Українська література, 10клас icon

Українська література, 10клас
Скачати 219.04 Kb.
НазваУкраїнська література, 10клас
Дата конвертації25.03.2014
Розмір219.04 Kb.
ТипПрограма

Українська література , 10клас

Складено за програмою , затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

За програмою – 2 год. на тиждень; 70 год.

Підручник: Українська література: підруч.для 10 кл.загальноосв.навч.закл(профільний рівень)/ Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг.ред.Г.Ф.Семенюка.-К.:Освіта, 2010.


Класи

10

Семестри

І

ІІ

^ Контрольні роботи у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

21)______

2)______

3)______

3

1

24)______

5)______

6)______

^ Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2 1)______(у)

(у+п) 2)______(п)

2 3)______(у)

(у+п) 4)______(п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

1 1)______

1 2)______

Перевірка зошитів

4

5
^ Перелік творів для вивчення напам’ять

Дата

І семестр

1.

2.

І.Франко. Збірка «Зів’яле листя» . 2 поезії (на вибір)3.

4.

І.Франко. Філософська і громадянська лірика. 2 поезії (на вибір)

ІІ семестр

5.

Леся Українка “Contra spem spero!”.
6.

Микола Вороний“Блакитна Панна”.
7.

Олександр Олесь одну з поезій (на вибір)№ п/п

Дата, клас

К-сть годин


Зміст уроку

Міжпредметний зв'язок

Примітка

1
1

Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації.

^ ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.

Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність “Громад”. Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Розвиток поезії (Я. Щоголев, І. Манжура, В. Самійленко), прози, драматургії.

ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процес

Важливі історичні події другої половини ХІХ ст.

(історія України, світова історія).

Е. Золя, Г. Флобер,

І. Тургенєв, Ф. Достоєвський, драматургія Ж.-Б.Мольєра, В.Шекспіра, Ф.Шіллера (Світова література).


2-3


2

Іван Нечуй-Левицький

Кайдашева сім’я”(4 год)

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури (“Колосальне всеобіймаюче око України” (І.Франко). Її загальна характеристика. «Кайдашева сім'я» — соцiально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.

Ф.Різниченко, “Вид на гору Спаса у Стеблеві”.

А.Куїнджі, “Українська ніч” – улюблена картина І.Нечуя-Левицького (образотворче мистецтво).

Л. ван Бетховен, “Appasionata” – улюблена мелодія письменника (музичне мистецтво).
4-5
2

Колоритні людські характери в повісті.Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.


6


1

^ Панас Мирний (П.Рудченко)

Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (4 год)

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості Панаса Мирного.

“Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького, “Повія” Панаса Мирного, “Воскресіння” Л.Толстого.
7
1

Перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Широта представлення народного життя.

ТЛ: соціально-психологічний роман.
8-9
2

Еволюція Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, до втрати людської подоби. Типове й екстремальне у долі героя. Проблема життєвого вибору.
10-11
2

Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини.
12-13
2

РМ№1. Усний твір за творами

І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. «Проблема життєвого вибору» (підготовча робота)

РМ№2 Письмовий твір за творами

І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. «Проблема життєвого вибору» (написання)

РМ(у) №1


РМ(п) №2

14
1

^ Контрольна робота №1. Творчість І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. (Тести )

КР №1

15
1

Аналіз контрольної роботи.

^ Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст. (1 год)

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького (1882–1883), їхні провідні актори. Родина Тобілевичів та український театр. Тісний зв'язок театру з музикою.

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького («Богдан Хмельницький», «За двома зайцями»), М.Кропивницького («Глитай, або ж Павук», «Дай серцеві волю, заведе в неволю»), Панаса Мирного («Лимерівна») та ін.

Створення професійного театру в Галичині (1864). Театр «Руська бесіда» у Львові. Роль І.Франка у становленні національного професійного театру. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

ТЛ: «театр корифеїв».

Хорова композиція «Вечорниці» П.Ніщинського, опери С.Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», М.Лисенка «Тарас Бульба» (музичне мистецтво).

161

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)

ЛРК №1 «Він був одним із батьків українського театру...» (Минуле й сьогодення українського театру).«Міщанин-шляхтич»

Ж.-Б. Мольєра і п’єси І.Карпенка-Карого.ЛРК №117


1

^ Мартин Боруля” (3 год)

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.

Жанрова різноманітність творів: трагікомедії (“Сто тисяч”, “Мартин Боруля”), сатирична комедія (“Хазяїн”), соціально-психологічна драма (“Безталанна”), історична трагедія (“Сава Чалий”). І.Карпенко-Карий і “театр корифеїв”.

Драматургічне новаторство письменника.

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя.
^

ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.

18
1

Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі. Значення творчості І.Карпенка-Карого.
19
1
^

Михайло Старицький


Оборона Буші” (огляд) (1 год)

Життя і творчість. Багатогранність діяльності (перекладач).М. Старицький і театр. Творча співпраця з М.Лисенком. Оцінка І.Франком діяльності М.Старицького.Основні мотиви поетичної творчості. Найвідоміші драматичні твори («Талан», «Не судилося»). Художня проза письменника – зачинателя історико-пригодницької повісті та роману. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті “Оборона Буші”. Її антимілітаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.

Переклади творів

Г.-Х.Андерсена, В.Шекспіра,

Дж.Байрона,

І.Крилова.

Інсценізація творів М.Гоголя, Ю.Крашевського, Е.Ожешко та ін.

Історико-пригодницькі романи В.Скотта (зарубіжна література).
20
1

Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Роль М.Старицького в історії української літератури й театру.
21
1

^ Контрольна робота №2. Творчість драматургів. (Тести )
КР №2

22
1

Аналіз контрольної роботи.

Іван Франко(9 год)

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосвідомості. Творчість І.Франка у музиці. Франко і світова література.

^ Напам’ять 1 поезія (на вибір).

І. Труш, «Іван Франко», А. Базилевич, ілюстрації до творів І. Франка (образотворче мистецтво).

23-24
2

Лірика збірки “З вершин і низин”. Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі (“Сікстинська мадонна”).

^

Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму (“Гімн” (“Замість пролога”).

Напам’ять 1 поезія (на вибір).Поетична збірка “Зів’яле листя” : “Безмежнеє поле...”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”. Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.

^ Напам’ять 1 поезія (на вибір).

ТЛ: філософська поезія, віршові розміри (повторення), терцини, гімн, сонет.Цикли любовної лірики в Овідія, Катулла, Данте, Ф. Петрарки, А. Міцкевича (зарубіжна література).


Скульптура Мікеланджело “Мойсей” як поштовх до написання поеми.

Опери «Мойсей» та «Назон» А. Тенберга, «Мойсей» (за І. Франком) М. Скорика. Повість «Авірон»

Г. Хоткевича.
25
1

Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок “Легенди про вічне життя” із поезією “Зів’ялого листя”. Драматизм людських стосунків, роздуми про доцільність безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, неможливість його досягнення. “Декадент” – поетичне кредо І.Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик “Розвивайся ти, високий дубе...” – віра в майбутнє своєї нації. Напам’ять 1 поезія (на вибір).
26-27
2

Поема “Мойсей” – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми—заповіт українському народові.
28
1

Проза І.Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Місце у творчості повісті «Перехресні стежки». Художні шукання прозаїка. Франко і український модернізм. ТЛ: поняття про модернізм.

Новела “Сойчине крило”жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Гуманізм новели.


Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру.

(«Украдене щастя»).

Значення творчості І.Франка, її актуальність.

Фільм «І. Франко» М. Лебедєва.
29

1

^ Контрольна робота № 3 «Драма закоханого серця в поезії І. Франка»(Контрольний класний твір)

КР №3

(твір)

30
1
^

Аналіз контрольного твору.

Борис Грінченко

“Каторжна” (огляд)


Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного словника української мови, організатор і голова товариства “Просвіта”. Тематика поетичних творів.

Грінченко-перекладач. І.Франко про Б.Грінченка: “робітника без одпочину” на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання “Каторжна”. Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору. Дилогія про життя пореформеного села («Серед темної ночі», «Під тихими вербами»).

Переклад Б.Грінченком творів Ф.Шіллера, Г.Гауптмана, М.Метерлінка, Г.Ібсена, Й.Гете, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, О.Пушкіна та ін.
31


1
^

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.


(29 год)

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах «З-над хмар і з долин», угрупування «Молода муза» – зв'язок зі світовою літературою, «нова школа» у прозі, «нова» драма на рубежі століть.

^

Зарубіжна література початку ХХ ст.
32ПЧ №1 М.Коцюбинський. “Сміх”, “Сон”, “Дебют”, “Хвала життю”, “На острові”, “Під мінаретами”.


ПЧ №1

33
1
^

Михайло Коцюбинський (5 год)


Intermezzo”, “Тіні забутих предків”

Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М.Коцюбинського для української літератури.

Європейський літературний імпресіонізм (К.Гамсун, А.Чехов).

Малярство художників-імпресіоністів П. Сезанна, К.Моне, К.Піссаро, О.Ренуара.

Український імпресіонізм (М.Бурачек, “Овини”) (образотворче мистецтво).

“Intermezzo” М. Скорика (музика).
34
1

Психологічна новела “Intermezzo” з жанровими ознаками “поезії у прозі”. Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму. ТЛ: новела, імпресіонізм.
35
1
^

Повість “Тіні забутих предків”.


Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи.

“Ромео і Джульєтта” В.Шекспіра.

36
1

Фольклорне тло твору. Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.
37


^ РМ №3 Письмовий твір «Краса почуттів у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

РМ(п) №3

38
1

Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза — найяскравіша модель раннього українського модернізму.

Твори Ф.Ніцше, Ф.Шіллера,

Й.-В.Гете, Г.Ібсена, Г.Гейне, К.Гамсуна, І.Тургенєва, Ф.Достоєвського, М.Метерлінка.

39
1

"Земля" — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв'язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі.
40
1

Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи.
41
1

Марійка та Івоніка — уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни).
42
1

Василь Стефаник. Життя і творчість. Творча співдружність В. Стефаника з Л. Мартовичем і Марком Черемшиною ("Покутська трійця").

Європейський експресіонізм

(Ф.Кафка, М.Шагал, Г.Кайзер) (зарубіжна література).


Еміграція українців за кордон наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (історія України).


Віршовий цикл «До Бразилії» І. Франка.
43
1

Новаторство письменника. "Камінний хрест" — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від'їздом із села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.

ПЧ №2 В.Стефаник. “Новина”, “Марія”, “Катруся”, “Святий вечір”(за вибором)

ПЧ №2

44
1

^ Контрольна робота №4 Творчість О. Кобилянської та Василя Стефаника( Тести)
КР №4

45
1

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурн ого оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.

Поезія Г.Гейне.

Типологічна спільність “Лісової пісні” із західно-європейською драмою (М.Метерлінк, Г.Гауптман).


“Лісова пісня” Лесі Українки і “Тіні забутих предків” М.Коцюбинського.


Музика П.Чайковського, Ф.Шопена, Т.Шумана, Л.Бетховена – улюблених композиторів Лесі Українки.


Живопис І.Айвазовського, О.Мурашка, який любила Леся Українка.
55
1

Світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші "Contra spem spero!". Громадя нська лірика ("І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль...").

^ Напам’ять “Contra spem spero!”.
56
1

Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах і нтимної лірики ("Все-все покинуть, до тебе полинуть...", "Уста говорять: "Він навіки згинув!.."").
57
2

Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-мiфологічна основа сюжету. Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини.Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси.
58
1

Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси.Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша.
60
1

^ Контрольна робота №4 Контрольний твір «Боротьба за вільне, красиве, духовно багате життя»
КР №5 (твір)

61
1

Микола Вороний. Життя і творчість, багатогранна діяльність.

М. Вороний — "ідеолог" модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму.

Вплив французького (Ш.Бодлер, А.Рембо, П.Верлен,)

і російського (К.Бальмонт, О.Блок, В.Брюсов) символізму на творчість М.Вороного
62
1

Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути "цілим чоловіком" ("Іванові Франкові"). Єдність краси природи і мистецтва ("Блакитна Панна"). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень ("Інфанта").

^ Напам’ять “Блакитна Панна”.
63
1

Олександр Олесь. Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій.

^ Напам’ять одну з поезій (на вибір)

Шевченківські мотиви, біблійно-християнська символіка в поезії О.Олеся.

Перегуки з творчістю Дж.Байрона, П.Б.Шеллі.

“По дорозі в Казку” О. Олеся і “Мойсей” І. Франка.

Перегуки з творчістю М.Метерлінка, Г.Гауптмана, Г.Ібсена, М. Горького (ранній період) (зарубіжна література).

Ідеї філософії Ф.Ніцше.
64
1

Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів ("О слово рідне! Орле скутий!..").

Символізм драматичного етюду "По дорозі в Казку". Дорога в казку — символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер — духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.
65
1

Володимир Винниченко.

Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Прозові й драматичні твори.

Науково-фантастичний роман у світовій літературі (О.Толстой, Г.Уеллс, Р.Бредбері, С.Лем) і “Сонячна машина”.


Західноєвропейський і російський модернізм (Г.Ібсен, М.Метерлінк, Г.Гауптман, А.Чехов) (зарубіжна література).
66
1

Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо). Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

Значення художньої спадщини В. Винниченка.

РМ (у) №4 Усне малювання: введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вивчені твори
РМ (у) №4

67
1

^ Контрольна робота №6 «Творчість М.Вороного, О. Олеся. В. Винниченка» (Тести + творча частина).
КР №6

68
1

Новинки сучасного літературного життя .

Любко Дереш. Микола Жадан.69
1

ЛРК № 2 Літературна розвідка «Письменники Кіровоградщини, раджу прочитати…»
ЛРК № 2

70
1

Урок-підсумок

Бесіда про вивчені твори української літератури

Схожі:

Українська література, 10клас iconУкраїнська література 10 клас Академічний рівень
Українська література в контексті розвитку суспільства 2 пол. 20 ст. Українська література у світовому контексті, її своєрідність...
Українська література, 10клас iconКонтрольна робота давня українська література. Нова українська література. Іван Котляревський І варіант
«… погрожує притягти до відповідальності дівчину, яка відмовилася одружуватися з ним»?
Українська література, 10клас iconЛітература до дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням Рекомендована література
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. – Донецьк: тов вкф «бао», 2005
Українська література, 10клас iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України Тема
...
Українська література, 10клас iconКонтрольна робота №5 Еміграційна літе­ратура. Українська література 1940-1950 рр. Українська література другої половини ХХ початку ХХІ ст. Поети-шістдесятники
...
Українська література, 10клас iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України Тема
Тема. О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору,...
Українська література, 10клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. Українська література (авт. Бандура...
Українська література, 10клас iconУкраїнська мова та література Світова література

Українська література, 10клас iconНаказ №121-ц Про проведення міського конкурсу «Сучасний урок в презентаціях»
«Сучасний урок в презентаціях» в номінаціях «Початкова освіта», «Українська мова та література», «Російська мова і література», «Світова...
Українська література, 10клас iconУкраїнська мова українська література

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи