

4

0,4

7

0,1

0,4

500

310

6280

25

50

-

55

5

0,5

6

0,2

0,5

400

536

3140

30

50

30

-

6

0,1

5

0,3

0,6

300

310

6280

35

80

-

60

7

0,2

4

0,1

0,7

500

536

3140

40

20

40

-

8

0,3

3

0,2

0,8

400

310

6280

45

60

-

65

9

0,4

4

0,3

0,9

300

536

3140

50

40

50

-

10

0,5

5

0,1

0,1

500

310

6280

55

50

-

70

11

0,1

6

0,2

0,2

400

536

3140

60

20

10

-

12

0,2

7

0,3

0,3

300

310

6280

55

70

-

50

13

0,3

8

0,1

0,4

500

536

3140

50

30

20

-

14

0,4

9

0,2

0,5

400

310

3140

45

70

-

55

15

0,5

10

0,3

0,6

300

536

6280

40

50

30

-

16

0,1

9

0,1

0,7

500

310

3140

35

80

-

60

ВаріантψΩ/km

mH/km

km

V

rad/sΩ

mH17

0,1

8

0,2

0,1

400

536

3140

30

10

10

-

18

0,2

7

0,3

0,2

300

310

6280

25

80

-

50

19

0,3

6

0,1

0,3

500

536

3140

20

30

20

-

20

0,4

5

0,2

0,4

400

310

3140

15

70

-

55

21

0,5

4

0,3

0,5

300

536

6280

10

50

30

-

22

0,1

3

0,1

0,6

500

310

3140

15

70

-

60

23

0,2

4

0,2

0,7

400

536

3140

20

20

40

-

24

0,3

5

0,3

0,8

300

310

6280

25

80

-

65

25

0,4

6

0,1

0,9

500

536

3140

30

40

50

-

26

0,5

7

0,2

0,1

400

310

3140

35

50

-

70

27

0,1

8

0,3

0,2

300

536

6280

40

10

10

-

28

0,2

9

0,1

0,3

500

310

3140

45

60

-

50

29

0,3

10

0,2

0,4

400

310

3140

50

30

20

-

30

0,4

9

0,3

0,5

300

536

6280

55

80

-

55

31

0,5

5

0,1

0,6

500

310

3140

60

50

30

-

32

0,1

7

0,2

0,7

400

536

3140

55

30

-

60

33

0,2

1

0,3

0,8

300

310

6280

50

25

20

-

ВаріантψΩ/km

mH/km

km

V

rad/sΩ

mH34

0,1

5

0,1

0,1

500

536

3140

15

10

10

-

35

0,2

4

0,2

0,2

400

310

6280

20

70

-

50

36

0,3

3

0,3

0,3

300

536

3140

25

30

20

-

37

0,4

4

0,1

0,4

500

310

6280

30

80

-

55

38

0,5

5

0,4

0,5

400

536

3140

35

50

30

-

39

0,1

3

0,3

0,6

300

310

6280

40

60

-

60

40

0,2

7

0,1

0,7

500

536

3140

45

20

40

-

41

0,3

8

0,2

0,8

400

310

6280

50

70

-

65

42

0,4

9

0,3

0,1

300

536

3140

55

40

50

-

43

0,5

10

0,1

0,2

500

310

6280

60

50

-

70

44

0,1

9

0,5

0,3

400

536

3140

15

10

10

-

45

0,2

7

0,3

0,4

300

310

6280

20

80

-

50

46

0,3

9

0,1

0,5

500

536

3140

25

30

20

-

47

0,4

6

0,2

0,6

400

310

6280

30

70

-

55

48

0,5

5

0,3

0,7

300

536

3140

35

50

30

-

49

0,1

4

0,1

0,8

500

310

6280

40

25

-

60

50

0,2

3

0,3

0,2

400

536

3140

45

15

30

-^

Номер рядка з первинними параметрами лінії та умовами її роботи задає викладач, що веде РГР.
4. Рекомендації щодо оформлення РГР
РГР оформлюється та здається викладачу на аркушах формату А4, заповнених з одного боку. Оформлення може виконуватись як вручну, так і за допомогою програмних засобів. Усі схеми обов’язково виконувати у суворій відповідності із стандартами. При ручному виконання схем вони виконуються олівцем при обов’язковому застосуванні креслярських приладь (лінійка, циркуль).

При комп’ютерному наборі формули повинні виконуватись за допомогою редактора формул Microsoft Equation, який входить до складу Microsoft Word.

РГР повинно містити титульний лист встановленого зразку (дивіться приклад виконання), схему та параметри елементів згідно із варіантом, основну частину, в якій коротко пояснюється хід роботи та висновки.

Схожі:

Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconРозрахунок кіл постійного та змінного синусоїдального струму по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів напрямку: 050701 Електротехніка та електротехнології
«Розрахунок кіл постійного та змінного синусоїдального струму» по курсу «Теоретичні основи електротехніки» для студентів напрямку:...
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconПротокол № від 2013 р. Одеса онпу 2013 Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах»
«Теоретичні основи електротехніки» по курсу «Теорія електричних та магнітних кіл» для студентів для студентів заочної форми навчання...
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconПротокол № від 2013 р. Одеса онпу 2013 Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах»
«Теоретичні основи електротехніки» по курсу «Теорія електричних та магнітних кіл» для студентів напрямку: 050201 – Системна інженерія...
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconПротокол № від 2013 р. Одеса онпу 2013 Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах»
«Теоретичні основи електротехніки» по курсу «Теорія електричних та магнітних кіл» для студентів напрямку: 050201 – Системна інженерія...
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Теорія І практика перекладу» для студентів 4-го курсу
Для студентів 4-го курсу денної і заочної форми навчання відділення німецької філології
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Для студентів заочної форми навчання 06010113 „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ”
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету "Вища математика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей...
Розрахунок кіл з розподіленими параметрами по курсу «Теоретичні основі електротехніки» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кормовиробництво " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю
Кормовиробництво” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи