Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти icon

Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти
НазваПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти
Сторінка1/9
Дата конвертації21.01.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти


Зміст документу

ЗАКОН УКРАЇНИ

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 )


( Додатково див. Положення про закупівлю товарів, робіт

і послуг за державні кошти, затверджене Постановою КМ

N 921 ( 921-2008-п ) від 17.10.2008 )


Про закупівлю товарів, робіт і послуг

за державні кошти


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 20, ст.148 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 434-IV ( 434-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.98

N 1047-IV ( 1047-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.27

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67

N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181

N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.110

N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103

N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198

N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420

N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118

N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67

N 1114-V ( 1114-16 ) від 01.06.2007, ВВР, 2007, N 28, ст.383 )


( У тексті Закону слова "виконавець", "виконавці" у всіх

відмінках замінено словами “учасник”, “учасники” у

відповідних відмінках згідно із Законом

N 434-IV ( 434-15 ) від 16.01.2003 )


( У тексті Закону слова "уповноважений орган", "відкриті

торги”, “Спеціальна контрольна комісія з питань

державних закупівель при Рахунковій палаті” та “торги

із зменшенням ціни (редукціон)” у всіх відмінках

замінено відповідно словами “Антимонопольний комітет

України”, “відкриті торги із зменшенням ціни”,

"Міжвідомча комісія з питань державних закупівель” та

"редукціон” у відповідному відмінку, а слова

"Міністерство аграрної політики України” в усіх

відмінках виключено згідно із Законом N 424-V ( 424-16 )

від 01.12.2006)

Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання. (Абзац другий преамбули в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005)

(Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005)

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

замовник — розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб’єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації; (Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005)

підприємства — державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі — підприємства); (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006)

розпорядники державних коштів — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також підприємства, установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань та здійснення платежів, підприємства; (Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006)

державна закупівля (далі — закупівля) — придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом, при цьому здійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005)

державні кошти — кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти Аграрного фонду, Державного та місцевих фондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг; (Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006)

учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію; (Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 424-V від 01.12.2006)

товари — продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості таких товарів; (Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006)

роботи — проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, технічне переоснащення діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості таких робіт; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006)

послуги — будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв’язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, а також консультаційні послуги, до яких належать послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005)

тендерна документація — документація, що готується замовником та передається учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі, визначеного замовником відповідно до цього Закону; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006)

тендерний комітет — група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005)

тендерна пропозиція — пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації;

альтернативна тендерна пропозиція — пропозиція, яка може бути подана учасником замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією і відрізняється від основної пропозиції, розробленої відповідно до умов, передбачених тендерною документацією; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2664-IV від 16.06.2005)

акцепт тендерної пропозиції — прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки, та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк подано письмове підтвердження учаснику у акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем процедури закупівлі; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005)

торги (тендер) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника), встановленими цим Законом; (Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005)

( Абзац сімнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону

N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 )


договір про закупівлю — письмова угода між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі, яка передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату; (Абзац статті 1 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003)

забезпечення тендерної пропозиції (далі — тендерне забезпечення) — надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов’язань, які виникають у зв’язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов’язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення за вибором замовника відповідно до закону; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005)

забезпечення виконання договору про закупівлю — надання учасником замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов’язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення виконання договору за вибором замовника відповідно до закону; (Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003; в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005)

( Абзац двадцять перший статті 1 виключено на підставі Закону

N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 )


переможець процедури закупівлі — учасник, тендерна пропозиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003)

частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником (за обсягом, номенклатурою чи місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку, в межах єдиної процедури закупівлі, учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі не може бути меншою ніж три; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006)

електронні державні закупівлі — здійснення замовниками встановлених цим Законом процедур закупівель за допомогою інформаційної системи в мережі Інтернет в режимі on-line з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005)

генеральний замовник — орган державної влади, державна установа, організація чи підприємство, які визначені Кабінетом Міністрів України відповідальними за організацію і проведення процедур закупівлі на засадах міжвідомчої координації в інтересах замовників та виконують їх функції відповідно до цього Закону; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005)

закупівля на засадах міжвідомчої координації — здійснення закупівлі з використанням механізму взаємодії генерального замовника і замовників у порядку, встановленому цим Законом; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005)

кваліфікаційна документація — документація, що готується замовником та передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005)

кваліфікаційна пропозиція — пропозиція, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005)

строк дії тендерної (цінової) пропозиції — встановлений замовником у тендерній документації (запиті (оголошенні) щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну (цінову) пропозицію (крім цінової зміни у випадках, передбачених цим Законом). (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006)

Стаття 2. Сфера застосування Закону


1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг) становить або перевищує 20 тисяч гривень, а для робіт — 50 тисяч гривень.

Дія цього Закону не поширюється на закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу.

2. Умови здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом та виключно у випадках, передбачених цим Законом.

Зміни до цього Закону повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує новому бюджетному року.

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України здійснюється у порядку, затвердженому Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель за пропозицією Центральної виборчої комісії. Зазначений порядок затверджується не пізніш як на п’ятий день після початку виборчого процесу. (Частину другу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1114-V від 01.06.2007)

3. Процедури закупівлі, передбачені цим Законом, не застосовуються у випадках, якщо предметом закупівлі є:

централізоване водопостачання та водовідведення;

централізоване постачання теплової енергії;

поштові послуги, а також поштові марки та марковані конверти;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

телекомунікаційні послуги, в тому числі щодо трансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та Інтернет-послуг);

користування залізничними коліями;

товари, роботи чи послуги, які у зв’язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;

послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

послуги з транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу;

послуги з транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;

електрична енергія, її передача та розподіл;

послуги з управління повітряним рухом;

послуги з обслуговування та аварійного ремонту транспортних засобів, що надаються за межами України;

послуги з авіаперевезення офіційних державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій;

дорогоцінні метали та каміння, закупівля яких регулюється відповідними законами України;

продукція харчової промисловості, кормові культури, пальне та послуги для безпосереднього здійснення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, які проводяться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері культури, виключно на період проведення цих гастролей;

послуги з продовження строку оренди засобів зв’язку;

послуги банків з приймання комунальних платежів та обслуговування поточних рахунків;

послуги, закупівля яких проводиться державними банками при здійсненні ними банківських операцій відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” ;

послуги з оформлення вантажних митних декларацій, які надаються Державною митною службою України;

послуги з видачі сертифікатів про походження товарів;

ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

послуги, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення виконання державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари і послуги, безпосередньо пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет;

природний газ, який використовується газотранспортними підприємствами для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб цих підприємств;

товари, роботи і послуги, що закуповуються безпосередньо для планового ремонту ядерних реакторів у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель.

4. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата розпорядником державних коштів товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.

5. У разі якщо предметом закупівлі є продукція харчової промисловості, лікарські засоби і вироби медичного призначення, пальне, послуги з організації гарячого харчування, транспортні послуги, послуги з ремонту, а також сировина, матеріали, комплектуючі вироби, необхідні підприємствам для виробництва товарів, замовник на період проведення процедури закупівлі має право для поточних потреб здійснити закупівлю необхідного предмета закупівлі без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, на суму коштів, яка не перевищує 10 відсотків загальної очікуваної вартості предмета закупівлі, про що протягом трьох робочих днів повідомляє Антимонопольний комітет України, Міжвідомчу комісію з питань державних закупівель та Тендерну палату України.

Положення, передбачені абзацом першим цієї частини, не застосовуються при проведенні замовником наступної процедури закупівлі щодо такого самого предмета закупівлі.

6. Підприємства здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів на загальних засадах у порядку, визначеному цим Законом.

Склад тендерного комітету підприємства призначається керівником органу державної влади, що здійснює функції з управління майном підприємства чи через який (керівника якого) спрямовується (координується) діяльність центрального органу виконавчої влади, що здійснює ці функції.

Закупівля підприємствами товарів, робіт і послуг за рахунок інших державних коштів здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) підприємства для закупівлі товарів, робіт і послуг застосовують цей Закон у разі, якщо вартість предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг) становить або перевищує 50 тисяч гривень, а для робіт — 400 тисяч гривень;

2) підприємства можуть здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 100 тисяч гривень у разі закупівлі товарів і послуг та 500 тисяч гривень у разі закупівлі робіт;

3) підприємства можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідків аварій на виробництві, транспорті та об’єктах атомної енергетики без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, у порядку, визначеному Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель;

4) на підприємства не поширюються норми цього Закону щодо затвердження та оприлюднення річного плану закупівель;

5) підприємства мають право у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону, отримати відповідний висновок на перелік продукції (товарів, робіт, послуг) на рік або на інший період, закупівлю якої планується здійснити шляхом застосування процедури закупівлі, передбаченої статтею 33 цього Закону;

6) підприємства у разі закупівлі для виробничих потреб сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, а також послуг, які відповідно до технологічного процесу надаються в рамках виробничої чи науково-технічної кооперації, за наявності відповідних підстав, мають право у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону, отримати відповідний висновок щодо можливості застосування процедури закупівлі, передбаченої статтею 33 цього Закону;

7) у разі здійснення підприємствами:

процедури відкритих торгів із зменшенням ціни та торгів з обмеженою участю — строк для подання тендерних пропозицій може становити не менше ніж 10 календарних днів з дати опублікування у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону, оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації та не менше ніж сім календарних днів з дати відправлення запрошення до участі в них;

процедури редукціону та двоступеневих торгів — строк подання учасниками попередніх пропозицій може становити не менше ніж 10 календарних днів з дати опублікування у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону, оголошення про заплановану закупівлю. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі може становити не менше ніж п’ять календарних днів з дня повідомлення учасників про результати першого етапу;

8) особливості здійснення закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з метою виробництва і розробки підприємствами товарів промислового призначення та товарів народного споживання відповідно до конструкторсько-технологічної документації можуть визначатися Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель за наявності відповідних позитивних висновків органу державної влади, що здійснює функції з управління майном підприємства чи через який (керівника якого) спрямовується (координується) діяльність центрального органу виконавчої влади, що здійснює ці функції, та відповідно до розділу II-1 цього Закону.

(Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 1158-IV від 11.09.2003, N 2188-IV від 18.11.2004, N 2229-IV від 14.12.2004, N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005; текст статті 2 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006)

Стаття 2-1. Принципи державних закупівель


1. Державні закупівлі здійснюються на основі таких принципів:

максимальна економія та ефективність;

добросовісна конкуренція серед учасників;

відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель;

недискримінація учасників;

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання проявам корупції; (Статтю 2-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005)

( Абзац восьмий статті 2-1 виключено на підставі Закону

N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 )


вільного доступу, відкритості та доступності інформації з питань закупівель, у тому числі для громадян України та громадських організацій. (Статтю 2-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005)

(Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005)

Стаття 2-2. Стадії державних закупівель та їх планування


1. Стадіями державних закупівель є:

1) затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів);

2) затвердження річного плану державних закупівель;

3) обрання і проведення процедур закупівель на підставі затвердженого кошторису (програми, плану використання державних коштів) та річного плану державних закупівель;

4) визначення переможця процедури закупівлі;

5) укладання договорів про закупівлю;

6) складання звіту про результати здійснення процедури закупівлі;

7) виконання договорів про закупівлю;

8) контроль за виконанням договорів про закупівлю.

2. Примірник річного плану, який затверджується замовником не пізніше ніж у місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів), зміни до нього надсилаються Антимонопольному комітету України у випадках і в порядку, що визначені цим органом, та оприлюднюються шляхом розміщення принаймні в одній інформаційній системі в мережі Інтернет протягом 15 календарних днів з дати його затвердження.

(Частина друга статті 2-2 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005) (Закон доповнено статтею 2-2 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 "Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти", наказую
Про затвердження Порядку надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сф
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається
Відповідно до пункту 84 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 №921
Відповідно до підпункту 8 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Відповідно до підпунктів 8 та 17 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Відповідно до пунктів 10 І 18 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти Головного управління охорони здоров я Чернівецької облдержадміністрації
Тендерний комітет група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за проведення процедур закупівель згідно з Положенням...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою уч
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Про затвердження Порядку приймання та опублікування оголошень щодо проведення за
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 986 ( 986-2008-п ) від 05. 11. 2008 n 1017 ( 1017-2008-п ) від 19. 11. 2008 n 1160 ( 1160-2008-п ) від 27. 12. 2008
Затвердити Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти iconЩодо звітності за І квартал 2010 року
На виконання Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи