Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр icon

Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр
Скачати 189.6 Kb.
НазваУроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр
Дата конвертації25.01.2013
Розмір189.6 Kb.
ТипУрок

Номер уроку

11-А

Тема уроку

Примітки

І

ІІ

Інформаційно-комунікаційні технології

І СЕМЕСТР

(50 год., 3 год. на тиждень)

Розділ І. Бази даних

Тема 1. Основні поняття баз даних. Побудова моделі «сутність-зв'язок предметної області». (4 год)

1Поняття бази даних.
2Модель «сутність-зв'язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку.
3Правила побудови моделі даних предметної області.

.

4Лабораторна робота № 1. «Розробка моделі «сутність-зв'язок» предметної області».
Тема 2. Створення бази даних. (3 год)

5Інтерфейс і довідкова система СУБД. Створення ті відкриття бази даних.
6Основні об’єкти бази даних. Створення таблиць. Зовнішні ключі.
7Практична робота № 1. «Реалізація моделі «сутність-зв'язок» у СУБД»
Тема 3. Інтерфейс користувача бази даних. (4 год)

8Розробка інтерфейсу користувача для введення даних. Створення форми.
9Настроювання властивостей форм.
10Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД.
11Практична робота № 2. «Розробка інтерфейсу користувача бази даних»

Узагальнення та систематизація знань
Тема 4. Вибирання та групування даних. (8 год)

12Сортування, пошук і фільтрація даних.
13Поняття запиту до реляційної бази даних.
14Створення простих вибіркових запитів.
15Практична робота № 3. «Вибирання даних»
16Основи мови SQL. Оператор IN. Віднімання множин записів.
17Обчислення підсумкових показників для груп записів.
18Практична робота № 4. «Групування даних»
19Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів.
Тема 5. Додавання, оновлення, видалення та виведення даних. Розробка проекту.

(5 год)

20Створення запитів.

Практична робота № 5. «Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних».
21Імпорт даних у базу та експорт даних з БД. Створення звітів.
22Практична робота № 6. «Створення звітів за однією та кількома таблицями».
23Лабораторна робота № 2. «Розробка та використання бази даних для заданої предметної області».
24Узагальнення та систематизація знань
Розділ ІІ. Основи створення комп’ютерних презентацій

Тема 6. Слайдові презентації. (6 год)

25Поняття презентації.
26Створення, оформлення та збереження презентації.
27Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації.
28Стильове оформлення презентацій.

Практична робота № 7. «Розробка слайдової презентації».
29Анімаційні ефекти.

Практична робота № 8. «Анімація в слайдових презентаціях».
30Демонстрація презентації.
Тема 7. Мультимедійні презентації. (2 год)

31Середовище розробки мультимедійних презентацій і його об’єкти.
32Практична робота № 9. «Створення мультимедійних презентацій».

Узагальнення та систематизація знань
Тема 8. Потокові презентації. (14 год)

33Основні поняття середовища Flash.
34Створення Flash-документу та налаштування його властивостей.
35Практична робота № 10. «Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації».
36Практична робота № 11. «Використання символів у презентаціях».
37Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів.
38Практична робота № 12. «Створення й імпортування графічних об’єктів».
39Створення анімації, покадрова анімація. Рух об’єктів.
40Рух за кривими.
41Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.
42Практична робота № 13. «Основні типи анімації у презентаціях Flash».
43Додавання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки.
44Функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію.
45Практична робота № 14. «Інтерактивність у Flash-презентаціях».
46Узагальнення та систематизація знань
ІІ СЕМЕСТР

Розділ ІІІ. Основи веб-дизайну

Тема 9. Автоматизоване створення й підтримка веб-ресурсів. Технології Веб 2.0.

(4 год)

47Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок.
48Практична робота № 15. «Автоматизоване створення й адміністрування веб-сайту».
49Огляд технології Веб 2.0.
50Практична робота № 16. «Створення веб-ресурсів з використанням технологій Веб 2.0».
Тема 10. Основи мови HTML. (6 год)

51Мова розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.
52Теги шрифтів, гіперпосилання, заголовку, тла веб-сторінки. Списки.
53Практична робота № 17. «Розробка найпростішої веб-сторінки».
54Таблиці.

Практична робота № 18. «Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць».
55Фрейми.

Практична робота № 19. «Розробка веб-сайтів з використанням фреймів».
56Узагальнення та систематизація знань
Тема 11. Графіка, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках. (4 год)

57Розміщення зображень на веб-сторінках. Карти посилань.
58Практична робота № 20. «Розміщення графічних об’єктів на веб-сторінці»
59Розміщення на веб-сторінках аудіо- та відеофайлів.
60Відтворення аудіо- та відео файлів в онлайновому режимі.
Тема 12. Візуальний редактор веб-сайтів. (4 год)

61Інтерфейс програми. Створення сайту за допомогою майстра.
62Створення веб-сайту в режимі WYSIWYG.
63Структурування веб-сторінок і сайтів за допомогою таблиць та фреймів.
64Практична робота № 21. «Розробка сайту в середовищі візуального редактора сайтів.»
Тема 13. Таблиці каскадних стилів і динамічні веб-сайти. (6 год)

65Поняття про каскадні аркуші стилів.
66Поняття про об’єктну модель документа DOM і мову DHTML.
67Практична робота № 22. «Створення динамічних елементів на веб-сторінках»
68Поняття про мови веб-скриптів та способи використання скриптів у гіпертекстових документах.
69Практична робота № 23. «Обробка форм за допомогою веб-скриптів»
70Узагальнення та систематизація знань
Розділ ІV. Автоматизація роботи в офісних програмах за допомогою VBA

Тема 14. Макроси. Створення макросів в офісних програмах. (2 год)

71Поняття макросу. Створення макросу за допомогою MacroRecorder.
72Практична робота № 24. «Створення макросів за допомогою MacroRecorder у середовищах Word, Excel»
Тема 15. VBA. Базові поняття. (2 год)

73Базові елементи VBA.
74Практична робота № 25. «Створення макросів за допомогою VBA у середовищах Word, Excel»
Тема 16. Програмування в середовищі MS Access. (5 год)

75Програмування подій, пов’язаних з розміщеними на формах елементами керування.
76Поняття про динамічний SQL.
77Програмування запитів, параметри яких визначаються за допомогою прапорців та інших елементів керування.
78Лабораторна робота № 3. «Програмування запитів».
79Узагальнення та систематизація знань
Розділ V. Інформаційні технології у проектній діяльності.

Тема 17. Вступ до проектування. (2 год)

80Поняття проекту. Організація командної роботи.
81Планування роботи над проектом.
Тема 18. Літературна мозаїка. (4 год)

82Пошук тексту твору у електронному вигляді. Формати збереження тексту.
83Форматування книги за допомогою стилів.
84Вказівники. Звітування.
85Практична робота № 26. «Виконання проекту»

Узагальнення та систематизація знань
Тема 19. Використання мультимедійних можливостей операційної системи для створення відеокліпів. (6 год)

86Вибір теми проекту. Розподіл обов’язків.
87Створення сценарію відео кліпу. Підбір аудіо та відеоматеріалів.
88Монтаж відео кліпу (Microsoft Movie Maker)
89Формати відео кліпів avi, wmv.
90Експорт відео кліпу у заданий формат. Звітування.
91Практична робота № 27. «Виконання проекту»
Тема 20. Технології створення інтерактивних книг. (6 год)

92Розробка дерева сюжетних ліній книги.
93Технології створення інтерактивної книги (PowerPoint, HTML, середовище програмування)
94Організація навігації в книзі.
95Пошук помилок при написанні текстів книги.
96Дизайн ті інтерфейс інтерактивної книги. Звітування.
97Практична робота № 28. «Виконання проекту»

Узагальнення та систематизація знань


Схожі:

Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconУроку 10-а тема уроку Примітки Інформаційно-комунікаційні технології І семестр
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconУроку 10-б тема уроку Примітки І семестр тема Інформаційні технології у навчанні (2 год) 1
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconУроку Дата Тема уроку Примітки 9-а 9-б І семестр
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconУроку 11-а тема уроку Примітки І іі основи алгоритмізації та програмування І семестр
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconУроку 10-а тема уроку Примітки Основи алгоритмізації та програмування І семестр
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconОлач Оксана Вікторівна тема жіночої долі у творчості тарса шевченка («Катерина») Мета урок
«асоціативний кущ», «ланцюг довіри»), інформаційно-комунікаційні технології (мультимедійна презентація до уроку), технологія розвитку...
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconІнформаційно-комунікаційні технології. Суть
Термін «інформаційно-комунікаційні є об’єднуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактивного навчання діалог...
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconУроку Дата проведення Тема уроку Примітки Українська мова
За підручником: Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. Рідна мова: Підруч для 3 кл. – К.: Освіта, 2003
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconУроку 10-а тема уроку Примітки Основи алгоритмізації та програмування
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Уроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр iconІнформаційно-комунікаційні технології Суть
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи