Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д icon

Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ " 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району" з доповненням необхідними д
НазваПостанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ " 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району" з доповненням необхідними д
Сторінка1/4
Дата конвертації12.02.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипПостанова
  1   2   3   4

Розробники та упорядники:

Шумейко Г.І., Волошко О.В.,

Прокопенко В.М., Мистюк І.Г.


Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти і науки України № ____ від „__” ________ 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та РК Профспілки працівників освіти і науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району” з доповненням необхідними додатками по забезпеченню в закладах освіти району безпеки життєдіяльності розроблена та упорядкована на допомогу начальникам районних ( міських) відділів (управлінь) освіти, РК, МК Профспілки працівників освіти і науки України, керівникам і головам профкомів закладів освіти, на яких накладено відповідальність за забезпечення в закладах здорових і нешкідливих умов праці і навчання.

ВСТУП

Розумова і фізична праця освітян складна по характеру, багатогранна, пов’язана з психофізіологічним напруженням, високою концентрацією уваги і, нерідко, небезпечна для життя і здоров’я. Водночас праця їх надзвичайно важлива і необхідна суспільству, а тому вимагає не тільки комфортних а і безпечних умов, які у відповідності з законодавчими актами зобов’язаний забезпечити роботодавець.

Разом з тим нерідко цій проблемі невиправдано мало приділяється уваги на всіх рівнях структури управління освітою, включаючи і профспілкові комітети. Мене, як працівника обкому Профспілки, багато років пов’язаного з проблемою контролю та організації роботи з охорони праці в закладах освіти, продовжує турбувати негативне відношення багатьох керівників органів управління і закладів освіти, профспілкових органів до виконання нормативних актів з охорони праці. Нерідко до питань охорони праці відносяться, як до другорядної проблеми, не дуже значущої, якою достатньо займатися від випадку до випадку, чим проявляють або свою некомпетентність, або безвідповідальне небажання нею займатися.

Наявність таких негативних фактів стверджує відсутність систематичного контролю і вимогливості з боку вищестоящих органів управління освіти і профспілкових органів.

Роботодавцям і профспілковим комітетам необхідно врахувати, що сьогодні заклади освіти (школи, дошкільні та позашкільні заклади) являються об’єктами підвищеної небезпеки не тільки для учнів і вихованців але і для працівників. В період навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах працівники і учні нерідко піддаються впливу хімічних речовин, електромагнітним випромінюванням, електро- та пожежній небезпеці. Часто вони залучаються до навчання і роботи на обладнанні і інструменті, яке із-за тривалої експлуатації морально і фізично зношене, а в деяких випадках і без необхідних захисних пристроїв, огорож крутячих частин обладнання, без знаків безпеки та якісного навчання безпечним навикам праці.

Тому, всі комісії, які приймають до експлуатації заклади освіти та їх структурні підрозділи перед початком нового навчального року, не повинні допускати до експлуатації електрообладнання і робочі місця, які не відповідають вимогам техніки безпеки.

Перелік такого обладнання і робочих місць, на якому заборонена робота, необхідно включати до спеціальних актів прийомів закладів до нового навчального року.

Роботодавець та його представники зобов’язані забезпечити захист працівників і учнів від враження їх небезпечними виробничими факторами і, при необхідності, гарантувати їх право на конкретні пільги щодо компетенції витраченого здоров’я, а профспілкові організації – захистити права працівника там, де вони порушуються.

Кожна сторона зобов’язана виконувати свої функції з охорони праці, передбачені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, і нести за це відповідальність.

Профспілковим комітетам доречно нагадати, що при розвитку ринкових відносин розходження інтересів роботодавця і працівників з часом будуть тільки загострюватись, тому необхідно більш активніше проявляти кваліфікований захист освітян в забезпеченні здорових і безпечних умов їх праці і навчання.

Для підвищення кваліфікації освітян з питань охорони праці у відділах і управліннях освіти на постійному контролі повинні знаходитись вимоги „Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України №304 від 18.04.2006 р.

В Полтавському обкомі Профспілки працівників освіти і науки України з цього приводу прийнято ряд постанов президії, розроблено, надруковано та доведено до всіх відділів освіти і РК, МК Профспілки спеціальні положення, рекомендації, в т.ч. і „Методичні рекомендації профспілковим активістам з питань охорони праці”, реалізація яких забезпечить щорічне проведення якісного навчання профактиву з питань охорони праці. Тільки в минулому році в області було проведено навчання та перевірено знання 1059 профспілкових активістів з питань охорони праці.

Система управління охороною праці (СУОП), яка повинна діяти в кожному закладі освіти, передбачає здійснення пропаганди питань охорони праці, в тому числі розроблення, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду з цих питань.

Реалізуючі ці вимоги, пропонуємо всім відділам освіти і РК, МК Профспілки використати в практичній роботі позитивний досвід організації роботи з охорони праці Миргородських районного відділу освіти та РК Профспілки працівників освіти і науки України.

При організації роботи з охорони праці в закладах освіти області ми повинні всі пам’ятати: хто хоче працювати – шукає шляхи вирішення проблем з охорони праці, а хто не хоче – шукає причини, які в більшості неіснуючі.


І.Г.Мистюк

ДОВІДКА

про досвід роботи Миргородського районного відділу та закладів освіти, Миргородського РК Профспілки працівників освіти і науки України та профкомів на місцях по організації роботи з охорони праці в закладах освіти району.


Проведений технічним інспектором праці аналіз роботи з охорони праці в закладах освіти Миргородського району показав, що адміністрація Миргородського районного відділу освіти (начальник Волошко О.В.) та закладів освіти спільно з Миргородським РК Профспілки (голова Прокопенко В.М.) та профкомами на місцях систематично працюють над виконанням в закладах освіти вимог Закону України „Про охорону праці”, „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах освіти”, інших нормативних актів з охорони праці.

В закладах освіти на постійному контролі знаходяться питання щодо впровадження в них державної політики в галузі охорони праці, а саме:

- пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

- комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевої та регіональної програм з цього питання, реалізації вимог Закону України „Про охорону праці”;

- соціального захисту працівників, повного відшкодування особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві;

- проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці та інші;

Заслуговує на увагу проведена за останні два роки у відділі і закладах освіти значна робота по забезпеченню їх і всіх структурних підрозділів необхідною документацією і літературою з охорони праці, своєчасного проведення і обліку ряду конкретних заходів з цих питань.

Для реалізації системи безперервного навчання з питань охорони праці учнів і працівників, з метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням в районі впроваджено і реалізується „Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”, затвердження наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. №304.

При райвно наказом призначена атестаційна комісія з охорони праці під керівництвом головного спеціаліста відділу освіти (Додаток №1).

Члени атестаційної комісії пройшли навчання з охорони праці при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на місцевих курсах, які організувала служба Держпромтехнагляду, по результатах яких слухачам видані на руки відповідні посвідчення.

В районі проведено навчання з питань охорони праці всіх керівників закладів освіти, їх заступників та окремих ведучих спеціалістів (не менше трьох осіб з кожного закладу), що оформлені відповідні протоколи, плани, екзаменаційні білети, програми та посвідчення.

В кожному закладі комісії під голосуванням керівників провели відповідні навчання (раз в три роки) з керівниками структурних підрозділів, вчителями та спеціалістами з оформленням необхідних протоколів (Додаток №2).

Своєчасно проводяться в закладах з працівниками і учнями всі необхідні інструктажі з охорони праці та реєструються у відповідних журналах (Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5, Додаток №6, Додаток №7, Додаток №8).

В РК Профспілки на постійному контролі знаходяться питання щодо виконання постанови президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти і науки України № П-5 від 21.12.2005 р. „Про навчання профспілкових активістів з питань охорони праці”. Заведений облік всіх громадського інспекторів з охорони праці профспілкових комітетів, оформляються щорічні протоколи проведення з ними навчання з питань охорони праці (Додаток №9), які здійснюються з використанням „Методичних рекомендацій профспілковим активістам з питань охорони праці”, розроблених Г.І. Шумейком та І.Г. Мистюком. Свою роботу громадські інспектори з охорони праці здійснюють у відповідальності з розробленими планами роботи, які затверджуються постановами профкомів.

Такими чином в районі реалізується система безперервного навчання з питань охорони праці, яка проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також учнями закладів освіти в період навчально–виховного процесу.

РК Профспілки приділяє належну увагу підвищенню ролі профспілкових організацій на сучасному етапі соціально – економічному розвитку суспільства у здійсненні захисту трудових прав, створенні здорових і безпечних умов праці і навчання. Саме на рівні первинної профспілкової організації реалізується мотиваційний аспект профспілкового членства через вирішення питань з охорони праці, перелік яких викладено в розділі „Повноваження Профспілок з питань охорони праці” (Додаток №10), „Методичних рекомендацій профспілковим активістам з питань охорони праці”. Діяльність всіх профспілкових комітетів координується Миргородським РК Профспілки відповідно до Статуту Профспілки, які на паритетних засадах співпрацюють з адміністраціями закладів та відділу освіти при вирішенні питань охорони праці.

У відділі освіти виданий наказ про створення служби з охорони праці (Додаток №11), яка керується у своїй роботі „Положенням про службу охорони праці Миргородського районного відділу освіти” (Додаток №12), розробленим у відповідності з „Типовим положенням про службу охорони праці”, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. №25 та „Положенням про службу охорони праці районного відділу освіти”, розробленого в Полтавському обкомі Профспілки працівників освіти і науки України та погодженим 7 квітня 2003 р. з начальником служби охорони праці Держнаглядохоронпраці по Полтавській області.

Розроблені посадові обов’язки керівників закладів з питань охорони праці, затверджені начальником відділу освіти та вручені кожному керівнику під розписку, про що зареєстровано у „Журналі реєстрації видачі керівникам закладів посадових обов’язків з питань охорону праці” (Додаток №13) з відміткою дати видачі.

При розробленні посадових обов’язків керівників закладів з питань охорони праці у відділі освіти був використаний „Перелік питань з охорони праці, які відповідно до діючих нормативних актів рекомендовано включати до посадових обов’язків керівників закладів освіти” (Додаток №14), розроблений в Полтавському обкомі Профспілки.

А у закладах розроблені і затверджені керівниками та вручені під розписку посадові обов’язки з питань охорони праці заступникам керівникам закладів, керівникам структурних підрозділів та іншим відповідальним працівникам і спеціалістам, про що ведуться спеціальні журнали їх реєстрації і видачі (Додаток №15).

Добиваючись систематичної роботи щодо покращення в кожному закладі умов праці і навчання та своєчасного усунення на робочих місцях небезпечних факторів, які можуть привести до виникнення нещасних випадків як з працівниками так і з учнями, служба охорони праці відділу освіти постійно працює над впровадженням в закладах освіти „Положення про реалізацію вимог „Системи управління охорони праці” в закладах освіти Полтавської області” (Додаток №16), розроблене працівниками Полтавського обкому Профспілки працівників освіти і науки України.

В закладах освіти щорічно, перед початком нового навчального року, видаються накази щодо виконання вимог „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально–виховного процесу в установах і закладах освіти” та покладення відповідальності за організацію цієї роботи на конкретних заступників, керівників структурних підрозділів та спеціалістів у відповідності з їхніми посадовими обов’язками з питань охорони праці.

Адміністрації і профспілкові комітети постійно працюють над удосконаленням роботи з охорони праці, для чого в закладах освіти видаються накази „Про впровадження в закладах освіти району в Полтавському обкомі Профспілки зразка „Положення про службу охорони праці закладу освіти” (Додаток №17).

Перед початком нового навчального року всі заклади обстежуються і приймаються до експлуатації комісією призначеною районною державною адміністрацією (Додаток №18) за участю представників райвідділу освіти, РК Профспілки, райдержадміністрації, СЕС, пожежного та електронагляду, з оформленням відповідних актів готовності їх до нового навчального року (Додаток №19).

В закладах комісіями, призначеними наказами керівників, приймаються до експлуатації, з оформленням відповідних актів-дозволів, всі кабінети, лабораторії, майстерні, спорткомплекси тощо. При цьому акти- дозволи на майстерні, спорткомплекси та класи авто- та тракторної справи підписуються комісією відділу освіти.

Перелік недоліків, які можуть мати місця в окремих закладах та їх структурних підрозділах на день роботи районної комісії, включаються у відділі освіти до спеціальних організаційно–технічних заходів з вказівкою терміну їх усунення (Додаток №20).

Контроль за виконанням даних заходів покладено на службу охорони праці відділу освіти.

В районі перед початком опалювального періоду проводилося навчання кочегарів та операторів котелень і топочних з оформленням відповідних документів.

Своєчасно в закладах освіти здійснюються лабораторні випробування опору заземлення та ізоляції електромережі.

Райкомом Профспілки своєчасно доводяться до профспілкових комітетів закладів освіти методичні рекомендації, листи, постанови Президії обкому Профспілки з питань охорони праці, про що ведеться головою РК Профспілки спеціальний „Журнал обліку і контролю використання рішень вищезазначених профспілкових органів” (Додаток №21).

Для своєчасного виконання вимог документів з охорони праці в журналі розробляються конкретні заходи по їх реалізації, в тім числі і по обговоренню на нарадах голів ПК і керівників закладів.

При необхідності виконання деяких постанов чи методичних рекомендацій здійснюється спільно з керівництвом та спеціалістами відділу освіти.

У районному відділі та закладах освіти, при організації перевірки стану роботи з охорони праці, постійно використовують як практичну допомогу „Методичні рекомендації щодо організації перевірки стану роботи з охорони праці в закладах освіти Полтавської області” (Додаток №22), розроблені працівниками обкому Профспілки.

Особливо важливим являється при цьому те, що кожний керівник закладу освіти, використовуючи дані методичні рекомендації, має можливість в повному обсязі здійснити організаційну роботу з охорони праці, підняти на належний рівень всі форми контролю за станом умов праці і навчання та наперед знати, які питання будуть цікавити любу комісію чи інспекцію контролюючих органів, що здійснюють перевірку якості організації цієї роботи.

У відділі освіти розроблено та введено в дію „Положення про преміювання працівників освіти” (Додаток №23).

В районі своєчасно виплачуються відповідним працівникам доплати у розмірі 35% за роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00 год.).

Прибиральницям здійснюється доплата 10% за використання дезинфікуючих засобів та прибирання загальних убиралень і санвузлів.

Педагогічним працівникам в минулому році виплачено за сумлінну працю 10870 грн., на оздоровлення 38890 грн.

Обслуговуючому персоналу виплачено премії в розмірі 2726 грн.

Систематично звіти окремих керівників закладів та служби охорони праці районного відділу освіти про стан роботи з охорони праці заслуховуються на апаратних нарадах, колегіях, нарадах керівників закладів, на спільних нарадах керівників і голів профкомів.

На протязі 2006 – 2007 навчального року на таких засіданнях були обговорені слідуючи питання:

  • про доведення Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів;

  • про підготовку закладів освіти до роботи в осінньо–зимовий період;

  • про організацію охорони праці та техніки безпеки в закладах освіти району;

  • про проведення в закладах освіти місячника з охорони праці та інші.

Важливу роль в пропаганді питань з охорони праці відіграє районний методичний кабінет.

Так, наприклад, за останні два роки розроблялися та доводилися до закладів для виконання цілий ряд програм, планів, пам’яток:

  • щодо покращення роботи з охорони праці учасників навчально– виховного процесу, попередження нещасних випадків у побуті.

Між відділом освіти і райкомом Профспілки працівників освіти і науки України розроблена Угода на 2007 – 2009 роки з урахуванням положень угоди, розробленої і прийнятої до виконання на період 2007 – 2009 роки між обласним управлінням освіти та обкомом Профспілки працівників освіти і науки України. У відповідності з вимогами статті 19 Закону України „Про охорону праці” в Угоді передбачені кошти на охорону праці у розмірі 0,2% від фонду оплати праці.

Так, на придбання в закладах освіти спецодягу, миючих та дезинфікуючих засобів, журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, деякого інвентарю і літератури, реалізацію заходів, які були внесені до угод з охорони праці витрачено у 2005 р. 12,7 тис. грн., а у 2006 р. – 16,2 тис. грн.

Для реалізації вимог Закону України „Про охорону праці” у відділі освіти систематично видаються відповідні накази.

В районі впроваджено і зворотній зв’язок між закладами і відділом освіти, тобто обов’язкове звітування закладів про виконання наказів, розпоряджень, організаційно–технічних заходів з питань охорони праці.

Службою охорони праці відділу освіти ведеться реєстрація такої інформації (Додаток №24).

В кожній школі розроблені „Комплексні заходи щодо покращення умов праці і навчання”.

В закладах освіти експлуатується 30 котелень та топочних. Під будівлями такі об’єкти відсутні. В районі відпрацьований контроль за газовим господарством. Між відділом освіти і Миргородським управлінням експлуатації газового господарства підписана спеціальна угода.

В 2006 – 2007 опалювальний період проведено навчання всього обслуговуючого персоналу котелень і топочних.

Для організації систематичного контролю за безпечною експлуатацією електрогосподарства закладів освіти району, між відділом освіти і фірмою „Райагропроменерго” укладений спеціальний договір.

В усіх навчальних закладах освіти розроблені і зареєстровані колективні договори, розділ „Охорона праці” в яких розроблений з урахуванням рекомендацій обкому Профспілки приведених у „Методичних рекомендаціях профспілковим активістам з питань охорони праці”, розроблених Г.І. Шумейком та І.Г. Миситюком.

У відповідності з вимогами статті 20 Закону України „Про охорону праці” в закладах освіти району щорічно розробляються угоди з охорони праці (Додаток №25), які є самостійним планом щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам робітничого травматизму, професійного захворювання, аварій, пожеж.

Підсумки виконання угод з охорони праці проводяться на загальних зборах колективів закладів два рази на рік, а саме: за півріччя та за рік.

У відділі освіти і РК Профспілки на постійному контролі знаходиться питанням впровадження в закладах освіти „Положення про проведення чотириступеневого оперативного адміністративно–громадського контролю стану роботи з охорони праці в закладах освіти Полтавської області”, затверджене постановами колегії управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації №П-2/3 від 03.03.2007 р. та президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти і науки України №П-12 від 14.02.2007 р.

Результати проведення такого контролю реєструються у закладах у спеціальному журналі (Додаток №26).

У відповідності з положенням „Про Всеукраїнський громадський огляд– конкурс охорони праці в установа, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України”, затвердженого постановами колегії Міністерства освіти і науки України №5/11-10 від 27.04.2004 р. та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України №П-27 від 27.04.2004 р., відділом освіти спільно з РК Профспілки щорічно організовують проведення в закладах району даного огляду–конкурсу та підводять в січні його підсумки.

В районі проведена санітарно–технічна паспортизація закладів освіти і комп’ютерних класів та визначені базові школи з питань охорони праці (Полив’янська ЗОШ І – ІІІ ступенів, Єрківська ЗОШ І – ІІ ступенів).

В структурних підрозділах закладів освіти своєчасно розробляються, затверджуються і переглядаються необхідні інструкції з охорони праці у відповідності з вимогами „Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці №9 від 29.01.1998 р. А в кожному закладі ведеться спеціальний „Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві” (Додаток №27).

В закладах освіти району протягом останніх трьох років відсутній виробничий травматизм з працівниками на виробництві. Своєчасно здійснюються заходи по розслідуванню та обліку всіх нещасних випадків, які трапляються на виробництві, у навчально-виховному процесі та в побуті. В кожному закладі заведені для цього спеціальні журнали їх реєстрації, а саме:

- „Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві (Додаток №28);

- „Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами” (Додаток №29);

- „Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру” (Додаток №30).

По всіх нещасних випадках, в актах їх розслідування, розробляються і реалізуються спеціальні заходи по усуненню причин, що призвели до виникнення нещасних випадків та недопущення їх повторення.

В профспілкових комітетах на постійному контролі знаходяться питання щодо участі представників профкомів (громадських інспекторів з охорони праці) в роботі комісій по розслідуванню нещасних випадків, своєчасності і якості розслідування, безпідставного звинувачення потерпілих в „необережності”, „неуважності”, порушеннях вимог охорони праці та повного відшкодування шкоди, завданої працівникові в наслідок ушкодження його здоров’я.

В зв’язку з тим, що в шкільних майстернях, із-за тривалої експлуатації, мають місце факти морального і фізичного зносу встановлених деревообробних та металообробних верстатів, виходу із ладу запобіжних електроблокіровок, щитків, огорож тощо, у відділі освіти видано спеціальний наказ „Про технічне обстеження електрообладнання в шкільних майстернях на предмет його надійності і безпечної експлуатації та заборони використання окремих верстатів на яких неможливо організувати безпечну роботу і навчання” (Додаток №31).

Разом з тим, в окремих закладах освіти є не вирішені питання в проведення профілактичної роботи з охорони праці, виконанні вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці”.

Так, працівники служби охорони праці відділу освіти не використовують свої права і обов’язки щодо видачі керівникам закладів чи структурних підрозділів, в яких мають місце недоліки в роботі з охорони праці, порушення правил з техніки безпеки, обов’язкових для виконання приписів з реєстрацією отриманих письмово повідомлень про їх виконання.

В районі не на належному рівні проводиться Всеукраїнський огляд– конкурс з питань охорони праці, а саме – не подаються до обласної оглядової комісії пропозиції про відзначення окремих колективів закладів освіти та довідки з показниками виконання ними умов огляду.

В санітарно-технічних паспортах шкіл не завжди визначаються норми забезпечення їх протипожежними засобами та спецодягом.

Потребує активізації і конкретизації проведення в закладах оперативного адміністративно-громадського контролю стану роботи з охорони праці.


Техінспектор Мистюк І.Г.


Додатки

до постанови президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти і науки України №__________ від „________”______________ 2007 р.

№1. Наказ про призначення у відділі освіти районної атестаційної комісії з питань охорони праці.

№2. Протокол засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти.

№3. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників.

№4. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників.

№5. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для працівників.

№6. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу для працівників.

№7. Реєстрація вступного інструктажу з охорони праці для учнів, студентів, курсантів, слухачів.

№8. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів.

№9. протокол засідання комісії з перевірки знань представників профспілки з питань охорони праці.

№10. Повноваження профспілок з питань охорони праці.

№11. Наказ про створення у відділі освіти служби охорони праці.

№12. Положення про службу охорони праці Миргородського районного відділу освіти.

№13. Журнал реєстрації видачі керівникам закладів освіти посадових обов’язків з питань охорони праці.

№14. Перелік питань з охорони праці, які відповідно до діючих нормативно-правових актів доцільно включити до посадових обов’язків керівників закладів освіти.

№15. Журнал реєстрації видачі заступника керівника закладу освіти, керівникам структурних підрозділів та іншим відповідальним працівникам і спеціалістам посадових обов’язків з питань охорони праці.

№16. Положення про реалізацію вимог „Системи управління охороною праці” в закладах освіти Полтавської області.

№17. Положення про службу охорони праці в закладах освіти.

№18. Розпорядження „Про перевірку готовності закладів освіти району до 2007 – 2008 навчального року.

№19. Примірний акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року.

№20. організаційно-технічні заходи щодо усунення недоліків з охорони праці, були виявлені в закладах освіти на 1 вересня.

№21. Журнал обліку і контролю виконання рішень і постанов вищестоящих Профспілкових органів.

№22. Методичні рекомендації щодо організації перевірки стану роботи з охорони праці в закладах освіти Полтавської області.

№23. Положення про преміювання працівників освіти.

№24. Журнал контролю виконання в закладах освіти наказів, розпоряджень, організаційно-технічних заходів Миргородського райво з питань охорони праці.

№25. Форма угоди з охорони праці.

№26. Журнал оперативного адміністративно-громадського контроль стану роботи з питань охорони праці.

№27. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

№28. Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві.

№29. Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами.

№30. Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру.

№31. Наказ „Про технічне обстеження електрообладнання в шкільних майстернях на предмет його надійності і безпечної експлуатації та заборони використання окремих верстатів, на яких неможливо організувати безпечну роботу і навчання.”


Додаток №1


^ МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

  1   2   3   4Схожі:

Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconНаказ №54 Про проведення Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних, дошкільних та позашкільних закладах освіти району у 2011 році
Міністерства освіти І науки України та президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України та з метою подальшого поліпшення...
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconПостанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл
Міністерством освіти І науки України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2007-2009 роки, продовженої на 2010 рік,...
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconЗвіт відділу освіти з виконання Угоди між відділом освіти Здолбунівської районної державної адміністрації та Здолбунівською районною радою профспілки працівників освіти І науки за 2007-2010 роки
Стосунки між відділом освіти та районною радою профспілки працівників освіти і науки України регулюються угодою між відділом освіти...
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconПрацівників освіти І науки україни яворівська районна організація профспілки працівників освіти І науки україни
Яворівська районна організація профспілки працівників освіти і науки України заявляє про своє глибоке обурення діями силових структур,...
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconПостанова Колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України І президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України Протокол №1/6-22
Колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України І президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconГалузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2011–2015 роки
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconГалузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2011–2015 роки
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconМельник Віктор Андрійович –голова рк профспілки
Склад президії В. Багачанського райкому профспілки працівників освіти і науки України
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconПрацівників освіти І науки україни яворівська районна організація профспілки працівників освіти І науки україни
Підтримати загальноукраїнські акції протесту шляхом скерування педагогів району до м. Києва 13 – 14 грудня 2013 року
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ \" 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району\" з доповненням необхідними д iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи