Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти icon

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти
Скачати 86.43 Kb.
НазваУправління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти
Дата конвертації04.01.2013
Розмір86.43 Kb.
ТипДокументи

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

І МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ


Узгоджено


В.П. Коваленко,

проректор з науково-методичної роботи облІППО


Затверджено

О.І.Чернишов,

ректор облІППО


ІНСТРУКЦІЯ

щодо проведення П (районного/міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов

1. Учасники олімпіади

1.1. До оргкомітету П (районного/міського) етапу Всеукраїнських олімпіад надсилаються всі роботи учасників І етапу, які набрали 70 або більше відсотків від загальної кількості балів.

1.2. Якщо учень запропонував оригінальне, нестандартне рішення (розв'язування, виконання) хоча б одного завдання, а набрана сума балів менша, ніж 70, за рішенням оргкомітету І етапу його робота може бути направлена до районного (міського) оргкомітету.


^ 2.Структура змагань


2.1. Змагання проводяться з трьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, писемного та усного мовлення. На час змагань учаснику присвоюється сталий реєстраційний кодовий номер. Розкодування робіт відбувається після виконання учасниками всіх трьох видів завдань під час заповнення підсумкового протоколу.

^ 3. Регламент проведення туру і зміст завдань:

3.1. Аудіювання


Тривалість етапу - 60 хвилин; максимальна кількість балів - 40.


Організаційний період: розсаджування учасників по одному за парту, ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів, психологічне настроювання, коротке нагадування про регламент, перевірка акустичної комфортності.

Роботи учасників кодуються.

Аудіювання тексту: 2 пред’явлення


Виконання завдання: учасники передають зміст тексту українською або російською мовою. Нотатки дозволяється робити тільки після другого прослуховування тексту.

Користуватися словниками не дозволяється.

Оцінювання здійснюється за бітами інформації (кількість - 20)


Перевірка: на полях роботи вказується номер біту і оцінка від 0 до 2 балів, підсумковий бал. Роботу підписують всі члени журі.


^ 3.2. Творча письмова робота

Тривалість - 45 хвилин.

Загальна сума балів: від 2 до 30 балів відповідно до критеріїв, які наведені нижче.

Коментар до критеріїв оцінювання творчої письмової роботи:

Обсяг письмового повідомлення: (від 0 до 2 балів), максимальна оцінка (два бали) виставляється за виконання нижньої межі рекомендованого обсягу, тобто 20 речень.

Повнота розкриття змісту: (від 2 до 6 балів) враховується достатність обсягу для розкриття теми, відповідність змісту до завдання творчої роботи, художньо-естетичне враження.

Зовнішній вигляд і структура: (від 0 до 6 балів) враховується чистота і охайність зовнішнього вигляду роботи, дотримання правил орфографічного режиму (поля, абзаци), побудова твору (експозиція, розкриття теми, висновки).

Лексична насиченість: (від 2 до 8 балів) враховується лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, епітетів, порівнянь, з'єднувальних кліше, різноманітність вжитих структур, моделей тощо.

Рівень розвитку граматичних навичок: (від 2 до 10 балів). У межах зазначених 10 балів виставляється:

  • за орфографію від 0 до 3 балів,

  • за морфологію від 0 до 4 балів,

  • - за синтаксис (побудова речень, вживання артиклів, прийменників тощо) - від 0 до 3 балів.

Максимальна кількість балів може бути виставлена за наявності декількох несуттєвих помилок, які не порушують акту комунікації.

Заохочувальний бал: (від 0 до 2 балів) виставляється вибірково за оригінальність твору, використання епіграфу, посилань на висловлення видатних діячів, цитат, приклади з періодичних видань тощо.


Пропонується така схема для оцінювання творчих письмових робіт:
Сталий номер

Обсяг

письмового

повідомлення

Розкриття змісту,

ідейна спрямованість, художньо-естетичне враження

Зовнішній вигляд і структура твору

Лексична

насиченість

Рівень розвитку

граматичних навичок

Заохочувальний бал

Загальна сума балів0-2

2-6

0-2

2-8

2-10

0-2

30


Кількість балів у роботі вписується вручну, роботу підписують усі члени журі.

Зменшена копія таблиці розміщується на обкладинці роботи після розкодування.


^ 3.3. Визначення рівня мовленнєвої компетенції: усна мова

Загальна кількість балів - 30.

Учасник після 1-хвилинної підготовки має висловитись відповідно до запропонованої ситуації. Комунікативне завдання вважається розв'язаним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання та ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Після завершення монологічного висловлення учень бере участь у співбесіді з членами журі, обсяг якої орієнтовно 6 реплік (по 3 з боку журі та учасника олімпіади).

Відповіді членів журі на запитання учасника не повинні бути формальними, вони мають носити природній характер і бути пов'язані з контекстом спілкування.

Монологічне повідомлення повинне відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення до об'єкту висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично та граматично оформленим.

Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими.

Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити про те, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання, з першого подання адекватно на них реагує.

^ Користування словниками під час підготовки і відповіді не дозволяється.

Журі має право зупинити учня, якщо ситуація вже достатньо розкрита.

Питання до членів журі повинні бути чіткими та лаконічними, але не спонукати журі до монологічних роздумів.

Тур організується таким чином, щоб кожне з ситуаційних висловлювань вислуховувалось сталим складом членів журі.

Порядок співбесіди учнів з членами журі визначається жеребкуванням, яке організує

оргкомітет.

У співбесіді учасники називають свій сталий номер.

Зміст запитань з боку журі та відповідей учнів не повинен виявляти особу учасника

олімпіади (школа, місто, район, учитель, батьки).

Пропонується така схема для оцінювання відповідей учасників у третьому турі:

Сталий номер

^ Зміст висловлювань

Мовна і мовленнєва компетенція

Повнота розкриття теми, комунікативна спрямова
ність

Інформацій

на значимість

повідомлень. Інтелект співрозмов

ника

Вимова (звуки, інтонація)

Темп мовлення

(природній,

уповільне
ний)

Лексич
ний

запас, функціональна

адекват
ність

Рівень

роз
витку

грама

тичних

нави
чок

Заохо
чувальний бал

Загальна

кіль
кість

балів1-5

1-3

1 -4

0-2

1-8

1 -6

0-2

5-30

Коментар до критеріїв оцінювання

Повнота розкриття теми, комунікативна спрямованість (від 1 до 5 балів): враховується відповідність повідомлення до зазначеної теми, логічність і послідовність при розкритті теми і висловленні власної думки, архітектоніка; важливим фактором є також обсяг повідомлення, який рахується не за кількістю правильно сказаних речень, а за принципом: достатній, посередній, недостатній.

Інформаційна значимість повідомлення (від 1 до 3 балів): оцінюється інтелект учня, його уміння використати країнознавчий матеріал, свої знання з інших дисциплін, особливо з літератури, історії, географії, наук природничого циклу, на підтримку власних міркувань або для підсилення естетичного рівня викладу.

Вимова (від 1 до 4 балів): оцінюється за загальним враженням "звучання" учня в плані наближеності до носіїв мови; враховується рівень вимови важких звуків, дотримання довготи голосних, а також інтонаційне оформлення. Не враховуються варіантні та діалектні відхилення від нормативної вимови, якщо не впливають на комунікативний аспект мовлення.

Темп мовлення (від 0 до 2 балів): враховується природність темпу мовлення для даного конкретного учня. Оцінка знижується, якщо темп уповільнений, що може бути викликано ваганням у підборі слів тощо.

Лексичний запас (від 1 до 8 балів): враховується лексична насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом, точність епітетів, порівнянь тощо.

Сформованість граматичних навичок (від 1 до 6 балів): враховується дотримання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення та адекватність вживання граматичних форм, різноманітність вживаних граматичних структур. Бали знімаються з урахуванням того, як порушення норм граматичного вжитку впливає на акт комунікації.

Заохочувальний бал (від 0 до 2): додається вибірково за ті заслуги, які не підпадають під вищезазначені критерії, а саме: за емоційність, експресивність та ініціативність, почуття гумору, оптимізм, якщо все це сприяє реалізації рівнів сформованості мовної і мовленнєвої компетенції учасника.

^ Загальні примітки


  1. Роботи учасників 1-го та 2-го турів кодуються.

  2. Не допускається надання учням додаткового часу для виконання завдань турів.


Голова обласного оргкомітету


Секретарі фахових оргкомітетів


Голова фахової комісії німецької мови


Голови фахової комісії французької мови


Голова фахової комісії англійської мови


Л.В.Мельникова


Л.В.Старшинова

Н.В.Ценцура


О.В. Чоботар

Н.М.Чернишенко


В.С.Луговий

А.В.Роменська


С. М. ЖелєзнаСхожі:

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти І науки Донецької облдержадміністрації Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ гуманітарної освіти Завдання для II етапу (районного/міського) Всеукраїнської олімпіади

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconВитяг І
Співзасновниками фестивалю є управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної...
Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
Волинець А. А., ст викладач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання чоіппо імені К. Д. Ушинського
Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти І науки донецької облдержадміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти завдання для ІІ етапу олімпіади з англійської мови

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти І науки донецької облдержадміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти завдання для ІІ етапу олімпіади з англійської мови

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти І науки донецької облдержадміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти завдання для ІІ етапу олімпіади з англійської мови

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти І науки донецької облдержадміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти завдання для ІІ етапу олімпіади з німецької мови

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти І науки донецької облдержадміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти завдання для ІІ етапу олімпіади з англійської мови

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти І науки донецької облдержадміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти завдання для ІІ етапу олімпіади з англійської мови

Управління освіти І науки донецької обласної державної адміністрації кафедра соціально-гуманітарних дисциплін І методики їх викладання донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти iconУправління освіти І науки донецької облдержадміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ гуманітарної освіти завдання для ІІ етапу олімпіади з англійської мови

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи