О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх icon

О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх
НазваО рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2014
Розмір0.56 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3


Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки


від 17.06.2013 року № 772
О


РІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

оцінювання діяльності загальноосвітніх

навчальних закладів
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАОрієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Критерії) розроблені відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (у редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за № 1071/9670, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304, інших нормативних актів у галузі загальної середньої освіти, з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвідів щодо здійснення контролю та оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ).

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту» Державний контроль за діяльністю ЗНЗ незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

Атестація – основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації.

Основним призначенням Критеріїв є оцінка діяльності ЗНЗ під час його державної атестації. Розроблені Критерії є результатом доопрацювання Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 № 99, що пройшли апробацію у навчальних закладах всіх регіонів країни. Під час доопрацювання Критеріїв враховувалися вимоги законодавства України в галузі загальної середньої освіти, досвід місцевих органів управління освітою з проведення атестації навчальних закладів в частині удосконалення та уточнення показників освітньої діяльності закладу, норм та способів їх оцінювання.

Особливу увагу під час роботи звернуто на забезпечення верифікації методології оцінювання, його об’єктивності та відкритості. А також на необхідність мінімізації навантаження на загальноосвітній навчальний заклад у зв’язку з проведенням такого оцінювання (планується створення відповідної автоматизованої системи). Критерії сприятимуть більш повному відображенню можливостей та результатів роботи ЗНЗ відповідно до вимог чинного законодавства України в галузі освіти.

Об’єктивність оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу забезпечується всебічним аналізом показників (якісних і кількісних) його роботи, оцінка й аналіз яких здійснюється протягом певного періоду.

Наявність у Критеріях пунктів 1.12 «Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ», 2.25 «Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу» (з відповідними підпунктами) дасть змогу в повній мірі визначити вихідні умови організації навчально-виховного процесу, стан дотримання навчальним закладом вимог основних нормативно-правових актів.

Згідно з Критеріями передбачається визначення комплексної оцінки діяльності загальноосвітнього навчального закладу (як правило за 3 останні роки), що включає оцінювання ресурсного забезпечення, основних процесів, що відбуваються у ЗНЗ, їхніх результатів, а також окремих питань управління. Тому Критерії згруповано за відповідними тематичними розділами.

За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: «високий», «достатній», «середній», «низький», на підставі якого виноситься відповідне рішення про визнання загальноосвітнього навчального закладу «атестованим з відзнакою», «атестованим», «атестованим умовно» чи «неатестованим».

Орієнтовні критерії визначаються у балах від максимально можливих значень відповідних показників, що відповідають високому рівню освітньої діяльності.

Загальний висновок щодо результатів атестації загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі набраної суми балів, визначеної у колонці «Норми оцінювання» Критеріїв, з кожного пункту розділів, з урахуванням їх коефіцієнту вагомості.

  1. Ресурси та умови для організації діяльності загальноосвітнього навчального закладу (коефіцієнт – 1).

  2. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його учасників (коефіцієнт – 1).

  3. Результативність навчально-виховного процесу (коефіцієнт – 3).

  4. Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним закладом (коефіцієнт – 2).

Водночас, враховуючи важливість пунктів 1.12, 2.25, виконання яких є обов’язковим для всіх типів закладів, за кожну відповідь «ні – 0» навчальний заклад отримує « – 10 балів» до загальної суми.

У випадку набрання навчальним закладом під час проходження державної атестації сумарної кількості балів 760 і більше ЗНЗ вважається «атестованим з відзнакою», в межах 500-759 балів – «атестованим», в межах 260-499 балів – «атестованим умовно», 259 балів і менше – «неатестованим».

Для навчальних закладів І ступеня використовується наступна шкала: 620 балів і більше ЗНЗ вважається «атестованим з відзнакою», в межах 410-619 балів – «атестованим», в межах 210-409 балів – «атестованим умовно», 209 балів і менше – «неатестованим».

Відповідно до Порядку державної атестації, атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.

Орієнтовні критерії можуть застосовуватися також для самооцінки освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Місцевим органам управління освітою, на які покладається проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, доцільно розглянути розроблені Критерії на засіданні регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації та затвердити їх в установленому порядку.

З урахуванням типів ЗНЗ, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів, місцеві органи управління освітою можуть вносити до Критеріїв обґрунтовані зміни і доповнення після відповідного погодження з Державною інспекцією навчальних закладів України.

Умовні позначення до колонки 6 «Форми і методи збору інформації» Критеріїв:

А – анкетування;

К – контрольні випробування (тестування, контрольні роботи, державна підсумкова атестація та ін.);

Б – бесіда;

С – спостереження;

Д – аналіз документації.

Під час розрахунку показників у колонці 3 «Спосіб визначення» Критеріїв потрібно дотримуватися правила округлення числа до розряду одиниць.


^ ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів


п/п

Критерій

Спосіб визначення

^ Показники діяльності ЗНЗ, питання, що підлягають аналізу

Норми оцінювання

Форми і методи збору інформації

Коефіцієнт значимості показника

^ Рівень освітньої діяльності

Високий

Достатній

Середній

Низький

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1. Ресурси та умови для організації діяльності ЗНЗ
1Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

Експертна оцінка

- санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель і приміщень, їх безпека, естетика оформлення.

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:

- санітарно-гігієнічний стан – 0-4;

- технічний стан – 0-4;

- естетика оформлення – 1-4.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-1Забезпечення ЗНЗ необхідними навчальними площамиРп – площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять (крім фізкультури та трудового навчання);

У – контингент учнів.

Відсоток забезпечення ЗНЗ приміщеннями: 90 % і більше – 10-12;

75-89 % – 7-9;

60-74 % – 4-6;

59% і менше – 0-3.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Забезпечення ЗНЗ навчальними кабінетами, обладнаними відповідно до вимогРк – кількість кабінетів, що потрібні для виконання інваріантної складової робочого навчального плану;

Рок – кількість навчальних кабінетів, обладнаних відповідно до вимог.

Відсоток забезпечення ЗНЗ паспортизованими навчальними кабінетами: 80 % і більше – 10-12;

60-79 % – 7-9;

40-59 % – 4-6;

39% і менше – 0-3.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Забезпеченість навчально-виховного процесу комп’ютерами^ У – контингент учнів;

Рк – кількість комп’ютерів, задіяних у навчально-виховному процесі.

Кількість учнів на один комп’ютер

15 осіб і менше – 10-12;

16-21 особа – 7-9;

22-27 осіб – 4-6;

28 осіб і більше – 0-3.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-0
  1   2   3Схожі:

О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconРозглянути такі питання: «Критерії рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних заходів»
«Критерії рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних заходів» (Наказ Міністерства осіти і науки молоді і спорту...
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconКритерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів приміщеннями, необхідними для виконання навчальних планів і програм
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconКритерії оцінювання діяльності психолога І. Планування діяльності
Планування психолого-педагогічного супроводу на­вчально-виховного процесу закладу освіти
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconОцінювання діяльності педагогічних кадрів
Критерії оцінювання роботи педкадрів під час атестації необхідні адміністрації школи як система параметрів, що характеризує роботу...
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconДодаток 16 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність...
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconДодаток 16 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність...
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconПро нові критерії системи реитингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Коментар Сергія дятленка, начальника відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи Міністерства освіти І науки, молоді...
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії
Рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних,...
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconОрієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. №200
О рієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх iconУвага ! Районний етап обласного огляду-конкурсу конкурсу на кращу організацію роботи харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів Критерії оцінювання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи