Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" icon

Закон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Скачати 54.59 Kb.
НазваЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Дата конвертації12.09.2013
Розмір54.59 Kb.
ТипЗакон

Конституція України,

Закон України „Про освіту”,

Закон України „Про загальну середню освіту”,

Закон України „Про позашкільну освіту”
Про Державну національну програму "Освіта"
("Україна XXI століття")Стратегічні завдання реформування освіти в Українській

державі: відродження і розбудова національної системи освіти як

найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української

держави, формування освіченої, творчої особистості, становлення її

фізичного і морального здоров'я, забезпечення пріоритетності

розвитку людини, відтворення й трансляції культури і духовності в

усій різноманітності вітчизняних та світових зразків; виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад; подолання монопольного становища держави в освітній сфері через створення на рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів; глибокої демократизації традиційних навчально-виховних закладів; формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти.

Принципи реалізації Програми:

  • пріоритетність освіти, що означаї випереджальний характер її

розвитку, гуманізація освіти, національна спрямованість освіти, безперервність освіти, відкритість системи освіти, нероздільність навчання і виховання, багатоукладність та варіантність освіти.

Базова програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015

Мета Програмиупровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу на їхній основі до нового рівня освіти.

Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки
Регіональна програма «Створення єдиного інформаційного простору»
Моніторинг якості освіти учнів: регіональна програма Донецької області “Моніторинг якості

освіти
Регіональна програма «Шкільна бізнес-освіта на Донеччині»

М етою Програми є розбудова в Донецькій області ефективної системи неперервної бізнес-освіти школярів та успішна інтеграція випускників у суспільство в умовах зростаючих соціальних та інформаційних навантажень. 

Програма передбачає навчання дітей дошкільного та старшого віку (5-17 років) і спрямована на формування бізнес-знань, розвиток активної, самостійної, ініціативної особистості, яка може легко пристосуватися до мінливих умов життя, швидко навчатися і бачити перспективні напрямки для самореалізації у бізнес-середовищі


Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки  "Надія Донеччини"

^ КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Новизною даної Концепції є:

- проведення роботи за 5 напрямками обдарованості (замість 3, які пропонувалися раніше);

  • збільшення кількості дітей, охоплених заходами по реалізації Концепції за рахунок розширення поняття обдарованості;

  • збільшення кількості інновацій у процесі навчання й розвитку обдарованих дітей.

Міська програма „Вчитель” розроблена у відповідності з державною програмою „Вчитель”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 379 від 20.04.2002 р.,

МіськаПрограма розвитку і функціонування української мови , розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546 “Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки”

Метою Програми є створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України.
         Основними завданнями Програми є:
зміцнення статусу української мови як державної;
всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

Программа развития регионального русского языка, русской культуры в городе Донецке на 2007-2011 годы

В основу Программы положена задача обеспечить всестороннее развитие и функционирование русского языка как регионального во всех сферах общественной жизни города.

Концепція профільного навчання в старшій школі

Наказ МОН № 854 від 11.09.09 року


Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.Мета профільного навчання - забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

  • ^ Напрямки обдарованості

Вид діяльності

(напрямок обдарованості)

Вид обдарованості

Інтелектуальна

(теоретико-пізнавальна)

- інтелектуальна обдарованість у залежності від предметного змісту діяльності

Практично-перетворювальна

- раціоналізаторство;

- винахідництво;

- обдарованість у ремеслах

Художньо-естетична

- хореографічна;

- сценічна;

- літературно-поетична;

- образотворча;

- музична

Комунікативно-організаторська

- лідерська;

- ораторська;

- організаційна

Психомоторна

- спортивна;

- спортивні танціСхожі:

Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, розвиток у них творчих...
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон України «Про освіту» (ст. 51 п. 1, ст. 57 п. 1); Закон України «Про загальну середню освіту» (ст п. 1); Закон України «Про охорону праці» (ст. 43); Закон України «Про Цивільну оборону України» (частина перша преамбула)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні. Повинен вміти
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV
Конституція України: Прийнята на п ятій сесії Верховної Ради України 28. 06. 1996р. – К
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconПосадові обов’язки вчителя світової літератури
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України „Про освіту\", Закон України „Про загальну середню освіту\", Закон України „Про позашкільну освіту\" Про Державну національну програму \"Освіта\" iconЗакон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи