Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників icon

Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
НазваІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Сторінка2/7
Дата конвертації25.01.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7
Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів (далі - ДКТ) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій ДКТ, вживаються в значеннях, визначених ст.1 Розділу І Закону.

1.2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Управління житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації

- місцезнаходження:

69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Ковальова Вікторія Леонідівна – заступник начальника управління житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а, 2-й поверх, каб.202; т.(0612) 63-48-49

Сарапій Марина Валеріївна - головний спеціаліст виробничо-фінансового відділу управління житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації, секретар комітету з конкурсних торгів

м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а, 2-й поверх, каб.205; т.(061)233-24-27;

телефакс за номером (061) 787-52-15

1.3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

„Реконструкція зовнішніх мереж та котельні мікрорайону "Ковальський", м. Токмак

- вид предмета закупівлі:

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

Запорізька обл., м. Токмак, мікрорайон «Ковальський», вул. Куйбишева,55

обсяг робіт – згідно документації конкурсних торгів

- строк поставки товарів:

вересень - грудень 2010 року

1.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

1.5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів (далі - ПКТ) є гривня.


1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до ПКТ та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Супровідна документація та друкована література, що подається Учасником торгів, може бути представлена й іншою мовою, якщо до неї буде додаватиметься автентичний переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав ДКТ, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання ПКТ звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо ДКТ. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано ДКТ.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до ДКТ, продовживши строк подання та розкриття ПКТ не менше ніж на сім робочих днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано ДКТ.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту ДКТ або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття ПКТ не менш як на сім робочих днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано ДКТ.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога тут та далі в тексті ДКТ не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).ПКТ подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну ПКТ.

Усі сторінки ПКТ учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів ПКТ учасника процедури закупівлі підтверджується одним із документів:

 • випискою з протоколу засновників;

 • наказом про призначення;

 • довіреністю або дорученням.

ПКТ запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 01.08.2011 о 11-00 (зазначаються дата та час розкриття ПКТ зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів), у разі внесення змін у ДКТ щодо зміни дати та часу розкриття – остаточну.

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


ПКТ, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- власне ПКТ, яка складена згідно з вимогами пункту 5.3 ДКТ

- документу, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів ПКТ, згідно до п.3.1 ДКТ;

- документального підтвердження відповідності ПКТ учасника технічним вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником у п. 3.7 ДТК;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям встановленим у п.3.6 ДКТ;

- документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі зазначеної у п. 3.6 ДКТ.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті ДКТ, розцінюється як невідповідність ПКТ умовам ДКТ.

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії, на суму 14 200,00 грн. (Чотирнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.).

У складі ПКТ подати завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копію зазначеної банківської гарантії.

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене Учаснику протягом 3-х банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

 1. закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

 2. укладення Договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

 3. відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

 4. закінчення процедури закупівлі у разі неукладення Договору про закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

 1. відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 2. непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

 3. ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

ПКТ вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення ПКТ;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ та наданого забезпечення ПКТ.

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї ПКТ надає документи згідно з Переліком кваліфікаційних критеріїв, інформації та документів, які повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів Учасником (див. Додаток 2).

Всі документи (за винятком оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника та підпис уповноваженої особи.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI., або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

Документи, які не передбачені Законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї ПКТ.

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Проектна-кошторисна документація у складі ДКТ не надається. Зазначений об’єкт Реконструкція зовнішніх мереж та котельні мікрорайону "Ковальський", м. Токмак є об’єктом незавершеного будівництва.

В попередні роки за кошти інших джерел проведена закупівля певного обладнання та частково виконані роботи. Обсяги цих робіт та обладнання зазначені в проектно-кошторисній документації, тому до виконання учасником не беруться.

Ознайомитись з проектно-кошторисною, виконавчою та технічною документацією за першою вимогою учасник має можливість в Управлінні житлово-комунального господарства Запорізької облдержадміністрації за адресою: м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а, 2-й поверх, каб.205.

Запропонована Учасником пропозиція конкурсних торгів повинна забезпечувати виконання технічного завдання, передбаченого додатком 7 до цієї документації конкурсних торгів.

Також учасник повинен надати на паперовому носії у складі своєї пропозиції кошторисну документацію, відповідно до якої учасник буде здійснювати будівництво.

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.


3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою ПКТ до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення ПКТ. Такі зміни чи заява про відкликання ПКТ враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання ПКТ

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою


69057 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а, кім. 205


01.08.2011 р. до 09 години 00 хвилин

ПКТ, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

Замовник не несе відповідальності за запізнення пропозиції, зокрема в разі її надання Учасником поштою.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження ПКТ із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129а, кім. 205


01.08.2011 р. о 11 годині 00 хвилин


До участі у процедурі розкриття ПКТ Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття ПКТ не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із документів:

 • випискою з протоколу засновників;

 • наказом про призначення;

 • довіреністю або дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт .

Під час розкриття ПКТ перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених ДКТ, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної ПКТ. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття ПКТ.

Протокол розкриття ПКТ складається у день розкриття ПКТ за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття ПКТ підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття ПКТ.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття ПКТ надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття ПКТ оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх ПКТ з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Після розкриття ПКТ замовник вивчає пропозиції з метою визначення відповідності учасника та ПКТ вимогам та умовам зазначеним у ДКТ;

Усі ПКТ які відповідають вимогам та умовам ДКТ, та за відсутності підстав для відхилення які зазначені у ДКТ допускаються до оцінки.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої ПКТ.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття ПКТ.

1. Оцінка пропозиції конкурсних торгів Учасника визначає суму, за яку Учасник передбачає виконати всі види робіт, передбачених у технічному завданні Замовника (див. додаток 7).

2. Оцінка пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень.

3. Оцінка пропозиції конкурсних торгів розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби у трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень за об’єктом, та поточних цін на них.

4. В оцінці пропозицій конкурсних торгів Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт із урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

5. До оцінки пропозицій конкурсних торгів необхідно подати підтверджені розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень (зміна № 6 до ДБН Д.1.1.-1-2000 „Правила визначення вартості будівництва” від 15.04.2009 № 9/11-523):

а) розрахунок заробітної плати з визначенням її розміру при середньому розряді робіт 3,8 (окремим рядком);

б) розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням вартості матеріальних ресурсів, яка повинна відповідати найменшій вартості, а для матеріалів, які підлягають реєстрації згідно з постановою КМУ від 27.12.08 р. № 1138 „Про реєстрацію цін на окремі види продукції” (зі змінами), не повинна перевищувати цін на них, зареєстрованих у Мінекономіки);

в) розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності);

г) розрахунок загальновиробничих витрат за видами робіт (виходячи зі структури будівельної організації);

д) розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат (виходячи зі структури будівельної організації);

е) розрахунок прибутку, розмір якого приймається в межах усереднених показників з урахуванням обмежень, установлених законодавством (визначається диференційовано виходячи з виду та призначення конкретного об’єкта).

6. Оцінку пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також із дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

7. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко обґрунтовані.

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів має враховувати усі податки, внески, та збори, які сплачує Учасник.

8. Окремим додатком до ціни пропозиції конкурсних торгів слід подати календарний графік виконання робіт згідно з «Рекомендаціями зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві» (із змінами та доповненнями), схвалені рішенням науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 25.12.2008 N 202.

9. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, які запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.


10. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, які сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

11. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів викладено в Додатку 6.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету.

Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету конкурсних торгів.


5.2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ПКТ під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав ПКТ.

Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розбіжності між сумами, вказаними прописом та в цифрах, сума прописом є визначальною;

б) при розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його ПКТ відхиляється.

5.3. Інша інформація

Пропозиція конкурсних торгів що надається Учасником надається за формою відповідно Додатку 1.

ПКТ повинна містити договірну ціну вартості робіт, складену згідно з п.5.1 цієї документації конкурсних торгів.

Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів слід подати у друкованому вигляді (бажано у програмному комплексі АВК-5 за версією 2.10.0).

Учасник подає пропозицію конкурсних торгів стосовно предмета закупівлі в цілому.

Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної в документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота)).

Кожна отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до відповідного реєстру, складеного за затвердженою формою.

Пропозиція конкурсних торгів повинна супроводжуватися документом, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, коли:

1) Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим п. 3.6 та додатком 2 до цієї документації конкурсних торгів;

2) Учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

3) Учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

4) Замовник має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій посадовій особі Замовника винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

5) Учасник був притягнутим згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

6) Фізична особа – учасник або посадова особа Учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) Пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

8) Учасником не надано документів, що підтверджують правомірність укладення договору про закупівлю;

9) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

10) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

11) Учасник не провадить господарської діяльності відповідно до положень його статуту;

12) Наявні підстави, зазначені у частині сьомій статті 28 Закону.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох ПКТ;

- відхилення всіх ПКТ згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної ПКТ перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує ПКТ, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт переможцю та про результати іншим учасникам надсилається у терміни, зазначені у ст. 13 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, ПКТ якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог ДКТ та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт ПКТ.

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю:

1. Невід’ємною частиною договору є додатки, які Учасник –переможець (далі – Підрядник) повинен надати під час його укладання:

- копії відповідних дозволів та ліцензій з переліком робіт згідно з кодифікатором та які відповідають видам робіт, передбаченим проектно-кошторисною документацією (якщо Підрядник має намір не залучати субпідрядні організації);

- копія ліцензії на виконання функцій генпідрядника будівництва об’єкта та пропозиції (принаймні протоколи намірів) щодо залучення субпідрядників (якщо Підрядник має намір залучати субпідрядні організації).

2. Предметом договору є - реконструкція зовнішніх мереж та котельні мікрорайону "Ковальський", м. Токмак

3. Обсяг робіт – згідно ПКТ наданої Підрядником.

4. Порядок здійснення оплати: розрахунки за виконані роботи здійснюються за фактично виконані роботи протягом 10 днів на підставі надання документів, які підписуються уповноваженими представниками сторін, а саме:

1) довідки про вартість виконаних підрядних робіт – типова форма № КБ – 3, яка затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 року № 554;

2) акт прийому виконаних робіт – типова форма КБ – 2в, яка затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 року № 554;

3) підсумкова відомость ресурсів (витрат по факту) з обов’язковим обґрунтуванням (копії договорів на закупівлю будівельних матеріалів, договорів на оренду машин і механізмів та технологічного обладнання, накладні, рахунки, що підтверджують вартість матеріально-технічних ресурсів та сертифікати якості на них);

4) розрахунок загальновиробничих та інших витрат.

5. Ціна договору – є твердою та відповідає ціні, зазначеній у ПКТ Учасника-переможця.

У випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого сторонами зменшення вартості робіт договірна ціна може бути зменшена.

5.1. Договірна ціна робіт є твердою та відповідає ціні, зазначеній у ПКТ Учасника-переможця.

6. Термін та місце поставки: вересень - грудень 2011 року, Запорізька обл., м. Токмак мікрорайон «Ковальський», вул. Куйбишева,55

7. Строк дії договору – до кінця бюджетного періоду 2011 року.

8. Права та обов’язки Сторін.

8.1. Підрядник зобов'язується:

8.1.1. Здійснювати будівництво та пов’язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає зміст і обсяг робіт та інші вимоги, що ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

8.1.2. Почати будівництво не пізніше 2-х календарних днів після надання будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації.

8.1.3. Здійснювати матеріально-технічне забезпечення будівництва.

8.1.4. Виконати власними силами і коштами, з власного матеріалу, якісно та у встановлені терміни, що передбачені цим Договором, роботи, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і здати в експлуатацію об'єкт не пізніше "____" грудня 2011 року.

8.1.5. Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються.

8.1.6. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання робіт, вимогам до якості матеріалів та обладнання, затвердженим проектною документацією.

8.1.7. При виконанні робіт дотримуватись на будівельному майданчику всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та охорони довкілля протягом всього періоду виконання робіт до здачі об'єкта в експлуатацію Замовнику, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.

8.1.8. Повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 (три) дня до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 5 (п’яти) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

8.1.9. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації.

8.1.10. Підрядник, який відповідно до Договору про закупівлю робіт за державні кошти, забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов’язаний негайно провести їх заміну. Роботи, виконанні з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються

8.1.11. Виконати роботи за цим Договором із дотриманням будівельних норм і правил, які чинні в Україні.

8.1.12. Оформити відповідно до чинних нормативних документів України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Підрядника, необхідні для здачі об'єкта в експлуатацію.

8.1.13. Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних робіт до здачі об'єкта в експлуатацію.

8.1.14. Вживати заходи щодо недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації субпідрядникам та іншим третім особам.

8.1.15. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

8.1.16. Відшкодовувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

8.1.17. Забезпечити виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, який Підрядник надає для узгодження Замовнику в день підписання Договору.

8.1.18. Інформувати Замовника про хід виконання зобов’язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

8.1.19. До здачі об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали та обладнання.

8.1.20. Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п’яти) днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

8.2. Підрядник має право:

8.2.1. Отримувати оплату за виконані роботи у розмірах та в терміни, які передбачені цим Договором.

8.2.2. Залучати за власним вибором до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням загальних вимог визначених Договором та чинним законодавством України. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, який повинен мати ліцензію на виконання функцій генпідрядника будівництва, а перед субпідрядниками, як Замовник.

8.3. Замовник зобов'язується:

8.3.1. Передати Підряднику будівельний майданчик не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання Договору.

8.3.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

8.3.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд здійснюється під час будівництва об’єкту в порядку встановленому законодавством.

8.3.4. Передає проектно-кошторисну документацію Підряднику на період виконання робіт.

8.3.5. До початку виконання робіт забезпечити Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання робіт.

8.3.6. Прийняти результати робіт за цим Договором у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.3.7. Оплатити вартість виконаних Підрядником робіт за цим Договором у порядку та в обсягах, передбачених Договором.

8.4. Замовник має право:

8.4.1. У будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

8.4.2. За своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у виконаних роботах або відшкодування понесених ним необхідних витрат з виправлення своїм коштом недоліків робіт або відповідного зменшення винагороди за роботи, якщо Підрядник припустився відхилень від умов цього Договору, які погіршили результат робіт, або допустив інші недоліки при виконанні робіт.

9. Можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків за погодженням сторін договору ціни договору про закупівлю.

10. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів.

10.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

10.2. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором у таких розмірах:
- за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт (виявлення недоліків (дефектів) у роботах) стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних робіт;

- за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію) стягується пеня у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

10.3. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

10.4. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розглядаються в судовому порядку у відповідності до Законодавства України в Господарському суді Запорізької області.

10.5. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором про закупівлю робіт за державні кошти повинні бути розглянуті Сторонами протягом 30-ти днів, з моменту отримання претензії.

10.6. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за договором підряду, а перед Замовником за невиконання зобов’язань субпідрядниками. Генеральний підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови Учасника-переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог ДКТ або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну ПКТ з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається.
1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи