Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І icon

Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І
Скачати 72.55 Kb.
НазваСтатут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І
Дата конвертації24.04.2013
Розмір72.55 Kb.
ТипДокументи

(ПРОЕКТ)


Статут

Ліги старшокласників Черкащини


Розділ І.

Загальні положення.

Стаття 1.

Офіційною назвою органу учнівського самоврядування області є Ліга старшокласників Черкащини.


Стаття 2.

Ліга старшокласників Черкащини – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів області.


Стаття 3.

Дія даного статуту поширюється на всіх учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області.


Стаття 4.

У своїй діяльності Ліга старшокласників Черкащини керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», даним статутом.


Стаття 5.

Ліга старшокласників Черкащини пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги, толерантності, волонтерства і незалежності, співпрацює з педагогічними працівниками, батьками та громадськими організаціями.


Стаття 6.

Ліга старшокласників Черкащини може мати власну символіку та засоби масової інформації.

^ РОЗДІЛ ІІ

Мета та завдання діяльності Ліги старшокласників Черкащини


Стаття 7.

Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України.


Стаття 8.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів області на основі статуту, поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав і свобод.


Стаття 9.

Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні області, міста, району, школи, формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.


Стаття 10.

Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав і свобод на засадах загальнолюдських цінностей.


Стаття 11.

Формувати навички самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.


Стаття 12.

Згуртовувати учнів області для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.


Стаття 13.

Сприяти культурному розвитку, духовно-патріотичному збагаченню дітей та учнівської молоді області.

^ РОЗДІЛ ІІІ

Учнівське самоврядування в області


Стаття 14.

Орган учнівського самоврядування області використовує різноманітні форми роботи, відповідно до запитів, інтересів, ініціативи учнів. Президент Ліги старшокласників безпосередньо взаємодіє із Головним управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Обласною батьківською радою, громадськими організаціями.


Стаття 15.

Діяльність Ліги старшокласників Черкащини ґрунтується на засадах:

 • самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;

 • відповідальності органу перед учнями, педагогами і батьками;

 • наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та обов’язками, які затверджуються учнівською конференцією;

 • різноманітності форм організації учнівського самоврядування.


Стаття 16.

Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно такої структури:

 • обласна Ліга старшокласників Черкащини;

 • районні осередки Ліги старшокласників;

 • шкільні осередки Ліги старшокласників.

Їх програми та статути діяльності затверджуються учнівськими конференціями відповідних рівнів.


Стаття 17.

Вищим органом учнівського самоврядування області є конференція обласної Ліги старшокласників Черкащини, яка проводиться два рази на рік.


Стаття 18.

Обласна конференція Ліги старшокласників Черкащини має такі повноваження:

 • затверджує нові положення, плани роботи, угоди та інші важливі нормативно-правові акти;

 • затверджує кількісний склад Ради лідерів області;

 • приймає рішення, що стосуються діяльності Ліги і є обов’язковими для їх виконання;

 • приймає рішення, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • обирає Президента Ліги старшокласників і склад Ради.


Стаття 19.

На період між обласними конференціями керівництво Лігою старшокласників здійснюється Президентом та Радою лідерів.


Стаття 20.

Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування області:

 • організація навчання дітей-лідерів;

 • проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;

 • включення до переліку питань засідань Ліги старшокласників Черкащини теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

 • творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;

 • використання інтерактивних форм роботи;

 • введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.


Розділ ІV

Права членів Ліги старшокласників Черкащини


Стаття 21.

Члени Ліги старшокласників Черкащини мають право на розвиток учнівського самоврядування у районах та школах.


Стаття 22.

Участь учнів в обласній Лізі старшокласників Черкащини гарантується правом:

 • обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;

 • отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органу від виборних осіб;

 • рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування.Розділ V

Рада Ліги старшокласників Черкащини


Стаття 23.

Рада лідерів – колегіальний орган учнівського самоврядування. Робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням учнівських потреб та інтересів.

Стаття 24.

Рада Ліги старшокласників обирається на загальній конференції і підзвітна їй на весь строк своїх повноважень.


Стаття 25.

До складу Ліги старшокласників входить 1 представник від районного осередку.

Стаття 26.

Керівний склад Ліги старшокласників обирається шляхом відкритого голосування. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.


Стаття 27.

Обласна Ліга старшокласників Черкащини проводить засідання за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, збирається на термінове позачергове засідання.


Стаття 28.

Повноваження членів Ліги старшокласників Черкащини можуть бути припинені у разі:

 • складання повноважень за особистою заявою;

 • зміни місця проживання;

 • за рішенням членів Ліги старшокласників Черкащини.


Розділ VI

Права та обов’язки Президента Ліги старшокласників Черкащини


Стаття 29.

Президент Ліги старшокласників Черкащини, який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами області, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлена Ліга старшокласників Черкащини.


Стаття 30.

Президент обирається на звітно-виборчій конференції Ліги старшокласників з числа членів обласної Ради Учнівської Ліги на основі загального рівного і прямого виборчого права при відкритому голосуванні строком не більше ніж на 3 роки. Вибори президента відбуваються згідно з Положенням про вибори Президента. (Положення додається)


Стаття31.

Президент здійснює загальну координацію діяльності Ліги.

Стаття 32.

Президент має право:

 • планувати разом з представниками Головного управління та батьківської Ради роботу Ліги;

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Ліги;

 • скликати позачергові засідання Ліги;

 • розміщувати свої звернення до членів Ліги на сайті Ліги старшокласників.


Стаття 33.

Президент Ліги старшокласників Черкащини зобов’язаний:

 • дотримуватись прийнятого статуту;

 • планувати організовувати, координувати, контролювати роботу Ліги;

 • звітувати на конференціях Ліги про свою діяльність та діяльність організації;

 • оптимально використовувати навчальний і вільний час для духовного збагачення та культурного зростання;

 • виступати на захист права та гідності членів Ліги старшокласників області;

 • проводити конференції з питань самоврядування;

 • проводити інформаційну та тренерську роботу із питань пропагування роботи Ліги;

 • гідно представляти Лігу на інших зібраннях та громадських організаціях.


Розділ VII

Взаємодія Ліги старшокласників Черкащини із іншими об’єднаннями та організаціями


Стаття 34.

Взаємовідносини між Лігою старшокласників Черкащини та іншими об’єднаннями і організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.


Стаття 35.

Ліга старшокласників Черкащини сприяє поширенню інформації про діяльність дитячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубам за інтересами, що діють у області та за її межами.


Розділ VIII

Прикінцеві положення


Стаття 36.

Статут набуває чинності з дня його затвердження обласною конференцією Ліги старшокласників Черкащини.

Стаття 37.

Припинення діяльності Ліги старшокласників Черкащини здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішенням обласної конференції не менше як 2/3 голосів обраних представників Ліги або у випадках передбачених чинним законодавством України.
Схожі:

Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconПідведено підсумки роботи осередків районної Ліги старшокласників по 10 підпроектах Інтернет – проекту «Ми патріоти Черкащини» Переможця по кожному підпроекту стали: «На цій землі я народився»
Прийняли участь у інтернет-проекті «Ми-патріоти Черкащини» осередки учнівського самоврядування: Баландинської, Жаботинської, Косарської,...
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconСтатут ліги старшокласників Харківського району загальні положення та правовий статус
Через розвиток соціальної активності учнів, Ліга покликана виховувати в них почуття власної гідності та надати їм можливість виявити...
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconПрограма Черкащини носить назву: а Срібний пояс Черкащини; б Золота підкова Черкащини; в Голубе плесо Черкащини. 2 Де знаходилося стародавнє місто Родень?
Скільки років рибалив старий із казки «Казка про рибака та рибку» О. Пушкіна? (33 роки)
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconГородищенська районна державна адміністрація відділ освіти
Угоди між Головним управлінням освіти І науки облдержадміністрації, обласною батьківською радою І обласною Лігою старшокласників,...
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconКам’янська районна Ліга старшокласників «схід»
Президент районної Ліги Чижик Катерина Михайлівна, учениця 10-в класу Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Кам’янської...
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconПоложення VІІ чемпіонату Відкритої шкільної ліги Львівщини з "Що? Де? Коли?" І. Загальні положення
Відкритої шкільної ліги Львівщини з “Що? Де? Коли?” (в подальшому – Чемпіонат) організовується за участю: Львівської обласної ліги...
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconКонспект заняття Група другого року навчання. Тема. Пам’ятні місця рідного краю. "Золота підкова Черкащини". Мета: ознайомити вихованців з найвидатнішими історичними
Бесіда про найвизначніші місця Черкащини. Черкаси, Канів, Умань, Корсунь-Шевченківськи, Чигирин, Холодний Яр
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconПро проведення обласного Конкурсу творчих ессе «Образ Шевченка на карті Черкащини»
«Образ Шевченка на карті Черкащини», присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconЗвіт про роботу міської Асоціації старшокласників «Нове покоління» за 2012/2013 навчальний рік
Протягом року голова міської Асоціації Кисель Марина (гімназія №3) взяла участь у Всеукраїнських зборах старшокласників (м. Севастополь...
Статут Ліги старшокласників Черкащини Розділ І iconЗагальнi положення
Київське обласне відділення Ліги Радіоматорів України (скорочено I надалi ковлру) є місцевим осередком Ліги радіоаматорів України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи