Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається icon

Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається
Скачати 46.45 Kb.
НазваПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається
Дата конвертації21.01.2013
Розмір46.45 Kb.
ТипПоложення

Про затвердження Порядку зміни істотних умов договору про закупівлю

Про затвердження Порядку зміни істотних умов договору про закупівлю


Зміст документу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2009 N 62


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 березня 2009 р.

за N 219/16235


( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства економіки

N 875 ( z0819-09 ) від 12.08.2009 )


Про затвердження Порядку

зміни істотних умов договору

про закупівлю


Відповідно до пункту 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається.

2. Істотні умови договорів про закупівлю, укладених до набрання чинності цим Порядком, можуть змінюватись за згодою сторін відповідно до цього Порядку.

3. Департаменту державних закупівель забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Міністр економіки України Б.Данилишин

ПОГОДЖЕНО:

України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

30.01.2009 N 62


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 березня 2009 р.

за N 219/16235


ПОРЯДОК

зміни істотних умов договору про закупівлю

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами) (далі — Положення).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному та Господарському кодексах України, Положенні, Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 N 668.

3. Істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися у таких випадках:

3.1. У разі необхідності зміни окремих номенклатурних позицій за одночасної наявності таких умов:

загальна вартість номенклатурної позиції товару, послуги, що змінюються, повинна становити не більше 5 відсотків від ціни договору про закупівлю;

такі зміни не повинні призводити до збільшення витрат замовника;

нова номенклатурна позиція товару, послуги за своїми характеристиками повинна відповідати умовам тендерної документації (запиту щодо цінових пропозицій).

3.2. Зменшення кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг -

залежно від реальної потреби та фінансування видатків замовника, з відповідним зменшенням ціни договору.

Збільшення кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг у межах 20 відсотків ціни договору можливе одноразово протягом строку дії договору, якщо до дати виконання цього договору виникла не передбачена на дату набрання чинності договором необхідність у додатковій кількості (обсягах) цих товарів, робіт і послуг та за умови, що вартість зазначеної додаткової кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг є меншою ніж 100 тис. гривень для товарів, послуг та 300 тис гривень для робіт.

Збільшення кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг в межах 15 відсотків вартості, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, можливе одноразово з урахуванням вимог абзацу третього пункту 84 Положення.

Кількість (обсяг) товару, робіт, послуг у договорі про закупівлю може змінюватись у разі укладання додаткового договору за результатами здійснення замовником процедури закупівлі.

4. Не можуть змінюватись вимоги щодо якості предмета закупівлі та будь-якої з його частин, якщо ці зміни не пов’язані зі зміною номенклатурних позицій товарів, послуг згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 цього Порядку та/або з покращенням умов щодо якості предмета закупівлі та будь-якої з його частин.

5. Строк дії договору передачі товару, виконання робіт, надання послуг може бути продовжений у разі збільшення кількості (обсягів) закупівлі товарів, робіт і послуг, передбачених підпунктом 3.2 пункту 3 цього Порядку, та/або у разі виникнення об’єктивних обставин, що спричинили затримку його виконання, в тому числі форс-мажор, затримки з фінансуванням видатків замовника, крім випадків, коли збільшення строку спричиняє виникнення у замовника додаткових грошових зобов’язань.

6. Порядок здійснення оплати не може змінюватися в частині, що спричиняє збільшення строку від надання авансу зі сторони замовника до моменту виконання другою стороною прийнятих на себе зобов’язань.

7. Відповідальність сторін може змінюватись лише в частині, що не була визначена тендерною документацією (запитом щодо цінових пропозицій) та не суперечить вимогам законодавства України.

8. Ціна товарів, робіт, послуг (без зміни кількості (обсягу)

товарів, робіт, послуг) може змінюватися, якщо:

8.1. Зміна ціни відбувається в бік зменшення.

8.2. З дати набрання чинності договору про закупівлю, в межах передбачених строків його виконання, відбулися зміни ставок обов’язкових платежів, що безпосередньо вплинули на ціну договору пропорційно таким змінам.

8.3. Відбулася зміна кон’юнктури ринку на товари, послуги, що повинно бути підтверджено документально.

8.4. Змінився встановлений згідно із законодавством органами державної статистики індекс інфляції, змінився курс іноземної валюти у разі встановлення у договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, змінилися біржові індекси (котирування), обумовлені у договорі про закупівлю, а також збільшився розмір мінімальної заробітної плати.

8.5. Наявні підстави, передбачені порядком, визначеним будівельними нормами, встановленими органами державної влади.

9. Ціна договору може змінюватись у разі зміни кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг відповідно до абзаців першого — четвертого підпункту 3.2 пункту 3 цього Порядку.

10. Інші істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватись у разі, якщо ці умови не належали до критеріїв та методики оцінки при визначенні переможця процедури закупівлі та їх зміни не призводять до виникнення додаткових витрат з боку замовника.

11. Замовник повідомляє про зміну істотних умов договору Мінекономіки шляхом надсилання йому основного та додаткового договорів про закупівлю протягом 3-х робочих днів з дати укладення додаткового договору разом із обґрунтуванням зміни істотних умов договору для здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель.

Директор департаменту

державних закупівель В.А.Новик
Схожі:

Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 "Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти", наказую
Про затвердження Порядку надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сф
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Відповідно до підпунктів 8 та 17 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 №921
Відповідно до підпункту 8 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Відповідно до пунктів 10 І 18 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти
...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. №921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19. 11. 2008 №1017)

Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою уч
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Про затвердження Порядку приймання та опублікування оголошень щодо проведення за
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconЩодо звітності за І квартал 2010 року
На виконання Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається iconРічний план закупівель головного управління охорони здоров’я львівської облдержадміністрації 25. 05. 10 Затверджено наказом Міністерства економіки України n 61
Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи