Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України icon

Закон україни " Про радіочастотний ресурс України" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України
Скачати 65.91 Kb.
НазваЗакон україни " Про радіочастотний ресурс України" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України
Дата конвертації25.05.2013
Розмір65.91 Kb.
ТипЗакон


ЗАКОН УКРАЇНИ

" Про радіочастотний ресурс України"


Стаття 1. Терміни та їх визначення


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

План використання радіочастотного ресурсу України -

нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання

радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з

визначенням певних смуг, номіналів радіочастот і дозволених в Україні

радіотехнологій та термінів застосування діючих перспективних

радіотехнологій;


Стаття 5. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України


 1. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальні і загальні.


2. ^ До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України

відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України,

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки

України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту

інформації України, Міністерства внутрішніх справ України,

Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної

прикордонної служби України, Управління державної охорони,

Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної

податкової адміністрації України (у частині застосування

радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність

пов'язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для

виконання функціональних обов'язків і за умови їх фінансування

виключно за рахунок Державного бюджету України, а також

центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в частині

застосування радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-

військової системи організації повітряного руху України та забезпечення

польотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною

спеціальною службою транспорту. 1. ^ До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться користувачі, які не внесені до переліку, визначеного частиною другою цієї статті.


4. Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України поділяються на

такі групи:


 1. суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом

України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком

розповсюдження телерадіопрограм;


 1. суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження

телерадіопрограм із застосуванням власних

або орендованих радіоелектронних засобів;


3) технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізичні особи,

які користуються радіочастотним ресурсом України без надання

телекомунікаційних послуг.


Стаття 20. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України


 1. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування.
 1. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України розробляється
 1. ^ ЦОВЗ на основі Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, на підставі пропозицій і за участю НКРЗ,

Національної ради України з питань телебачення радіомовлення,

Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих

органів державної влади. ЦОВЗ подає зазначену Таблицю на

затвердження Кабінету Міністрів України після її погодження НКРЗ,

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та

Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремі

положення Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

погодити не вдалося, Кабінет Міністрів України розглядає

альтернативні пропозиції заінтересованих відомств і приймає відповідне

рішення .До розгляду питання про затвердження Національної

таблиці розподілу смуг радіочастот України на засідання Кабінету

Міністрів України обов'язково запрошуються члени НКРЗ, Національної

ради України з питань телебачення і радіомовлення та представники

Генерального штабу Збройних Сил України.


3. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України визначає:


 1. розподіл смуг радіочастот між радіослужбами відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку;


2) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами в Україні;


3) розподіл смуг радіочастот на смуги спеціального та загального

користування.


4. Зміни до Національної таблиці розподілу радіочастот України

вносяться в порядку, визначеному цим Законом для її розробки

та затвердження


5 .ЦОВЗ, з урахуванням інтересів України, організовує

діяльність щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного

Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, з

Розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом

електрозв'язку та ЄС.


6. ЦОВЗ публікує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот

України в офіційному бюлетені НКРЗ та на її веб-сайті.


Стаття 21.План використання радіочастотного ресурсу України


 1. Радіочастотний ресурс України використовується відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.


2. План використання радіочастотного ресурсу України повинен

відповідати Національній таблиці розподілу смуг радіочастот

^ України, інтересам України у сфері використання

радіочастотного ресурсу України, її обороноздатності і

безпеки,враховувати рекомендації Міжнародного союзу

електрозв'язку,Європейської конференції адміністрацій пошт та

електрозв'язку (СЕПТ), інших міжнародних організацій, членом яких

є або має намір стати Україна, і передбачати виділення радіочастот

визначеним радіотехнологіям.


3. План використання радіочастотного ресурсу України визначає:


 1. перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням

смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, а також

терміни припинення їх розвитку та використання;


2) перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій

із визначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають,

а також терміни їх впровадження.


4. План використання радіочастотного ресурсу України є постійно

діючим нормативно-правовим актом, що затверджується Кабінетом

Міністрів України за поданням ЦОВЗ.


5. ^ План використання радіочастотного ресурсу України

розробляється ЦОВЗ згідно з Національною таблицею розподілу смуг

радіочастот України на підставі пропозицій і за участю НКРЗ,

Національної ради України з питань телебачення радіомовлення,
^

Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих


органів державної влади, а також громадських організацій –

користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб'єктів

підприємницької діяльності. ЦОВЗ подає зазначений

^ План на затвердження Кабінету Міністрів України після його

погодження НКРЗ, Національною радою України з питань


телебачення і радіомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил

України.

^ Якщо окремі положення цього Плану погодити не вдалося,

Кабінет Міністрів України розглядає альтернативні пропозиції

заінтересованих відомств і приймає відповідне рішення. До розгляду

питання про затвердження Плану використання радіочастотного

ресурсу України на засідання Кабінету Міністрів України

обов'язково запрошуються члени НКРЗ, Національної ради України з

питань телебачення і радіомовлення та представник Генерального штабу

Збройних Сил України.


6.^ Перегляд Плану використання радіочастотного ресурсу України

здійснюється не рідше одного разу на рік. Зміни до Плану вносяться за

необхідністю в порядку, визначеному цим Законом для розробки та

затвердження Плану


7.^ ЦОВЗ розглядає пропозиції про зміни до Плану використання

радіочастотного ресурсу України та вносить їх із своїми висновками

до Кабінету Міністрів України протягом одного місяця від дня

надходження пропозицій.


8. ^ Кабінет Міністрів України розглядає внесені ЦОВЗ пропозиції

про зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України

протягом місяця від дати їх подання.


9. Порядок та терміни розробки Плану використання

радіочастотного ресурсу України визначаються Кабінетом Міністрів

України відповідно до вимог цього Закону


10. План використання радіочастотного ресурсу України повинен

відповідати інтересам України щодо обороноздатності і безпеки

держави, розвитку ринку телекомунікацій,телерадіопростору,

впровадження прогресивних радіотехнологій і враховувати

рекомендації Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу

електрозв'язку та директиви ЄС.


11. Контроль за виконанням Плану використання радіочастотного

ресурсу України покладається на НКРЗ.


Стаття 6. Права та обов'язки користувачів радіочастотного

ресурсу України

1 . Користувачі радіочастотного ресурсу України мають правона:


1) Користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього

Закону та інших нормативно-правових актів;


 1. оскарження в порядку, встановленому законодавством, рішень та дій Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі -НКРЗ),Схожі:

Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconЗакон україни про землеустрій
Стаття Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: види робіт із...
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconЗ а к о н у к р а ї н и про землеустрій ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 36, ст. 282 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: види робіт із землеустрою...
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconЗ а к о н у к р а ї н и про відходи ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 36-37, ст. 242 )
Визначення основних термінів у цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: відходи будь-які речовини,...
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconПоложення (норми) проекту акта Закон України «Про автомобільний транспорт» Стаття Визначення основних термінів у цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи управління транспортним процесом у зв’язку...
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconЗакон україни про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів І їх шкідливого впливу на здоров'я населення Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні
Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному...
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconЗакон України Про мисливське господарство та полювання Верховна Рада України; Закон вiд 22. 02. 2000 №1478-iii
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: біотехнічні заходи комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на...
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconЗакон України про режим іноземного інвестування з змінами
Визначення термінів, що вживаються в Законі Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconЗ а к о н у к р а ї н и про питну воду та питне водопостачання ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 16, ст. 112 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconЗ а к о н у к р а ї н и про питну воду та питне водопостачання ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 16, ст. 112 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Закон україни \" Про радіочастотний ресурс України\" Стаття Терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: План використання радіочастотного ресурсу України iconРішення 23 сесії міської ради у скликання 27. 12. 2007 №500 положенн я про архівний відділ Чернівецької міської ради Загальні положення в цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні
Національного архівного фонду – архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою і який зареєстрований...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи