Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України icon

Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України
НазваПро затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України
Сторінка1/7
Дата конвертації23.02.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипПостанова
  1   2   3   4   5   6   7


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 5 червня 2000 р. N 915


Київ


Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України


Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами Кабінету Міністрів України

 від 8 серпня 2001 року N 1052,

 від 10 січня 2002 року N 39,

 від 29 серпня 2002 року N 1302,

від 12 грудня 2002 року N 1863,

 від 26 квітня 2003 року N 598,

 від 27 червня 2003 року N 986,

від 4 вересня 2003 року N 1400,

 від 11 вересня 2003 року N 1447,

 від 4 березня 2004 року N 263,

 від 14 квітня 2004 року N 461,

 від 15 жовтня 2004 року N 1365


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Тимчасовий реґламент Кабінету Міністрів України (додається).


2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.


 


Прем'єр-міністр України 


^ В. ЮЩЕНКО Інд. 30


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 червня 2000 р. N 915 ЗМІСТ


I. 


Загальні положення 


II. 


Організація роботи Кабінету Міністрів 


  


Перспективне і поточне планування 


  


Планування нормотворчої діяльності 


  


Організація роботи членів Кабінету Міністрів 


III. 


Організація засідань Кабінету Міністрів 


  


Порядок підготовки засідань 


  


Проведення засідань 


  


Оформлення рішень, прийнятих на засіданнях 


IV. 


Організація роботи органів, що утворюються Кабінетом Міністрів 


  


Урядові комітети 


  


Засідання урядових комітетів 


V. 


Порядок розроблення концептуальних засад реалізації урядової політики 


VI. 


Порядок підготовки, подання та розгляду проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 


  


Загальні положення 


  


Структура, вимоги до викладення та оформлення проектів постанов і розпоряджень 


  


Підготовка та подання проектів постанов 


  


Підготовка поданих проектів постанов для розгляду Кабінетом Міністрів у Секретаріаті Кабінету Міністрів 


  


Опрацювання проектів постанов Кабінету Міністрів з урахуванням acquis communautaire


  


Підготовка та подання проектів розпоряджень 


VII. 


Порядок підготовки і внесення проектів актів Президента України Кабінетом Міністрів 


VIII. 


Законопроектна діяльність Кабінету Міністрів 


  


Особливості підготовки проекту Державного бюджету України 


  


Порядок вивчення і візування в Кабінеті Міністрів законів України, що надійшли на підпис Президентові УкраїниIX. 


Порядок підготовки до розгляду Кабінетом Міністрів інформації про стан виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів і про діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади 


X. 


Реалізація повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з Верховною Радою 


  


Підготовка матеріалів до проведення Дня Уряду України у Верховній Раді 


  


Розгляд Кабінетом Міністрів депутатських звернень і запитів 


XI. 


Взаємовідносини Кабінету Міністрів і органів судової влади 


  


Відносини Кабінету Міністрів з Конституційним Судом


Відносини Кабінету Міністрів із судами загальної юрисдикції 


  


Порядок роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, відповідачем у яких є Кабінет Міністрів 


XII. 


Порядок розгляду в Кабінеті Міністрів звернень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, інших органів, установ і організацій, а також громадян 


  


Розгляд звернень громадян 


  


Додатки 


^ ТИМЧАСОВИЙ РЕҐЛАМЕНТ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


(У тексті Реґламенту слова "Урядовий Секретар" та "Державний Секретар" в усіх відмінках замінено словами "Міністр Кабінету Міністрів" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року N 986)^ I. Загальні положення


1. Тимчасовий реґламент Кабінету Міністрів України (далі - Реґламент) встановлює порядок організації діяльності Кабінету Міністрів, пов'язаної з виконанням його повноважень.


2. Кабінет Міністрів здійснює свої повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України.


3. Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.


4. Питання, що належать до повноважень Кабінету Міністрів, розглядаються на його засіданнях, а також Прем'єр-міністром, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами, урядовими комітетами та іншими утворюваними Кабінетом Міністрів органами.


Кабінет Міністрів може утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції) в межах передбачених на цю мету коштів. Ці органи утворюються і діють у складі відповідних центральних органів виконавчої влади та їм підпорядковуються.


5. Кабінет Міністрів на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України видає у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання на території України.


6. Кабінет Міністрів має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.


^ II. Організація роботи Кабінету Міністрів


Перспективне і поточне планування


1. Планування роботи Кабінету Міністрів здійснюється на основі пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої влади шляхом прийняття Програми діяльності Кабінету Міністрів України на період його повноважень, щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України, інших державних програм та актів Кабінету Міністрів.


2. Кабінет Міністрів планує нормотворчу діяльність, проведення своїх засідань, а також роботу, пов'язану з реалізацією своїх контрольних функцій і повноважень.


3. Робота Кабінету Міністрів і його членів здійснюється відповідно до планів. Планові заходи, як правило, проводяться у визначені дні тижня.


Робота членів Кабінету Міністрів здійснюється на основі щотижневих графіків, які передбачають їх участь у засіданнях Кабінету Міністрів, урядових комітетів, інших утворюваних Кабінетом Міністрів органів, у роботі Верховної Ради, засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади, міжнародних заходах, нарадах тощо.


Про виїзд членів Кабінету Міністрів у відрядження, у тому числі закордонні, повідомляється Прем'єр-міністр.


4. Органи, утворювані Кабінетом Міністрів, планують свою діяльність відповідно до положень про ці органи.


^ Планування нормотворчої діяльності


5. Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів проводиться відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України, законів України, актів та доручень Президента України.


6. За пропозиціями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади Мін'юстом щороку формується орієнтовний план законопроектної роботи на наступний рік.


(абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 598)


Зазначені пропозиції готуються з урахуванням відповідних положень законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів та планів законотворчої діяльності Верховної Ради і вносяться Мін'юсту до 1 грудня. Вони повинні містити:


(абзац другий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 598)


а) назву законопроекту;


б) обґрунтування необхідності прийняття закону (його цілі, загальна характеристика, основні положення, а також положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, на виконання яких спрямовується законопроект);


в) обґрунтування необхідності розроблення концепції законопроекту та термін її подання до Кабінету Міністрів;


г) перелік центральних органів виконавчої влади, установ та організацій, які пропонується залучити до розроблення законопроекту;


ґ) термін подання законопроекту Кабінетові Міністрів.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації у разі потреби подають пропозиції щодо розроблення законопроектів центральним органам виконавчої влади, до компетенції яких належить питання, що передбачається врегулювати законопроектом.


Сформований Мін'юстом згідно з визначеними у цьому пункті вимогами щорічний орієнтовний план законопроектної роботи подається на затвердження Кабінетові Міністрів.


(абзац пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 598)


7. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щокварталу до 5 числа наступного за звітним кварталом місяця та щороку до 1 січня подають Мін'юсту звіти про стан нормотворчої діяльності. Мін'юст щокварталу до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця та щороку до 15 січня інформує Кабінет Міністрів про хід виконання щорічного орієнтовного плану законопроектної роботи.


(пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. N 598)


Організація роботи членів Кабінету Міністрів


8. Роботою Кабінету Міністрів керує Прем'єр-міністр, який спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою, та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів. Прем'єр-міністр спрямовує та координує діяльність Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів, керівників інших центральних та місцевих органів виконавчої влади.


9. Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри забезпечують виконання покладених на них завдань відповідно до розподілу функціональних повноважень.


10. Перший віце-прем'єр-міністр виконує обов'язки Прем'єр-міністра у разі його відсутності.


11. Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри відповідно до розподілу функціональних повноважень:


розглядають конкретні питання основних напрямів діяльності Кабінету Міністрів;


спрямовують і координують роботу органів виконавчої влади, контролюють їх діяльність;


очолюють відповідні урядові комітети;


забезпечують підготовку матеріалів для розгляду питань на засіданнях Кабінету Міністрів;


забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів з Верховною Радою та Президентом України;


беруть участь в установленому порядку в роботі органів, що утворюються Президентом України та Кабінетом Міністрів, а також у засіданнях колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.


12. Здійснюючи свої повноваження, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри дають письмові вказівки керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших підвідомчих Кабінетові Міністрів органів, установ та організацій, які оформляються як доручення. При цьому Перший віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри виконують надані їм доручення Президента України та Прем'єр-міністра України без оформлення додаткових указівок. Як правило, організація виконання доручень здійснюється у процесі спілкування з керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади на засіданнях урядових комітетів, нарадах та під час робочих зустрічей.


(пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. N 986)


13. Міністри як члени Кабінету Міністрів:


беруть участь у розробленні та виконанні Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізації державної політики у доручених їм сферах державного управління, здійснюють управління в цих сферах, спрямовують і координують діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до їх відання;


забезпечують у межах своєї компетенції належну підготовку матеріалів з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів;


узгоджують рішення з питань, що стосуються сфери їх відання, з позиціями інших міністрів;


забезпечують виконання рішень Кабінету Міністрів у співпраці з іншими міністрами.


Міністр у зв'язках з Верховною Радою забезпечує крім того взаємодію Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, комітетами та іншими її органами, депутатськими фракціями (групами), посадовими особами Апарату Верховної Ради.


(пункт 13 розділу II доповнено абзацом шостим згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. N 986)


14. Члени Кабінету Міністрів не можуть діяти всупереч офіційній позиції Кабінету Міністрів.


15. Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри представляють Україну в міжнародних і міждержавних організаціях, ведуть міжнародні переговори, беруть участь в інших міжнародних заходах, підписують в установленому порядку міжнародні договори України.


Прем'єр-міністр і Міністр закордонних справ мають право вести переговори і підписувати міжнародні договори України без спеціальних повноважень.


Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів, які укладаються від імені Кабінету Міністрів, іншим членам Кабінету Міністрів надаються розпорядженням Кабінету Міністрів або за його дорученням - актом Міністерства закордонних справ.


16. Члени Кабінету Міністрів здійснюють інші функції та повноваження, передбачені законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів.


^ III. Організація засідань Кабінету Міністрів


Порядок підготовки засідань


1. Засідання Кабінету Міністрів проводяться щосереди і починаються о 10 годині.


Позачергові засідання проводяться у міру потреби з повідомленням про це учасників засідання не пізніше ніж за 48 годин до його початку.


В особливих випадках за рішенням Прем'єр-міністра засідання може бути скликано невідкладно.


2. Порядок денний засідання Кабінету Міністрів формується Міністром Кабінету Міністрів на основі перспективних та поточних програм і планів, актів Президента України та Кабінету Міністрів, а також доручень Прем'єр-міністра.


Порядок денний складається з трьох розділів:


концептуальні засади реалізації урядової політики (проекти концепцій нормативно-правових актів);


проекти нормативно-правових актів (законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів);


інформація, звіти.


Проекти концепцій та нормативно-правових актів розглядаються у такому порядку: спочатку повністю узгоджені, потім проекти з розбіжностями.


3. Схвалений Прем'єр-міністром порядок денний засідання Кабінету Міністрів надсилається разом з відповідними матеріалами членам Кабінету Міністрів та іншим посадовим особам, запрошеним на засідання, не пізніше ніж за 48 годин до його початку, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за 24 години.


Матеріали з питань, пов'язаних із запобіганням аваріям, катастрофам, стихійному лиху чи ліквідацією їх наслідків, якщо вони не могли бути передбачені до початку засідання Кабінету Міністрів, а також з питань, внесених на засідання Кабінету Міністрів, скликане невідкладно, можуть розповсюджуватися під час засідання.


(пункт 3 розділу III доповнено абзацом другим згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 461)


4. У разі потреби з питань, включених до порядку денного, на засідання Кабінету Міністрів можуть запрошуватися посадові особи, яких стосується обговорюване питання.


Перелік цих осіб визначається Міністром Кабінету Міністрів за пропозиціями керівників органів, визначених відповідальними за підготовку розглядуваних питань, і узгоджується з Прем'єр-міністром.


На засіданнях можуть бути присутніми працівники Служби Прем'єр-міністра, а також керівники структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів, які безпосередньо проводили аналіз та експертизу поданих матеріалів. Їх перелік визначається Міністром Кабінету Міністрів.


5. Реєстрацію учасників засідання Кабінету Міністрів забезпечує структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальний за організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів.


6. Питання щодо присутності на засіданні Кабінету Міністрів представників засобів масової інформації та проведення на ньому кіно-, відео- і фотозйомок, а також звукозапису вирішується Прем'єр-міністром.


Учасникам засідання забороняється приносити на засідання кіно-, відео- і фотоапаратуру та звукозаписувальну техніку, а також засоби зв'язку.


^ Проведення засідань


7. Засідання Кабінету Міністрів вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів Кабінету Міністрів.


Члени Кабінету Міністрів беруть участь у засіданнях Кабінету Міністрів особисто.


Якщо міністр не може бути присутнім на засіданні з поважних причин, за погодженням з Прем'єр-міністром замість нього у засіданні може брати участь з правом дорадчого голосу його перший заступник.


(абзац третій пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. N 986)


8. Засідання Кабінету Міністрів проводяться під головуванням Прем'єр-міністра.


До порядку денного, оголошеного на засіданні, за пропозиціями членів Кабінету Міністрів можуть вноситися зміни. При цьому питання про розгляд проектів актів законодавства може бути включено лише за умови, що воно пов'язане із запобіганням аваріям, катастрофам, стихійному лиху чи ліквідацією їх наслідків і не могло бути передбачене до початку цього засідання.


(абзац другий пункту 8 розділу III в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 461)


Реґламент розгляду питань на засіданні визначається головуючим за погодженням з членами Кабінету Міністрів.


Проект акта законодавства представляється під час його розгляду на засіданні міністром або головою урядового комітету, якщо проект поданий іншим керівником органу виконавчої влади.


Особи, запрошені на засідання, можуть брати участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, робити застереження, давати пояснення.


Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.


9. Рішення Кабінету Міністрів приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів, присутніх на засіданні.


За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Прем'єр-міністра.


10. Засідання стенографується. Стенограму, яка є внутрішнім робочим документом, має конфіденційний характер і використовується для складання протоколу, веде структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальний за організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів.

  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconПро затвердження форми річного плану державних закупівель та Інструкції щодо її заповнення
Відповідно до пункту 9 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету...
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconПро затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що додається
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. №238-р "Про затвердження заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна єс" відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України та схвалено на засіданні Уряду
Кабінет Міністрів вносить на розгляд Верховної Ради проект Закону України “Про державну службу” (нова редакція)
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconНаказ №560 Про затвердження класифікації основних питань, що порушуються у зверненнях громадян
Кабінету Міністрів України від 14. 04. 1997 №348, зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 19. 01. 2011...
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconЛіцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності
Кабінету Міністрів України від 14. 11. 2000 №1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, постанови Кабінету Міністрів...
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconРішення від № проект смт. Старобешеве Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв
Кабінету Міністрів України від 30. 07. 96 №854 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, постанови Кабінету...
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconРішення №22/11 " 22 " лютого 2012 р м. Кремінна Про затвердження структури, чисельності та штатного розпису апарату виконавчого
Кабінету Міністрів України від 08. 07. 2009 №688 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03. 12. 1997 №1349»,...
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconПостанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9
Витяг із Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconОголошення постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. №17 „Про затвердження Положення про дослідницький університет Оголошую постанову Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України Постанова від 17 лютого 2010 р. №163
...
Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України iconПро затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)
Відповідно до статті 19 Закону України «Про туризм» Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи