Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» icon

Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство»
НазваВідгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство»
Дата конвертації25.05.2013
Розмір64.3 Kb.
ТипДокументи

Відгук

про педагогічний програмний засіб
освітньої галузі «Природознавство»


«ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ 7 КЛАС»

загальноосвітніх навчальних закладів

Несвітайло В. М., учитель географії Донецької школи № 49, учитель вищої категорії, старший учитель,

педагогічний стаж – 21 рік


 1. Вступ. Назва ППЗ. Паралель, яка була задіяна в апробації, кількість учнів, форми роботи з ППЗ.

Нині з’являється все більше змістовних мультимедійних програм з усіх предметів шкільного курсу (з інформатики,географії, математики, хімії, фізики, біології, економіки, історії, астрономії, права, музики та ін.) Зупинюсь на можливостях і перевагах ППЗ з географії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Географія материків та океанів 7 клас» .

В основу розробки програмно-методичного комплексу покладено ідею програмованого навчання, підкріплену засобами сучасних інформаційних технологій.

Пропонований ППЗ вирізняється серед традиційного методичного забезпечення навчання географії як способом зберігання, представлення та подання навчального матеріалу, так і організацією роботи з ним. Методично обґрунтоване використання в програмно-методичному комплексі гіпертекстових технологій, машинної графіки, комп’ютерного моделювання, мультимедійних технологій та організація інтерактивного діалогу між користувачем та системою, а також можливість для вчителя здійснювати управління навчально-пізнавальною діяльністю учня дають можливість говорити про реалізацію комп’ютерної технології навчання географії у широкому комплексному розумінні. З огляду на це, ППЗ  може стати потужним засобом індивідуалізації навчання географії учнів загальноосвітньої школи и засобом досягання мети дистанційного навчання, має забезпечити розвиток творчих здібностей учнів і бажання займатися самостійною роботою.

ППЗ спрямовано на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення географії. Це веде до посилення пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх мислення, формування активної позиції особистості в сучасному інформатизованому суспільстві.

Для апробації ППЗ «Географія материків та океанів 7 клас» була задіяна паралель 7 класів, загальною кількістю 67 учнів. В цих класах географія вивчається 2 год. на тиждень, всього 70 год. на рік .

Попрацювавши з диском самостійно було прийняте рішення, що крім використання його на уроці слід дати диск учням для установки його на домашніх комп’ютерах. Що це дало?

По-перше, він став вдалим доповненням підручника, особливо під час пояснень демонстрації, дав змогу урізноманітнити форми проведення уроків.

По-друге надав можливість відсутнім на уроці учням прослухати і побачити запропонований матеріал, виконати самоперевірку, таким чином став засобом досягання мети дистанційного навчання.

По-третє покращилася підготовка до уроків.

Отож, використання ППЗ «Географія материків та океанів 7 клас» відбувалося як при проведенні уроків вчителем з використанням різних форм роботи з ППЗ (фронтальна (комп’ютер – проектор – екран), групова (комп’ютер – 2,3 учні), так і при виконанні домашніх завдань учнями.

 1. ^ Дотримання вимог державних стандартів загальної середньої освіти.

Змістова частина розроблена відповідно до програми з географії для загальноосвітньої школи і відтворює установлену логіку вивчення шкільного курсу географії.

Розділи поділяються на блоки програмно-методичного комплексу:

 1. Інформаційний блок (блок теоретичного матеріалу).

 2. Запитання та вправи для самоперевірки (контрольні запитання).

 3. Тематичне оцінювання.

 4. Блок довідкової інформації (словник, іменний покажчик,).

 5. Голосовий супровід.

 6. Географічні карти.

 1. Відповідність віковим особливостям учнів, умінням і навичкам користувачів.

ППЗ відповідає віковим особливостям учнів, умінням і навичкам користувача, легкий в інсталяції, зрозумілий у використанні.

4.^ Відповідність діючій навчальній програмі з предмету, навчальній програмі з предмету для 12-річної школи.

ППЗ „Географія материків та океанів 7 клас» створено згідно з чинною навчальною програмою «Географія 6 – 10 клас», затвердженою Міністерством освіти і науки України.

5.^ Можливість застосування ППЗ загально-дидактичного спрямування на різних типах уроків.

Плануючи проведення уроків з використанням ППЗ, учитель має враховувати зміст кожної теми, мету уроку, стан забезпечення засобами навчання, вікові та індивідуальні особливості учнів. Відсутність методичних рекомендацій до НПЗ з одного боку надає кожному досвідченому вчителю можливості творчо попрацювати, а з іншого боку як навчатися чи удосконалювати свої знання молодому спеціалісту.

Найбільш доречним є застосування ППЗ на уроках комбінованих уроках, для проведення лекцій з ілюстраціями, засвоєння умінь та навичок, контролю і коригування умінь та навичок, для організації групової роботи учнів на уроці, рідше для організації самоосвітньої роботи учнів, виконання ними завдань творчого характеру. Прикро, але я не бачу як можна використати ППЗ для узагальнення та систематизації знань. Дуже слабі тестові завдання після вивчення теми.

6.Наявність мотивації навчальної діяльності.

В ППЗ відсутні проблемні питання, але деякі малюнки можна використати для створення проблемних, ситуацій попередньо виключив озвучення .

Щодо фото відео матеріалів представлених в кожному уроці, то, на розсуд вчителя, багато з них можна використати для підвищення пізнавального інтересу учнів. Але можна додати різноманітних відео фрагментів, характерізуючих кліматичні явища, тваринний світ та інше.

Якщо ж говорити про послідовність викладу змісту, то він відповідає методичним вимогам.

7.Надання учневі можливості самостійно опрацьовувати навчальний матеріал (без участі вчителя).

Учні можуть самостійно опрацьовувати матеріали певного розділу та використовувати інформацію для підготовки до семінарів, конференцій, виготовлення презентацій, написання рефератів і написання наукових робіт

8.^ Можливості комплексного використання ППЗ з традиційними засобами навчання.

В процесі реалізації ППЗ вчитель стає наставником та порадником для учня, адже частина його важливих функцій перекладається на ППЗ: подача навчального матеріалу та навчальних завдань, відтворення реальних природних явищ та процесів , контроль та оцінювання навчальних досягнень. Програмне забезпечення, завдяки використанню можливостей комп’ютерних технологій, суттєво «розвантажує» вчителя від рутинної роботи і сприяє більш повному виявленню творчого підходу. ППЗ дає можливість організувати повноцінні уроки:

  1. Традиційний урок вивчення нового матеріалу з використанням елементів ППЗ.

  2. Вивчення нового матеріалу в середовищі ППЗ. Теоретичний матеріал доповнений ілюстраціями, схемами, відео-фрагментами та моделями природних явищ і процесів.

9.Наявність позапрограмного матеріалу, між предметних зв’язків.

Досить багато додаткової інформації запропоновано на диску, але вона вся однотипна, тобто побільше потрібно цікавих відео фрагментів при вивченні вод, клімату та населення материків . Міжпредметні зв’язки з історію які добре спостерігаються під час вивчення історії відкриття материків.

 1. ^ Рівень грамотності ППЗ загально-дидактичного спрямування.

В темі «Природні зони Північної Америки» прериямі названа лісостеп, а не степ, допущена помилка в нумерації уроків (відсутній № 41), а для стилістичні, орфографічні, каліграфічні помилки і неточності потрібен вчитель мовник.

 1. Висновки

З метою апробації педагогічного програмного засобу з географії для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія материків та океанів 7 клас» в 2008-2009 навчальному році були проведені уроки з його використанням.

Слід зазначити, що з появою ППЗ учні стали більш ретельніше готуватися до уроків, виросла зацікавленість результатами своєї навчальної діяльності, виріс інтерес к роботе з картою, що позитивно вплинуло на якість тематичного оцінювання.

Аналізуючи використання експериментального ППЗ учнями та вчителем на уроках, вдома для самопідготовки хочеться відмітити наступні позитивні якості:

 1. відповідає змісту, який обумовлюється державним стандартом освіти, програмним вимогам, віковим потребам учнів;

 2. має чітку структуру;

 3. відповідає хорошому рівню поліграфічного виконання з чітким шрифтом та зображеннями, з цікавим матеріалом і достатньою кількістю ілюстрацій;

 4. наявність обов’язкового матеріалу;

 5. навчальний матеріал відповідає критеріям науковості, систематичності, ступеню необхідності;

 6. структура ППЗ, тексти і поза текстові означення, символи, колір ілюстрацій відповідають цілям навчання;

 7. методологічна обґрунтованість змісту ППЗ, розкриття основних понять, фактів;

 8. зв’язок змісту ППЗ із завданнями виховання дитини як особистості, забезпечення розвитку її здібностей і обдарувань;

 9. наочність і конкретність викладу матеріалу у ППЗ;

 10. методична цінність ілюстрацій, їх чіткість;


Недоліки і негативні сторони:

 1. тематичне оцінювання та контрольні питання дуже прості;

 2. відсутні висновки до тем;

 3. деякі ілюстрації не можливо розгорнути на весь екран.

ППЗ з географії для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія материків та океанів 7 клас» педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» сприяє підвищенню рівня компетентності учнів та розвитку пізнавального інтересу і все таки потребує доопрацювання щоб видавати його як масового.Схожі:

Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Трудове навчання. Облслуговуючі види праці. 7 клас»
Державних стандартів освітньої галузі „Технологія”, концепції трудового навчання і креслення, базового навчального плану середніх...
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Біологія, 7 клас»
Мацуріна О. А., учитель біології Макіївського ліцею №1 із школою №61, вчитель вищої категорії, педагогічний стаж – 17 років
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Спілкуймося англійською мовою» 11 клас
В 2008-2009 навчальному році в 11 класі природничого профілю мною був апробован Педагогичний Програмний Засіб«Спілкуймося англійською...
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Спілкуймося англійською мовою» 7клас
В 2008-2009 навчальному році в 11 класі природничого профілю мною був апробован Педагогичний Програмний Засіб«Спілкуймося англійською...
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Алгебра. 7 клас»
Коломойцева О. І., вчитель математики Донецької гімназії №70, вчитель вищої категорії, педагогічний стаж – 16 років
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Алгебра. 7 клас»
Левченко Л. П., вчитель математики Димитрівської школи №4, вчитель вищої категорії, педагогічний стаж -38 років
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Мистецтво 1-4 клас»
Ферапонтова О. М., вчитель мистецтва Донецької школи №48, вчитель вищої категорії, педагогічний стаж 13 років
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Зарубіжна література. 7 клас»
Овсяннікова Т. Ю., учитель зарубіжної літератури Артемівської школи №12, учитель І категорії, педагогічний стаж – 8 років
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Біологія, 11 клас»
Амінова Е. Д., учитель біології Донецької школи №96, вчитель вищої категорії, старший учитель, педагогічний стаж – 17 років
Відгук про педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Природознавство» iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Біологія, 10 клас»
Амінова Е. Д., учитель біології Донецької школи №96, вчитель вищої категорії, старший учитель, педагогічний стаж – 17 років
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи