Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» icon

Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1»
Скачати 301.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1»
Дата конвертації25.03.2014
Розмір301.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки


Методичні вказівки

до лабораторної роботи на тему:

«Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки

та стендами УИЛС-1»


Одеса 2012


Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки


Методичні вказівки

до лабораторної роботи на тему:

«Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки

та стендами УИЛС-1»


Затверджено на засіданні

кафедри теоретичних основ

та загальної електротехніки

Протокол №1 від 29.09.2012 р.


Одеса 2012

Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами УИЛС-1» для студентів денної та заочної форм навчання / Укл. Д.А. Маєвський, С.М. Огінська, О.В. Яковлев- Одеса, ОНПУ. 2012 – 19 с.


Укладачі: Д.А. Маєвський, канд. техн. наук, доцент,

С.М. Огінська, ст. викладач,

О.В. Яковлев, канд. техн. наук, доцент.


Мета заняття

 • Отримати інструктаж з техніки безпеки та внутрішнього розпорядку у лабораторії ;

 • ознайомитися з учбово-дослідницьким лабораторним стендом УИЛС -1;

 • вивчити правила оформлення протоколу до лабораторної роботи;

 • отримати навички збору електричних кіл та використовувати вимірювальні

прилади;


^ Основні положення


До виконання лабораторної роботи допускаються лише студенти, які ознайомилися з правилами техніки безпеки та внутрішнього розпорядку в електрохнічних лабораторіях та розписалися у журналі обліку за дотримання правил техніки безпеки й за відповідальність при їх невиконанні .

Електрична енергія відрізняється від інших енергій тим, що людина не в змозі без спеціальних приладів відчути її на відстані. Часто наявність напруги на поверхні обладнання виявляється запізно, коли людина вже потрапила під дію цієї напруги. Нині наука має достатньо статичних даних про дію електричного струму (таблиця 1).


Струми через людину, mA

Характер дії

Змінний струм частотою 50 Hz

Постійний струм

0,5 - 1,5

Початок відчуття, легке дрижання пальців рук

Не відчувається

2,0 – 3,0

Сильне дрижання пальців рук

Не відчувається

5,0 – 7,0

Судороги в руках

Свербіж, відчуття нагрівання

8,0 – 10,0

Руки важко, але ще можна відірвати від електродів. Сильні болі в пальцях, кістках рук і передпліччі


Посилення нагрівання

20 - 25

Параліч рук, відірвати їх від електродів неможливо. Дуже сильні болі. Дихання утруднене

Ще більше посилення нагрівання. Незначне скорочення м’язів

50 – 80

Параліч дихання. Початок фібриляції серця

Сильне відчуття нагрівання. Скорочення м’язів рук. Судороги, утруднення дихання

90 - 100

Параліч дихання. Якщо тривалість три секунди і більше – параліч серця

Параліч дихання
Таблиця 1 - Характер дії постійного струму і змінного струму частотою 50 Hz на людину


Як видно із таблиці 1, небезпека ураження тим більша, чим більше значення струму, що діє через тканини людини, але ця залежність неоднозначна, оскільки небезпека ураження, крім значення струму, залежить від багатьох чинників:

 • індивідуальних особливостей людини;

 • тривалості дії струму на організм;

 • шляхів дії струму в тілі людини;

 • роду та частоти струму;

 • опору тіла людини.

Опір тіла людини – величина нелінійна, залежить від багатьох факторів. Результати досліджень вказують, що тіло людини має властивості активно-ємного опору. Наявність ємності зумовлене тим, що між електродом, який торкається тіла, і тканинами тіла з високою провідністю, знаходиться верхній пороговий шар шкіри, властивість якого наближена до властивості діелектрика. Тому утворюється ніби конденсатор.

Вимірами встановлено, що ємність тіла людини на одиницю площі контакту при напрузі ^ U = 30 V становить (0,02…0,03) µF/sm2 . Для промислової частоти ( ƒ = 50 Hz ) ємний опір в середньому становить Хс = 125 кΩ (при площі контакту 1 sm2 ), що майже в 50 разів більше від резистивного опору R = 2,5 кΩ. Отже, опір людини для промислової частоти вважають тільки резистивним ( ємкісна складова струму значно менша від резистивної). Якщо поверхня шкіри суха, непошкоджена, опір людини може досягти навіть 100 кΩ.

Для приблизних розрахунків прийняте значення опору людини (2 – 2,5) кΩ. Цей опір має таке значення при струмах, що не відпускають.

Щоб передбачити раціональний комплекс захисних засобів і визначити необхідні їх параметри (опір заземлення, вставку захисного вимикання тощо ), необхідно знати допустимі напруги дотику, за яких ще можливе дотримання безпеки. Згідно з даними таблиці 1 за найбільший довготривалий струм ( Ід.т) через людину при випадковому дотику потрібно приймати поріг струму, що відпускає, який дорівнює Ід.т. = 10 mA. Довготривала напруга дотику ( Uд.т. ) може бути визначена за законом Ома

Uд.т.. = R * Ід.т. = 2500 * 10 *10-3 = 25 V

Значення напруг, якими студенти будуть оперувати при дослідженні електричних кіл на стендах УИЛС -1, не зумовлюють небезпеку для життя. Але, враховуючи те, що живлення стендів здійснюється від джерел трифазної напруги 220 V , а корпус стендів металевий, безпечні умови експлуатації забезпечуються такими заходами :

 • корпуси стендів та металеві корпуси вимірювальних приладів заземленні шляхом

надійного підключення до захисного заземлення та занулення;

 • труби системи обігріву огородженні.Учбово-дослідницький лабораторний стенд УИЛС -1 складається із джерел енергії, електронного ключа, пасивних елементів, лабораторного поля (рис.1).
Рисунок 1- Лицьова панель стенда


Блок постійних напруг (рис.2) складається із джерела стабілізованої напруги, що регулюється ( Д Р ) від ( 0 - 25 ) V, та джерела напруги, що не регулюється ( Д Н ). Обидва джерела забезпечені електронним захистом, що вимикає їх, якщо струм в колі перевищує значення ( 800 – 1000 ) mA. При цьому загоряється сигнальна лампочка. Після усунення причини перевантаження джерел, необхідно натиснути кнопку «защита». Електронний ключ представляє собою замикаючі та розмикаючі напівпровідні контакти, що пере-микаються від зовнішнього джерела напруги, чи внутрішнім джерелом частоти ƒ = 50 Hz

Рисунок 2 – Блок постійних напруг


Блок змінної напруги (рис. 3) – це стабілізоване джерело, напруга якого регулюється від 5 до 25 V, при частоті від 0,1 до 8,0 kHz. За допомогою перемикача можна вибрати синусоїдну, трикутну, та прямокутну форми напруги.

Ліва клема розйома джерела поєднана з корпусом стенда та заземлена ().
Рисунок 3 – Блок змінної напруги


Блок забезпечений електронним захистом.

Блок трифазної напруги (рис. 4) - це три джерела з незалежними фазами напруги А-В-С промислової частоти, напруга яких регулюється від 0 до 40 V. Джерела забезпечені електронним захистом.

Рисунок 4 – Блок трифазної напруги


Блок змінного опору (рис. 5) дозволяє отримати на виході “R4” опір в діапазоні від 1 до 999 Ω . До виводів R1, R2, R3 підключені резистори, опір яких 100 Ω.

Рисунок 5 – Блок змінного опору


Блок змінної ємності (рис. 6) забезпечує на виході “С4” ємність від

0,01 до 9,99 µF До виводів С1, С2, С3 підключені конденсатори, ємність яких 10 µF .

Рисунок 6 – Блок змінної ємності

Блок змінної індуктивності (рис. 7) дозволяє отримати на виході “L4” індуктивність від 0,1 до 99,9 mH. Виходи L1, L2, L3 підключені до котушок , індуктивність яких

Рисунок 7 – Блок змінної індуктивності


Наборне поле представляє із себе панель з 58 пар гнізд, до яких підключають елементи.

В комплект стенду УИЛС -1 входить 39 елементів наборного поля, з’єднувальні проводи та перемички. Параметри елементів приведено в табл.1 додатку А.

Стенди укомплектовані комбінованим цифровим приладом (рис. 8), осцилографом С1-77, фазометром та частотоміром ФЧ-2.

Рисунок 8 – Цифровий комбінований прилад

Клас точності цифрового комбінованого приладу наданий в відносній похибці (δ), залежить від величини, що вимірюється ( струм чи напруга ) та роду струму, в коло якого ввімкнено прилад (постійне чи змінне). Наприклад:


,

де c та d – коефіцієнти, що беруться із паспортних даних приладів;

Imax - максимальне значення діапазону вимірювань;

I– струм, який вимірюється.

Клас точності осцилографа наданий в відносній похибці (δ = ± 4 %).

Позначення приладів для зображення їх в схемах кіл приведені в табл.2 ( додаток А).

До переваг стенду слід віднести :

 • простоту роботи з його блоками та елементами;

 • наглядність при збиранні кіл;

 • прямий контакт студентів з реальними елементами;

 • безпека роботи за стендом.

Стенд УИЛС -1 є універсальним пристроєм, що дозволяє виконувати лабораторні роботи з таких тем :

  • дослідження лінійних та нелінійних кіл постійного струму;

  • дослідження лінійних та нелінійних кіл змінного гармонійного та

негармонійного струму;

 • дослідження трифазних електричних кіл;

 • дослідження перехідних процесів в електричних колах.

При виконанні циклу лабораторних робіт студенти зобов’язанні систематично готуватися до заняття та з’являтися на нього з підготовленим бланком звіту. Якщо студенти не підготовлені теоретично та не мають звіту, оформленого в установленій формі, то до роботи вони не допускаються.

Звіт до лабораторної роботи складається з титульного листа та основної частини, що включає в себе такі розділи :

 1. Короткий зміст роботи

  1. Мета роботи

  2. Основні теоретичні відомості

  3. Короткі відомості про експеримент

 2. Принципова схема кола, що досліджується

 3. Перелік приладів та елементів

 4. Розрахункові формули та обчислення

 5. Результати досліджень (таблиці, графіки )

 6. Висновки

Звіт до лабораторної роботи оформляється на аркушах білого паперу формату А4 ( 210 х 297 ) mm, що заповнюється з одного боку. При підготовці звіту необхідно дотримуватися положень стандартів по оформленню текстових документів та виконанню електричних схем. Основні положення цих стандартів наданні в «Правила оформлення текстових учбових документів для студентів денної та заочної форми навчання», з якими можна ознайомитися в електронній бібліотеці ОНПУ та в комп’ютерних лабораторіях ІЕЕ.

Вдома студенти готують бланк звіту до лабораторної роботи і, якщо необхідно, проводять всі розрахунки, готують всі таблиці, в які занесуть результати лабораторних експериментів.

Після виконання експерименту проводять обчислення, будують графіки (якщо це необхідно ) та роблять висновки.

Зразок оформлення звіту до ознайомчої лабораторної роботи наведено в додатку В.

Збірка кола полягає в установлені вказаних по схемі елементів в гніздах наборного поля. Якщо необхідно вимірювати струми у вітках кола, то в цих вітках повинна бути хоча б одна перемичка. Заміна цієї перемички амперметром дозволяє визначити не тільки значення струму в вітці, але й, в колах постійного струму, його напрямок ( струм діє від точки з вищим потенціалом до точки з меншим потенціалом). У комбінованих цифрових приладах «зірочкою» (*) чи написом «COM» позначають мінус ( - ). Якщо амперметр ввімкнено у вітку таким чином як показано на рис.9 та його показ додатний , то напрямок струму буде відповідати показаному на рис.9.

R1

E

R2


Рисунок 9 – Схема включення приладів в коло


R1

R2


Рисунок 10 – Схема для вимірювання опору за допомогою омметра


Для вимірювання напруги необхідно підключити паралельно елементу вольтметр (рис.9). Для вимірювання опору резисторів за допомогою омметра, необхідно видалити джерело напруги з кола, а потім підключати омметр до кожного з елементів окремо (рис.10).


^ Лабораторна робота


Короткий зміст роботи


Мета роботи:

 • отримати навички збору електричних кіл;

 • навчитися використовувати прилади для вимірювання напруги, струму, опорів елементів.


Задача роботи:

 • вимірювання опорів елементів наборного поля R01-R08 прямим та непрямим методами; придбання навичок використання цифрових комбінованих приладів для експериментального знаходження струмів ( I ), напруг ( U ) та опорів ( R ).^ Порядок та методика виконання досліджень 1. На наборному полі зібрати коло згідно рис. 10, підключивши джерело постійної напруги, що регулюється (ДР). Змінювати напругу ДР доти, поки струм в колі не набуде значення I = 10 mA.R01 R02 R03 R04

E


R08 R07 R06 R05


Рисунок 11 – Схема для находження опорів резисторів непрямим методом

Підключати паралельно до кожного резистора вольтметр щоб виміряти напругу на них. Дані експерименту занести до таблиці 2.

Таблиця 2 – Напруга на елементах та їх опори


Елемент

R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

Напруга, V

Rк, Ω 1. За законами Ома, визначити Rк всіх резисторів, та результати обчислення занести до таблиці 2.

 2. За допомогою омметра виміряти опір резисторів R01- R08, результати експерименту занести до таблиці 3. Отриманні значення опорів порівняти з номінальними значеннями RH, що вказані в додатку А. Знайти відносну похибку вимірювання за формулою:δR = ((Rн – Rк)/ RH ) х 100%,


де Rн – номінальне значення опору резистора, Rк – експериментальне значення опору резистора.


Таблиця 3 – Визначення дії відносної похибки похибки

Елемент

R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

RK , Ω

RH ,

δR , % 1. Зібрати коло (рис.12 ), де Е – джерело постійної напруги (ДР), на місце резисторів

R1- R5 ввімкнути елементи, які приведені в таблиці 4. Передбачити можливість вимірювання струму в кожній вітці.


Таблиця 4 – Вихідні дані

R1

R2

R3

R4

R5

R05

R01

R04

R03

R02R1 1 R3 2

E

R2 R4 R5


3

Рисунок 12 - Схема для вимірювання струмів 1. Виміряти струми у кожній вітці, данні занести до таблиці 5. Перевірити вірність вимірювань, склавши рівняння за першим законом Кірхгофа для всіх вузлів.

Таблиця 5 – Струми в колі

І1

І2

І3

І4

І5

mA


 1. Зробити висновки по роботі.Додаток А


Таблиця 1 - Вид та параметри елементів наборного поля

Елементи

R,L,

mH

C,

µF

P,

W

Примітка

Номер

Вид

Тип

01

02

Резистор

-//-

МЛТ-2

-//-

51

62

4

4

Потужність збільшена за рахунок паралельно-го з’єднання резисторів

03

04

05

06

07

08

09

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

75

100

150

200

300

500

750

2

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Номінальна відносна похибка

δR = ± 10 %

10 – 12

Резистор

ППБ-1А

680

3

Послідовно з’єднано резистор МЛТ-2, 62 Ω

13

14

Лампа накалювання

КЛ

КЛ0,85

2,515

16

17

Стабілітрон

КС447А

D815A

D815Б

Схема включення надана на рис. 1

22

23

24

Котушка

2

3

5

Im = 225 mA

Im = 190 mA

Im = 150 mA

26

Котушка

40-7027

28

Індукційно-зв’язані котушки

5-10

5-1030

31

Конденсатор

МБМ

МБМ

1,0

2,0

37 – 39

Резистор

ПЕВ

10-40

Несиметричні нелінійні елементи N15 – 17 виконані з використанням вказаних в таблиці D.A.1 стабілітронів, що ввімкнено по схемі рис. D.A.1. Резистор R1= (100…150) Ω; R2=(680…1000) Ω зібрані разом зі стабілітронами в єдиному корпусі.
Рисунок D.A.1 - Схема внутрішніх з’єднань елементів N15-17.


Таблиця 2 - Позначення та назва приладів та елементів

Позначення

Назва
Амперметр
Вольтметр
Омметр


*Цифровий комбінований прилад


*
*Фазометр
Частотомір


Двоканальний осцилограф


Е

Джерело напруги

Ј

Джерело струму

R

Резистор лінійний

R

Резистор лінійний, що регулюється

R(I)

Резистор нелінійний

C

Лінійний конденсатор

Q (u)

Нелінійний конденсатор

L

Лінійна котушка індуктивності

*
M

L2

*
L1

Індуктивнозв’язані котушки

ψ(i)

Нелінійна котушкаДодаток В


Міністерство науки та освіти України

Одеський національний політехнічний університет


Звіт

до лабораторної роботи

«Ознайомче заняття»


Виконав

Студент групи АЕ – 111

Осіпов О. В.

Спільно зі студентом

Мартинюк Р. І.


Керівник Огінська С.М.


Одеса 2012 1. Короткий зміст роботи

  1. Мета роботи – навчитися використовувати вимірювальні прилади;

Виміряти опір резисторів та струмів у вітках кола.

  1. Основні теоретичні відомості

Для того, щоб у колі діяв струм, необхідно виконувати такі умови:

 • наявність в колі джерела напруги;

 • наявність навантаження;

 • коло повинно бути замкнуте.

Струм діє від точки з вищим потенціалом до точки з нижчим потенціалом. Для вимірювання струму застосовується прилад – амперметр. Внутрішній опір ідеального амперметра дорівнює нулю. Амперметр вмикається в вітку послідовно, щоб виміряти в ній струм.

При експериментальному дослідженні електричних кіл застосовують основні закони – закони Ома та закони Кірхгофа. Перший закон Кірхгофа формулюється так – алгебраїчна сума струмів у вузлі дорівнює нулю. Якщо струм діє до вузла його значення беруть зі знаком «+», якщо від вузла – зі знаком «-».

Щоб знайти опір резистора, якщо було виміряно струм у вітці з цим резистором, та напругу на ньому, необхідно застосувати закон Ома, що формулюється – струм на пасивній ділянці кола (не містить джерела) прямо пропорційний прикладеній напрузі та обернено пропорційний опору цієї ділянки.

Для вимірювання напруги застосовують прилад – вольтметр. Внутрішній опір ідеального вольтметру дорівнює нескінченності. Вольтметр вмикають паралельно до ділянки, щоб найти на ній напругу.

  1. Короткі відомості про експеримент

 1. Зібрати коло (рис.1) та встановити струм в ньому струм I = 10 mA.

 2. Виміряти напругу на кожному резисторі; результати вимірювань занести до таблиці 1.

 3. Використати закон Ома (формула 4.1) та розрахувати опір кожного резистора; данні розрахунків занести до таблиці 1.

 4. Виміряти опір кожного резистора за допомогою омметра, данні вимірювання занести до таблиці 2. Отриманні результати експерименту порівняти з номінальними даними резисторів (додаток А, таблиця 1) та розрахувати відносну похибку (формула 4.2).

 5. Зібрати коло рис.2 та виміряти струм в кожній вітці. Дані вимірювань занести у таблицю 3. Перевірити вірність вимірювань за допомогою першого закону Кірхгофа ( формули 4.3 – 4.5 ).

 6. Зробити висновки. 1. Принципові схеми кіл

R01 R02 R03 R04E

R08 R07 R06 R05


Рисунок 1 - Схема для знаходження опорів резисторів непрямим методом.

R1 1 I3 R3 2

E

R2 R4 R5

I1 I2 I4 I5

3

Рисунок 2 - Схема для вимірювання струмів

 1. Таблиця 1 - Перелік приладів та елементів
Позначається на схемі

Назва

Вимірювальні прилади

Елементи кола

Система

Клас точності

Границі вимірювання

Тип

Основні данні
Прилад комбінований цифровий

ЦВП

c/d

2; 20; 200; 2000Е

Джерело постійного струму

Регулюється від 0 до 30 V

R01

Резистор


МЛТ-2

51 Ω

R02

-//-


-//-

62 Ω

R03

-//-


-//-

75 Ω

R04

-//-


-//-

100 Ω

R05

-//-


-//-

150 Ω

R06

-//-


-//-

200 Ω

R07

-//-


-//-

300 Ω

R08

-//-


-//-

500 Ω

R1

-//-


-//-

R05

R2

-//-


-//-

R01

R3

-//-


-//-

R04

R4

-//-


-//-

R03

R5

-//-


-//-

R02
 1. Розрахункові формули та обчислення.

  1. R02 = U / I = 0,61 / 0,01 = 61 Ω

  2. δR02 = (RН – RК)/ RН * 100% = ± ((62-63,3)/62)*100% = ±2,1%

  3. I1 – I2 – I3 = 47 –24.3 – 22.9 = – 0,2 mA

  4. I3 – I4 – I5 = 22,9 – 11,8 – 11 = 0,1 mA

  5. – I1 – I2 – I4 – I5 = – 47 + 24,3 + 11,8 + 11 = 0.1 mA

 2. Результати досліджень.


Таблиця 1 - Напруга на елементах та їх опори при струмі у колі І = 10 mA


Елемент

R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

Напруга

U, V

0,5

0,61

0,75

1,03

1,58

1,99

3,18

5,48

Опір

R, Ω

50

61

75

103

158

199

318

548Таблиця 2 - Визначення дійсної відносної похибки опорів елементів


Елемент

R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

Rк , Ω

52,3

63,3

77,6

103

157

197,5

312

524

Rн , Ω

51

62

75

100

150

200

300

500

δR , %

2,5

2,1

3,4

3

4,6

1,25

4

4,8


Таблиця 3 – Струми в колі

І1

І2

І3

І4

І5

mA

47

24,3

22,9

11,8

11
 1. Висновки

 1. Результати визначення опорів елементів R01 – R08 підтвердили, що їх параметри відповідають номінальним значенням з похибкою, яка не перевищує ±10%
Схожі:

Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки цикл з для студентів електроенергетичного та
Методичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки. Цикл Для студентів електроенергетичного та електротехнічного...
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів за напрямками підготовки «Електротехніка та електротехнології» та «Теплоенергетика»
Дослідження роботи паротурбінної установки: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів за напрямками підготовки...
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №5 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомлення з основними підходами щодо створення логічної та фізичної структури сайту
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №8 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися з основними підходами щодо оптимізації сайтів. Дослідження та аналіз видів Інтернет реклами, її ефективності...
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №7 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися с основними правилами вибору та реєстрації доменної адреси та хостинги. Практичне засвоєння розміщення...
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи електротехніки» Робота №2 Використання законів Кірхгофу
Метою роботи є вироблення навичок застосування законів Кірхгофу під час експериментального аналізу електричних кіл
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Набути навичок зі створення макету сторінок, модульної сітки, основних елементів навігації. Ознайомитися з основними...
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Веб проектування» для студентів спеціальності 05010103 «Системне проектування»
Мета роботи. Ознайомитися з основними етапами розробки веб-сайту. Розробка стратегії створення індивідуального сайту. Вибір теми,...
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для студентів спеціальності 02030303 «Прикладна лінгвістика»
Вивчення бібліотеки прикладних програм nltk, для опрацювання текстів природною мовою
Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Знайомство з лабораторіями по теоретичним основам електротехніки та стендами уилс-1» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи №11 з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для магістрів за фахом 02030303 «Прикладна лінгвістика»
Вивчення бібліотеки прикладних програм nltk, для опрацювання текстів природною мовою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи