Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників icon

Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
НазваІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Сторінка3/7
Дата конвертації25.01.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7Додаток 1

до документації конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді

на фірмовому бланку Учасника.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у відкритих торгах на закупівлю робіт з

Реконструкція зовнішніх мереж та котельні мікрорайону "Ковальський", м. Токмак”

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:

 1. Повне найменування Учасника_______________________________________________ __________________________________________________________________________

 2. Адреса (юридична та фактична)______________________________________________

 3. Телефон/факс _____________________________________________________________

 4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові)______________________________________ __________________________________________________________________________

 5. Код ЄДРПОУ _____________________________________________________________

 6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з ПДВ, грн.:

  • цифрами____________________________________________________________

  • літерами____________________________________________________________

(оплата за фактом виконання робіт, відстрочення платежу)

 1. Строк виконання робіт _______________________________________календарних днів

 2. Умови розрахунків __________________________________________календарних днів

(оплата за фактом виконання робіт, відстрочення платежу)

 1. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ________________________________________________________


Що стосується акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, то Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів із моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

Дата заповнення пропозиції:______________________________________________________________________


_____________________________________________ ________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) (підпис)


М.П.

Додаток 2

до документації конкурсних торгів


Перелік кваліфікаційних критеріїв, інформації та документів, які повинні бути надані

у складі пропозиції конкурсних торгів Учасником.


 1. Перелік документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.

№ з/п

Кваліфікаційні критерії

Найменування документа, що підтверджує відповідність

Критерії оцінки відповідності

1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази


довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (додаток 3)

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

2

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка про інженерно-технічних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток 4)

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

3

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка про досвід виконання аналогічних договорів за останні три роки (додаток 5)

Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу

4

Наявність фінансової спроможності

Копія балансу (форма № 1) станом на 31.03.10, копія звіту про фінансові результати (форма № 2) за І квартал 2010 рік, для суб’єктів малого підприємництва – фінансовий звіт (форма № 1-м, № 2-м) за І квартал 2010 рік. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про наявність рахунка (-ів) та відсутність простроченої заборгованості за кредитами, яка є дійсною на час розкриття пропозицій.

Відповідає, якщо подано всі документи, що підтверджують кваліфікаційну вимогу
 1. Інші документи, які необхідно подати Учаснику у складі пропозиції конкурсних торгів

№ з/п

Назва документа

1

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія статуту (для юридичних осіб)

2

Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету. Довідка має бути чинною на дату її подання Учасником.

3

Документ, який підтверджує відсутність рішення про визначення Учасника в установленому законом порядку банкрутом та що відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

4

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи –підприємця)

5

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника

6

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

7

Копія паспорта ( для фізичних осіб)

8

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)

9

Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси Учасника на торгах та засвідчити своїм підписом документи, що стосуються цих торгів, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо процедури закупівлі

10


Нотаріально засвідчені копії ліцензій на будівельні і монтажні роботи (з переліком видів робіт), які дійсні на строк виконання робіт, зазначених у документації конкурсних торгів

11

Нотаріально засвідчена копія дозволу органів Держпромгірнагляду на виконання відповідних робіт

12

Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копія банківської гарантії


Усі документи (за винятком оригіналів), видані іншими установами, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі ст. 358 Кримінального кодексу.


Додаток 3

до документації конкурсних торгів


Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
з/п

Найменування обладнання та матеріально-технічної бази

Кількість,

шт.

1

2

3

________________ ________________________________ _________________________

(посада) (підпис) (П.І.П./б уповноваженої

особи Учасника)

М.П.


Додаток 4

до документації конкурсних торгів


Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


Довідка про інженерно-технічних працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Освіта, кваліфікація по диплому, займана посада

Стаж роботи за спеціальністю, років
1

2

3__________________ _____________________________ _______________________

(посада) (підпис) (П.І.П./б уповноваженої

особи Учасника)

М.П.


Додаток 5

до документації конкурсних торгів


Подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


Довідка про досвід виконання аналогічних договорів


з/п

Повна назва замовника

Роки виконання робіт

Вартість виконаних робіт, тис. грн.

1

2

3

4
Разом

Копії довідок про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3) на ___ аркушах додаються.


________________ _______________________________ _____________________

(посада) (підпис) (П.І.П./б уповноваженої

особи Учасника)

М.П.


Додаток 6

до документації конкурсних торгів


Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів


Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється виходячи з таких критеріїв:

 • ціна пропозиції конкурсних торгів(питома вага критерію – 70 балів);

 • умови розрахунків (питома вага критерію – 30 балів);

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Пропозиція конкурсних торгів Учасника може набрати максимум 100 балів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, оцінені за вказаними критеріями, визначаються по мірі зростання значень сумарного показника. Найбільш економічно вигідною є пропозиція, яка в ході оцінювання набрала найбільшу кількість балів. Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів, яке оформлюється протоколом.

Методика оцінки

 1. Кількість балів за критерієм „ціна” визначається так: пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можливий показник. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

Б обчисл. = Цmin : Ц обчисл. х 70,

де Б обчисл. - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Ц обчисл. – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

70 – питома вага критерію „ціна”


 1. Кількість балів за критерієм „умови розрахунків” визначається у такому порядку. Пропозиції конкурсних торгів, відстрочення платежу за якою найвигіднішим (найдовшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

Б обчисл. = П обчисл. : Пmax х 30,

де Б обчисл. - обчислювана кількість балів;

П max - найдовший період відстрочення платежу;

П обчисл. – період відстрочення платежу пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

30 – питома вага критерію „умови розрахунків”


Назва ступеню критерію

Питома вага ступеню

Оплата по факту виконання робіт протягом 3-х днів

20 балів

Оплата по факту виконання робіт протягом 10 днів

25 балів

Оплата по факту виконання робіт протягом 15 днів

30 балів
1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників
Управління житлово-комунального господарства запорізької обласної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи