1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) icon

1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин)
Скачати 55.07 Kb.
Назва1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин)
Дата конвертації23.04.2013
Розмір55.07 Kb.
ТипДокументи

Звіт

  1. Ми знаємо, що сьогодні існує достатня кількість сучасних технологій навчання, що довели свою ефективність і результативність. Але ми повинні пам’ятати про те, що діти більш успішно засвоюють і пізнають те, що їм цікаво, тобто в них має виникнути потреба в інформації, а комп’ютер сам по собі є потужним мотиваційним поштовхом на сучасному етапі навчання, тому що сьогодні всі сфери діяльності суспільства по-різному використовують комп’ютер.

Працюючи з програмно-методичним комплексом для 9-х класів, я взяла для себе головне:

  1. збільшення швидкості одержаної інформації;

  2. полегшення праці вчителя;

  3. індивідуалізація навчання;

  4. демонстрація процесів, недоступних для спостереження в умовах школи.

В апробації був задіяний 9-В клас, в якому 30 учнів. На своїх уроках я використовувала готові програми, або частково, схеми, демонстраційні досліди, контроль знань – у формі тестів, довідкові матеріали (таблиці), які зручно демонструються на екрані.

2. В ППЗ дотримані всі вимоги державних стандартів загальної середньої освіти.

3. Програма відповідає віковим особливостям учнів, умінням і навичкам користувачів.

4. Діючий загальний диск для 9-го класу написаний по програмі 11-ти річному навчанні, а навчальна програма з предмету хімії для 12-річної школи передбачає такі розділи:

1. Повторення основних питань курсу хімії 8-го класу (2 години)

2. Тема 1. Розчини (15 годин)

3. Тема 2. Хімічні реакції (9 годин)

4. Тема 3. Найважливіші органічні сполуки (30 годин)

Більшість тем переходить з цього диска в 8-ий клас:

  1. Тема: Основні класи неорганічних сполук.

  2. Тема: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома.

  3. Тема: Хімічний зв'язок і будова речовини.

5. ППЗ можна застосувати на різних типах уроків: засвоєння умінь та навичок; узагальнення та систематизація знань; контроль та корегування знань, умінь та навичок; проводити комбіновані уроки. Наприклад: Тему 4 «Хімічний зв'язок та будова атома» можна використовувати в темі «Загальні відомості про метали». Урок №1. Правила поведінки в кабінеті хімії. Правила техніки безпеки при роботі в хімічному кабінеті. Можна застосовувати частково на уроках в 7-х класах, 8-х, частково в 10-х та 11-х класах. При узагальненні знань про неорганічні та органічні речовини в 11-х класах можна застосовувати теми «Основні класи неорганічних сполук», «Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І Менделєєва. Будова атома», «Хімічний зв'язок та будова речовини». Тести для повторення. Розв’язування задач і т.д.

6. Навчальна діяльність мотивації має наявність в більшості тем це: створення проблемної ситуації, учні зацікавлені, вони розмірковують, аналізують, висловлюють власне судження. Це особливо появляється в розділі ППЗ №1 «Основні класи неорганічних сполук» в темі: «Загальні відомості про метали» (частково) №4 і т.д.

7. Програмно-методичний комплекс навчального призначення надає можливість учневі самостійно опрацьовувати навчальний матеріал. Мої учні, майже кожний, мають ці диски і кожен дома на комп’ютері з ними працюють. Це одна із форм дистанційної освіти. Дистанційне навчання – це технологія індивідуальної підготовки учнів шляхом їх занурення в інтерактивне навчальне середовище, яке забезпечує новий контроль учня, індивідуальне планування навчального процесу та тестування. Ще я думаю, що можливість роботи з машиною один на один зменшує комплекси сором’язливих учнів, вони не бояться помилитися і бути висміяними.

8. Створення ПМК дає формувати навички розв’язування задач практичного та дослідницького характерів. Це можна бачити в кожному розділі ППЗ.

9. ППЗ можливо комплексно використовувати з традиційними засобами навчання. На мій погляд, такий спосіб навчальної діяльності сприяє розвитку пізнавального інтересу учнів, дозволяє оптимізувати процес проведення знань з точки зору вчителя на спосіб сприйняття учнів, хоча ми знаємо, що часто бажання «дати» знання вчителем і можливість «узяти» їх учнем не збігаються. Я думаю, що всі розділи ППЗ можна використовувати з традиційними засобами навчання.

10. Позапрограмний матеріал має місце, наприклад, в темі «Розчини» наводиться приклад розчиняння амоній тіоціанату NH4SCN (Урок №32). Учні ще не знають іона амонія NH4+ В уроці №65 оксиди та гідроксиди феруму (ІІ) і феруму (ІІІ). Застосування солей феруму (ІІ) і феруму (ІІІ) дається реакція взаємодія ферум (ІІІ) оксид при стопленні з лугами.

Fe2O3 + 2NaOH = 2NaFeO2 + H2O

За шкільною програмою вона не вивчається.

11. Неточності та помилки присутні в ППЗ.

Урок1. Перевірте себе. Позначте формули основ (яких?)

NaOH, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Al(OH)3. Але ж вони всі основи?

Урок7. Перевірте себе. Всі відповіді червоні.

Урок9. Всі відповіді червоні.

Урок20. Перевірте себе. Індикатор червоний.

Тематичне оцінювання до уроку20 . Як розуміти? Позначте запис, у якому елементи розміщені за зменшенням неметалічних властивостей:

Mg, Ca, Rb, Cs?

Урок 26. Позначте формули сполук, у яких значення валентності та ступеня окислення Оксигену між собою не збігаються. Індикатор червоний.

Урок 31. Перевірте себе 12/14 Індикатор на відповідь червоний

Урок 39. 7/12. Треба вказати, що означає А2Х, А2У, А2Z

Перевірте себе 10/12. Завдання. Позначте кількість катіонів, які утворюються при дисоціації ферум (ІІІ) сульфату кількістю речовини 0,2 моль відповідь 0,6 моль не вірна, треба 0,4 моль.

0,2моль X моль

Fe2(So4)3 = 2Fe3++ 3SO42-

1моль 2 моль

Х = 0,4 моль

Урок 40. Ступінь окислення проставляють перед цифрою. Наприклад +2, +3, а не навпаки 2+, 3+.

Рівняння реакції:

NaHCO3 +HCl = NaCl + H2?+ CO2 Треба написати вода, а не водень.

Урок 41. В усіх таблицях розчинності ZnSO3 речовина не розчинна, а у Вас розчинна, тому у відповіді зроблена помилка. 4/11 №5 треба записати так:

ZnSO3+H2SO4 = Zn2++SO2+H2O, тому відповіді повинно бути дві (1 і 4), а не три як у Вас.

Урок47. В тексті уроку зроблена помилка в рівнянні реакції

Cu + 2AgNO3 = CuSO4 + 2Ag

Треба написати

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag

Задача 8/11.

Помилка в задачі. При взаємодії кількістю речовин 5 моль із достатньою кількістю розчину Аргентума (І) нітрату утвориться срібло масою.

Індикатор показує відповідь 2160, правильна відповідь 1080.

Лабораторний дослід.

Урок 48. 3/11.

2Al + 3I2 = 2AlI3 не вказано каталізатор.

В тексті уроку є помилка в рівнянні реакцій

Pb + 2AgNO3 = 2Ag + PbSO4, а треба Pb + 2AgNO3 = 2Ag + Pb(NO3)2

Перевір себе 9/11

В задачі: В реакцію з киснем об’ємом 672 л вступає алюміній.

На мій погляд, в умові задачі треба вказати, що знайти кількість речовини і масу.

Урок 55. Перевір себе 7/12.

Знижує вміст сполук Нітрогену в сталі? Наскільки я знаю, то знижує вміст сполук Карбону в сталі.

Урок 61. 7/11 Перевірте себе.

Умови задач треба записати так: при взаємодії з достатньою кількістю вуглекислого газу з технічним кальцій оксидом масою 140г, масова частка домішок в якому 0,05 утвориться сіль масою, г.

8/11. При відновленні достатньою кількістю водню з технічним ферум (ІІІ) оксидом масою 16 г, масова частка домішок в якому 2%, утвориться залізо масою, г.


Урок 68. 3/16. Перевірте себе.

Позначте запис, у якому хімічні елементи розміщені за зменшенням неметалічних властивостей

Mg, Ca, Rb, Cs.

Таке завдання вже було в уроці №20 (перевірте себе). Як це розуміти? (може за збільшенням металічних властивостей?)

12. Висновки:

1. Не зважаючи на помилки, ПМК заслуговує на увагу.

2. Треба виправити хімічні помилки, орфографічні та усунути окремі недоліки.

3. Треба чітко встановити час виконання тестів.

4. Розробити до кінця всі розділи для 9-го класу для 12-річного навчання.


Авдєєва Л.І. учитель хімії

Донецької гімназії №70Схожі:

1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconПерелік програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, рекомендованих для використання у навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України
Основи споживчих знань. 5-11 класи (Гільберг Т. В.) 5-6 класи – по 17 годин, 7 клас – 35 годин, 8 клас – 35 годин, 9 клас – 35 годин,...
1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "психологія" філософського факультету
Філософського факультету спеціальності "психологія". Курс розрахований на 70 годин І вивчається у першому семестрі навчального року....
1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconСвітова література
Усього – 70 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – 4 години; позакласне читання – 4 години; резервний...
1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин
Дисципліна «Право міжнародних договорів» викладається на IV курсі для спеціальності «міжнародне право» у VII семестрі в обсязі 2,5...
1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин
Дисципліна «Міжнародне публічне право» викладається на IV курсі для спеціальності «міжнародне право» у VII семестрі в обсязі 3,5...
1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconКалендарно тематичне планування математика. 11 клас. Рівень стандарт (всього 105 годин) І семестр – 48 годин, ІІ семестр – 57 годин
Повторення основних означень і теорем про перпендикулярність прямих і площин у просторі
1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconКалендарно тематичне планування математика. 11 клас. Рівень стандарт (всього 105 годин) І семестр – 48 годин, ІІ семестр – 57 годин, 3 години на тиждень
Повторення основних означень і теорем про перпендикулярність прямих і площин у просторі
1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) icon5 клас Усього – 140 годин 4 години на тиждень І семестр – 64 годин ІІ семестр – 76 годин

1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconАнкета «Школа, у якій навчається моя дитина» (для батьків) Номер і назва школи. Стать: жінка чоловік. Вік вашої дитини
Скільки часу (пересічно) Ваша дитина витрачає на виконання: домашнього завдання: від 1 до 2 годин; від 2 до 3 годин; від 3 до 4 годин;...
1. Розчини (15 годин) > Тема Хімічні реакції (9 годин) > Тема Найважливіші органічні сполуки (30 годин) iconПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи