Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” icon

Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас”
Скачати 121.6 Kb.
НазваВідгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас”
Дата конвертації25.05.2013
Розмір121.6 Kb.
ТипДокументи

ВІДГУК

про педагогічний програмний засіб

Українська мова, 7 клас” Версія 1.0 ЗАТ «Мальва» 2007

Синцова О. М. учитель української мови та літератури Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради, учитель І категорії, педагогічний стаж 10 років


 1. Вступ. Назва ППЗ. Паралель, яка була задіяна в апробації, кількість учнів, форми роботи з ППЗ.

Нині на ринку мультимедійних програм з’являється все більше змістовних програм із усіх предметів шкільного курсу (з інформатики, математики, хімії, фізики, біології, економіки, історії, астрономії, права, музики та ін.) Зупинюсь на можливостях і перевагах ППЗ із української мови для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів „Українська мова, 7клас” Версія 1.0 ЗАТ „Мальва”2007.

В основу розробки програмно-методичного комплексу покладено ідею програмованого навчання, підкріплену засобами сучасних інформаційних технологій.

Пропонований ППЗ вирізняється серед традиційного методичного забезпечення навчання української мови як способом зберігання, представлення та подання навчального матеріалу, так і організацією роботи з ним. Методично обґрунтоване використання в програмно-методичному комплексі інтерактивного діалогу між користувачем та системою, а також можливість для вчителя здійснювати управління навчально-пізнавальною діяльністю учня дають можливість говорити про реалізацію комп’ютерної технології навчання української мови в широкому комплексному розумінні. З огляду на це, ППЗ  може стати потужним засобом індивідуалізації навчання української мови учнів загальноосвітньої школи й засобом досягання мети дистанційного навчання, має забезпечити розвиток творчих здібностей учнів і бажання займатися самостійною роботою.

ППЗ спрямовано на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення української мови. Це веде до посилення пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхнього мислення, формування активної позиції особистості в сучасному інформатизованому суспільстві.

ППЗ «Українська мова, 7 клас” з’явився в школі в січні 2009 року. В апробації були задіяні 14 учнів 7 класу Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради.

Попрацювавши з диском самостійно, було прийняте рішення, що крім використання його на уроці, слід дати диск учням для установки його на домашніх комп’ютерах. Що це дало?

По-перше, він став вдалим доповненням підручника, особливо під час опанування, закріплення нового матеріалу, виконання творчих, тестових завдань, підготовці до контрольних робіт тощо, дав змогу урізноманітнити форми проведення уроків.

По-друге, надав можливість відсутнім на уроці учням прослухати і побачити запропонований матеріал, виконати самоперевірку, таким чином, став засобом досягання мети дистанційного навчання.

По-третє, покращилася підготовка учнів до уроків, а також з’явилася додаткова можливість у вчителя самостійно й цікаво конструювати уроки.

Отже, використання ППЗ „Українська мова, 7 клас” відбувалося при проведенні вчителем уроків із використанням різних форм роботи: фронтальна (комп’ютер – проектор – екран), групова (комп’ютер – 2,3 учні), та індивідуальна (комп’ютерний клас з локальною мережею), так і при виконанні домашніх завдань учнями.

 1. Дотримання вимог державних стандартів загальної середньої освіти.

Змістова частина розроблена відповідно до програми з української мови для загальноосвітньої школи і націлена на виховання свідомого прагнення до вивчення української мови, на вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, на формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

 1. Відповідність віковим особливостям учнів, умінням і навичкам користувачів.

ППЗ відповідає віковим особливостям учнів, умінням і навичкам користувача.

 1. Відповідність діючій навчальній програмі з предмету, навчальній програмі з предмету для 12-річної школи. Вказати, які саме розділи чи теми ППЗ не відповідають навчальній програмі.

ППЗ „Українська мова, 7 клас” створено згідно з чинною навчальною програмою затвердженою Міністерством освіти і науки України „Українська мова: 5-12 класи”/ Автори Г.Т. Шелехова, В.І.Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я. І, Остаф / За ред. Л.В.Скуратівського , Київ; Ірпінь: Перун, 2005.

 1. Можливість застосування ППЗ загально-дидактичного спрямування на різних типах уроків: засвоєння умінь та навичок; узагальнення та систематизації знань; контроль і коригування знань, умінь та навичок; комбінований урок. Навести приклади з посиланнями на конкретний розділ в ППЗ.

Плануючи проведення уроків із використанням ППЗ, учитель має враховувати зміст кожної теми, мету уроку, стан забезпечення засобами навчання, вікові та індивідуальні особливості учнів. Відсутність методичних рекомендацій до НПЗ з одного боку надає кожному досвідченому вчителю можливості творчо попрацювати, а з іншого боку як навчатися чи удосконалювати свої знання молодому спеціалісту.

Найбільш доречним є застосування ППЗ на комбінованих уроках, наприклад, урок № 28 „Написання не з дієприкметниками”, урок № 48 „Уживання прийменників у мовленні”; засвоєння умінь та навичок, урок № 3 „Розділові знаки у простому і складному реченнях”, узагальнення та систематизація знань , урок № 53 „Сполучник. Підготовка до тематичного оцінювання”, урок № 44 „Прислівник. Підготовка до тематичного оцінювання”, урок контролю і коригування знань, № 88, 89, 90 ДІЄСЛОВО (тематична KP), № 94, 95,96 ДІЄПРИКМЕТНИК ( тематична KP)

 1. Наявність мотивації навчальної діяльності: створення проблемної ситуації, зацікавленість, можливість вирішення проблеми, повідомлення учням практичної значущості навчального матеріалу. Навести приклади з посиланнями на конкретний розділ в ППЗ.

Ми можемо простежити на уроках:

№ 5 Дієслово як частина мови. Вересень

№12 Дієслова І та ІІ дієвідмін

№ 21 Дієприкметник як особлива форма дієслова

№ 31 Дієприслівник як особлива форма дієслова

№35 Прислівник як частина мови

№46 Непохідні і похідні прийменники

 1. Можливість творчого застосування узагальнених знань, умінь і навичок на практиці Навести и приклади з посиланнями на конкретний розділ в ППЗ.

Майже кожен урок містить завдання творчого характеру, де учні можуть виявити свої знання на практиці.

Урок № 3 Розділові знаки у простому і складному реченнях.

Урок № 26 Перехід дієприкметників в інші частини мови.

Урок № 13 Способи дієслів. Дійсний спосіб.

 1. Надання учневі можливості самостійно опрацьовувати навчальний матеріал (без участі вчителя).

Використовуючи ППЗ, учні можуть самостійно опрацьовувати матеріал певних тем, звертаючись до розділу „Теоретичні відомості. Дієслово.”..., а закріплювати набуті знання вони можуть, виконуючи різноманітні завдання з вивченої теми, вміщені в уроках або конструкторі „Частина І. Морфологія. Орфографія”.

9. Можливості комплексного використання ППЗ із традиційними засобами навчання. Навести приклади з посиланнями на конкретні розділи в ППЗ.

У процесі використання ППЗ учитель стає наставником та порадником для учня, адже частина його важливих функцій перекладається на ППЗ: подача навчального матеріалу та навчальних завдань, контроль та оцінювання навчальних досягнень. Програмне забезпечення, завдяки використанню можливостей комп’ютерних технологій, суттєво «розвантажує» вчителя від рутинної роботи і сприяє більш повному виявленню творчого підходу. ППЗ дає можливість організувати повноцінні уроки:

  1. Традиційний урок вивчення нового матеріалу з використанням елементів ЕППЗ.

Теоретичний та практичний матеріал доповнений ілюстраціями, схемами,

звуковими фрагментами

  1. Комбінований урок. Учням пропонуються для самостійного розв’язування різноманітні завдання. Передбачено можливість введення учнем відповіді та її перевірка.

  2. Уроки розвитку зв’язного мовлення.

  3. Оцінювання навчальних досягнень із різноманітних видів мовленнєвої діяльності (Читання мовчки. Аудіювання. Контрольний переказ)

 1. Наявність позапрограмного матеріалу, міжпредметних зв’язків.

У запропонованих уроках міститься багато цікавих інформаційних, повчальних текстів, у яких використано народознавчій матеріал, подаються відомості про видатних митців української та світової культури, історичні постаті, використано багато поезій та уривків із художніх творів.

 1. Рівень грамотності ППЗ загально-дидактичного спрямування: відсутність фахових, стилістичних, орфографічних, каліграфічних помилок і неточностей. Якщо помилки присутні – вказати які саме, в якому розділі.

Під час апробації, готуючись і використовуючи на уроках ППЗ„Українська мова, 7клас”, були виявлені такі помилки і недоліки:

Урок №1 Вступ. Мова – скарбниця духовності народу

Вправа 1. Завдання 2. Виділіть речення, у яких сформульовано основні ідеї тексту.

Як виділяти не зрозуміло? І як перевірити правильність відповіді. І таких завдань дуже багато, коли є завдання, а перевірити його виконання неможливо.( Урок №2 Синтаксис і пунктуація. Україно, наш тихий земний. Вправа 5. Урок №3 Розділові знаки у простому і складному реченнях. Вправа 3. Вправа 4. Урок №6 Форми дієслова. Неозначена форма дієслова. Вправа 5. Урок №10 Минулий час дієслова. Наша самобутня Україна Вправа 3. Вправа4....)

Урок №3 Розділові знаки у простому і складному реченнях

Вправа 1. Завдання 3. Запишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені орфограми і пунктограми. (Хіба можна вставляти пунктограми і орфограми? Можна вставляти пропущені букви і розділові знаки на вивчені орфограми і пунктограми.)

Урок №5 Дієслово як частина мови. Вересень

Вправа 4 У реченні „Хвали літо, коли осінь прийде” при перевірці комп’ютером правильної відповіді дієслово „хвали” пропущено, і тому правильну відповідь учнів комп’ютер класифікує як неправильну.

Урок №6 Форми дієслова. Неозначена форма дієслова

Вправа 5. У словосполученні „черв’’ячка заморити” - подвійний апостроф.

Урок № 8 Часи дієслова. Краса людини та її вчинків

Вправа 1.1. У тексті слово „м’’яч” написано з подвійним апострофом.

Вправа 1.2. Виділіть із тексту по три дієслова теперішнього (зеленим), минулого (червоним) та майбутнього (жовтим) часу. (Жовтий колір обрано не зовсім вдало, бо слова, виділені цим кольором, майже не читаються. У цьому завданні є й інші правильні варіанти відповіді, а не лише ті, які видає комп’ютерна програма, і звідки знати дітям, що саме це слово треба обрати для правильної відповіді)

Урок №9 Теперішній час дієслова

Вправа 1. У тексті в третьому реченні пропущено слово „манить”

Сніг грайливо ... своїх єдиних справжніх шанувальників – дітлахів безліччю спокус...”

Вправа 1. Завдання 3. Коли комп’ютерна програма видає правильні відповіді, то дієслово „вхоплюється” пропущено і його програма не вважає дієсловом, виправляючи як помилку.

Урок №11 Майбутній час дієслова

Вправа 1.2. Знайдіть в тексті дієслова майбутнього часу. ( У формулюванні завдання порушується правило чергування у-в, і це не лише в цьому уроці, таке трапляється й в інших уроках)

... аби могло усвідомити підростаюче покоління те,.. (У правильних відповідях, що пропонує комп’ютерна програма пропущено дієслово майбутнього часу „могло усвідомити”). Правильність цього твердження можна перевірити в підручнику для 7 класу Рідна мова: автори Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. – К.:Грамота, 2007, с.41 „Уживання дієслів в одному часі замість іншого „

Домашнє завдання. Прочитайте текст. У виділених словах визначте час. (Але в тексті нема виділених слів?)

Урок №12 Дієслова І та ІІ дієвідмін.

Вправа 2. У правильних відповідях, що пропонує комп’ютерна програма допущено помилки:

Дієслова „стояти, бігти” визначає як дієслова І дієвідміни. Це помилка!

Дієслова „Хотіти, радіти, встати” визначає як дієслова ІІ дієвідміни . Це також помилка!

Домашнє завдання з перевіркою

1 питання.

До І дієвідміни належать дієслова:

а) чи закінчилася дія;

б) одна чи кілька осіб виконує дію;

в) коли виконується дія;

г) як виконується дія.

Комп’ютер видає правильний варіант в), але жодної правильної відповіді в запропонованих варіантах нема!

Урок № 13 Способи дієслів. Дійсний спосіб

Вправа 4. У правильних відповідях допущено помилки. У першому реченні пропущено дієслово „Буду”, в четвертому - „співає” вони мають бути позначені синім кольором , як дієслова дійсного способу.

Урок №14 Умовний спосіб дієслів

Вправа 4. У слові „ пам’’ятаєш” подвійний апостроф.

Урок №15 Наказовий спосіб дієслів

Вправа 1. Текст вправи не має логічної завершеності

Урок №17 Способи творення дієслів

Домашнє завдання. У слові „ м’’який” подвійний апостроф.

Урок №18 ''Не'' з дієсловами

Вправа 1.1. Відсутній звуковий фрагмент.

Домашнє завдання. У слові „доооцінювати” три букви о

Урок №21 Дієприкметник як особлива форма дієслова

С.2. Подається таблиця „Дієприкметник”, але нічого не сказано, на які питання відповідає дієприкметник.

Вправа 1.2.У правильних відповідях

Слухняні – дієприкметник, теперішній час, жіночий рід (а хіба можна у множині визначати рід???) множина, називний відмінок.

Урок №22 Дієприкметниковий зворот

Вправа 5. У першому реченні „ За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію помиті.” ( замість слова „помиті” має бути слово „политі”).

У другому реченні неправильно виконано перенос М. Стельмах не можна розривати ініціали і прізвище.

Вправа 5. У правильних відповідях, що надає комп’ютерна програма знов помилка:

1 речення. „ За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі”

слово „засіяні” – дієприкметник доконаного виду і має бути позначений синім кольором, а слово „горем” – залежне і має бути зеленого кольору.

2 речення. „Мокрі, стомлені, але радісно усміхнені”. Слово „усміхнені” – дієприкметник доконаного виду і має бути позначений синім кольором, а не зеленим.

Урок № 24 Творення активних і пасивних дієприкметників

Вправа 3. Звуковий фрагмент диктанту і друкований мають розбіжності:

У звуковому останнє словосполучення „відмінно тонізуючий напій”, а в друкованому „відмінно володіючий мовою”

Домашнє завдання

6 питання (Вдумливий), (розважливий0 (замість закритої дужки стоїть нуль)

Урок № 29 Дієприкметник. Підготовка до тематичного оцінювання

Питання 9. Укажіть речення, що містить слово, якого стосуються такі морфологічні ознаки: Дієприкметник пасивний, доконаного виду, множина (а має бути однина!) називний відмінок. У реченні виступає присудком.

Правильна відповідь

б) Зелений лист на дереві пронизаний (вжито в однині) зверху промінням сонця . ..

Урок № 53. Сполучник. Підготовка до тематичного оцінювання

Питання 12. Відсутні правильні відповіді, у комп’ютерній програмі її не закладено.

Урок № 60. Частка. Підготовка до тематичного оцінювання

Питання 11. Нема правильної відповіді

Урок №61. Вигук як частина мови

Вправа 1. Записано слово з помилкою „опе6резав”

Урок № 101. Прислівник (ІІ тематична контрольна робота) І варіант.

Питання 2. Визначте, який з прислівників пишеться окремо (правило чергування):

а) ледве/ледве;

б) рік/у/рік;

в) будь/що/будь;

г) по/козацькому.

Комп’ютерна програма показує правильну відповідь (В), це неправильно, правильною є відповідь (Б).

Помилку допущено і в п’ятому питанні. Одинадцяте питання не має правильної відповіді.

Теоретичні відомості. Прислівник. Розряди прислівників.

У таблиці нічого не повідомляється про творення найвищого ступеня прислівників.


В настанові користувача також зустрічаються неточності:

1. Вступ

Сфера застосування


Застосування всіх видів інтерактивних, аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання спрямовано на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення зарубіжної літератури.

^ 6. Методичні рекомендації до використання ППЗ у навчальному процесі

            ППЗ „Українська мова, 7 клас” створено згідно з чинною навчальною програмою із зарубіжної літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України.


Висновки

Аналізуючи використання експериментального ППЗ учнями та вчителем на уроках, вдома для самопідготовки хочеться відзначити наступні позитивні якості:

 1. відповідає змісту, який обумовлюється державним стандартом освіти, програмним вимогам, віковим потребам учнів;

 2. має чітку структуру, відповідає якісному рівню поліграфічного виконання з чітким шрифтом та зображеннями, з цікавим матеріалом;

 3. навчальний матеріал відповідає критеріям науковості, систематичності, ступеню необхідності;

 4. структура ППЗ, тексти і позатекстові означення, символи, колір ілюстрацій відповідають цілям навчання;

 5. наявні методологічна обґрунтованість змісту ППЗ, розкриття основних понять, фактів, теорій;

 6. зв’язок змісту ППЗ із життям, із завданнями виховання дитини як особистості, забезпечення розвитку її здібностей і обдарувань;

 7. наочність і конкретність викладу матеріалу у ППЗ;

ППЗ для загальноосвітніх навчальних закладів „Українська мова, 7клас” Версія 1.0 ЗАТ „Мальва”2007сприяє підвищенню рівня компетентності учнів та розвитку пізнавального інтересу і все ж таки потребує доопрацювання, щоб видавати його як масовий.Схожі:

Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб Електронний навчально-методичний комплект «Українська мова, 7 клас»
Бойко Г. В., учител української мови та літератури Новоукраїнської школи Мар’їнського району, учитель вищої категорії, педагогічний...
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Українська література, 5 – 6 клас»
Сандулєєва О. Д., учитель української мови та літератури дсгш №65, учитель вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж 18...
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Спілкуймося англійською мовою» 11 клас
В 2008-2009 навчальному році в 11 класі природничого профілю мною був апробован Педагогичний Програмний Засіб«Спілкуймося англійською...
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Біологія, 7 клас»
Мацуріна О. А., учитель біології Макіївського ліцею №1 із школою №61, вчитель вищої категорії, педагогічний стаж – 17 років
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Мистецтво 1-4 клас»
Ферапонтова О. М., вчитель мистецтва Донецької школи №48, вчитель вищої категорії, педагогічний стаж 13 років
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Алгебра. 7 клас»
Левченко Л. П., вчитель математики Димитрівської школи №4, вчитель вищої категорії, педагогічний стаж -38 років
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Алгебра. 7 клас»
Коломойцева О. І., вчитель математики Донецької гімназії №70, вчитель вищої категорії, педагогічний стаж – 16 років
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Зарубіжна література. 7 клас»
Овсяннікова Т. Ю., учитель зарубіжної літератури Артемівської школи №12, учитель І категорії, педагогічний стаж – 8 років
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Біологія, 7 клас»
Амінова Е. Д., учитель біології Донецької школи №96, вчитель вищої категорії, старший учитель, педагогічний стаж – 17 років
Відгук про педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас” iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Біологія, 11 клас»
Амінова Е. Д., учитель біології Донецької школи №96, вчитель вищої категорії, старший учитель, педагогічний стаж – 17 років
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи