Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення icon

Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення
Скачати 264.99 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення
Дата конвертації25.11.2012
Розмір264.99 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Директорам ЗНЗ


Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення

навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 1-11-х класах загальноосвітніх навчальних

закладів у 2011/2012 навчальному році


У навчальному році  навчальні заняття у 1-8-х та 10-х класах завершуються 25 травня 2012 року; в 9-х класах - 14 травня, в 11-х класах - 3 травня.


Пропонуємо:

12 травня - вручити випускникам документи про повну загальну середню освіту;

свято «Останнього дзвоника» у 2011/2012 н.р. провести в три етапи:

у 1-8-х, 10-х класах у 2011/2012 н.р. – 25 травня 2012 року;

для випускників 9-х класів свято «Останнього дзвоника» сумістити з врученням документів про базову загальну середню освіту, яке провести 31 травня 2012 року;

в 11-х класах у 2011/2012 н.р. свято «Останнього дзвоника» сумістити з врученням документів про повну загальну середню освіту, яке провести 12 травня 2012 року до початку ЗНО.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 та проводиться протягом 2011/2012 навчального року.

Державна підсумкова атестація

У 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 11 по 18 травня із української мови та читання (мови навчання), математики.

У 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 15 по 30 травня із української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з 4 по 11 травня з української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.


Відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році», від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» з метою повного опанування навчального матеріалу, надаємо рекомендації щодо здійснення орієнтовного перерозподілу годин за рахунок резервного часу та інтенсифікації навчального процесу, ущільнення навчального матеріалу.

Можуть застосовуватись різні способи ущільнення навчального матеріалу, а саме:

об’єднання навчальних тем;

використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

об’єднання суміжного за змістом навчального матеріалу;

використання інтерактивних технологій і методик, зокрема. проектної діяльності;

індивідуалізація навчання;

самоосвітня діяльність школярів;

інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів;

використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання тощо.


Усі види фронтальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.


У 1-8, 10 класах рекомендуємо ущільнення навчального матеріалу здійснити за рахунок резервного часу.

Навчальна програма з фізичної культури в 5-11 класах побудована за модульною системою. У 5-6 класах учні мають опанувати 4-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів, у 10 класі - 2-3 варіативних модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів. Проте, усі види навчальних нормативів, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.


У 9 та 11 класах рекомендуємо наступний розподіл годин:

Іноземної мови


Беручи до уваги ущільнення годин, для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови рекомендується при складанні календарно-тематичних планів, враховувати години, що належать до категорії резервних, зберігаючи при цьому змістову частину програми, та за рахунок вилучення годин на проведення форм контролю чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Усі навчальні програми з іноземних мов для 9,11 класів не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

Контроль двох окремих видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння) можна здійснювати на одному уроці, не порушуючи навчального процесу і санітарно-гігієнічних нормативів стосовно контрольних робіт (не більше двох контрольних робіт в день з різних предметів).

^ Форми контролю

кількість годин

II семестр

Аудіювання

0,5

Читання

0,5

Письмо

0,5

Говоріння

0,5


У класах з профільним вивченням англійської мови доцільно зменшити кількість годин призначених для домашнього читання, тому особливу увагу при складанні календарно-тематичного планування слід приділити завданням для домашньої роботи. Бажано планувати завдання котрі є формою самоконтролю рівня засвоєння мови. Це завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретного завдання, вибрати та скласти потрібні йому комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу. Результати такого пошуку фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми.

Щодо вивчення другої іноземної мови то введення і закріплення великих об’ємів матеріалу передбачене лише у першому семестрі. Тому у другому семестрі вивчення другої іноземної мови має більш узагальнюючу функцію, активізацію раніше сформованих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності та формування більш високого рівня комунікативної компетенції. Введення нового мовленнєвого, лексичного та граматичного матеріалу у травні не передбачено. Тому ущільнення при складанні календарно-тематичного планування повинно проходити лише за рахунок резервних годин.

У 9 класі за програмою 70 год. Буде вичитано 66.

В 11 класі за програмою 105 год. Буде вичитано 96.


Біологія

Рівень змісту освіти

Зміст навчальної програми

Кількість годин (було)

Кількість годин (рекомендовано)

Рівень стандарту

Популяція. Екосистема. Біосфера.

10

8 (за рахунок 2 резервних годин)

Основи еволюційного вчення

7

5 (за рахунок 2 резервних годин)

Академічний рівень

Популяція. Екосистема. Біосфера

10

8 (за рахунок 2 резервних годин

Основи еволюційного вчення

7

8 (за рахунок 2 резервних годин

Профільний рівень

Популяційно-видовий рівень організації живої природи

24

20 (за рахунок 4 резервних годин)

Екосистемний рівень організації живої природи

26

20 (за рахунок 6 резервних годин)

Історичний розвиток органічного світу

20

16 (за рахунок годин, відведених на уроки узагальнення навчального матеріалу

Біорізноманітність

14

12 (за рахунок годин, відведених на уроки узагальнення навчального матеріалу)

^ Біологія 9 клас (105 годин, 3 год. на тиждень, із них 8 годин резерву)

Рекомендується кількість навчальних годин зменшити за рахунок резервних годин.

Поглиблене вивчення (140 годин, 4 год. на тиждень, із них 10 годин резерву)

Рекомендується кількість навчальних годин зменшити за рахунок резервних годин.


Хімія

Рівень змісту освіти

Зміст навчальної програми

Кількість

годин (було)

Кількість

годин (рекомендовано)

Рівень стандарту
35

30 (за рахунок 5 резервних годин)

Академічний рівень
70

60 (за рахунок 5 резервних годин + 5 годин за   темами )

2. Вуглеводні

17

16

3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

4

3

6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

6

5

7. Роль хімії в житті суспільства

6

4

Профільний рівень

 

210

185 (за рахунок 25 резервних годин)

^ Хімія 9 клас (70 годин, 2 год. на тиждень, із них 10 годин резерву)

Рекомендується кількість навчальних годин зменшити за рахунок резервних годин.

Поглиблене вивчення (140 годин, 4 год. на тиждень, із них 15 годин резерву)

Рекомендується кількість навчальних годин зменшити за рахунок резервних годин.

Економіка

Рівень стандарту

(1 година на тиждень, всього 35 годин, з них 5 годин резервних).

Ущільнення проводиться за рахунок резервних годин.

^ Профільний рівень.

(3 години на тиждень, всього 93 години)теми

Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

(було)

Кількість

годин

(рекомендовано)

 

Розділ 3 Теорія і практика підприємницької діяльності

 

 

3.1.

Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

8

7

3.2.

Досягнення мети

8

7

3.3.

Організація діяльності підприємства

8

8

3.4.

Управління підприємництвом

8

7

 

Розділ 4. Національна економіка і роль уряду у її функціонуванні4.1.

Основні прояви цілісності національної економіки

8

7

4.2.

Безробіття та інфляція

8

7

4.3.

Роль уряду у регулюванні національної економіки

6

5

4.4.

Фінансове регулювання економіки

9

9

4.5.

Грошове регулювання економіки

9

9

 

Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси5.1.

Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки

7

6

5.2

Світова торгівля

6

6

5.3.

Міжнародний рух капіталів

5

5

 

Резерв часу

5

0

 

Лабораторні роботи

10

10

 

Всього

105

93


Географія

(5 годин на тиждень, 175 годин)
теми

Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

(було)

Кількість

годин

(рекомендовано)

1.

РОЗДІЛ VІІ. Стратегія сталого розвитку

1.1

Тема 3. Економічна криза

7

5

2.

РОЗДІЛ VІІІ. Глобальні прогнози, проекти, гіпотези

2.1

Тема 2. Глобальні проекти

4

2

3

Резерв часу

11

0

Географія 9 клас (52 години, 1,5 год. на тиждень, із них 2 години резерву)

№ п\п

Тема

Кількість годин (було)

Кількість годин (рекомендовано)

1

^ Розділ IV. Територіальний поділ України

1.1

Тема 1. Економіко – географічний поділ України

7

6

2

Резерв

2

0

Поглиблене вивчення (104 години, 3 год. на тиждень)

№ п\п

Тема

Кількість годин (було)

Кількість годин (рекомендовано)

1

^ Розділ IІІ. Територіальний поділ України

1.1

Тема 15. Сільське господарство

6

4

2

Розділ IV. Територіальний поділ України

2.1

Тема 1. Економіко – географічний поділ України

8

6

3

Узагальнення

3

1


Інформатика

Для вивчення інформатики в 11 класах рекомендуємо наступне ущільнення навчальної програми:

^ Рівень стандарту

11 клас (1 година на тиждень, всього 30 години)

теми

Розділ навчальної програми

Кількість годин (було)

^ Кількість годин (рекомен-
довано)


5

Моделювання. Основи алгоритмізації

5

5

5.1

Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей

2

2

5.2.

Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів.

2

2

 

5.3

Етапи розв’язування прикладної задачі за допомогою комп’ютера

1

1

6

Системи опрацювання табличних даних

11

10

6.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

5

6.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

5

7

Бази даних. Системи управління базами даних

9

8

8

Інформаційні технології   персональної та колективної комунікації

8

7

8.1

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

4

3

8.2

Інтегроване використання засобів опрацювання документів

2

2

8.3

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2

2

Всього:

33

30


Академічний рівень

(2 години на тиждень, всього - 58 годин + 2 резерв)^ Розділ навчальної програми

Кількість годин (було)

Кількість годин (рекомен-
довано)


6

Інформаційні технології в навчанні

8

6

6.1.Програмні засоби навчання математики

6

4

6.2.Програмні засоби навчання фізики, хімії та біології

2

2

7

Основи алгоритмізації та програмування

28

26

7.1

Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

9

8

7.2

Основи структурного програмування

19

18

8

Бази даних. Системи управління базами даних

12

12

9

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

16

14

9.1.

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

6

6

9.2.

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

2

9.3.

Опрацювання мультимедійних даних

3

2

9.4.

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

2

2

9.5

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2

2

Всього:

64

58


Інформатика 9 клас (35 годин, 1 год. на тиждень, із них 3 години резерву)

Рекомендується кількість навчальних годин зменшити за рахунок резервних годин.

Інформаційно-технологічний профіль

(5 годин на тиждень, 150 годин)^ Розділ навчальної програми. Академічний рівень

Кількість годин (було)

Курс за вибором, що розширює зміст розділу.

Кількість годин (рекомен-
довано)


(64 години + 6 годин резервного часу)

173 години + 2 години резервного часу
6

Інформаційні технології в навчанні

8

 

2

6.1.Програмні засоби навчання математики

6

 

1

6.2.Програмні засоби навчання фізики, хімії та біології

2

 

1

7

Основи алгоритмізації та програмування

28

Основи алгоритмізації та програмування (66 год.)

60

7.1

Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

9

7.2

Основи структурного програмування

19

8

Бази даних. Системи управління базами даних

12

Основи баз даних (30 год.)


26

9

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

16

 
9.1.

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

6

Основи веб-дизайну (32 год.)

30

9.2.

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

 

2

9.3.

Опрацювання мультимедійних даних

3

 

2

9.4.

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

2

Інформаційний працівник (32 год.)

28

9.5

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2

Всього:

 

 

150


Українська мова та література


1. Оптимізація навчання можлива шляхом об’єднання вивчення окремих тем. Наприклад, на уроці української літератури можна прочитати учням твір «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника як текстовий матеріал для аудіювання. Після чого треба провести тестування і зарахувати результати аудіювання як за роботу на уроці літератури, так і за вид мовленнєвої діяльності на уроці української мови.


2. Реалізація міжпредметних зв’язків через бінарні уроки:

- читання мовчки – новела «Залізний острів» О. Гончара;

- контрольний твір – твір з української літератури (роздум);

- усний переказ – перегляд фільму (художнього чи документального) або прослуховування лекції вчителя про життєвий шлях письменника.


3. Об’єднання різних форм контролю одним видом мовленнєвої діяльності:

- контрольний диктант – контрольна робота з теми у формі диктанту.


4. Вибірковий аналіз художніх творів:

- композиційний аналіз новели «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника;

- пообразний аналіз новели «За мить щастя»;

- повний ідейно-художній аналіз роману у віршах «Маруся Чурай» Л. Костенко;

- обмін враженнями від почутої (прочитаної) поезії та ін.


5. Визначення пріоритетних тем з огляду на проблематику, естетичність чи належність до програми ЗНО:

- короткий аналіз творів поетів-шістдесятників: «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…» М. Вінграновського і «Балада про соняшник» І. Драча на одному уроці;

- оглядове вивчення творчості О. Турянського й В. Шевчука.


6. Самостійне опрацювання окремих (нескладних) тем з обов’язковим контролем набутих знань:

- робота з матеріалами Інтернет-ресурсів («Два кольори» Д. Павличка);

- підготовка коротких повідомлень за матеріалами мережі Інтернет.


7. Складання діалогів за визначеною ситуацією як вид мовленнєвої діяльності на уроках літератури і в позаурочний час.


^ Рекомендуємо скористатися наступними матеріалами:


Клас

Кількість годин на рік за програмою

Кількість годин на тиждень

Втрачені години

Рекомендоване виконання програми

^ Українська мова

Рівень стандарту

11

35

1

4

У розділах: «Поглиблення і систематизація» (із 9 год. залишаємо 7 год), «Орфографічно-пунктуаційних практикум» (1з 4 год. залиш. 2 год) обєднати теми на розсуд учителя

^ Академічний рівень

11

70

2

8

Резерв 6 год + 2 год (об’єднати деякі теми з розділу «Узагальнення і систематизація»: із 8 год залишаємо 6 год)

^ Профільний рівень

11

140

4

16

Ущільнити розділи: «Синтаксис української мови» (із 16 год залишаємо 12, учитель теми об’єднує на власний розсуд), «Пунктуація» (із 8 год учитель залишає 4), «Підготовка до державної атестації» (із 30 год залишаємо 22, учитель теми об’єднує на власний розсуд).

9 клас

9

70

2

4

Резерв – 4 год

^ 9 клас поглиблене вивчення

9

140

4

8

Резерв – 8 год

^ Українська література


Рівень стандарту, академічний

11

70

2

8

Резерв 2 год + (6 год на розсуд учителя об’єднуються теми великих розділів)

^ Профільний рівень

11

140

4

16

Резерв 6 год+ (10 год на розсуд учителя об’єднуються теми великих розділів)


9 клас

9

70

2

4

Резерв – 4 год

(за програмою – 8 год)

При цьому обов’язково мають бути виконані всі види контрольних робіт та розвитку мовлення, визначені навчальними програмами.


Світова література


Клас

Кількість годин на рік

Кількість годин на тиждень

Кількість втрачених годин

Резерв годин на розсуд учителя

11

105

3

12

Резерв часу – 10

(2 год на розсуд учителя об’єднуються теми великих розділів)

11

70

2

8

Резерв часу – 7

(1 год – об’єднати теми)

11

35

1

4

Резерв часу – 2

(2 год на розсуд учителя об’єднуються теми великих розділів)

9

70

2

4

Резерв часу – 4 год (за програмою 8 год)


Фізика


Вивчення навчального матеріалу в 9 та11-х класах ущільнюється за рахунок оглядового або самостійного вивчення окремих тем, використання резервних годин навчальної програми, годин, передбачених на проведення фізичного практикуму, навчальних екскурсій тощо.

У таблиці наводимо кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів 11 класу за рівнями навчання.


Тема

Кількість годин

Рівень стандарту

^ Академічний рівень

Профільний рівень

Електродинаміка

48

78

156

Розділ 1. Електричне поле

11

11

26

Розділ 2.

Електричний струм

16

38

Розділ 3.

Електромагнітне поле

10

16

ЗО

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

15

16

26

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика

12

19

36

^ Атомна і ядерна фізика

14

15

34

Розділ 1. Атомна і ядерна фізика

12

13

32

Узагальнююче заняття

2

2

2

Резерв

2

2

2

Тематику окремих робіт фізичного практикуму можна включати до переліку експериментальних завдань, які проводяться протягом вивчення теми. Кількість робіт фізичного практикуму, яка добирається та оцінюється, визначається вчителем залежно від тривалості роботи та її складності.

Кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем або розділів, є орієнтовною і може бути зміненою вчителем. Програми надають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту.


Математика

За рівнем стандарту програма розрахована в 11 класі на 105 годин. Рекомендовано використати для алгебри і початків аналізу частину годин з резервного часу на які відведено 10 годин та частину годин, виділених на повторення. На геометрію 6 годин з резервного часу та частину із повторення.

За академічним рівнем програма розрахована на 175 годин. Для цього рекомендовано використати резервний час 6 годин та частину годин із запланованих 19-ти на повторення для реалізації Програми з алгебри та початків аналізу.

Для повного викладання геометрії в 11-х класах слід використати з резервного часу 2 години та частину годин з повторення, на які виділялося 8 годин.Клас

Кількість годин на рік за програмою

Кількість годин на тиждень

Втрачені години

Рекомендоване виконання програми

Математика

Рівень стандарту

11

105

Алгебра – 2 год; геометрія – 1 год

Алгебра – 8 год; геометрія – 4 год

Алгебра:

резерв часу і повторення – 7 год; об’єднання тем – 1 год

Геометрія:

резерв часу і повторення – 3 год, об’єднання тем – 1 год


^ Академічний рівень

11

175

Алгебра – 2 /3 год

геометрія – 2 год

Алгебра – 12 год,

Геометрія - 8 год

Алгебра:

резерв часу і повторення – 3 год (за програмою 6),

«Повторення курсу алгебри і початків аналізу» - 9 год (за програмою 19)

Геометрія

резерв часу і повторення – 2 год,

« Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу» - 6 год (за програмою – 8 год)

^ Профільний рівень

11

315

Алгебра – 5 год, геометрія – 4 годАлгебра – 20 год;

геометрія – 16 год

Алгебра:

Резервний час – 5 год; «Повторення курсу алгебри і початків аналізу» - 15 год (за програмою – 35 год)

Геометрія:

Резервний час – 4 год;

«Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу» - 12 год (за програмою – 20 год)

^ Математика 9 клас

9

140

Алгебра 2 год

Геометрія

2 год

Алгебра – 4 год,

Геометрія - 4 год

За рахунок резерву та годин на повторення


Історія України. Всесвітня історія. Правознавство

11 клас

  • Всесвітня історія. (проф.рів.) 140 годин (4 години на тиждень) – до 03.05. вичитується 124 години (ущільнити 16 годин);

  • Всесвітня історія. (ст., ак.) – 35 годин (1 година на тиждень) – 30-31 година (ущільнити 4-5 годин);

  • Людина і світ (проф.) – 35 годин (1 година на тиждень) – 30-31 година (ущільнити 4-5 годин);

  • Людина і світ (ст.,ак.) – 17 годин (0,5 годин на тиждень) – 14-15 годин (ущільнити 2-3 години);

  • Історія України (ст..) – 52 години (1,5 годин на тиждень) – 45 годин (ущільнити 7 годин);

  • Історія України (проф..) – 140 годин (4 години на тиждень) –124 години (ущільнити 16 годин);

9 клас

  • Історія України - 52 години (1,5 години на тиждень), до 14 травня вичитати 46-48 годин (ущільнити 4-6 годин)

  • Всесвітня історія, правознавство – 35 годин (1 година на тиждень), до 14 травня вичитати 30-33 години (ущільнити 2-3 години)


Пропонуємо вчителям суспільних дисциплін скорегувати календарно-тематичні плани, запропонувавши на самостійне опрацювання учнів теми «Культурне життя», «Наш край», запланувавши захист проектів за темою «Україна в умовах незалежності» та «Нові незалежні держави».

Крім того, при синхронному вивченні історії України та всесвітньої історії учитель може на свій розсуд здійснити ущільнення при вивченні таких тем: - “Друга світова війна” та “Україна під час другої світової та Великої Вітчизняної воєн”; - “Україна в умовах десталінізації”, “Україна в період загострення кризи радянської системи” та “Радянський Союз і пострадянські країни”


Художня культура


Оскільки на вивчення художньої культури на рівні стандарту та академічному рівні в 11 класі відводиться 0,5 години на тиждень, у зв’язку з необхідністю ущільнення навчального матеріалу у методичних рекомендаціях пропонувалося в даному навчальному році вивчення художньої культури здійснити протягом І семестру.

9 клас - 4 год ущільнення навчального матеріалу пропонується здійснити за рахунок резервного часу


Фізична культура

Навчальна програма з фізичної культури в 5-11 класах побудована за модульною системою. У 5-6 класах учні мають опанувати 4-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів, у 9 класі – 3-4 модулі, у 10-11 класах - 2-3 варіативних модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів. Проте, усі види навчальних нормативів, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.


Технології


Програмний матеріал виконується за рахунок ущільнення матеріалу та резервного часу.


Захист Вітчизни

(1 година на тиждень, всього 35 годин, з них 2 годин резервних).

Рекомендується провести ущільнення (4- 5 годин) за рахунок резервних годин та навчально – польових зборів.Схожі:

Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах
України від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Про впровадження в навчально виховний процес методичних рекомендацій щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» з метою повного опанування навчального матеріалу, надаємо...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Управління освіти і науки надсилає для використання методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів...
Методичні рекомендації щодо закінчення навчального року та ущільнення вивчення iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11 -х класах

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи