Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки icon

Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки
Скачати 52.13 Kb.
НазваРішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки
Дата конвертації24.03.2013
Розмір52.13 Kb.
ТипРішенняДвадцять п’ята сесія Знам’янської міської ради

шостого скликання


РІШЕННЯ


від 25 травня 2012 року №592

м.Знам’янка

Про затвердження Програми

розвитку малого підприємництва

у м.Знам’янка на 2012-2014 роки


На виконання закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», обласної Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки та зважаючи на важливу роль малого підприємництва у розв’язані економічних і соціальних проблем міста, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


В и р і ш и л а:


  1. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва у м.Знам’янка на 2012-2014 роки (додається).

  2. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови В.Джулая.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку міста (гол.Л.Суслов).^ Міський голова І.Крижановський


Затверджено

рішенням міської ради

від 25 травня 2012р. №592


Програма розвитку малого підприємництва

у м.Знам'янка на 2012-2014 роки

  1. ^

    Стан розвитку малого підприємництва та аналіз його проблем


Станом на 01.01.2011 року у місті працювало 67 малих підприємств, кількість працюючих на малих підприємствах 571 особа.

За 2010 рік малими підприємствами міста реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 53850,7 тис.грн.^ Рис.1 Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, тис.грн.
Рис.2 Кількість найманих працівників на малих підприємствах, осіб

Одним з важливих аспектів розвитку малого підприємництва є рівень доходів осіб, зайнятих у малому бізнесі. Як показує аналіз, середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу зростає, але незначними темпами. Вона залишається майже в два рази меншою, ніж середньомісячна заробітна плата працівників на великих та середніх підприємствах.

Структура сфери діяльності малого підприємництва значних змін не зазнала. Як і раніше за галузевою ознакою малий бізнес орієнтований на діяльність у сфері торгівлі, будівництва, надання послуг .

Проводиться певна робота спільно із Знам'янським міським центром зайнятості: за 2011 рік було проведено 38 професійно - інформаційних семінарів, в яких прийняли участь 348 осіб. Професійне навчання пройшли 40 осіб.

Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого підприємництва надає Знам'янський міський центр зайнятості шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю з метою організації підприємницької діяльності. Так за 2011 рік таку допомогу отримали 40 безробітних, за І квартал 2012 року – 7.

Продовжує свою роботу Єдиний дозвільний центр м. Знам'янка (далі Центр), за звітній період послугами Центру скористалося 444 чоловік, проведено 65 засідань єдиної комісії, видано 118 дозвільних документів.

Склад учасників Центру складає 9 дозвільних та погоджувальних органів.

З метою інформування суб’єктів господарювання було розроблено регламенти (інформаційні картки) щодо порядку видачі документів дозвільного характеру. Кількість розроблених та затверджених регламентів становить – 43, що охоплює майже всі види дозволів, які видаються на місцевому рівні.

З 25.12.2008 року Єдиний дозвільний центр м.Знам'янка підключений до автоматизованої загальнодержавної системи "Реєстр документів дозвільного характеру". В режимі "реального часу" зареєстровано понад 640 звернень суб’єктів підприємницької діяльності та видано 614 дозволів.

Вжито заходи щодо забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що впливають на ділову активність, бізнесове середовище та права підприємців.

У той же час, моніторинг та вивчення проблем малого підприємництва на місцях свідчать, що для більш ефективного використання можливостей малого підприємництва необхідне подальше впровадження ряду заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку даного сектору економіки.


^ Аналіз основних проблем малого підприємництва


Основні проблеми на державному рівні:

- недосконалість системи оподаткування;

- складність регуляторних процедур;

- неврегульованість питань фінансової і ресурсної підтримки малого підприємництва;

- високі процентні ставки кредитів та проблеми з їх отриманням у банківських установах;

- відсутність спеціалізованих недержавних фінансових установ, які здійснюють лише один вид діяльності - мікрокредитування суб`єктів малого підприємництва.

^ Основними причинами, що перешкоджають розвитку малого бізнесу на місцевому рівні, є:

- складність доступу до фінансових ресурсів, як результат - недостатність обігових коштів;

- суттєва недосконалість діючого механізму організаційної та фінансової підтримки втілення привабливих інвестиційних та інноваційних проектів;

- недостатня взаємодія місцевих органів виконавчої влади, об`єднань підприємців до вирішення проблем захисту інтересів малого бізнесу, у тому числі по забезпеченню економічної та правової безпеки, усуненню адміністративних бар`єрів та перешкод;

- низький рівень культури в сфері підприємництва та професійної підготовки самих підприємців.

Саме на подолання цих та інших негативних чинників і спрямована Програма сприяння розвитку малого підприємництва у м.Знам'янка на 2012-2014 роки (надалі – Програма).

^ Мета і основні завдання Програми


У соціально-політичному аспекті Програма сприятиме залученню населення міста до активного процесу покращення умов життя, а значить – формуванню потужного соціального прошарку власників.

Комплекс програмних заходів розраховано на раціональне поєднання інтересів територіальної громади м. Знам'янки, підприємців та їх об’єднань, що забезпечить ефективність господарської діяльності, підвищення добробуту і зайнятості населення міста, досягнення найвищої прибутковості від підприємницької діяльності, задоволення матеріальних і духовних потреб підприємців, їх визнання в суспільстві, підвищення впливу підприємницьких структур на прийняття державних рішень стосовно економічної політики.

^ Основними завданнями Програми є:

- створення належних умов розвитку малого підприємництва в місті Знам'янка;

- створення додаткових робочих місць, зменшення безробіття;

- створення механізмів фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки малого бізнесу;

- створення недержавних структур підтримки малого підприємництва;

- залучення суб'єктів малого підприємництва до вирішення соціально-економічних проблем;

- наповнення державного і місцевих бюджетів шляхом максимального поєднання інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, юридичних і фізичних осіб з інтересами територіальної громади м. Знам'янки;

- організація навчання кадрів для малого підприємництва;

- залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді та інших верств населення;

- стимулювання підприємницької ініціативи;

- підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;

- створення привабливого інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.


^ Очікувані результати

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення розвитку підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, стійка тенденція збільшення кількості малих підприємств, зменшення рівня тіньового обігу у сфері підприємництва, збільшення внеску малого підприємництва в економіку, насичення вітчизняного ринку товарами та послугами, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття.Схожі:

Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 18 жовтня 2013 року №1068 м. Знам'янка Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки
Знам’янка на 2012-2014 роки за період з травня 2012р., у рамках заходів Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на...
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 24 лютого 2012 року №506 м. Знам`янка Про затвердження Програми благоустрою міста Знам’янка на 2012-2015 роки
Про Програму благоустрою м. Знам'янка на 2007-2011 роки, в умовах практично відсутнього фінансування житлово-комунального господарства...
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 27 січня 2012 року №497 м. Знам`янка Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Знам`янка на 2012 рік
Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Знам`янка на 2012 рік (додається)
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 02 серпня 2013 року №991 м. Знам’янка Про хід виконання Міської програми з ліквідації амброзії полинолистої на території м. Знам’янка на 2012-2016 роки
Знам’янка на 2012-2016 роки необхідно відмітити наступне. В умовах недостатнього фінансування житлово-комунального господарства в...
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 25 травня 2012 року №599 м. Знам`янка Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті Знам'янка на 2012 рік
Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 27 вересня 2011 року №377 м. Знам`янка Про стан виконання Програми розвитку туризму в місті Знам’янка на 2008-2010 роки
Програми розвитку туризму в м. Знам’янка на 2008-2010 роки, затвердженої рішенням міської ради від 15 квітня 2008 року №583, сесія...
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 24 лютого 2012 року №505 м. Знам`янка Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки
Н. Брунцвік про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням...
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 25 травня 2012 року №594 м. Знам’янка Про затвердження Міської програми з ліквідації амброзії полинолистої на території м. Знам’янка на 2012- 2016 роки
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про карантин рослин», міністерства аграрної політики України...
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 18 жовтня 2013 року №1069 м. Знам'янка Про хід виконання Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства м. Знам’янки на 2012-2015 роки
Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства м. Знам’янки на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради...
Рішення від 25 травня 2012 року №592 м. Знам’янка Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки iconРішення від 18 травня 2011 р. №298 м. Знам`янка Про затвердження графіку роботи дискотеки на літньому танцювальному майданчику
Знам’янка від 04 квітня 2011 року по визначенню переможця конкурсу на оренду літнього танцювального майданчика у міському парку культури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи