Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення icon

Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення
Скачати 309.63 Kb.
НазваПоложення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення
Дата конвертації24.01.2013
Розмір309.63 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 27 грудня 2010 р. №79


ПОЛОЖЕННЯ

про управління містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

Знам’янської міської ради ( у новій редакції)


1. Загальні положення


1.1. Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Знам’янської міської ради.

1.2. Утворюється управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янською міською радою, надалі за текстом – Управління, та підконтрольне виконавчому комітету Знам’янської міської ради.

1.3. Юридична адреса Управління: 27400, Кіровоградська область, місто Знам’янка, вул. Жовтнева, 19.

1.4. Управління створене відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.5. Управління утворюється з метою здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міських рад, реалізації власних та де­легованих повноважень виконавчих органів міської ради у галузі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, контролю за виконанням організаційно-технічних та правових заходів, які спрямовані на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також положень містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів, правил забудови міста Знам’янка усіма суб’єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності.

1.6. Управління є підконтрольним та підзвітним у своїй діяльності виконавчому комітету Знам’янської міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів ви­конавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади; міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

1.7. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядження­ми Кабінету Міністрів України, наказами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, виконавчого комітету Знам’янської міської ради, роз­порядженнями міського голови, регламентом виконавчих органів Знам’янської міської ради, цим Положенням про Управління, іншими нормативно-правовими актами.

1.8. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, раху­нки в установах банку, печатки та штампи з зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.


2. Основні завдання Управління


2.1. Основними завданнями Управління у сфері містобудування та архітектури є:

реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;

аналіз стану містобудування, організація розроблення, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації;

координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду;

регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами;

розгляд звернень, клопотань фізичних та юридичних осіб з питань будівництва у порядку, встановленому законом.

2.2. Основними завданнями Управління у сфері житлово-комунального господарства є:

реалізація державної політики у сфері розвитку житлового та комунального господарства, водопостачання, теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, інших житлово-комунальних послуг, організації і здійснення заходів реформування житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища;

виконання функцій управління об’єктами житлово-комунального господарства міста, що перебувають у комунальній власності, координація та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності, облік споживання житлово-комунальних послуг;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання житлових, комунальних, ритуальних, з благоустрою та інших послуг, організації виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення за кошти населення;

сприяння підприємствам житлово-комунального господарства у вирішенні питань організації обслуговування населення, організаційно-методичного забезпечення їх діяльності;

виконання функцій замовника з проектування, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності міста, капітального ремонту житлового фонду;

здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою території міста, у тому числі прибудинкових територій, а також дотримання населенням міста, організаціями та підприємствами усіх форм власності вимог чинного законодавства України у сфері житлово-комунального господарства.


3. Функції та обов’язки Управління


Для вирішення покладених завдань, Управління реалізує такі функції:

3.1. У сфері містобудування та архітектури:

готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд мі­ської ради та її виконавчого комітету;

організовує розроблення правил забудови міста та подає їх на затвердження в установленому законодавством порядку;

надає забудовникам (замовникам) в установленому порядку містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

приймає рішення про стадійність проектування, доцільність роз­роблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та типових проек­тів будинків і споруд, їх поверховість, необхідність внесення змін до цих проектів та винесення їх на розгляд архітектурно-містобудівної ради;

надає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт та інших видів розвідувань, організовує реєстрацію, збереження і систематизацію топографо-геодезичних матеріалів;

визначає та надає довідки щодо впорядкування та присвоєння адрес будівлям та спорудам різного призначення та земельним ділянкам;

сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресив­них планувальних і технічних рішень;

забезпечує ведення містобудівного кадастру міста;

створює архів містобудівної документації;

організовує і проводить конкурси на розроблення проектів важ­ливих об’єктів містобудування;

готує проекти договорів про залучення пайової участі (внеску) Замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Знам’янка та надає їх на підпис першому заступнику міського голови;

координує виконання проектно-вишукувальних робіт, що здійс­нюються на території міста;

розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції та бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих питань для виконавчого комітету міської ради та замовників;

розглядає звернення громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення;

розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

надає у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальні завдання на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні того такого пріоритету;

готує проект рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

видає дозволи на підставі рішення виконавчого органу ради;

укладає договори на користування місцями, що знаходяться в міській комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті;

веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів, план їх розміщення та надає в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру;

подає територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері прав споживачів в Кіровоградській області матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами;

готує і подає виконавчому органу ради пропозиції щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про рекламу;

приймає участь у підготовці проектів рішень на засідання виконавчого комітету міської ради про оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна;

керується Положенням про адміністратора та порядком його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в місті;

укладає договори про залучення пайової участі (внеску) замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

готує і подає на розгляд виконавчому комітету міської ради вирішення відповідно до законодавства питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів, відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

у відповідності до чинного законодавства готує і вносить пропозиції на розгляд питання щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території міста;

розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів, розроблення проектів важливих об’єктів;

постійно взаємодіє з територіальним управлінням державного архітектурно-будівельного контролю, вносить пропозиції управлінню та іншим органам місцевого самоврядування щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

здійснює контроль в межах своїх повноважень за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань містобудування та архітектури суб’єктами містобудування, забезпечує контроль за виконанням рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань регіонального розвитку, містобудування та архітектури.

розглядає пропозиції щодо встановлення та зміни меж міста і готує висновки щодо її затвердження в установленому законодавством порядку;

бере участь у прийманні в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством;

сприяє впровадженню у проектах містобудування прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсозберігаючих технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

сприяє діяльності організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

сприяє здійсненню державного контролю за дотриманням встановленого порядку ліцензування спеціальних видів робіт у будівництві, проведенню державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції конкретних об’єктів при виконанні будівництва на території міста;

інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку міста, розміщення найважливіших об’єктів архітектури у місті, організовує їх громадське обговорення.

3.2. У сфері житлово-комунального господарства:

організовує виконання державних програм, розробляє міські програми у сфері житлово-комунального господарства, подає їх на затвердження, організовує їх виконання, подає виконавчому комітету міської ради звіти про хід і результати їх виконання;

розглядає і узгоджує проекти планів роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства комунальної власності міста, вносить до них зауваження і пропозиції, готує до них висновки, після затвердження, здійснює контроль за їх виконанням;

здійснює в межах, визначених міською радою, управління майном, що належить до комунальної власності житлово-комунальної сфери міста, об’єктами житлово-комунального господарства комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

приймає участь у підготовці пропозицій щодо формування житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста, реалізації питань у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення санітарного стану міста, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення, у тому числі внутрішньобудинкових, запобігання підтопленню територій міста, вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства на засадах прозорості та гласності, подає до виконавчого комітету міської ради пропозиції з цих питань;

готує пропозиції до проектів міського бюджету у частині фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста, програм охорони довкілля, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків аварій техногенного та природного характеру, подає їх на розгляд виконавчого комітету міської ради, забезпечує виконання та надає письмові звіти про хід і результати виконання;

розробляє систему організаційно-технічних заходів та організовує контроль за їх здійсненням, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міської ради в осінньо-зимовий період, а також об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

організовує підготовку договорів з підприємствами усіх форм власності по належному утриманню і ефективній експлуатації об’єктів житлово-комунальної сфери і контролює їх виконання;

здійснює оперативний облік використання прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності, що підпорядковуються Управлінню;

вживає заходів для оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно з державними та регіональними програмами;

здійснює контроль за використанням та станом експлуатації і утримання житлових будинків та прибудинкових територій, у тому числі житлово-будівельних та гаражних кооперативів, стоянок автомобільного транспорту та їх діяльність відповідно до закону, інших об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності, забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів у галузі, забезпечує контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади з цих питань;

організовує та здійснює контроль стану благоустрою та утримання територій, інженерних споруд та інших об’єктів, а також залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та населення, стану благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

розробляє та затверджує схеми санітарної очистки міста, організовує вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин, сприяє розробленню проектів благоустрою міста;

організовує та здійснює контроль за забезпеченням утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони, вирішенням питань про надання за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян, похованням громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

надає організаційно-методичну та правову допомогу будинковим і вуличним комітетам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, власникам житлових будинків, громадським організаціям міста з питань утримання і збереження житлового фонду, реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою житлових будинків і прибудинкових територій, сприяє розширенню житлового будівництва, наданню допомоги власникам квартир, будинків в їх обслуговуванні та ремонті, створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрації таких об’єднань;

здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного законодавства, організовує та здійснює в установленому порядку державний статистичний облік та звітність у сфері житлово-комунального господарства міста до державної статистики;

виконує функції замовника на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою території міста інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, організовує та проводить в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, необхідних для забезпечення необхідного рівня та якості послуг населенню, виконання своїх завдань;

проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та міських програм розвитку житлово-комунального господарства, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

отримує в установленому порядку від підприємств, установ та організацій комунальної власності, що підпорядковуються Управлінню статистичну, бухгалтерську та іншу інформацію, необхідну для здійснення Управлінням покладених на нього функцій;

розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

забезпечує організацію виконання заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і міської програм на засадах прозорості та гласності;

організовує обстеження житлових будинків, приміщень з метою визначення відповідності їх технічним і санітарним нормам;

здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства, станом експлуатації і утримання житлового фонду, об’єктів комунального господарства, охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства, організацією та якістю надання послуг та пільг з оплати житлово-комунальних послуг;

вживає заходів щодо поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, контролює оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та міських програм;

сприяє та вживає заходи щодо прийняття об’єктів відомчого житлового фонду та інших об’єктів житлово-комунального господарства у власність територіальної громади, розробленню проектів благоустрою міста;

здійснює контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до міського і державного бюджетів підприємствами житлово-комунального господарства комунальної форми власності;

готує і подає в установленому порядку пропозиції виконавчому комітету міської ради: заходи до проектів міських програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою території міста, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища; щодо удосконалення структури управління, реорганізації та розвитку житлово-комунального господарства міста; щодо розвитку підприємництва та конкуренції, реформування та демонополізації житлово-комунального господарства, формування ринку послуг; щодо проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту територій міста; удосконалення управління майном підприємств, установ і організацій житлово-комунального господарства.

забезпечує організацію розроблення та виконання заходів з реалізації проектів щодо створення зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання і готує подання на розгляд міської ради щодо затвердження цих проектів;

вживає, у разі надзвичайних ситуацій, необхідні заходи відповідно до закону щодо забезпечення життєдіяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, порятунку життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;

контролює своєчасність проведення акредитацій лабораторій підприємств житлово-комунального господарства та отримання комунальними підприємствами міста ліцензій на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання;

сприяє створенню та функціонуванню державної системи страхового фонду документації, що стосується об’єктів житлово-комунального господарства;

інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку житлово-комунального господарства міста, організовує їх громадське обговорення;

сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерного захисту території міста, створення на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів, залучення іноземних інвестицій, розглядає інвестиційні програми та бізнес-плани розвитку житлово-комунальних підприємств комунальної власності, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції, готує висновки з цих питань для виконавчого комітету міської ради;

здійснює контроль за забезпеченням вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства комунальної форми власності.


4. Права та повноваження Управління


Для реалізації визначених функцій Управління має такі права та повно­важення:

здійснювати постійний контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, а також громадянами міста вимог законодавства та нормативних актів з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, у тому числі утримання та ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об’єктів, благоустрою території;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари навчання з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших управлінь та від­ділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від міських органів державної виконавчої влади – безоплатно дані, необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

у випадках, передбачених законодавством, направляти у встановленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства в правоохоронні органи для притягнення винних осіб до відповідальності, а також винних в порушенні законодавства в житлово-комунальній сфері;

вносити подання відповідним органам щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог законодавства та правил комунального обслуговування населення;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, участі в проведенні перевірок виконання заходів щодо раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища, ліквідації аварійних випадків і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та інших питань, що належать до його компетенції;

залучати на договірних умовах незалежних експертів, спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що входять до їх компетенції;

здійснювати, в установленому порядку, відповідно до діючого законодавства України закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, необхідних для забезпечення необхідного рівня та якості послуг населенню, виконання своїх завдань;

надавати консультативні послуги фізичним і юридичним особам з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, у межах, визначених законодавством;

укладати угоди, набувати особисті майнові та немайнові права, нести обов`язки, брати зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді;

бути замовником робіт та послуг у сфері містобудування, архітектури, житлового та комунального господарства, проектування, реконструкції, будівництва та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства і благоустрою міста;

здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, наданих підприємствам комунальної власності, що належать до сфери управління, з місцевого та державного бюджетів;

подавати пропозиції до проекту міського бюджету та здійснювати прогнозні розрахунки з показників капітального будівництва, житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, охорони навколишнього природного середовища;

заслуховувати звіти керівників про роботу підприємств, установ, організацій комунальної власності, що належать до сфери повноважень Управління;

надавати пропозиції по створенню інвестиційних фондів і залученню додаткових коштів юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва, благоустрою міста, а також структурних підрозділів та груп технічного нагляду за будівництвом, самостійно розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на здійснення функції замовника;

зупиняти проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

здійснювати контроль за виконанням посадовими особами покладених завдань і здійснення ними функцій, встановлювати ступінь відповідальності керівників, підпорядкованих Управлінню, вносити пропозиції міському голові щодо заохочення та накладання стягнення на керівників комунальних підприємств та працівників Управління.


5. Структура Управління


5.1. Гранична чисельність працюючих, фонд оплати праці та видатки на утримання Управління визначаються Знам’янською міською радою та затверджуються міським головою за поданням керівника Управління; структура Управління затверджується виконавчим комітетом міської ради; штатний розпис Управління – затверджується міським головою за поданням керівника Управління, виходячи з умов, особливостей та обсягів робіт, що виконуються Управлінням та визначених цим Положенням у межах фонду, передбаченого міським бюджетом.

5.2. До складу Управління входить структурні підрозділи: відділ містобудування та архітектури, відділ житлово-комунального господарства та спеціалізована інспекція з благоустрою, які очолюють:

- відділ з питань містобудування та архітектури – начальник відділу;

- відділ з питань житлово-комунального господарства – заступник начальника управління – начальник відділу з питань житлово-комунального господарства;

- спеціалізована інспекція з благоустрою – начальник відділу.

5.3. Структурні підрозділи Управління не мають статусу юридичної особи, діють у складі Управління, керуються даним Положенням та Положеннями про відділи.

5.4. Відділи підзвітні та підконтрольні начальнику Управління, виконавчому комітету міської ради.

5.5. Положення про відділи Управління затверджується розпорядженням міського голови за поданням начальника Управління.


6. Посадові особи Управління


6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і зві­льняється з посади міським головою відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“.

6.2. Начальник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну від­повідальність за виконання покладених на Управління завдань;

представляє Управління у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами України;

діє без доручення при здійсненні представництва Управління в усіх підприємствах, установах, організаціях;

вносить на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проекти розпоряджень, рішень, планів, заходів, доповідні записки, інформацію з питань, що належить до функцій Управління, подає на затвердження міському голові кошторис видатків та штатний розпис Управління в межах визначеної граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

є головним розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису видатків Управління та асигнувань, передбачених у міському бюджеті на розвиток містобудування та житлово-комунального господарства, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

скликає наради з питань, що віднесені до компетенції Управління;

утворює при Управлінні консультативні, дорадчі, інші допоміжні робочі групи та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає завдання, функції та персональний склад цих робочих комісій;

розробляє та подає на затвердження міському голові Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників Управління;

укладає договори та здійснює інші правочини в межах наданих повноважень;

забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Управлінні;

діє без довіреності від імені Управління, представляє його у суді, у тому числі у господарському суді, в органах нотаріату, а також у відносинах з державними та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, виконавчими органами ради, підприємствами (об’єднаннями), організаціями, установами та громадянами;

видає довіреності працівникам Управління, відкриває рахунки в установах банків та установах Державного Казначейства;

розпоряджається майном Управління відповідно до чинного законодавства та цього Положення;

розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на розвиток містобудування та архітектури і утримання Управління;

координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Управління;

забезпечує дотримання працівниками Управління трудової дисципліни, правил протипожежної безпеки та правил охорони праці;

подає міському голові пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення та заохочення, накладення стягнень на працівників Управління;

надає працівникам (посадовим особам) Управління відпустки відповідно до Закону України „Про відпустки“;

видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження та інші документи, які є обов’язковими для виконання на території міста для підприємств, установ і організацій, підпорядкованих Управлінню, організовує і контролює їх виконання;

забезпечує контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади, міської ради та її виконавчого комітету з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

готує пропозиції міському голові щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників, керівників структурних підрозділів та працівників Управління, керівників житлово-комунальних підприємств міста відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. Начальник Управління несе відповідальність за:

виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, які стосуються реалізації завдань і функцій Управління;

забезпечення працівниками Управління виконання вимог нормативних актів з питань містобудування, житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища та завдань і функцій, визначених цим Положенням;

достовірність інформації, яка надається Управлінням міській раді, її виконавчому комітету, міському голові, іншим органам місцевого самоврядування;

організацію роботи Управління, своєчасне і якісне виконання завдань і функцій, визначених даним Положенням;

стан діловодства, обліку та звітності Управління;

цільове використання видатків в межах затвердженого кошторису на утримання Управління та асигнувань, передбачених у міському бюджеті на розвиток містобудування та житлово-комунального господарства.

6.4. Заступник начальника Управління – начальник відділу з питань житлово-комунального господарства призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням начальника Управління відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“, повинен мати вищу технічну освіту та відповідний стаж організаційної і професійної роботи за фахом не менше трьох років у сфері житлово-комунального господарства.

6.5. Начальник відділу з питань містобудування та архітектури повинен мати вищу архітектурну освіту та відповідний стаж організаційної і професійної роботи за фахом не менше трьох років у сфері містобудування та архітектури, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ за поданням начальника Управління.

6.6 Начальник відділу спеціалізованої інспекції з благоустрою призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням начальника Управління відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», повинен мати вищу технічну освіту та відповідний стаж організаційної і професійної роботи за фахом не менше трьох років у сфері житлово-комунального господарства.

6.7. Заступник начальника Управління – начальник відділу з питань житлово-комунального господарства виконує обов’язки начальника під час його відсутності.

6.8. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника Управління - начальника відділу з питань житлово-комунального господарства їх обов’язки покладаються на начальника відділу з питань містобудування та архітектури.

6.9. Начальники відділів Управління несуть персональну відповідальність перед начальником Управління за виконання покладених на відділи завдань.

6.10. Повноваження начальників відділів Управління визначаються положеннями про відділи та їх посадовими інструкціями.


7. Забезпечення діяльності Управління


7.1. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими управліннями та відділами міської ради, представниць­кими органами, а також підприємствами, установами й організаціями, об’єднаннями громадян.

7.2. Методичне керівництво та нормативне забезпечення діяльності Управління здійснюється Міністерствами регіонального розвитку та будівництва та з питань житлово-комунального господарства України, а також управліннями містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

7.3. До структури Управління входять відділи, положення про які затверджуються міським головою.

7.4. Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при Управлінні створюється архітектурно-містобудівна рада.

7.5. Архітектурно-містобудівна рада проводить свою діяльність відповідно до Положення затвердженого виконавчим комітетом міської ради на основі Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, яке затверджене наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.05.2007 №15.

7.6. Для погодженого вирішення питань розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування містобудівної політики та житлово-комунального господарства міста в Управлінні можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії у складі начальника Управління (голова комісії), заступника начальника Управління та працівників Управління.

7.7. До складу науково-технічних та економічних рад і комісій Управління можуть входити керівники та спеціалісти структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та інших органів місцевого самоврядування за їх погодженням, а також працівники підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, громадських організацій міста.

7.8. Склад рад і комісій та положення про них за поданням начальника Управління затверджуються розпорядженням міського голови, рішення комісії проводяться в життя наказами начальника Управління.

7.9. Накази начальника Управління у разі порушення прав громадян, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в судовому поряд­ку, скасовані міським головою.


8. Утримання Управління


8.1. Управління утримується за рахунок коштів загального та спеціаль­них коштів міського бюджету, визначених для утримання виконавчих органів міської ради.

8.2. Кошторис і штатний розпис Управління узгоджується з фінансовим управлінням міської ради в межах коштів визначених радою, затверджується міським головою.

8.3. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне та соціально-побутове забезпечення працівників Управління визначаються законодавством України.

8.4. Виплата грошової винагороди начальнику Управління, його заступником, працівникам Управління здійснюється на підставі розпорядження міського голови.

8.6. Для забезпечення діяльності Управління, його структурних підрозділів, за ними на праві оперативного управління закріплюється майно.


9. Відповідальність Управління


9.1. Посадові особи Управління несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

9.2. Підстави, види і порядок відповідальності посадових осіб Управління визначаються Конституцією та іншими законами України.


10. Прикінцеві положення


10.1. Управління є юридичною особою публічного права з дня державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та банківських установах, печатку із зображенням герба України та своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, відповідні бланки, може від свого імені укладати договори та здійснювати інші правочини, може бути позивачем і відповідачем у суді, у тому числі господарському.

10.2. Зміни та доповнення до даного Положення, а також реорганізація Управління, здійснюються за рішенням Знам’янської міської ради.

10.3. Ліквідується Управління за рішенням Знам’янської міської ради або за рішенням суду, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.4. Управління набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

10.5. Припинення діяльності Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства, на підставі рішення міської ради: за поданням міського голови; за ініціативою міської ради; за пропозицією виконавчого комітету міської ради.

10.6. У разі ліквідації Управління - неприбуткової організації, її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.


_________________


Комунальні підприємства міста


Назва підприємства

Юридична адреса

Комунальне підприємство «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1»

тел.. : 2-31-68; 2-09-11; 2-19-01; 2-27-38;2-14-85

м. Знам’янка

вул. Будьоного,56

Керівник

Котовий

Віктор Іванович

2-31-68
Головний інженер

Корень

Теодозія Омелянівна

2-09-11
Знам’янське спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал»

тел.: 3-24-91


м. Знам’янка

вул. Толстого,12/36

КерівникЖелудченко

Сергій Володимирович


3-24-91
Знам’янське міське виробниче управління водоканалізаційного господарства

тел.: 2-29-37; 2-09-22


м. Знам’янка

вул. Жовтнева,53

Керівник

Рябов Олег Михайлович


2-29-37
Комунальне підприємство «Міська аварійна служба»

тел..: 2-06-06; 2-34-62; 2-38-67


м. Знам’янка

вул. Луначарського,56

Керівник

Джулай Олександр Миколайович


2-06-06
Знам’янське міське комунальне підприємство «Шляховик»

тел.: 3-13-79; 2-28-61( факс)

м. Знам’янка

вул. Фрунзе,138


Керівник

Лаптєва Любов Олександрівна


3-13-79
Знам’янське комунальне підприємство теплових мереж

тел..: 2-06-64; 2-22-63; 2-17-35 ( бух.)


м. Знам’янка

вул. Свердлова,47

Керівник

Дегтяр Едуард Григорович

2-06-64


Схожі:

Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconПротокол №2 засідання Комітету з конкурсних торгів управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
«Спецінспекція» управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, секретар Комітету
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconПротокол №1 засідання Комітету з конкурсних торгів управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
«Спецінспекція» управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, член Комітету
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconУправління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Порядок проведення зборів з метою роз\'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 5
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції Замовник
Найменування. Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconРоз’яснення щодо порядку отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (управління...
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) №1
Найменування: Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconОголошення конкурсу по визначенню юридичних осіб, які здійснюють на території м. Знам’янка збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами Організатор конкурсу
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconРічний план закупівель на 2012 рік управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради, 26176819
Санітарне оброблення та аналогічні послуги ( послуги з санітарної очистки міста))
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconРоз’яснення щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
Для отримання містобудівних умов та обмежень замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури...
Положення про управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( у новій редакції) Загальні положення iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник : Найменування. Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Найменування предмета закупівлі. Санітарне оброблення та аналогічні послуги (Послуги з санітарної очистки міста Знам’янка) ( 90....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи