Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 icon

Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Скачати 47.36 Kb.
НазваПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Дата конвертації21.01.2013
Розмір47.36 Kb.
ТипПоложення

Наказ Мінекономіки від 21.08.2009 N 928


Міністерство економіки України

Н а к а з

21.08.2009

N 928

Київ

Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів
у сфері здійснення державних закупівель

 

Відповідно до пунктів 10 і 18 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
порядок навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель (далі - Порядок);
форму сертифіката про проходження навчання або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель.
2. Установити, що:
навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель проводяться на базі навчальних закладів, навчальних центрів та наукових установ, які затвердили в Міністерстві економіки України навчальні програми з питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель та/або підвищення їх кваліфікації;
викладачами на курсах навчання та підвищення кваліфікації можуть бути лише особи, які мають практичний та/або науково-педагогічний досвід роботи у сфері державних закупівель не менше 1 року;
голова, заступник голови та секретар тендерного комітету, які до набрання чинності цим наказом не пройшли навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель або пройшли відповідне навчання та/або підвищення кваліфікації до 01.04.2008 включно, зобов'язані протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим наказом пройти навчання та/або підвищення кваліфікації у Порядку, затвердженому цим наказом;
голова, заступник голови та секретар тендерного комітету, які починаючи з 02.04.2008 до набрання чинності цим наказом пройшли навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель та мають відповідні свідоцтва або сертифікати зобов'язані протягом 1 року з дня набрання чинності цим наказом пройти навчання та/або підвищення кваліфікації у Порядку, затвердженому цим наказом.
3. Департаменту державних закупівель:
оприлюднювати перелік навчальних закладів, навчальних центрів та наукових установ, на базі яких проводиться навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель, на власному веб-сайті та на офіційному веб-порталі "Державні закупівлі";
вести реєстр виданих сертифікатів про проходження навчання та підвищення кваліфікації на підставі відповідної інформації, що подається навчальними закладами;
розробити та затвердити форму анкети для проведення анкетування слухачів курсів навчання та/або курсів підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель;
здійснювати оцінку рівня організації навчальними закладами курсів навчання та курсів підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель;
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набуває чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр економіки України Б. М. Данилишин


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
21.08.2009 N 928
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерство юстиції України
_______ 2009 за N _______

ПОРЯДОК
навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів
у сфері здійснення державних закупівель

1. Цей Порядок визначає механізм навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - закупівель).
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
слухачі курсів навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівель (далі - слухачі) - це особи, зараховані на навчання за програмами відповідних курсів навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівель;
навчання у сфері здійснення закупівель (далі - навчання) - це проходження слухачами курсу навчання з метою отримання необхідних вмінь, знань та навичок з питань організації та здійснення процедур закупівель загальним обсягом не менше 40 академічних годин лекційних та практичних занять;
підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівель (далі - підвищення кваліфікації) - це проходження слухачами курсу підвищення кваліфікації з метою оновлення та розвитку вмінь, знань та навичок з питань організації та здійснення процедур закупівель загальним обсягом не менше 16 академічних годин лекційних та практичних занять. Підвищення кваліфікації здійснюється слухачами лише після проходження курсу навчання.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами).
3. Голова, заступник голови та секретар тендерного комітету протягом 3 місяців з дня першого призначення до тендерного комітету у встановленому порядку зобов'язані пройти навчання та отримати сертифікат встановленого зразка про проходження навчання.
Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше одного разу кожні два роки.
4. Інші спеціалісти в сфері здійснення закупівель, крім визначених у пункті 3 цього Порядку, можуть проходити навчання та/або підвищення кваліфікації за власним бажанням.
5. Після проходження курсу навчання або підвищення кваліфікації слухачам, які успішно здали іспит, навчальним закладом (навчальним центром, науковою установою), на базі якого (якої) проводилось відповідне навчання та/або підвищення кваліфікації, протягом 14 календарних днів з дня здачі іспиту видається сертифікат за формою, затвердженою цим наказом.
6. Навчальний заклад (навчальний центр, наукова установа), на базі якого (якої) проводилось навчання або підвищення кваліфікації, протягом 5 календарних днів після видачі сертифікату подає до Мінекономіки інформацію про осіб, яким було видано сертифікати.
7. Оцінка рівня організації навчальними закладами (навчальними центрами, науковими установами) курсів навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівель проводиться Мінекономіки на підставі оцінки відповідності навчального процесу навчальним програмам з питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель та/або підвищення їх кваліфікації, затвердженим Мінекономіки, та проведення вибіркового анкетування слухачів курсів. За результатами анкетування Мінекономіки має право надавати відповідні рекомендації навчальним закладам (навчальним центрам, науковим установам) та МОН.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
21.08.2009 N 928

Форма сертифіката про проходження навчання або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель


"Міністерство економіки України"

(Назва навчального закладу, навчального центру або наукової установи)


СЕРТИФІКАТ

 

N ______ від ________ 20__ року,
виданий
______________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) пройшов(ла) курс навчання (підвищення кваліфікації)
у сфері здійснення державних закупівель
з _____________ по _____________

та успішно здав(ла) іспит

__________________________________________________________________

Директор департаменту державних
закупівель Мінекономіки

Керівник навчального закладу, навчального центру або наукової установи

 _______ ____________________
(підпис) (розшифрування підпису)

МП

________ _____________________
(підпис) (розшифрування підпису)

МПСхожі:

Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 (зі змінами), наказую: Затвердити Порядок зміни істотних умов договору про закупівлю, що додається
Відповідно до пункту 84 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Відповідно до підпунктів 8 та 17 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 №921
Відповідно до підпункту 8 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 "Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти", наказую
Про затвердження Порядку надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сф
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти
...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. №921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19. 11. 2008 №1017)

Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою уч
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921
Про затвердження Порядку приймання та опублікування оголошень щодо проведення за
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconРічний план закупівель головного управління охорони здоров’я львівської облдержадміністрації 25. 05. 10 Затверджено наказом Міністерства економіки України n 61
Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня...
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 iconЩодо звітності за І квартал 2010 року
На виконання Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи