Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” icon

Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас”
Скачати 208.54 Kb.
НазваВідгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас”
Дата конвертації25.05.2013
Розмір208.54 Kb.
ТипДокументи

Відгук

про ЕЗЗС з „Географії материків і океанів, 7 клас”


Овсяннікова Л. В., учитель географії Донецької школи№ 58, учитель вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж – 22 роки


Диск складений відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 70 годин (2 години на тиждень).

ЕЗЗС структурований за темами відповідно до вимог програми з географії для загальноосвітніх шкіл. Відображає сучасний стан розвитку вітчизняної та світової науки і техніки у навчальному матеріалі з географії.

У змісті відображена система знань та їх цілісність.

У ЕЗЗС наведені завдання до всіх практичних робіт, передбачених програмою, які мають на меті формувати в учнів уміння самостійно працювати з картами, глосарієм, словником географічних назв, іменним покажчиком.

У ЕЗЗС диференційованих завдань в кінці вивчених тем недостатньо, але зміст тексту та окремі рубрики допомагають організувати навчальну діяльність учнів з різними здібностями й навчальними можливостями.

Зміст ЕЗЗС відповідає віковим особливостям учнів 7 класу, допомагає успішно користуватися ним для самостійного навчання. В той же час слід зазначити, що наведені пояснення, приклади є вичерпними, зрозумілими, доступними.

Мова лаконічна, точна й зрозуміла учням, відповідає нормам української літературної мови. Тексти поєднують ознаки наукового і науково-популярного стилів. Музика, звуковий фон, синхронність, дикція закадрового супроводу, кольорова гама високої якості. Автор звертається безпосередньо до учнів, що сприяє залученню їх до активної роботи з навчальним матеріалом. Зміст, на мою думку, позитивно впливає на формування зацікавленості вивчення географії.

Містить інформацію про видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток географії.


Завдання вчать аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Враховуючи, що при вивченні географії необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, ЕЗЗС допомагає вчителю в цьому.

При роботі з ЕЗЗС за допомогою конструктора уроку я створювала уроки засвоєння нових знань з використанням мультимедійного проектора, тому що інші типи уроків потребують використання локальної мережі, яка знаходиться в кабінеті інформатики, що не завжди можливо за розкладом уроків.


^ Експертиза рукопису підручника для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на Всеукраїнський конкурс

ГФ 902

Рукопис підручника складений відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 52 годин (1,5 години на тиждень).

Значна увага в рукописі підручника приділяється вивченню економіко-географічного положення України, адміністративно-територіального устрою та історико-географічного формування території, а також вивченню галузей господарства країни та регіональному поділу.

Підручник містить матеріал, який структурований за темами відповідно до вимог програми з географії для загальноосвітніх шкіл. Кожний параграф закінчується „Контрольними запитаннями”, які дають можливість учням узагальнити набуті на уроці знання.

У змісті підручника відображена система знань та їх цілісність.

Автор рукопису зосереджує свою увагу на аналізі причинно-наслідкових зв'язків, які пояснюють основні чинники соціально-економічного розвитку країни.

У підручнику наведені завдання до всіх практичних робіт, передбачених програмою, а також „Практичні завдання”, які мають на меті формувати в учнів уміння самостійно працювати з економічними картами, статистичними таблицями тощо.

Наприкінці вивчення кожної з тем наданий матеріал різнорівневих завдань для диференційованого навчання, ефективної організації навчальної діяльності учнів з різними здібностями і навчальними можливостями.

Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів 9 класу. В той же час слід зазначити, що деякі теми стосуються більше питань з курсу „Основ економіки”, ніж „Економічної та соціальної географії України” (Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України).

Мова локанічна, точна й зрозуміла учням, відповідає нормам української літературної мови. Тексти підручника поєднують ознаки наукового і науково-популярного стилів. Зміст рукопису, на мою думку, позитивно впливає на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, життєвих пріоритетів, кращих моральних якостей особистості.

Підручник містить інформацію про видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток економічної географії. У розділі „Населення” автор детально розповідає про побут, звичаї, національні традиції українського народу.

Укладач підручника пропонує цікаву інформацію, пов'язану з навчальним матеріалом, що сприяє розвиткові творчих здібностей, зацікавленості предметом. Автор використовує завдання проблемно-пошукового характеру.

Запитання, задачі сприяють здійсненню диференційованого навчання, раціональному поєднанню завдань репродуктивного і творчого характеру. Завдання вчать аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

В додатках багато узагальнюючих таблиць, картосхем, які допомагають у виконанні практичних та самостійних робіт. „Соціогеографічний практикум” надає можливість поглибити, перевірити знання учнів.

Матеріал рукопису підручника супроводжується великою кількістю кольорових ілюстрацій і фотографій, карт, які мають текстові пояснення, органічно доповнюють зміст тем і посилюють емоційний вплив на сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.


Директор ДЗОШ №58 К.В. Харковська

Експерт Л.В.Овсяннікова


^ Експертиза рукопису підручника для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на Всеукраїнський конкурс

ГФ 903

Рукопис підручника складений відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 52 годин (1,5 години на тиждень).

Значна увага в рукописі підручника приділяється вивченню економіко-географічного положення України, адмінистративно-територіального устрою та історико-географічного формування території, а також вивченню галузей господарства країни та регіональному поділу.

Підручник містить матеріал, який структурований за темами відповідно до вимог програми з географії для загальноосвітніх шкіл. Перед вивченням кожного розділу автор звертається безпосередньо до читача словами: „Вивчаючи розділ, ви дізнаєтеся; навчитеся; узагальнете знання...”. саме це звернення мотивує навчальну діяльність учня, розвиває інтерес до предмету. Кожний параграф розпочинається запитаннями, які допоможуть учням пригадати вивчений раніше матеріал, спрямувати свою увагу на особливості теми уроку. Завершує параграф рубрика „Запам'ятайте”, яка дає можливість учням узагальнити набуті на уроці знання, зосереджують увагу на провідних положеннях параграфа. Запитання і завдання наприкінці параграфу сприяють формуванню в учнів умінь самостійно працювати з додатковою літературою.

У змісті підручника відображена система знань та їх цілісність.

Автор рукопису зосереджує свою увагу на аналізі причинно-наслідкових зв'язків, які пояснюють основні чинники соціально-економічного розвитку країни.

У підручнику наведені завдання до всіх практичних робіт, передбачених програмою, які мають на меті формувати в учнів уміння самостійно працювати з економічними картами, статистичними таблицями тощо. Рубрика „Географічна задача” допомагає формувати в учнів здатність використовувати набуті знання в життєвих ситуаціях.

У підручнику надається матеріал для диференційованих завдань в кінці вивчених тем, зміст тексту та окремі рубрики також допомагають організувати навчальну діяльність учнів з різними здібностями й навчальними можливостями.

Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів 9 класу, допомагає успішно користуватися ним для самостійного навчання. Наведені пояснення, приклади є вичерпними, зрозумілими, доступними.

Мова локанічна, точна й зрозуміла учням, відповідає нормам української літературної мови. Тексти підручника поєднують ознаки наукового і науковопо-пулярного стилів. Зміст рукопису, рубрики „Дивовижна Україна”, „Назви України” позитивно впливають на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, життєвих пріоритетів, кращих моральних якостей особистості.

Підручник містить інформацію про видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток економічної географії. У розділі „Населення” автор детально розповідає про історичні та етнографічні райони, побут, звичаї, національні традиції українського народу.

Укладач підручника пропонує цікаву інформацію, пов'язану з навчальним матеріалом, що сприяє розвиткові творчих здібностей, зацікавленості предметом. Автор використовує завдання проблемно пошукового характеру.

Запитання, географічні задачі сприяють здійсненню диференційованого навчання, раціональному поєднанню завдань репродуктивного і творчого характеру. Завдання вчать аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. В додатках багато узагальнюючих таблиць, схем, словник термінів і понять, які допомагають у виконанні практичних та самостійних робіт. Матеріал рукопису підручника супроводжується великою кількістю кольорових ілюстрацій і фотографій, карт, які мають текстові пояснення, органічно доповнюють зміст тем і посилюють емоційний вплив на сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.


Директор ДЗОШ №58 К.В. Харковська

Експерт Л.В.Овсяннікова


^ Експертиза рукопису підручника для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на Всеукраїнський конкурс

ГФ 906

Рукопис підручника складений відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 52 годин (1,5 години на тиждень).

Значна увага в рукописі підручника приділяється вивченню економіко-географічного положення України, адмінистративно-територіального устрою, етнографічного та історико-географічного формування території, а також вивченню галузей господарства країни та регіональному поділу. Розглядається місце України на політичній карті Європи та світу.

Підручник містить матеріал, який структурований за темами відповідно до вимог програми з географії для загальноосвітніх шкіл. Кожний параграф закінчується питаннями та завданнями як репродуктивного так і творчого характеру, які дають можливість учням узагальнити набуті на уроці знання, зосереджують увагу на провідних положеннях параграфа, сприяють формуванню в учнів умінь працювати з додатковою літературою, розширюють кругозір, акцентують увагу на головному і вчать робити висновки.

У змісті підручника відображена система знань та їх цілісність.

Автор рукопису зосереджує свою увагу на пізнанні географічних закономірностей, розумінні взаємозв'язку об'єктів і явищ як у часі, так і в просторі.

У підручнику наведені завдання до всіх практичних робіт, передбачених програмою, які мають на меті формувати в учнів уміння самостійно працювати з економічними картами, статистичними таблицями тощо.

У підручнику надається матеріал для диференційованих завдань у кінці вивчених тем, зміст тексту також допомагає організувати навчальну діяльність учнів з різними здібностями й навчальними можливостями.

Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів 9 класу, допомагає успішно користуватися ним для самостійного навчання. У той же час слід зазначити, що наведені пояснення, приклади є вичерпними, зрозумілими, доступними. Добре, що вони виділені на окремих „Словарних листах”.

Мова лаконічна, точна й зрозуміла учням, відповідає нормам української літературної мови. Тексти підручника поєднують ознаки наукового і науково-популярного стилів. Автор звертається безпосередньо до читача, що сприяє залученню школярів до активної роботи з навчальним матеріалом. Зміст рукопису, на мою думку, позитивно впливає на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, життєвих пріоритетів, кращих моральних якостей особистості.

Підручник містить інформацію про видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток економічної географії. У розділі „Населення” автор детально розповідає про побут, звичаї, національні традиції українського народу.

Укладач підручника пропонує цікаву інформацію, пов'язану з навчальним матеріалом, що сприяє розвиткові творчих здібностей, зацікавленості предметом. Автор використовує завдання проблемно пошукового характеру.

Запитання, задачі сприяють здійсненню диференційованого навчання, раціональному поєднанню завдань репродуктивного і творчого характеру. Завдання вчать аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Рукопис надає поради учням щодо того, як працювати з підручником. Для цього використовує умовні позначення, які вміщені на початку підручника.У додатках багато узагальнюючих таблиць, які допомагають у виконанні практичних та самостійних робіт.

Матеріал рукопису підручника супроводжується великою кількістю кольорових ілюстрацій і фотографій, карт, які мають текстові пояснення, органічно доповнюють зміст тем і посилюють емоційний вплив на сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.


Директор ДЗОШ №58 К.В. Харковська

Експерт Л.В.Овсяннікова


^ Експертиза рукопису підручника для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на Всеукраїнський конкурс

ГФ 904

Рукопис підручника складений відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 52 годин (1,5 години на тиждень).

Значна увага в рукописі підручника приділяється вивченню економіко-географічного положення України, адмінистративно-територіального устрою та історико-географічного формування території, а також вивченню галузей господарства країни та регіональному поділу.

Підручник містить матеріал, який структурований за темами відповідно до вимог програми з географії для загальноосвітніх шкіл. Кожний параграф розпочинається запитаннями, які допоможуть учням пригадати вивчений раніше матеріал, спрямувати свою увагу на особливості теми уроку. Завершують параграф „Висновки”, „Запитання і завдання”, які дають можливість учням узагальнити набуті на уроці знання, зосереджують увагу на провідних положеннях параграфа, сприяють формуванню в учнів умінь працювати з додатковою літературою. Рубрики „Для допитливих”, „Географічна задача”, „Запам'ятайте”, „Вирішуємо проблеми” розширюють кругозір, акцентують увагу на головному й вчать робити висновки.

У змісті підручника відображена система знань та їх цілісність.

Автор рукопису зосереджує свою увагу на аналізі причинно-наслідкових зв'язків, які пояснюють основні чинники соціально-економічного розвитку країни.

У підручнику наведені завдання до всіх практичних робіт, передбачених програмою, які мають на меті формувати в учнів уміння самостійно працювати з економічними картами, статистичними таблицями тощо. Рубрика „Вирішуємо проблему” допомагає формувати в учнів здатність використовувати набуті знання в життєвих ситуаціях.

У підручнику відсутній матеріал для диференційованих завдань в кінці вивчених тем, але зміст тексту та окремі рубрики допомагають організувати навчальну діяльність учнів з різними здібностями й навчальними можливостями.

Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів 9 класу, допомагає успішно користуватися ним для самостійного навчання. В той же час слід зазначити, що наведені пояснення, приклади є вичерпними, зрозумілими, доступними. Добре, що вони виділені окремо рубрикою „Запам'ятайте”.

Мова лаконічна, точна й зрозуміла учням, відповідає нормам української літературної мови. Тексти підручника поєднують ознаки наукового і науково-популярного стилів. Автор звертається безпосередньо до читача, що сприяє залученню школярів до активної роботи з навчальним матеріалом. Зміст рукопису, на мою думку, позитивно впливає на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, життєвих пріоритетів, кращих моральних якостей особистості.

Підручник містить інформацію про видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток економічної географії. У розділі „Населення” автор детально розповідає про побут, звичаї, національні традиції українського народу.

Особливу увагу слід звернути на те, що автор неординарно, по-особливому, підійшов до опанування тем „Сільське господарство”, „Транспорт”, запропонувавши для використання статистичний матеріал, інформаційні таблиці, додатковий матеріал які дають цінну інформацію для вивчення цих тем.

Укладач підручника у рубриках „Для допитливих” пропонує цікаву інформацію, пов'язану з навчальним матеріалом, що сприяє розвиткові творчих здібностей, зацікавленості предметом. Автор у рубриках „Географічна задача” і „Вирішуємо проблему” використовує завдання проблемно пошукового характеру.

Запитання, задачі сприяють здійсненню диференційованого навчання, раціональному поєднанню завдань репродуктивного і творчого характеру. Завдання вчать аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Рукопис не надає порад учням щодо того, як працювати з підручником. В параграфах багато узагальнюючих таблиць, які допомагають у виконанні практичних та самостійних робіт.

Матеріал рукопису підручника супроводжується великою кількістю кольорових ілюстрацій і фотографій, карт, які мають текстові пояснення, органічно доповнюють зміст тем і посилюють емоційний вплив на сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.


Директор ДЗОШ №58 К.В. Харковська

Експерт Л.В.Овсяннікова


^ Експертиза рукопису підручника для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на Всеукраїнський конкурс

ГФ 905

Рукопис підручника складений відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 52 годин (1,5 години на тиждень).

Значна увага в рукописі підручника приділяється вивченню впливу економіко-географічного положення України на її місце в Європі та світі, адміністративно-територіального устрою та історико-географічного формування території, а також вивченню галузей господарства країни та регіональному поділу.

Підручник містить матеріал, який структурований за темами відповідно до вимог програми з географії для загальноосвітніх шкіл. Кожний параграф розпочинається запитаннями рубрики „Пригадаймо”, які допоможуть учням спрямувати свою увагу на особливості теми уроку. Завершують параграф рубрики „Закріплюємо та узагальнюємо”, „Набуваймо практичних навичок”, що дає можливість учням узагальнити набуті на уроці знання, зосереджити увагу на провідних положеннях параграфа.Рубрика „Книжкова полиця” сприяє формуванню в учнів умінь працювати з додатковою літературою. Рубрики „Перевіряємо свої знання”, „Працюємо творчо”, розширюють кругозір, акцентують увагу на головному й вчать робити висновки.

У змісті підручника відображена система знань та їх цілісність. Автор рукопису зосереджує свою увагу на аналізі причинно-наслідкових зв'язків, які пояснюють основні чинники соціально-економічного розвитку країни.

У підручнику наведені завдання до всіх практичних робіт, передбачених програмою, які мають на меті формувати в учнів уміння самостійно працювати з економічними картами, статистичними таблицями тощо.

У підручнику відсутній матеріал для диференційованих завдань в кінці вивчених тем, але зміст тексту та окремі рубрики допомагають організувати навчальну діяльність учнів з різними здібностями й навчальними можливостями.

Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів 9 класу, допомагає успішно користуватися ним для самостійного навчання. В той же час слід зазначити, що наведені пояснення, приклади є вичерпними, зрозумілими, доступними.

Мова лаконічна, точна й зрозуміла учням, відповідає нормам української літературної мови. Тексти підручника поєднують ознаки наукового і науково-популярного стилів. Автор звертається безпосередньо до читача, що сприяє залученню школярів до активної роботи з навчальним матеріалом. Зміст рукопису, на мою думку, позитивно впливає на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, життєвих пріоритетів, кращих моральних якостей особистості.

Підручник містить інформацію про видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток економічної географії. У розділі „Населення” автор детально розповідає про побут, звичаї, національні традиції українського народу.

Укладач підручника у рубриці „Чи знаєте ви, що...” пропонує цікаву інформацію, пов'язану з навчальним матеріалом, що сприяє розвиткові творчих здібностей, зацікавленості предметом.

Рукопис не надає порад учням щодо того, як працювати з підручником; термінологічного словника. В параграфах багато узагальнюючих таблиць, карт, які допомагають під час виконання практичних та самостійних робіт.

Матеріал рукопису підручника супроводжується великою кількістю кольорових ілюстрацій, фотографій, карт, які мають текстові пояснення, органічно доповнюють зміст тем і посилюють емоційний вплив на сприйняття засвоєння навчального матеріалу.


Директор ДЗОШ №58 К.В. Харковська

Експерт Л.В.Овсяннікова

^ Експертиза рукопису підручника для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на Всеукраїнський конкурс

ГФ 908

Рукопис підручника складений відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 52 годин (1,5 години на тиждень).

Значна увага в рукописі підручника приділяється вивченню економіко-географічного положення України, адмінистративно-територіального устрою та історико-географічного формування території, а також вивченню галузей господарства країни та регіональному поділу.

Підручник містить матеріал, який структурований за темами відповідно до вимог програми з географії для загальноосвітніх шкіл. Кожна тема включає таке: основний матеріал, матеріал, який потрібно запам'ятати; додатковий матеріал; запитання і завдання; матеріал для узагальнюючого повторення та систематизації знань (подається після вивчення кожного окремого розділу); корисні джерела інформації (наприкінці розділу). Кожний параграф розпочинається запитаннями рубрики „Вам належить з'ясувати”, які допоможуть учням спрямувати свою увагу на особливості теми уроку. Завершує параграф „Узагальнення”, яке дає можливість учням узагальнити набуті на уроці знання, зосереджує увагу на провідних положеннях параграфа, сприяє формуванню в учнів умінь працювати з додатковою літературою.

У змісті підручника відображена система знань та їх цілісність.

Автор рукопису зосереджує свою увагу на аналізі причинно-наслідкових зв'язків, які пояснюють основні чинники соціально-економічного розвитку країни.

У підручнику не наведені завдання до практичних робіт, передбачених програмою.

Матеріал для диференційованих завдань запропонован як наприкінці кожного параграфа, так і в кінці вивчених тем, зміст тексту та окремі рубрики також допомагають організувати навчальну діяльність учнів з різними здібностями й навчальними можливостями.

Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів 9 класу, допомагає успішно користуватися ним для самостійного навчання. В той же час слід зазначити, що наведені пояснення, приклади є вичерпними, зрозумілими, доступними.

Мова лаконічна, точна й зрозуміла учням, відповідає нормам української літературної мови. Тексти підручника поєднують ознаки наукового і науково-популярного стилів. Автор звертається безпосередньо до читача, що сприяє залученню школярів до активної роботи з навчальним матеріалом. Зміст рукопису, на мою думку, позитивно впливає на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, життєвих пріоритетів, кращих моральних якостей особистості.

Підручник містить інформацію про видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток економічної географії. Автор не приділяє достатньої уваги вивченню історико-етнографічних районів, побуту, звичаїв, національних традицій українського народу.

Особливу увагу слід звернути на те, що автор неординарно, по-особливому, підійшов до опанування теми „Економіко-географічне районування”, запропонувавши для використання статистичний матеріал, інформаційні таблиці, дуже багато цікавої додаткової інформації як для учнів, так і для вчителів. Як на мою думку, матеріал цього розділу необхідно видати окремим посібником.

Укладач підручника пропонує цікаву інформацію, пов'язану з навчальним матеріалом, що сприяє розвиткові творчих здібностей, зацікавленості предметом. Автор використовує завдання проблемно -пошукового характеру.

Запитання, задачі сприяють здійсненню диференційованого навчання, раціональному поєднанню завдань репродуктивного й творчого характеру. Завдання вчать аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Рукопис надає поради учням щодо того, як працювати з підручником. В додатках багато узагальнюючих таблиць, які допомагають під час виконання практичних та самостійних робіт.

Матеріал рукопису підручника супроводжується великою кількістю кольорових ілюстрацій і фотографій, карт, які мають текстові пояснення, органічно доповнюють зміст тем і посилюють емоційний вплив на сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.


Директор ДЗОШ №58 К.В. Харковська

Експерт Л.В.Овсяннікова


^ Експертиза рукопису підручника для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на Всеукраїнський конкурс

ГФ 907

Рукопис підручника складений відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 52 годин (1,5 години на тиждень).

Значна увага в рукописі підручника приділяється вивченню економіко-географічного положення України, адмінистративно-територіального устрою та історико-географічного формування території, а також вивченню галузей господарства країни та регіональному поділу.

Підручник містить матеріал, який структурований за темами відповідно до вимог програми з географії для загальноосвітніх шкіл. Кожний параграф розпочинається запитаннями, які допоможуть учням пригадати вивчений раніше матеріал, спрямувати свою увагу на особливості теми уроку. Завершує параграф рубрика „Головне”, яка дає можливість учням узагальнити набуті на уроці знання, зосереджує увагу на провідних положеннях параграфа. Запитання „Самоперевірки” сприяють формуванню в учнів умінь працювати з додатковою літературою, розширюють кругозір, акцентують увагу на головному та вчать робити висновки.

У змісті підручника відображена система знань та їх цілісність.

Автор рукопису зосереджує свою увагу на аналізі причинно-наслідкових зв'язків, які пояснюють основні чинники соціально-економічного розвитку країни, особливу увагу в рукописі підручника приділено питанням регіонального поділу.

У підручнику наведені завдання до всіх практичних робіт, передбачених програмою, які мають на меті формувати в учнів уміння самостійно працювати з економічними картами, статистичними таблицями тощо.

У рукописі також наведено приклади завдань для узагальнення та контролю знань учнів, які допомагають організувати навчальну діяльність школярів з різними здібностями й навчальними можливостями.

Зміст підручника відповідає віковим особливостям учнів 9 класу, допомагає успішно користуватися ним для самостійного навчання. В той же час слід зазначити, що наведені пояснення, приклади є вичерпними, зрозумілими, доступними.

Мова лаконічна, точна й зрозуміла учням, відповідає нормам української літературної мови. Тексти підручника поєднують ознаки наукового і науково-популярного стилів. Автор звертається безпосередньо до читача, що сприяє залученню школярів до активної роботи з навчальним матеріалом. Зміст рукопису, на мою думку, позитивно впливає на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, життєвих пріоритетів, кращих моральних якостей особистості.

Підручник містить інформацію про видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток економічної географії. У розділі „Населення” автор детально розповідає про побут, звичаї, національні традиції українського народу.

Особливу увагу слід звернути на те, що автор неординарно, по-особливому, підійшов до вивчення кожної з тем, запропонувавши позитивні та негативні характеристики з будь-якого питання.

При вивченні розділу „Господарство”, укладач підручника пропонує цікаву інформацію, пов'язану з навчальним матеріалом, щодо сучасних „Брендів промисловості”, що сприяє розвиткові творчих здібностей, зацікавленості предметом. Автор використовує завдання проблемно пошукового характеру.

Запитання, задачі сприяють здійсненню диференційованого навчання, раціональному поєднанню завдань репродуктивного і творчого характеру. Завдання вчать аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Рукопис надає словник основних понять, порад учням щодо того, як працювати з підручником.

Матеріал рукопису підручника супроводжується великою кількістю кольорових ілюстрацій і фотографій, карт, які мають текстові пояснення, органічно доповнюють зміст тем і посилюють емоційний вплив на сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.


Директор ДЗОШ №58 К.В. Харковська

Експерт Л.В.ОвсянніковаСхожі:

Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconКалендарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас
Предмет вивчення: «Географія материків і океанів». Тематичні карти і робота з ними
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconПро ппз «Географія материків та океанів, 7 клас»
Пустова О. М., учитель географії Макіївського міського ліцею, учитель вищої категорії, педагогічний стаж – 33 роки
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconЛітосферні плити, їх рухи; походження материків І океанів. Геологічний час мета: сформувати поняття «літосферні плити»
«літосферні плити», «платформа», «область складчастості», «геологічний час»; сформува­ти знання про види рухів літосферних плит,...
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconУроку Дата
Предмет вивчення «Географії материків і океанів». Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт за...
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр Віньковецького нвк
А. Т. Гавінська. Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальних унтересів учнів «Географія материків і океанів» 7 клас. Віньківці....
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconГорлівська гімназія „Інтелект”
В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. Географія материків і океанів Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, „Генеза”,...
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconТип уроку: засвоєння нових знань
«літосферні плити», «платформа», «область складчастості», «геологічний час»; сформува­ти знання про види рухів літосферних плит,...
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconУрок навколишнього світу за программою «Росток» Учитель Марій В. О. Тема : Мешканці морів та океанів
Мета : узагальнити та закріпити знання дітей про море, дати розширене поняття про мешканців морів та океанів; розвивати мислення,...
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconЗабезпечення наступності в середній і старшій ланках школи на уроках географії
Наступним був майстер – клас від вчителя географії Вільшанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Максименко В. Г., яка розкрила...
Відгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас” iconМетодичні рекомендації уроки географії у 9 класі по темі
Пропонований методичний посібник продовжує серію «Майстер-клас», у якій узагальнена педагогічна практика вчителів географії Вінницького...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи