Постанова від 13 вересня 2012 року №893 icon

Постанова від 13 вересня 2012 року №893
Скачати 193.28 Kb.
НазваПостанова від 13 вересня 2012 року №893
Дата конвертації23.01.2013
Розмір193.28 Kb.
ТипПостанова
УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА


від 13 вересня 2012 року №893


Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця

без зміни його виборчої адреси


Відповідно до пункту 2 частини першої статті 2, частини першої
статті 6, частин першої, третьої статті 7, пункту 9 частини першої статті 9, частин третьої, сьомої статті 14, частини першої статті 16, частини третьої
статті 17, пункту 1 статті 18 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 5, 8 статті 17, частиною другою
статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси (додаток 1).

2. Встановити примірний зразок заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 2).

3. Встановити форми:

наказу про тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 3);

посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця (додатки 4, 5);

журналу обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 6);

наказу про відміну тимчасової зміни місця голосування виборця (додаток 7).

4. Посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, виготовляється у форматі А5 (148 х 210 мм).

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2011 року № 57, пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2011 року № 135.

6. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням.


Заступник Голови

Центральної виборчої комісії Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 вересня 2012 року № 893


ПОРЯДОК

тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його
виборчої адресиІ. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, однакового застосування органами ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру) законодавства України про вибори та референдуми під час приймання та розгляду звернень громадян про тимчасову зміну місця голосування.

1.2. Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах або референдумі (далі – виборець), передбачає зміну виборчої дільниці (дільниці для голосування), до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю (дільницю для голосування) без зміни його виборчої адреси.


ІІ. Приймання звернень громадян про тимчасову зміну
місця голосування


2.1. Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця (далі – заява) приймається органом ведення Реєстру:

за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів (повторного голосування), референдуму чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування;

за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

2.2. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України, всеукраїнського референдуму на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2.3. Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день виборів (повторного голосування) Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2.4. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України (повторному голосуванні), виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може за власною ініціативою звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України щодо зміни його виборчої адреси в порядку, встановленому статтею 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

2.5. Заява приймається органом ведення Реєстру не раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) на відповідних виборах або референдумі.

2.6. У заяві зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу: прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів (повторного голосування) або референдуму, чи номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси: довідка медичного закладу/установи, довідка з місця роботи, документ, що підтверджує місце проживання виборця на території відповідної виборчої дільниці. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.

2.7. Орган ведення Реєстру сприяє громадянам у визначенні виборчої дільниці (дільниці для голосування) та при поданні ними заяви надає необхідну правову допомогу.

2.8. З метою надання правової допомоги виборцям орган ведення Реєстру розміщує у спеціально відведеному місці примірний зразок заяви (додаток 2).

Недотримання примірного зразка заяви не є підставою для відмови в її прийнятті.

2.9. При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

2.10. Вказані в заяві відомості перевіряються органом ведення Реєстру щодо їх повноти та відповідності даним документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

2.11. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

2.12. Заява в день її подання реєструється органом ведення Реєстру в журналі реєстрації звернень виборців (осіб).

ІІІ. Порядок розгляду звернень громадян про тимчасову
зміну місця голосування


3.1. Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не раніше дня початку відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму та не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування.

3.2. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включений заявник до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).

У ході перевірки включення особи до Реєстру орган ведення Реєстру з’ясовує, чи не було змінено місце голосування заявника на зазначених у заяві виборах або референдумі.

3.3. У разі включення громадянина до Реєстру орган ведення Реєстру встановлює, чи має він право голосу на відповідних виборах або референдумі.

Наявність права голосу на виборах або референдумі встановлюється відповідно до Конституції України та Законів України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

3.4. Для встановлення наявності в заявника права голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, всеукраїнському референдумі орган ведення Реєстру перевіряє:

належність до громадянства України;

досягнення вісімнадцяти років;

відсутність у записі Реєстру стосовно заявника службової відмітки про визнання його недієздатним.

3.5. Орган ведення Реєстру під час розгляду заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування на період проведення виборів народних депутатів України повинен враховувати положення частини третьої статті 1, частин першої, другої статті 18 Закону України "Про вибори народних депутатів України", згідно з якими вибори народних депутатів України здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою
(у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та у
225 одномандатних виборчих округах). При цьому одномандатні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Відхилення кількості виборців в одномандатному виборчому окрузі не може перевищувати дванадцяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних виборчих округах.

Згідно з частиною третьою статті 19 вказаного Закону виборчі дільниці утворюються з чисельністю від двадцяти до двох тисяч п’ятисот виборців.

Тимчасова зміна органом ведення Реєстру місця голосування виборця на іншу звичайну виборчу дільницю, де виборець перебуватиме в день голосування на виборах народних депутатів України, не повинна призвести до збільшення на цій виборчій дільниці та в одномандатному виборчому окрузі кількості виборців, які не проживають на відповідній території, що порушуватиме вимоги Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо граничної чисельності виборців на виборчій дільниці та в одномандатному виборчому окрузі.

Таким чином, орган ведення Реєстру, якому законом надано право тимчасово змінювати місце голосування виборця, може змінити місце голосування виборця на іншу звичайну виборчу дільницю з виборів народних депутатів України в межах одномандатного виборчого округу, на території якого такий виборець проживає. Згідно з частиною першою статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Проживання виборця на території виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, підтверджується документально.

Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування на іншу звичайну виборчу дільницю з виборів народних депутатів України є мотивованою, якщо до неї додано документи (копії документів), які підтверджують проживання цього виборця на території цієї виборчої дільниці. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності копій.

Згідно з частиною третьою статті 41 Закону України "Про вибори народних депутатів України" члени окружних та дільничних виборчих комісій не раніше дня утворення відповідної виборчої комісії та не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подають до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.

До заяви члена виборчої комісії про тимчасову зміну місця голосування додається копія відповідного посвідчення (оригінал пред’являється органу ведення Реєстру) або копія рішення про утворення відповідно окружної чи дільничної виборчої комісії/рішення про зміни в складі виборчої комісії.

У разі проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного голосування чи повторних або проміжних виборів депутата орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори (повторне голосування), та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу.

3.6. Для встановлення наявності в заявника права голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (далі – місцеві вибори) орган ведення Реєстру повинен пересвідчитися, чи:

він є громадянином України;

досяг вісімнадцяти років;

у записі Реєстру стосовно заявника відсутня службова відмітка про визнання його недієздатним;

зареєстровано місце його проживання на території відповідної територіальної громади (відповідної адміністративно-територіальної одиниці, Автономної Республіки Крим).

При цьому орган ведення Реєстру керується частиною шостою статті 3 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", згідно з якою військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.

Орган ведення Реєстру може змінити місце голосування виборцю, який має право голосу на:

виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо виборець проживає на території Автономної Республіки Крим та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території Автономної Республіки Крим;

виборах депутатів обласної ради, якщо виборець проживає на території цієї області та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цієї області;

виборах депутатів районної ради, якщо виборець проживає на території цього району та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього району;

виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, якщо виборець проживає на території відповідного села (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього села, (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста;

виборах депутатів районної у містах із районним поділом ради, якщо виборець проживає на території цього району у місті та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього району у місті.


ІV. Прийняття органом ведення Реєстру рішення за

результатами розгляду заяви про тимчасову

зміну місця голосування

4.1. Якщо за результатами розгляду заяви встановлено її обґрунтованість та наявність підтверджуючих документів, заявник включений до Реєстру і має право голосу на відповідних виборах або референдумі, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 3), що оформляється на бланку органу ведення Реєстру, примірні зразки якого затверджені постановою Центральної виборчої комісії від 18 листопада 2010 року № 527.

4.2. Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці (дільниці для голосування), утвореній на відповідних виборах або референдумі.

4.3. При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

4.4. Орган ведення Реєстру здійснює облік таких наказів з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", а також у журналі реєстрації наказів керівника органу ведення Державного реєстру виборців.

4.5. Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення за встановленою формою (додатки 4, 5).

Посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підписується керівником органу ведення Реєстру, який його видав, та засвідчується печаткою цього органу.

4.6. Посвідчення підлягає обов’язковій реєстрації в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 6).

Про отримання посвідчення виборець розписується в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця.

4.7. Якщо виборцю вже було змінено місце голосування, орган ведення Реєстру невідкладно повертає заяву такого виборця з роз’ясненням можливості повторного звернення у визначений законом строк після відкликання попередньої заяви в органі ведення Реєстру за місцем отримання посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, та його повернення.

4.8. У разі відкликання виборцем заяви, на підставі якої було змінено місце голосування, однак не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відміну тимчасової зміни місця голосування виборця (додаток 7). При цьому посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підлягає поверненню до органу ведення Реєстру, який його видав.

Про повернення виборцем посвідчення в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця, у графі "Примітка" зазначається дата його повернення, а у випадку втрати посвідчення проставляється відповідна відмітка.

4.9. Якщо виборець звернувся із заявою до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою, однак виявився не включеним до Реєстру, йому одночасно пропонується подати заяву щодо свого включення до Реєстру, а в разі звернення до органу ведення Реєстру не за своєю виборчою адресою – звернутися з відповідною заявою до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України. Виборець, який проживає за межами України та перебуває на території України, звертається із заявою щодо свого включення до Реєстру до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

4.10. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:

якщо заяву подано раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) або пізніш як за п’ять днів до дня голосування;

якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах чи референдумі;

якщо заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця визнано необґрунтованою;

якщо до заяви виборцем не додано документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

4.11. Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.

4.12. Розглянуті заяви, відповідні накази формуються у справи та зберігаються відповідно до порядку, передбаченого для документів, які є підставою для внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі.

4.13. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть персональну відповідальність за неправомірну видачу наказу щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без дотримання вимог цього Порядку.


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 вересня 2012 року № 893


__________________________________

(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)


__________________________________


__________________________________

(прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові заявника)

__________________________________


__________________________________

(виборча адреса заявника)

__________________________________


З А Я В А


Прошу тимчасово змінити місце мого голосування на ____________________


_______________________________________________________________________

(вид, назва виборів (повторне голосування) або назва референдуму та дата їх (його) проведення)


на виборчу дільницю (дільницю для голосування), в межах якої знаходиться адреса: ________________________________________________________________,

(адреса, де громадянин перебуватиме в день виборів (повторного голосування) або референдуму)


або на виборчу дільницю (дільницю для голосування) _______________________________________________________________________

(номер виборчої дільниці із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності) чи


_______________________________________________________________________

номер дільниці для голосування із зазначенням назви населеного пункту)


у зв’язку з ______________________________________________________________

(мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування)

__________________________________________________________________.


Мої ідентифікаційні персональні дані:


Дата народження

(число, місяць, рік)
Місце

народження

До заяви додаю такі документи (копії документів):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.


"____" _________________ 20___ року _____________________

(підпис)


Секретар

Центральної виборчої комісії       Т. ЛУКАШ

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 вересня 2012 року № 893


Про тимчасову зміну

місця голосування виборця


Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" та на підставі поданої в установленому порядку заяви виборця про тимчасову зміну місця голосування, зареєстрованої
"___" ______________ 20__ року за № __________, н а к а з у ю:


1. Змінити місце голосування виборцю з ідентифікаційними персональними даними

Прізвище
Власне ім’я (усі власні імена)
По батькові
Дата народження (число, місяць, рік)
Місце народження
з визначенням такого місця голосування:

Вид, назва виборів (повторне голосування) або назва референдуму та дата їх (його) проведення
Номер виборчої дільниці
Номер дільниці для голосування та назва населеного пункту

Виборчий округ та його номер
(за наявності)

2. Виконання цього наказу покласти на ___________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові працівника органу ведення Державного реєстру виборців, займана посада)

__________________________________________________________________.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

___________________________ __________ ____________________

(посада керівника органу ведення (підпис) (ініціали, прізвище)

Державного реєстру виборців)

МП


Наказ виконав: __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


"___" __________ 20___ року ______ год. _______ хв.

(дата та час виконання наказу)


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії 
від 13 вересня 2012 року № 893_____________________________________________________________________________

(вид, назва виборів (повторне голосування)


________________________________________

(дата проведення виборів (повторного голосування)


ПОСВІДЧЕННЯ  № ___


________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові виборця)


Виборцю тимчасово змінено місце голосування на виборчу дільницю № ______________________

(номер виборчої дільниці із


____________________________________________________________________________________.

зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності)


_____________________________________________ _______________ ___________________________

(повне найменування посади керівника органу (підпис) (ініціали, прізвище)

ведення Державного реєстру виборців)

МП

___________________________

(дата видачі посвідчення)


Дійсне з пред’явленням документа, що посвідчує

особу та підтверджує громадянство України


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ


Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії 
від 13 вересня 2012 року № 893_____________________________________________________________________________

(назва референдуму)


________________________________________

(дата проведення референдуму)


ПОСВІДЧЕННЯ  № ___


_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові громадянина)


Громадянину України тимчасово змінено місце голосування на дільницю для
голосування № _______________________________________________________________________.

(номер дільниці для голосування та назва населеного пункту)


_____________________________________________ _______________ ___________________________

(повне найменування посади керівника органу (підпис) (ініціали, прізвище)

ведення Державного реєстру виборців)

МП

___________________________

(дата видачі посвідчення)


Дійсне з пред’явленням документа, що посвідчує

особу та підтверджує громадянство України


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ


Додаток 6

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 вересня 2012 року № 893


Журнал обліку

посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця
з/п

Номер

посвідчення

Прізвище, ім’я, по батькові виборця

Дата видачі
посвідчення

Підпис виборця про отримання посвідчення

Прізвище, ініціали працівника, який видав посвідчення, його підпис

Примітка

1

2

3

4

5

6

7Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 7

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 вересня 2012 року № 893


Про відміну тимчасової зміни

місця голосування виборця


На підставі заяви виборця, зареєстрованої "___" _________ 20___ року за № ____, н а к а з у ю:

1. Відмінити зміну місця голосування виборцю з ідентифікаційними персональними даними

Прізвище
Власне ім’я (усі власні імена)
По батькові
Дата народження (число, місяць, рік)
Місце народження


внесену на підставі наказу від "___" _____________ 20___ року № ___.

2. Виконання цього наказу покласти на ___________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові працівника органу ведення Державного реєстру виборців, займана посада)

__________________________________________________________________.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


___________________________ __________ ____________________

(посада керівника органу ведення (підпис) (ініціали, прізвище)

Державного реєстру виборців)

МП


Наказ виконав: __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


"___" __________ 20___ року ______ год. _______ хв.

(дата та час виконання наказу)


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Схожі:

Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconПостанова 13 вересня 2012 року №893
Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси
Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconДодаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року №893 Відділу ведення Державного реєстру виборців Токмацької міської ради

Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconРішення від 28 вересня 2012 року №171 смт Новгородка Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 30 грудня 2011 року №123 „
Бюджетного Кодексу України, офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації від 03 серпня 2012 року №01-17-70...
Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconРішення від 28 вересня 2012 року №170 смт Новгородка Про районну цільову соціальну програму
«Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 липня 2012 року №322 та відповідно...
Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconЗакон України „про освіту" (від 23 вересня 1996 року №100/96-вр із змінами І доповненнями) Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс „Учитель року" (11. 08. 1995 року №638)
Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в ООН в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року
Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconРішення від 28 вересня 2012 року №169 смт Новгородка Про районну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної
Кіровоградської обласної ради від 27 липня 2012 року №321 та відповідно до подання районної державної адміністрації від 25 вересня...
Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconАнемометр va 893 40…30 м\с)
Анемометр va 893 с функцией индикации температуры (Dostmann Electronic, Германия)
Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconРозпорядження краснокутськ від " 11 " вересня 2012 року №119-к
Харківської обласної державної адміністрації від 06 вересня 2012 року №409-к „Про присвоєння чергового рангу державного службовця...
Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconРозпорядження 28 вересня 2012 року смт Близнюки №1124 Про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців 29, 30 вересня 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 жовтня 2012 року
України 28 жовтня 2012 року, враховуючи лист Центральної виборчої комісії від 20 вересня 2012 року №21-46-3782, керуючись пунктом...
Постанова від 13 вересня 2012 року №893 iconНаказ №265 Про залучення працівників до роботи у вихідний день 1-го вересня 2012 року
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2012 №778, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25. 05. 2012 №630...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи