Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи icon

Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи
Скачати 164.83 Kb.
НазваРекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи
Дата конвертації26.05.2013
Розмір164.83 Kb.
ТипРічний план


Добровеличківська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Районний методичний кабінет


Рекомендації

щодо складання річного плану загальноосвітньої школи

Методичний бюлетень


Підготувала: Калашник О.А., завідуюча РМК


Добровеличківка

2009 р.

Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план. Він складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов’язковому порядку обговорюються

педагогічною радою.

Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі.

Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну середню освіту".

Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників школи.

З наказу МОіН України від 23.06.2000 року №240

«Про затвердження Інструкції з ведення ділової
документації у загальноосвітніх навчальних
закладах I - III ступенів»


Варіант структури річного плану

(за структурою Закону України "Про загальну середню освіту")

Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту.

 1. Характеристика навчального закладу

 2. Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі й завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту, на новий навчальний рік.

 3. Організація навчально-виховного процесу (ст. 12-18).

 4. Учасники навчально-виховного процесу (ст. 19-29).

 5. Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти (ст. 31-34).

 6. Організація контролю і керівництва освітнім закладом (ст. 35-40).

 7. Науково-методичне забезпечення (ст. 41-42).

 8. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база (ст. 43-45).

 9. Міжнародне співробітництво (ст. 46-47).


В.П.Ткаченко. Стратегічне планування: управлінський аспект забезпечення рівного доступу до якісної освіти./ Науково-методичний вісник КОІППО №1(42), 2006 р.

Принципи планування роботи навчальних закладів

І. Методологічні:

 • цілеспрямованість та підпорядкованість змісту планів меті і завданням роботи ЗНЗ;

 • ієрархічна узгодженість та взаємообумовленість (кожен з планів нижчої ланки повинен бути продовженням моделі більш вищого рівня, не дублювати його зміст і тим більш, не суперечити йому);

 • реальність виконання;

 • конкретність (Що? Як? Де? Коли? Хто?);

 • інформаційна достатність;

 • зворотний зв’язок про стан виконання запланованого;

 • передбачення;

 • функціонально-логічна структуризація;

 • системність - на всіх рівнях.

ІІ. Технологічні:

 • мінімізація кількості планів;

 • оптимальність;

 • комплексність і пропорційність (повне відображення у планах усіх складових процесів закладу, що моделюються, підтримання між ними максимальної пропорційності);

 • циклічність (визначення типових заходів, видів роботи, дій; відображення їх у циклограмах та графіках для чіткості сприймання і попередження повторення);

 • безперервність поточного планування і коригування;

 • субординаційна послідовність складання планів;

 • додаткових умов.

ІІІ. Соціально-психологічні:

 • мобілізація і активізація творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу;

 • сприятливість психологічного клімату серед працівників ЗНЗ і учнів;

 • визначення показників стимулювання праці.


Умови реалізації принципів планування

 • бачення ЗНЗ як цілісної динамічної системи, що складається з багатьох взаємопов’язаних компонентів;

 • об’єктивне усвідомлення складу елементів системи ЗНЗ та їх внутрішнього структурного змісту;

 • розгляд головних напрямів діяльності ЗНЗ;

 • розуміння функціонально-цільової спрямованості планування як комплексного забезпечення керованих трудових процесів;

 • компетентність адміністрації ЗНЗ у питаннях фахової професійної освіти, її організації і управління;

 • системність та інтегративність.

Л.М.Капченко. Моделювання планів роботи у навчальних закладах (умови і принципи).

Критерії вибору форми плану:

 • принципи планування;

 • максимальне відображення змісту, методів, часу, простору, виконавців.


В основу технології графічного планування покладено комплексний підхід, поетапність роботи:

І етап – планування справ, які повторюються щороку в певний місяць навчального року;

ІІ етап – помісячно сплановані заходи доповнюють традиціями школи, які створюють її індивідуальність і неповторність, творче обличчя;

ІІІ етап – завершується планування розробкою нової системи заходів під ті цілі і завдання, які визначені на основі аналізу діяльності школи за попередній навчальний рік.

Такий підхід до планування роботи школи на навчальний рік дозволяє щорічно обновляти зміст плану на одну третину, що значно економить час керівників і концентрує їх увагу на розвиваючих школу з року в рік заходах під нові цілі і завдання.

А.І.Постельняк. Азбука управління. Методичний вісник-98, КОІППО

Орієнтовний розподіл розділів річного плану

В с т у п

Законодавство України про загальну середню освіту


Для повного забезпечення навчально–виховної діяльності заклад працює у відповідності до нормативно правових актів:

 • Закон України «Про освіту»

 • Закон України «Про загальну середню освіту»

 • Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті

 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

 • Закон України «Про мови»

 • Закон України «Про відпустки»

 • постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

 • постанова Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст , структуру і 12–річний термін навчання»

 • постанова Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»

 • наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

 • наказ Міністерства освіти і науки України «Про запровадження 12– бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

 • постанова Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально–виховного процесу»

 • державні програми

 • типові навчальні плани

 • нормативно–правова база проведення державної підсумкової атестації

 • інформаційно–методична база впровадження профільного навчання.

 • положення про навчальні кабінети

 • програмно–методичне забезпечення атестації закладу

 • Положення про фізичне виховання в загальноосвітніх закладах

 • Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 • Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

 • Закон України «Про відпустки»


І. Інформаційна довідка про школу (характеристика навчального закладу)

 1. Назва школи, адреса, організаційно-правова форма, засновник.

 2. Відомості про учнів: загальна кількість, чисельність за ступенями, статтю, національністю.

 3. Середня наповнюваність класів за ступенями, по школі.

 4. Відомості про педкадри: освіта, кваліфікація, стать, вік. Вакансії. Сумісництво.

 5. Навчально-матеріальна база.

 6. Групи продовженого дня.

 7. Змінність.

 8. Участь у пошуково-дослідницькій, експериментальній роботі.

 9. Авторитет школи у мікрорайоні.


ІІ. Аналіз роботи школи за минулий рік

Аналіз підсумків роботи закладу освіти за навчальний рік – це діяльність керівника школи, яка спрямована на:

 • виокремлення головного, суттєвого у складній роботі закладу за рік;

 • встановлення причинно-наслідкових зв’язків між окремими підсистемами й елементами;

 • визначення ролі та значення кожного керованого об’єкта та суб’єкта в досягненні цілей закладу;

 • оцінку діяльності освітньої установи в цілому та кожного члена колективу окремо за минулий навчальний рік;

 • з’ясування перспектив розвитку та факторів, о його зумовлюють.

Педагогічний аналіз підсумків роботи можна подати у вигляді (за В.І.Звєрєвою):

Основні елементи аналізу:

 • рівень навчальних досягнень учнів;

 • рівень вихованості учнів;

 • готовність учнів до трудової діяльності (профорієнтаційна робота);

 • готовність учнів до продовження навчання (виконання всеобучу);

 • рівень професіоналізму вчителів;

 • система роботи із збереження життя та здоров’я дітей;

 • робота з батьками та громадськістю;

 • система управління закладом;

 • соціально-психологічний мікроклімат у закладі;

- матеріально-технічні, фінансові умови.

Вимоги до аналізу:

 • чітка структура й логічна послідовність;

 • порівняння з минулим навчальний роком;

 • аргументованість і точність оцінок;

 • установлення причинно-наслідкових зв’язків і доказовість висновків;

 • використання таблиць, графіків, діаграм;

- чітка педагогічна обґрунтованість пропозицій.

Джерелом отримання інформації для аналізу є:

 • матеріали педагогічних, психологічних і соціологічних випробувань;

 • дані діагностики й моніторингу;

 • результати внутрішньо шкільного контролю;

 • статистичні матеріали;

 • шкільна документація.

Більш детальні рекомендації щодо ґрунтовного аналізу роботи школи за минулий рік можна знайти в статті "Планування роботи закладу. Ключові аспекти" ("Директор школи", №1, січень 2008р.)

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

 • Термін навчання

 • Форми навчання

 • Наповнюваність класів. Навчальні плани та навантаження учнів.

 • Навчальний рік та режим роботи навчального закладу

 • Комплектування 1-х, 5-х, 10-х класів

 • Діяльність педагогічного колективу зі створення виховної системи:

   • Моральне й правове виховання.

   • Громадянське й патріотичне виховання.

   • Естетичне й екологічне виховання.

   • Культурно-просвітницька робота.

   • Розвиток національно-культурних традицій.

   • Екскурсійно-туристична робота.

   • Профілактика правопорушень серед неповнолітніх.

   • Робота з дітьми "групи ризику".

   • Педагогічна допомога діяльності органів учнівського самоврядування.

   • Традиції школи. Загальношкільні свята. Колективні творчі справи.

   • Організація літнього відпочинку й праці.

   • Робота шкільних клубів, об’єднань.

   • Діяльність шкільного прес-центру.

   • Діяльність шкільного музею.

 • Підготовка учнів до продовження навчання, трудової діяльності, до життя в сім’ї, суспільстві.

   • Профорієнтаційна робота.

   • Діагностика соціалізації.

   • Аналіз продовження навчання випускників 9-х та 11-х класів.

   • Аналіз працевлаштування випускників.

   • Тематичні педагогічні дослідження.


ІV. Учасники навчально-виховного процесу

- Облік дітей у мікрорайоні;

- Контроль за рухом учнів;

 • Створення умов для навчання (харчування, ГПД);

 • Створення та раціональне використання фонду всеобучу;

 • Організація контролю за відвідуванням навчальних занять;

 • Робота з майбутніми першокласниками, діагностика готовності дітей до навчання в школі;

 • Комплектування школи педагогічними кадрами, розподіл навантаження;

 • Діагностика педагогічних труднощів;

 • Атестація педагогічних працівників;

 • Надання організаційно-педагогічної допомоги у формуванні органів батьківського самоврядування;

 • Організація психолого-педагогічної освіти батьків;

 • Проведення системи спільної роботи з батьками, громадськими організаціями, підприємствами;

 • Залучення батьків та громадськості до організації позашкільної й позакласної роботи з учнями;

 • Соціальний захист

   • Організація навчання хворих дітей вдома;

   • Організація індивідуального навчання;

   • Допомога дітям із малозабезпечених сімей із різних джерел;

   • Забезпечення підручниками;

   • Відвідування дітей із неблагонадійних сімей і дітей "групи ризику";

   • Робота з дітьми, які знаходяться під опікою.

- Охорона та зміцнення здоров’я

   • Заходи безпеки, охорони праці, санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи

   • Організація медичного обслуговування і профілактична робота

   • Дотримання техніки безпеки в майстернях, спортивних залах, кабінетах

   • Робота із запобігання травматизму

   • Визначення рівня фізичного розвитку й фізичної підготовленості учнів

   • Діагностичні дослідження: дозування домашнього завдання, нормалізація навчального навантаження

   • Система фізкультурно-оздоровчих заходів: комплектування груп для занять фізкультурою, спортивні секції, дні здоров’я, туризм, фізкультхвилинки

   • Система комфортного середовища: підбір меблів, вологе прибирання, освітлення, провітрювання, тепловий режимV. Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти

    • Забезпечення наступності в навчанні (ДНЗ, початкова школа, середня).

    • Розробка (впровадження) різнорівневих освітніх програм: для класів підвищеного рівня загальноосвітнього й корекційно-розвивального навчання диференціація .

    • Введення нових навчальних предметів.

    • Адаптація державних навчальних програм до особливостей школи (класу). Профілізація навчання.

    • Використання індивідуальних освітніх програм для навчання обдарованих дітей та дітей із низьким рівнем навченості.

    • Використання різних форм навчання.

    • Система перспективного й поточного планування навчального матеріалу.

    • Диференціація навчання.

    • Система діагностики знань, умінь і навичок учнів, навченості.

    • Система поточного, проміжного й підсумкового обліку знань.

    • Організація позаурочної навчальної діяльності: гуртки, олімпіади, конкурси, екскурсії, предметні тижні, огляди знань тощо.

    • Організація додаткової освіти в школі, позашкільних закладах.

    • Заходи щодо проведення тематичної атестації школярів, оцінювання їх навчальних досягнень після закінчення навчальних семестрів, навчального року, підготовка та проведення державної атестації школярів.

    • Система вивчення нормативних документів.

    • Робота педколективу щодо вдосконалення уроку.

    • Вдосконалення поурочного та тематичного планування.


VІ. Організація контролю і керівництва

- Забезпечення обґрунтованого і чіткого розподілу обов’язків між членами адміністрації;

- Організація внутрішкільного контролю за напрямами:

  • Якість навчальних досягнень учнів, засвоєння ними основ наук

  • Стан викладання й виконання вимог навчальних програм, ведення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників

  • Стан методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  • Організація позакласної виховної роботи, дослідження рівня вихованості учнів, вивчення системи роботи класних керівників, організація шкільного самоврядування

  • Діяльність груп продовженого дня, стан трудового виховання, профорієнтація, наступність

  • Виконання Статуту школи

  • Реалізація рішень педагогічної ради

   • Організація інформаційного забезпечення внутрішкільного управління

   • Вдосконалення стилю керівництва

   • Розподіл класного керівництва, завідування кабінетами

   • Комплектування гуртків, секцій

   • Розробка необхідної нормативної документації: розкладу, графіків, режиму дня, тижня, року тощо

   • Подача державної звітності

   • Звітність керівників перед педагогічним, учнівським колективами та громадськістю

- Організація традиційних шкільних заходів

- Тематика нарад при директорові та заступниках директора

- Тематика педагогічних рад.


VІІ. Науково-методичне забезпечення

 • Робота над єдиною методичною темою

 • Система самоосвіти

 • Участь у конкурсах "Учитель року", "Класний керівник року" та ін..

 • Творчі звіти вчителів, МО школи.

 • Проходження курсів підвищення кваліфікації.

 • Робота з молодими спеціалістами. Організація стажування.

 • Організація методичної й науково-методичної роботи в школі. Використання колективних, групових та індивідуальних форм підвищення кваліфікації. Діагностика професійного зростання.

 • Питання підвищення кваліфікації, які розглядаються на педраді, метод раді, нарадах при директорові та його заступниках, методичних оперативках

 • Творчий зв’язок з РМК, ОІППО, іншими закладами.

 • Тематика семінарів, конференцій, педагогічних читань. Педагогічні консиліуми. Психолого-педагогічна освіта.

 • Узагальнення ППД.

 • Система мотивації педагогів. Підготовка матеріалів до нагородження.

 • Організація співпраці з ВНЗ.

 • Висвітлення в засобах масової інформації досягнень та педагогічного досвіду.


VIII. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база.

 • Поточний ремонт будівель, приміщень, обладнання.

 • Підприємницька діяльність школи. Угоди про оренду.

 • Створення нормальних умов для забезпечення санітарно-гігієнічного, теплового, світлового, протипожежного режимів.

 • Інвентаризація матеріальних цінностей.

 • Громадські огляди збереження майна, навчальних кабінетів, робочих місць. Поповнення навчальних кабінетів.

 • Благоустрій території в мікрорайоні школи.

 • Заходи з охорони праці й техніки безпеки.

 • Залучення позабюджетних коштів.

 • Поповнення шкільної бібліотеки.

 • Створення умов для занять в одну зміну.

 • Складання кошторису і раціональне використання бюджетних асигнувань.


Річний плану роботи школи.

Питання для самоаналізу

 1. Чи відповідає структура плану поставленим основним завданням?

 2. Наскільки вдало обрана форма плану? Наскільки зручна вона для користування в роботі?

 3. Чи є в плані стислий аналіз роботи школи за минулий навчальний рік? Який характер цієї вступної частини плану – констатуючий чи аналітичний?

 4. Чи витікають головні завдання річного плану з аналізу роботи школи за минулий період?

 5. Наскільки конкретно визначені цілі і завдання? Яка їх кількість? Оцініть їх актуальність.

 6. Чи є в розділах плану конкретний набір заходів, завданню яких повинні бути вирішені визначені завдання?

 7. Чи враховані при плануванні питання перспективного розвитку школи, нормативні документи, минулорічні недоліки в роботі з метою їх виправлення?

 8. Чи визначена в плані головна ланка всієї діяльності педагогічного колективу? Чи прослідковується вона "червоною ниткою" у всіх розділах плану?

 9. Чи мають місце в плані декларативні пункти? Підрахуйте кількість заходів, виконавці і терміни яких не визначені. Вирахуйте процент таких заходів по відношенню до всіх заходів плану?

 10. Визначте якість і повноту охоплення плануванням основних розділів плану, їх взаємозв’язок і комплексність.

 11. Наскільки рівномірно розподілені доручення між членами педколективу?

 12. Чи не перевантажений план заходами? Чи спроможний педколектив і адміністрація школи успішно реалізувати його?

 13. Чим і наскільки відрізняється план від минулорічного?

 14. Чи накреслені методи і форми оперативного контролю за виконанням плану? Наскільки вони оптимальні?

А.І.Постельняк. Азбука управління. Методичний вісник-98, КОІППО


На замітку


  • Починати складати річний план треба наприкінці навчального року.

  • В основі річного плану роботи школи лежить педагогічний аналіз підсумків роботи за навчальний рік.

  • До річного плану роботи школи додається план роботи бібліотеки, план роботи психологічної служби.

  • Для удосконалення річних планів роботи ЗНЗ рекомендується доповнювати їх комплексними цільовими програмами, такими як: "Інформатизація навчально-виховного процесу", "Дослідно-експериментальна робота", розвиток окремих підсистем соціально-педагогічної системи закладу та інші напрямки.

  • Річний план роботи ЗНЗ складається на період з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року.

  • Основними умовами ефективності річного планування є: знання й об’єктивне оцінювання рівня роботи школи на момент планування; чітке й аргументоване прогнозування рівня, якого досягне школа наприкінці запланованого періоду; вибір оптимальних шляхів і засобів досягнення запланованого рівня роботи школи.

  • Для підвищення відповідальності кожного члена педагогічного колективу за виконання плану, за стан навчальної та виховної роботи систематично здійснюйте перевірку виконання річного плану в процесі внутрішкільного контролю з розглядом на щотижневих оперативних нарадах адміністрації школи, на засіданнях педради, виробничих нарадах, нарадах при директорові.

  • Уникайте загальних понять "підвищити", "організувати", "досягнути", "подолати", "усунути", "створити умови" без вироблення чіткого механізму їх досягнення.

  • Використовуйте слова "ознайомлення з …", "затвердження …", "контроль за …", "складання…", "підведення підсумків…", підготовка та проведення … ", "аналіз…", "узагальнення даних про …", "організація …", "участь у …", "надання даних про… ", "формування … " тощо.

  • Задача лідера – налаштувати на загальні цілі, розмістити всіх по своїх місцях, допомогти повірити у власні сили. (Микола Лєсков)

  • Реально працюючий план – це результат колективної творчості.

  • В будь-якій справі 80% успіху залежить від керівника і лише 20% - від підлеглих. (Американська приказка)

Література:

  1. В.П.Ткаченко. Стратегічне планування: управлінський аспект. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти. – Науково-методичний вісник, №1(42), 2006р., Кіровоград.

  1. А.І.Постельняк. Азбука управління. - Методичний вісник – 98, Кіровоград.

  2. В.В.Григораш, О.М.Касьянова, О.І.Мармаза. Управління навчальним закладом. Частина 1. – Навчально-методичний посібник, Видавництво "Ранок", 2003р., Харків.

  3. В.Волканова, Л.Муржа, Т.Мунтьян. Планування роботи закладу. Ключові аспекти + "Директор школи", №1, січень 2008р., "Шкільний світ".

  4. В.Волканова, Т.Мунтьян. Менеджеру освіти про теоретичні основи управління. – "Директор школи", №3-4, січень 2007р., "Шкільний світ".

  5. Л.М.Капченко. Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи).

  6. В.Е.Лунячек. Річний план загальноосвітнього навчального закладу в умовах інформатизації.

  7. О.Зайченко. Система планування роботи загальноосвітньої школи. – "Директор школи", №40, жовтень 2003р.

Схожі:

Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо: складання плану роботи школи на навчальний рік
Удосконалення навчально-виховного процесу багато в чому залежить від наукової організації планування всієї діяльності школи
Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо планування розділу річного плану навчального закладу «Розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в знз» Ласкова Н. О., методист нмц, управління освіти
На виконання наказу управління освіти від 11. 01. 2012р. №14 «Про введення до річного плану роботи знз додаткового розділу», необхідно...
Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації «Складання річного плану роботи шкільної бібліотеки»
Приступаючи до роботи, бібліотекар повинен знати основні напрями навчально-виховного плану. Які завдання стоять перед закладом на...
Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconПро проведення в школі місячника правових знань
Відповідно до річного плану роботи школи, до плану міського управління освіти із метою підвищення рівня правових знань учнів школи,...
Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо проведення першого уроку. Атестація кабінетів. Харчування. Зарахування учнів до школи
Навчальні плани. Методичні рекомендації. Формування варіативної частини навчального плану
Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconІнформація Катеринопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 щодо відзначення Дня знань 2011-2012 н р
Перший дзвоник для учнів Катеринопільської загальноосвітньої школи №2 пролунав для 22 маленьких першокласників та продзвенів початком...
Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconНаказ №193 Про підсумки атестаційної експертизи Чорбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
«Про проведення державної атестації Чорбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» у період з 23 по 27 квітня по 2012 року проведено...
Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconВитяг з річного плану роботи нмц
Обговорення та затвердження річного плану та структури методичної роботи дошкільного відділу нмц на 2013-2014 навчальний рік
Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconДодаток до навчального плану Золотоношківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Рекомендації щодо складання річного плану загальноосвітньої школи iconРекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи
Кабінет іноземних мов — це навчальний підрозділ школи, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристроями,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи