Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня icon

Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня
Скачати 115.7 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня
Дата конвертації24.02.2013
Розмір115.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Додаток №1

до листа

від 09.10.08 №1.4/18

ПРОЕКТ ВИМОГИ

до програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх,

професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II р. а.


1. Загальні, педагогічні та методичні вимоги до програмного засобу навчального призначення

 1. Програмний засіб навчального призначення (далі — ПЗНП) повинен відповідати загальним дидактичним і педагогічним вимогам та, відповідно до свого призначення, охоплювати ті питання, які передбачені затвердженими МОН України чинними навчальними програмами та державними стандартами.

 2. Структура ПЗНГІ повинна мати складові, що забезпечують можливість ефективного досягнення навчально-виховної мети, і, залежно від функціонального призначення, включати:

- змістову частину;

- програми)7 частину;

- конструктор уроку;

- методичні рекомендації для вчителя (викладача);

- методичні рекомендації для учня;

- настанову користувача з інсталяції та експлуатації для вчителя (викладача), учня та адміністратора локальної мережі комп'ютерного класу та/або системного адміністратора навчального закладу.

Методичні рекомендації для вчителя (викладача), методичні рекомендації для учня та настанова користувача з інсталяції та експлуатації для вчителя (викладача), учня та адміністратора локальної мережі комп'ютерного класу та/або системного адміністратора навчального закладу подаються в електронному вигляді на диску разом з ПЗНП та на паперовому носієві..

1.2.1. Складові змістової частини:

- зміст;

- теоретична і практична частини;

- діяльнісне середовище, в тому числі інтерактивні моделі;

- малюнки (схеми, графіки, карти, таблиці тощо);

- інтерактивні схеми;

- фотографії;

- відео фрагменти;

- звукові ряди;

- 2 D та З D анімації;

- словники термінів та понять (або глосарії, або тезаурус);

- історичні довідки;

- перелік джерел інформації;

- контрольні запитання і завдання;

- тестові завдання різних типів для поточного, тематичного та підсумкового контролю, що передбачають простий вибір, множинний вибір, уведення тексту, упорядкування, вставляння графічних об'єктів в запитаннях та варіантах відповіді.

 1. Навчальний матеріал ПЗНП має бути розподілений на розділи, параграфи, уроки з окремих тем навчальної програми. У межах навчального матеріалу має бути забезпечена можливість розгляду основних теоретичних положень, застосування їх на практиці, здійснення самоконтролю та контролю.

 2. Навчальний матеріал має бути методично цілісним, при його вивченні повинні передбачатись різні види навчальної діяльності.

 3. Об'єм, зміст навчального матеріалу та спосіб їх подання в ПЗНП повинні відповідати віковим особливостям учнів (студентів).

 4. У структурі змісту кількість рівнів вкладеності має залежати від віку учнів (студентів), на яких розрахований ПЗНП.

1.2.2. Засоби програмної частини:

- відображення змістової частини, що включає тексти, медіа об’єкти, завдання в текстовій формі;

- здійснення навігації ПЗНП;

- пошук навчального матеріалу;

- робота із закладками;

- програмно-методичне забезпечення для підготовки, обробки, передачі та відображення статистичних відомостей про рівень навчальних досягнень та результати тестування учнів (студентів);

- конструктор уроку, що дозволяє конструювати урок за обраним планом.

Мінімальна кількість об'єктів складової ПЗНП обчислюється у відповідності до чинних нормативних документів.

1.2.2.1. Оформлення ПЗНП (елементи управління та навігації, змістова частина: текстові та аудіовізуальні елементи) має відповідати віковим особливостям учнів (студентів).

1.2.2.2. Елементи керування та навігації мають бути стандартними, інтуїтивно зрозумілими, мати єдиний розмір та розміщення для зазначеного програмного продукту,

 1. Всі елементи керування повинні мати "спливаючі підказки" про їх призначення,

 2. ПЗНП повинен забезпечувати можливість демонстрацій на екрані монітору комп'ютера, за допомогою мультимедійного проектору на простому екрані та інтерактивній дошці усіх складових змістової частини ПЗНП, наведених у п. 1.2.1.

ПЗНП не повинен містити матеріалів, ефектів, які не призначені для досягнення навчальної мети та відволікають увагу учнів (студентів).

1.2.3. Конструктор уроку має забезпечити:

- cтворення окремих екранів (кроків), створення нових уроків, додавання до створеного уроку та видалення з уроку окремих екранів (кроків);

- імпорт та експорт до уроків базових елементів у наступних форматах:

 • текст: *.htm, *.rtf ,*.txt, *.doc;

 • малюнки: *.jpg, *.рng, *.bmp, *.gif, *.tif;

 • анімація: *.swf, *.dcr;

 • відео: *.mpg, *.аvi, *.wmp, *.asf;

 • звукоряд: *.wav, *.wma, *.asf, *.mp3, *.mid;

 • інтерактивне моделювання: *.qt, *.qtvr, *.vrml.

- імпорт, експорт створеного уроку (уроків) або певного медіаоб'єкту в обрану користувачем папку;

- інтегроване застосування усіх засобів конструктора для створення окремих тем, уроків різних типів, екранів (кроків), та навчального курсу в цілому;

- додавання (створення) та видалення існуючих тестів і задач, що дозволяє конструювати тестові завдання різних типів для поточного, тематичного та підсумкового контролю, передбачаючи простий вибір, множинний вибір, уведення тексту, упорядкування, вставляння графічних об'єктів в запитаннях та варіантах відповіді;

- форматування текстової інформації: наявність зручних засобів для введення та форматування тексту (форматування шрифту: гарнітури, розміру, накреслення, верхні та нижні індекси, кольори тексту і фону, міжсимвольні відстані, модифікації), форматування абзаців, написання формул, робота зі стандартними графічними засобами, тощо;

- форматування графічної інформації (зміна розмірів об'єкта, розташування на екрані та взаємного розташування кількох об'єктів, керування послідовністю появлення певного медіа об’єкта);

- гнучкість маршрутів проходження навчального матеріалу та можливість призначення різних траєкторій навчання;

- функцію збереження створеного уроку при виході з конструктора (в окремо створеній користувачем папці).

1.2.4. Методичні рекомендації для вчителя (викладача) повинні містити опис типових сценаріїв проведення різних типів уроків (не менше 5), та приклади їх створення в конструкторі уроків.

Методичні рекомендації мають містити приклади використання всіх модулів та об'єктів, що перераховані в п. 1.2.

 1. Методичні рекомендації для учня повинні містити опис основних
  прийомів роботи під час самостійної (індивідуальної) роботи.

 2. Настанова користувача для адміністратора локальної мережі комп'ютерного класу та/або системного адміністратора навчального закладу повинна містити опис дій під час інсталяції, деінсталяції, експлуатації у різноманітних режимах, настройки програмного продукту для роботи у локальній мережі, можливих проблем та шляхів їх усунення, опис способів збору (збереження) і статистичної обробки інформації про результати діяльності учнів (студентів).

1.3. Основними принципами організації ПЗНП повинні бути:

- відкритість, інтерфейс ПЗНП має бути відкритим для взаємодії з іншими інформаційними системами;

- сумісність, шляхом узгодження змістової частини ПЗНП з міжнародними, державними і галузевими (освітянськими) стандартами;

- орієнтація інструментальних засобів на кінцевого користувача: ПЗНП повинен бути простим у використанні і доступним для оволодіння людиною, яка має лише загальні навички роботи з комп'ютером;

- об'єктна організація вмісту, змістова частина ПЗНП повинна подаватися у вигляді окремих об'єктів (занять, екранів, базових елементів), що дозволить структурувати дані, забезпечити ієрархічний підхід до збереження і пошуку об'єктів за їх властивостями, багаторазово використовувати даним ПЗНП раніше створені об'єкти;

- забезпечення прав інтелектуальної власності Виконавця та Замовника ПЗНП (дотримування Закону України "Про авторське право і суміжні права").

1.4. ПЗНП повинен мати інтерфейс, який забезпечує зручну навігацію по змісту ПЗНП, роботу зі всіма складовими, зазначеними у п. 1.2.

ПЗНП повинен забезпечувати роботу у таких режимах:

- використання на окремому комп'ютері, характеристики якого відповідають технічним вимогам;

- використання на кількох комп'ютерах, які з'єднані локальною мережею (зі швидкістю не менше 100 Мб/с) під керуванням комп'ютера вчителя (викладача), у вигляді "один примірник ПЗНП - для одного навчального комп'ютерного комплексу (НКК)".

1.5. ПЗНП повинен мати у своєму складі програми інсталяції та деінсталяції програмного продукту, що забезпечують мінімальне втручання користувача. Програма інсталяції не повинна вимагати для своєї роботи жодного програмного забезпечення крім того, яке встановлюється під час власної інсталяції або входить до складу операційної системи, що постачається у складі НКК, відповідно до специфікацій, затверджених МОН України. ПЗНП повинно завантажуватися на окремому комп'ютері для самостійної роботи або з робочого місця вчителя (викладача) на всі робочі місця учнів (студентів) для роботи в локальній мережі.

1.5.1. Процеси інсталяції та/або деінсталяції ПЗНП та його робота не повинні порушувати функціонування операційної системи та прикладного програмного забезпечення.

1.5.2.* Повинна бути забезпечена можливість вибіркової інсталяції та деінсталяції окремих модулів ПЗНП.

1.5.3. Інсталятор повинен забезпечувати:

- використання режиму авто запуску;

- перевірку відповідності апаратного комплексу мінімальним вимогам з повідомленням про їх порушення;

- перевірку наявності необхідних програмних компонентів, запит на доповнення та, після підтвердження, встановлення необхідних для роботи зазначеного ПЗНП модулів;

- всі компоненти ПЗНП мають бути інстальовані у власну (обрану) папку;

- оптимальне використовування ПЗНП об'ємів дискової та оперативної пам'яті;

- можливість авто запуску ПЗНП по завершенні інсталяції;

- запуск ПЗНП на виконання, через встановлення ярлика на робочому столі;

- інсталяція ПЗНП не вимагає прав Адміністратора*.

1.5.4. Деінсталятор повинен повністю видаляти встановлені під час інсталяції компоненти ПЗНП:

- додаткові програмні модулі;

- драйвери, створені під час інсталяції;

- папки та ярлики, що використовувалися в процесі роботи ПЗНП;

- повністю звільнити дисковий простір та операційну систему від компонентів, що пов'язані з даним ПЗНП.

1.5.5.* Після завершення інсталяції, робота ПЗНП та процес деінсталяції не повинні вимагати наявність CD, DVD) або іншого обладнання чи програмного, забезпечення.

1.6. При запуску та в процесі експлуатації ПЗНП необхідно:

- автоматично встановлювати режим монітора для повно екранної візуалізації (з можливістю відключення цієї функції користувачем);

- дозволяти паралельну роботу зі стандартними застосуваннями операційної системи;

- забезпечувати максимальну, при даній конфігурації системи, швидкість відклику на запит користувача;

- забезпечувати розподіл прав доступу та надійну ідентифікацію користувача.

1.7.* Для роботи в локальній мережі НКК, ПЗНП повинен забезпечувати:

- трансляцію з комп'ютера вчителя (викладача) на учнівські комп'ютери уроків, створених за допомогою конструктора уроків;

- моніторинг роботи учнів (студентів) у локальній мережі з робочого місця вчителя (викладача);

- збір даних про результати роботи учнів (студентів) з тестовими завданнями;

- збереження статистики, відповідей учнів (студентів);

- виведення зібраної інформації на окремий носій, екран, друк, тощо.

1.8.* ПЗНП повинен передбачати зв'язок із сайтом Виконавця для забезпечення віддаленого супроводження, підтримки користувачів, отримання рекомендацій щодо встановлення та експлуатації, розсилки інформації щодо змін, оновлення, тощо.

1.9. Зміст, методичні рекомендації, настанова користувачу, всі елементи інтерфейсу та повідомлення про роботу ПЗНП мають бути виконані державною мовою.

1.10. Для отримання відповідного грифу МОН України ПЗНП повинен попередньо розглядатися двома фаховими комісіями Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, а саме:

- комісією, яка перевіряє змістову складову ПЗНП;

- комісією, яка перевіряє програмно-технічну складову ПЗНП, відповідність ПЗНП педагогічним, ергономічним, психологічним, дидактичним вимогам та можливість використання його у навчально-виховному процесі.

1.11.* Оригінал-макет реплікації та поліграфії на упаковку ПЗНП узгоджується з Замовником.

СD (DVD)) диски упаковуються в прозору коробку типу slim для CD (DVD) дисків. Поліграфічна вкладка повинна бути розміром 120x120 (120x240), щільність паперу - від 130 гр/м, друк кольоровий 4x0 або 4x4.

^ 2. Програмні та технічні вимоги

2.1. ПЗНП повинен виконувати усі функції, що передбачені у цих вимогах, як на окремому комп'ютері (у кабінеті, що оснащено одним комп'ютером і мультимедійним проектором з екраном або інтерактивною дошкою), так і у складі навчального комп'ютерного комплексу.

2.1.1. Вимоги до специфікацій навчальних комп'ютерних комплексів визначаються відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

2.2. Для розробки ПЗНП має використовуватися тільки ліцензійно чисте програмне забезпечення.

^ 3. Вимоги до складу та оформлення документації

З.1. Зміст та порядок оформлення документації, що розробляється під час створення ПЗНП, повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів. 3.2. Перелік документації, що розроблюється під час створення ПЗНП:

3.2.1. Контрольний пакет документів (1 примірник), що містить:

- настанову користувача з інсталяції та експлуатації ПЗНП та методичні рекомендації по використанню ПЗНП під час проведення уроків та методичні рекомендації по використанню ПЗНП під час самостійної роботи учнів (студентів) на паперовому носієві:

- авторський ПЗНП на цифровому носієві .

3.2.2. Комплект документів для комісії МОН з розгляду змісту ПЗНП (2 примірника):

на паперовому носієві:

- змістовна частина ПЗНП;

- настанова користувача з інсталяції та експлуатації ПЗНП;

- методичні рекомендації по використанню ПЗНП під час проведення уроків та методичні рекомендації по використанню ПЗНП під час самостійної роботи учнів (студентів);

- дві рецензії фахівців;

на цифровому носієві:

- авторські ПЗНП.

3.2.3. Комплект документів для комісії МОН з розгляду програмно- технічної складової ПЗНП як засобу навчання (2 примірника):

на паперовому носієві:

- настанова користувача з інсталяції та експлуатації ПЗНП,

- методичні рекомендації по використанню ПЗНП під час проведення

уроків та методичні рекомендації по використанню ПЗНП під час самостійної роботи учнів (студентів);

- дві рецензії фахівців;

на цифровому носієві:

- авторські ПЗНП

4. Дотримання авторських та суміжних прав

Автори відповідають за виконання ними вимог нормативно-правових актів, що регулюють авторські та суміжні права.

Програмне забезпечення розробляється з використанням тільки ліцензійного ППЗ.

* Пункт стосується програмних засобів навчального призначення, розробка яких здійснюється за кошти державного бюджетуСхожі:

Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації для вчителя. 1 2
Відкрити диск. Роздрукувати настанову користувача, методичні рекомендації для вчителя
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації для педагогів, батьків та учнів. № Назва розробки Анотація
Навчально-методичні, методичні розробки фахівця (навчально-методичні посібники, наукові статі, корекційно-розвивальні програми, методичні...
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації для їх проведення, питання для поточного контролю навчальних досягнень студента, зміст завдань і запитань для самостійної роботи та компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації та практичні завдання / Укл.: Маценко В. Г. – Чернівці: Рута, 2008. – 76 c
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації нормативно-правове забезпечення запобігання та протидії корупції
Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції (далі Методичні рекомендації) розроблені для державних органів та...
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації I. Загальні положення Методичні рекомендації для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції (далі Методичні рекомендації) розроблені
Методичні рекомендації для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції (далі Методичні рекомендації)...
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації з питань забезпечення дотримання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"
Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції (далі – Методичні рекомендації) розроблені для державних органів...
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Харківського району
Харківської районної державної адміністрації надсилає відповідні методичні рекомендації та матеріали для організації відповідної...
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації щодо відзначення 75-річчя
Враховуючи вагомий внесок Миколи Степановича Вінграновського в розвиток української літератури, пропонуємо інформаційно-методичні...
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації запоріжжя 2011
Сучасно, корисно, привабливо: організація бібліотечних виставок для юнацтва: методичні рекомендації / Уклад.: В. В. Писанець; Запорізька...
Методичні рекомендації для вчителя (викладача); методичні рекомендації для учня iconМетодичні рекомендації з тематичним плануванням до вивчення навчальних предметів у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів для розумово
Методичні рекомендації до планування навчальної роботи з розумово відсталими учнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи