Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році icon

Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році
НазваПравила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році
Сторінка1/3
Дата конвертації18.02.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипПравила прийому
  1   2   3

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

у 2010 році

Провадження освітньої діяльності в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки: АВ № 3286668 від 23.07.2007 року з терміном дії до 01.07.2017 року, АВ № 420210 від 31.07.2008 року з терміном дії до 01.07.2013 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.

І. Загальні положення

 1. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі - Академія) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензій в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до Військового коледжу сержантського складу (див. додаток 1). Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, що надаються вступниками до Академії та Військового коледжу сержантського складу для участі в конкурсі наведені у додатку №2.

 2. На перший курс приймаються: особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання; військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та військовозобов'язані віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу.

До Академії приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, виявили бажання служити у Збройних Силах України і відповідають вимогам проходження військової служби згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 "Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України".

 1. Особи жіночої статі приймаються на навчання до Академії на напрям підготовки "Культурологія", за погодженням із замовником, відповідно до наказу Міністра оборони України від 25 лютого 1994 року № 46 "Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатися жінки, прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку" (зі змінами).

1.4. Прийом до Академії на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.

Вимоги до рівня освіти вступників

   1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються військовослужбовці військової служби 2-3 контракту, у військовому званні "сержант", "старший сержант", які зразково виконують обов'язки за посадою, набули відповідного досвіду та проявили певні лідерські якості.

   2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою та відповідають вимогам проходження військової служби.

   3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються курсанти Академії, що завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та успішно склали державну атестацію.

   4. Академія приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського, старшинського складу та ліцеїстів за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.

   5. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Академії здійснюється: за рахунок видатків державного бюджету — за державним замовленням.

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

по мірі надходження з військових комісаріатів

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

до 22 липня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23-31 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та зарахування вступників

не пізніше 1 серпня 2010 року


4.2. Особи з числа цивільної молоді та ліцеїстів подають заяву в термін з 1 січня до 1 червня 2010 року до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання, для оформлення особової справи кандидата на навчання.

Якщо у військовому комісаріаті рознарядка до Академії відсутня або вона вже виконана, вступник може подати заяву безпосередньо начальникові Академії до 1 червня 2010 року, в якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, в якому він перебуває на обліку.

Попередня професійна діагностика та відбір осіб із числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться призовними комісіями районних (міських) військових комісаріатів, які на основі всебічного вивчення професійної придатності осіб, стану їх здоров'я вимогам проходження військової служби та навчання в Академії та загальноосвітнього рівня до 1 червня 2010 року та не пізніше 20 червня 2010 року приймають рішення про зарахування кандидатами для вступу до Академії, чи про відмову.

4.3. Військовослужбовці, які виявили бажання поступити до Академії, подають рапорт по команді з 1 лютого до 1 квітня 2010 року.

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому, скеровуються встановленим порядком на медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення придатності до навчання у Академії. На військовослужбовців, які заслуговують на скерування для вступу до Академії, оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою.

Документи на кандидатів із числа військовослужбовців, оформлені у встановленому порядку, командири військових частин надсилають до штабів з'єднань. Комісії з'єднань проводять попередню професійну діагностику військовослужбовців. Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами на вступ до Академії чи про відмову їм у скеруванні, приймають командири з'єднань, об'єднань.

Іменні списки кандидатів для вступу на навчання з додатком документів та картки професійного відбору затверджуються головами комісій, створених при штабах командувань та управліннях центрального апарату Міністерства оборони України і надсилаються до Академії не пізніше 18 червня 2010 року.

4.4. Військовослужбовці строкової служби, які відібрані кандидатами для вступу, направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться на базі Академії в період з 28 червня по 22 липня 2010 року. Прибуття на збори - за 1-2 дні до початку їх роботи.

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Академії сухопутних військ

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Академії, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

У заяві зазначається: прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; поштова адреса за місцем проживання; назва навчального закладу; назва відомства, в інтересах якого вступник бажає навчатися.

 1. До заяви вступник додає автобіографію, копію документу про освіту (випускники середніх навчальних закладів поточного року навчання додають довідку про успішність); 6 фотокарток (без головного убору, розміром 3х4 см), що завірені у військовому комісаріаті; копія паспорта (свідоцтва про народження); характеристику; копію довідки з Державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера; медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію), відомості про групу крові.

 2. Військовослужбовці, які виявили бажання поступити до Академії, подають заяву по команді .

У заяві вказується: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові; займана посада; дата народження; освіта; назва навчального закладу; напрям підготовки; назва відомства, в інтересах якого вступник бажає навчатися.

До заяви додається: копія документу державного зразка про повну загальну середню освіту або диплома молодшого спеціаліста державного зразка; копії паспорта та військового квитка; автобіографія; 6 завірених фотокарток (без головного убору, розміром 3х4 см); службова картка; характеристика; копія довідки з Державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера вступника; відомості про групу крові.

 1. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками предметів, що визначені правилами прийому до Академії для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

 2. Військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, а також ті, що звільнені з військової служби в рік вступу до Академії, та не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Академії.

 3. На напрям підготовки "Музичне мистецтво" (спеціалізація "Диригування військовими оркестрами (ансамблями пісні і танцю), оркестрові духові та ударні інструменти") вступники додатково подають документи про закінчення музичного училища або середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату за спеціалізацією з оркестрових духових та ударних інструментів. Вступники повинні мати з собою партитури і клавіри.

Особи, які вступають на напрям підготовки "Фізичне виховання" зобов'язані додатково подати залікову кваліфікаційну книжку спортсмена державного зразка, відповідно до єдиної Всеукраїнської спортивної класифікації, в якій засвідчується, що вони є спортсменами з кваліфікацією не нижче ІІ дорослого спортивного розряду з олімпійських, неолімпійських або військово-прикладних видів спорту.

 1. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти по базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифікату є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

 2. Постанови військово-лікарських комісій та інші медичні документи подаються підшитими в окремій обкладинці особових справ кандидатів до вступу.

 3. Приймальна комісія Академії розглядає документи кандидатів до вступу та приймає рішення про виклик вступників для складання вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин.

 4. Про рішення Приймальної комісії, час і місце прибуття вступників для складання вступних випробувань начальник Академії повідомляє їх особисто або через військові комісаріати.

 5. Для складання вступних випробувань вступники з числа цивільної молоді прибувають до Академії за викликом Приймальної комісії та направленням військкоматів, які видають їм розпорядження та посвідчення про відрядження. Проїзд до Академії, проживання та харчування зазначеної категорії вступників на час складання вступних випробувань здійснюється за власний рахунок (за винятком категорій вступників, що користуються пільгами відповідно до чинного законодавства України).

Вступники з числа військовослужбовців строкової служби направляються до Академії для проходження зборів і складання вступних випробувань - командирами військових частин, відповідно до виклику начальника Академії.

 1. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

 2. Документи, що дають право на вступ поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред'являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 2), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12- бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

 3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до Академії, предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті Академії.

6.5. Особи, які вступають до Академії та Військового коледжу сержантського складу складають такі вступні випробування: До Академії сухопутних військ:

на напрями підготовки "Військове управління", "Електромеханіка", "Автомобільний транспорт", "Культурологія" — українська мова та література, математика, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або фізика, або історія України або географія;

на напрям підготовки "Фізичне виховання" — українська мова та література, історія України, творчий конкурс (з обраного виду спорту);

на напрям підготовки "Музичне мистецтво" — українська мова та література, історія України, творчий конкурс (сольфеджіо (письмово та усно), гармонія (письмово та усно), диригування (практично), гра на спеціалізованому духовому інструменті (практично).

До Військового коледжу сержантського складу:

на спеціальності 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів", 5.0701301 "Організація перевезень і управління на транспорті", 5.16010183 "Організація зберігання озброєння, військової техніки та майна" — українська мова та література, математика; для спеціальності 5.02020401 "Музичне мистецтво" — українська мова та література, творчий конкурс (сольфеджіо (письмово та усно), теорія музики (письмово та усно), гра на спеціалізованому духовому інструменті (практично).

А також:

медичний огляд військово-лікарською комісією.

психологічне обстеження;

оцінка рівня фізичної підготовки;

 1. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться в Академії згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 04.01.1994 року № 2 (зі змінами).

Особи, які без поважних причин не з'явилися на медичний огляд у призначений за розкладом час, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.

Медичний огляд не передбачає лікувальних заходів.

За результатами медичного огляду вступника робиться висновок стосовно його відповідності до навчання - "придатний" або "непридатний".

При наявності висновку "непридатний" вступник із числа кандидатів для вступу до Академії відраховується.

 1. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення конкретних якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання, оволодіння обраною військовою спеціальністю та ефективного застосування отриманих знань у майбутній військово- професійній діяльності.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей передбачає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється фахівцями в галузі професійного психологічного відбору при проведенні вступних випробувань.

Психологічне обстеження вступників за їх індивідуальними психологічними якостями оцінюється як "придатний" або "непридатний".

Кандидати, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів до вступу відраховуються. Рішення Приймальної комісії Академії щодо зазначених кандидатів оформляється окремим протоколом.

 1. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ, а саме:

для осіб чоловічої статі: підтягування на поперечині (на кількість разів), біг 100 м, біг 3 км;

для осіб жіночої статі: комплексна силова вправа - згинання тулубу в положенні лежачи, згинання та розгинання рук з упору лежачи (на кількість разів за 1 хвилину ), біг 100 м, біг 1 км.

Особи, які вступають на напрям "Фізичне виховання", додатково виконують фізичну вправу з плавання .

Форма одягу для виконання вправ:

 1. для цивільної молоді - спортивна;

 2. для військовослужбовців - № 3 (польова, додаток №4 НФП-97, введений в дію наказом Міністра оборони України № 400 від 05.11.1997 року).

Усі вправи, окрім плавання, приймаються в один день. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не допускається.

Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу оцінюється як "залік" або "незалік". Результати виконання трьох фізичних вправ перераховується в бали (Додатки № 3, 4, 5 до Правил прийому). Максимальна сума балів - 70. Для отримання оцінки "залік" абітурієнту необхідно набрати не менше 35 балів або отримати оцінку не менше, ніж "задовільно" з кожної вправи.

У разі отримання оцінки "незалік" вступник із числа кандидатів на навчання до Академії відраховується. Рішення Приймальної комісії до кандидатів, які не набрали відповідної кількості балів, оформляється окремим протоколом (підпункт 6.9 наказу Міністра оборони України від 25.05.2000 № 150 та ст. 7.1.4 наказу Міністра оборони України від 05.11.97 № 400).

 1. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

 2. Апеляції на результати вступних екзаменів розглядає апеляційна комісія у Академії.

Для розгляду апеляції щодо оцінки (кількості балів), отриманої під час вступного випробування та вирішення спірних питань, абітурієнту необхідно подати особисто заповнену заяву на ім'я начальника Академії до Приймальної комісії.

У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові, номер екзаменаційного листа (посвідчення), назва навчального закладу, назва предмету, з якого проводитиметься апеляція, та суть спірного питання.

Апеляція абітурієнта щодо оцінки (кількості балів), отриманої під час вступного випробування, подається у Приймальну комісію Академії не пізніше наступного дня після оголошення оцінки (пункт 31 "Примірного положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України" № 45 від 28.01.2008 р.).

У випадках, коли абітурієнт наступного робочого дня після оголошення результатів вступного випробування не звернувся із апеляцією до Приймальної комісії Академії, виставлена оцінка є остаточною.

Апеляційною комісією Академії не розглядаються апеляції:

 1. з питань відсторонення вступника від участі у вступних випробуваннях;

 2. щодо результатів вступних випробувань із спеціальних дисциплін. Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться через засоби

наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

Апеляція абітурієнта розглядається на засіданні апеляційної комісії в терміни, визначені Приймальною комісією, як правило, у присутності вступника. Присутність батьків не забороняється.

Присутність сторонніх осіб на засіданні апеляційної комісії можлива лише з дозволу голови Приймальної комісії Академії. Під час апеляції ідентифікуються:

 1. титульна сторінка завдання абітурієнта;

 2. номер талону відповідей абітурієнта, якщо вступне випробування проводилось за тестовими технологіями;

 3. екзаменаційний лист;

 4. апеляційна відомість.

Під час апеляції апеляційною комісією Академії розглядаються талон відповідей абітурієнта та апеляційна відомість у якій вказані відповіді абітурієнта, а також еталонні (правильні) відповіді на завдання тесту. Тестове завдання не є екзаменаційною роботою і не береться до уваги під час апеляції.

Спірні питання, які виникли в абітурієнта, обговорюються членами апеляційної комісії у його присутності.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції, не допускається. За результатами апеляції оцінка абітурієнта не може бути зменшена, а лише збільшена або залишена без змін.

Рішення апеляційної комісії записується в журналі апеляцій та апеляційній відомості і підтверджується підписами членів апеляційної комісії. Ознайомлення з рішенням апеляційної комісії абітурієнт підтверджує своїм підписом.

Рішення апеляційної комісії набирає чинності після затвердження його Приймальною комісією Академії.

^ 7. Цільовий прийом до Академії сухопутних військ

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України для військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускників поточного року військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою під час вступу до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

 1. Квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців відповідним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

 2. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 3. Зарахування за співбесідою

   1. За результатами співбесіди до Академії зараховуються особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

   2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

   3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.

   4. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зарахування до Академії здійснюється за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня, а також отримання позитивних результатів з оцінки фізичної підготовки, психологічного обстеження та позитивного висновку військово-лікарської комісії:

а) учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступне випробування з предмету), з якого вони були учасниками олімпіад;

б) призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмету, з якого вони є призерами олімпіад;

в) учасники Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, призери першості України за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки "Фізичне виховання"

^ Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 р. № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 р. № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право.

10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти кількістю балів не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом та за умови успішної здачі вступних випробувань, позитивної оцінки рівня фізичної підготовки, позитивних результатів психологічного обстеження та позитивного рішення військово-лікарської комісії.

^ 11. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Академії мають: особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

^ 12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням Приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.

 2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

особи, які мають право на зарахування поза конкурсом; особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів; особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

 1. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

 1. У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові вступника;

бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти або бали вступних випробувань, що проводить Академія з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту; результати творчих конкурсів; наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;

наявність права на першочергове зарахування.

 1. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Академії із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються Приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

^ 13. Надання рекомендацій для зарахування

 1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання.

 2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах Приймальної комісії.

 3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті Академії.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись

повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

^ 14. Наказ про зарахування

14.1. Накази про зарахування на навчання видаються начальником Академії після виконання вступниками вимог для зарахування. Накази оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті Академії.

^ 15. Додаткове зарахування до Академії Сухопутних військ та зберігання робіт вступників

 1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводила Академія і не пройшли за конкурсом на навчання).

 2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

^ 16. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

 1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація представників засобів масової інформації проводиться за попередніми заявами.

 2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

 3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

 4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа курсантів.

 5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи "Конкурс". Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи "Конкурс" щодо кількості місць державного замовлення та заяв вступників за кожним напрямом підготовки (для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) або за спеціальністю підготовки (для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст).

 6. У разі внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 2009 № 873 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946, до цих правил прийому будуть внесені відповідні зміни.

Адреса Приймальної комісії Академії Сухопутних військ: 79012, м. Львів, вул. Гвардійська, 32, телефон: 258-55-89 - міський; 0-32-238-65-34 (додатковий 3-89) - міжміський. е-mail: entrance@asv.edu.ua

^ Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги

та нормативні терміни навчання

^ Для Академії сухопутних військ

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцен зовані обсяг и

^ Норм ативні термі

ни навча ння

Шиф р

Найменування

Код

Назва

Денна форма навча ння

^ Денна форма навча ння

0102

Фізичне виховання , спорт і здоров'я людини

6.010201

Фізичне виховання

50

4 роки

0201

Культура

6.020101

Культурологія

10

4 роки

0202

Мистецтво

6.020204

Музичне мистецтво

60

4 роки

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050702

Електромеханіка

80

4 роки

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106

Автомобільний транспорт

150

4 роки

1601

Військові науки. Національна безпека, безпека державного кордону

6.160101

Військове управління (Сухопутні війська)

300

4 роки

  1   2   3Схожі:

Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconПрограма творчого конкурсу з спеціалізованого духового інструменту, сольфеджіо та теорії музики для вступників на 1 курс Військового коледжу Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Творчого конкурсу з спеціалізованого духового інструменту, сольфеджіо та теорії музики для вступників на 1 курс академії сухопутних...
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconПрограма творчого конкурсу з спеціалізованого духового інструменту, диригування, сольфеджіо та гармонії для вступників на 1 курс Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Творчого конкурсу з спеціалізованого духового інструменту, диригування, сольфеджіо та гармонії для вступників на 1 курс академії...
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconМіністерство оборони україни міністерство освіти україни
Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconМіністерство оборони україни міністерство освіти україни
Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconПравил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році
України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки...
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconМіністерство оборони україни львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету
Збройних Сил України. Наведені у посібнику твори дозволяють оновити традиційний службово-стройовий репертуар
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconMihictepctbo освіти І науки, молоді та спорту україни київська державна академія водного транспорту імені гетьмана петра конашевича- сагайдачного
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (м. Київ, вул. Фрунзе,9) відбудеться...
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconПравила прийому до Національної академії статистики, обліку та аудиту у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Національній академії статистики, обліку та аудиту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconПро проведення ХІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
Положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика у 2010-2011 навчальному році буде проведено ХІ міжнародний...
Правила прийому до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2010 році iconПравила прийому Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2010 році
Провадження освітньої діяльності у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України здійснюється відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи