Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 icon

Постанова від 17 травня 2002 р. N 665
Скачати 96.84 Kb.
НазваПостанова від 17 травня 2002 р. N 665
Дата конвертації23.02.2013
Розмір96.84 Kb.
ТипПостанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 17 травня 2002 р. N 665


Київ


Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Внести зміни до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 440; Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1763; 2001 р., N 17, ст. 739), виклавши його у редакції, що додається.


2. Міністерству палива та енергетики вирішити у місячний термін питання про затвердження структури і граничної чисельності працівників Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, а також призначення Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду.


3. Взяти до відома, що Національна комісія регулювання електроенергетики в місячний термін вирішить питання щодо фінансування Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в обсягах згідно з кошторисом витрат на її утримання.


4. Міністерству палива та енергетики, Національній комісії регулювання електроенергетики у двомісячний термін підготувати і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на посилення відповідальності посадових осіб за виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, додержання режимів споживання електричної та теплової енергії.


5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в створенні підрозділів у відповідних регіонах, зокрема у забезпеченні службовими приміщеннями, засобами зв'язку, транспортними засобами, медичним та побутовим обслуговуванням.


 


^ Прем'єр-міністр України 


А. КІНАХ Інд. 37


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2002 р. N 665 ПОЛОЖЕННЯ

про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії


^ Загальна частина


1. Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - енергія) відповідно до Закону України "Про електроенергетику" здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд), яка підпорядкована безпосередньо Мінпаливенерго в частині виконання функцій, покладених на Держенергонагляд цим Положенням, та діє у складі державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, та його територіальних структурних підрозділів.


2. Під час здійснення державного енергетичного нагляду за режимами споживання енергії Держенергонагляд керується законодавством та взаємодіє з НКРЕ, Антимонопольним комітетом, Мінпраці, Держкоменергозбереження, органами державного пожежного нагляду, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, ДП "Енергоринок" і суб'єктами електроенергетики.


^ Мета державного енергетичного нагляду


3. Метою державного енергетичного нагляду за режимами споживання енергії є сприяння забезпеченню сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, посиленню впливу на суб'єктів електроенергетики та споживачів щодо дотримання ними встановлених режимів виробництва, постачання і споживання енергії та забезпечення споживачами належного технічного стану електричних та тепловикористовуючих установок і теплових мереж.


^ Завдання та функції


4. Завданнями та функціями державного енергетичного нагляду є:


1) організація роботи з установлення суб'єктам електроенергетики режимів споживання електричної енергії та потужності, погодження споживачам граничних величин споживання електричної енергії та потужності;


2) розроблення методології, організація збору інформації та аналіз прогнозів електроспоживання на короткотерміновий і тривалий періоди;


3) нагляд за технічним станом та організацією технічної експлуатації електричних установок споживачів, крім установок, які експлуатує населення (далі - електричні установки), тепловикористовуючих установок і теплових мереж, підключених до об'єктів електроенергетики (далі - теплові установки);


4) здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням суб'єктами електроенергетики та споживачами виявлених порушень законодавства про електроенергетику;


5) організація розроблення та запровадження в установленому порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, а також інших нормативних і методологічних документів відповідно до своєї компетенції;


6) підготовка пропозицій щодо перегляду нормативно-технічних документів на енергетичне обладнання у разі його невідповідності вимогам Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, інших нормативних документів (далі - Правила);


7) участь у розслідуванні причин і наслідків аварій та пожеж на електричних і теплових установках споживачів, що призвели до порушення режимів роботи інших споживачів або суб'єктів електроенергетики;


8) участь у розробленні споживачами та енергопостачальними (електропередавальними) організаціями заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання споживачів;


9) здійснення контролю за відповідністю нових та реконструйованих електричних і теплових установок технічним умовам, нормам та Правилам, а також підтвердження їх готовності до роботи (подачі напруги), крім електричних установок напругою до 1000 вольт другої та третьої категорії надійності електропостачання та електричних установок, які використовує населення;


10) участь у роботі комісій з перевірки знань технології робіт (правил експлуатації, виробничих інструкцій) посадовими особами, відповідальними за електрогосподарство споживачів;


11) участь у разі потреби в проведенні експертизи електротехнічної та теплотехнічної частин проектів будівництва і реконструкції об'єктів споживачів на відповідність вимогам Правил;


12) надання консультацій, розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що виникають у споживачів та суб'єктів електроенергетики;


13) здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:


дотриманням режимів виробництва, постачання і споживання енергії (активної, реактивної, теплової);


проведенням суб'єктами електроенергетики роботи, пов'язаної із забезпеченням дотримання споживачами встановлених режимів споживання (постачання) енергії;


забезпеченням надійного постачання енергії;


відповідністю схем живлення (зовнішніх та внутрішніх) категорійності споживачів та їх струмоприймачів;


відповідністю нормативним документам вимог технічних умов на приєднання електричних і теплових установок до мереж енергопостачальних (електропередавальних) організацій, а також за погодженням проектів енергопостачання споживачів;


відповідністю виданих суб'єктами електроенергетики актів - допусків подачі електричної енергії на електричні установки споживачів напругою до 1000 вольт другої та третьої категорії надійності електропостачання та електричні установки, які використовує населення, а також дозволів на застосування електричної енергії в електротермічних процесах вимогам Правил та нормативних документів;


відповідністю укладених договорів на користування енергією та договорів про надання послуг з передачі електричної енергії нормативним документам;


дотриманням споживачами вимог Правил і нормативно-правових актів з питань енергопостачання;


застосуванням заходів щодо обмеження постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними Правил користування електричною і тепловою енергією, а також споживачам - неплатникам спожитої електричної і теплової енергії;


складанням актів про встановлення аварійної та технологічної броні електропостачання і відповідністю визначених величин цієї броні електропостачання технології виробництва споживачів та фактичним обсягам їх електроспоживання;


забезпеченням належного стану системних елементів протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів, які впливають на надійність роботи об'єднаної енергетичної системи України;


дотриманням суб'єктами електроенергетики та споживачами вимог нормативних документів, що регулюють перетікання реактивної електроенергії;


готовністю відповідних суб'єктів електроенергетики та споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;


забезпеченням належного стану оперативно-диспетчерського управління енергогосподарством споживачів;


готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення споживачів першої категорії і особливої групи першої категорії;


відповідністю обліку обсягів виробництва, постачання і споживання енергії вимогам нормативних документів;


дотриманням показників якості енергії та кількості повернення конденсату водяної пари згідно з вимогами нормативних документів.


^ Структура та фінансування Держенергонагляду


5. До структури Держенергонагляду входять такі підрозділи:


Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії як головна організація;


регіональні державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;


державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі тощо.


6. Держенергонагляд очолює Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, який призначається на посаду та звільняється з посади Державним секретарем Мінпаливенерго. Головний державний інспектор має трьох заступників за відповідними напрямами діяльності головної організації.


Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду несе персональну відповідальність за виконання покладених на Інспекцію завдань і здійснення нею своїх функцій.


7. Начальники регіональних державних інспекцій одночасно є заступниками Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду у відповідному регіоні.


Керівники структурних підрозділів державних інспекцій, їх заступники, начальники секторів, головні та провідні спеціалісти, начальники обласних (міських, районних, міжрайонних) інспекцій та їх заступники є старшими державними інспекторами з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії. Інші спеціалісти, які виконують функції державного енергетичного нагляду, є державними інспекторами з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.


8. Структуру Держенергонагляду затверджує Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду за погодженням з Державним секретарем Мінпаливенерго.


Граничну чисельність працівників Держенергонагляду затверджує Державний секретар Мінпаливенерго за поданням Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду.


9. Держенергонагляд фінансується за рахунок коштів, отриманих державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, за здійснення Держенергонаглядом допоміжних заходів із забезпечення надійного і сталого функціонування цієї системи відповідно до законодавства.


10. Держенергонагляд має печатку із своїм найменуванням, а службові особи, які здійснюють державний енергетичний нагляд, мають посвідчення єдиного зразка і номерний пломбіратор.


^ Права Держенергонагляду


11. Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, його заступники та відповідні державні інспектори з енергетичного нагляду під час виконання покладених на Держенергонагляд завдань та функцій мають право:


вимагати в межах своєї компетенції від суб'єктів електроенергетики та споживачів вжиття заходів для усунення виявлених Держенергонаглядом порушень;


залучати в установленому порядку установи та організації до розроблення нормативних документів з питань, що належать до їх компетенції;


отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів електроенергетики та споживачів інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;


визначати періодичність, порядок і напрями обстеження електричних і теплових установок споживачів енергії;


безперешкодного в будь-який час доби доступу до електричних і теплових установок суб'єктів електроенергетики та споживачів;


опломбовувати в установленому порядку електричні і теплові установки споживачів енергії;


видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам обов'язкові для виконання приписи щодо:


усунення порушень нормативно-правових актів;


приведення засобів обліку, контролю та регулювання виробництва, передачі, постачання та споживання енергії у відповідність з нормами, правилами і стандартами в електроенергетиці;


неприпустимості продовження експлуатації електричних і теплових установок споживачів, якщо це створює загрозу для життя та здоров'я обслуговуючого персоналу і населення, навколишнього середовища, енергопостачання інших споживачів.


12. Рішення посадових осіб Держенергонагляду можуть бути оскаржені в установленому порядку.


Подання скарги не є підставою для припинення виконання рішення, яке оскаржується, до його остаточного розгляду відповідно до законодавства.


____________


 Схожі:

Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова від 17 травня 2002 р. N 665
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929
Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова від 11 травня 2011 р. N 493
Внести до Державної програми "Вчитель", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379 ( 379-2002-п...
Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова правління Пенсійного фонду України 19. 07. 2012 №12-1
України від 30 квітня 2002 року №8-2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2002 року за №442/6730 (у редакції...
Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова від 22 червня 2005 р. N 507 Київ
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. N 1243 ( 1243-2002-п ) "Про невідкладні питання діяльності...
Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 665 "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу " кабінет міністрів україни
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 665 "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу...
Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова від 14 лютого 2002 р. N 139 Київ
Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року
Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова від 14 червня 2002 р. N 833
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 833 порядок відбору зразків продукції тваринного, рослинного...
Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова від 26 серпня 2002 р. N 1243 Київ

Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова кму №993 від 05. 11. 08 року кабінет міністрів україни постанова №993
Внести до переліку типів позашкільних навчальних закладів та до Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою...
Постанова від 17 травня 2002 р. N 665 iconПостанова від 11 жовтня 2002 р. N 1521
Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи