Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики icon

Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики
Скачати 98.92 Kb.
НазваРозпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики
Дата конвертації24.03.2013
Розмір98.92 Kb.
ТипРозпорядження


Україна

Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Розпорядження

від 20 січня 2011 р. № 14


м. Знам’янка

Про затвердження Порядку

проведення консультацій з

громадськістю з питань

формування та реалізації

державної політики


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядження Кіровоградської обласної державної адміністрації від 2 грудня 2010 року №1069-р «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:  1. Затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (додаток 1).

  2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами міськвиконкому Тесленко Н.О.^ Міський голова І.Крижановський


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 20 січня 2011 року № 14


ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення міськвиконкомом консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі- консультації з громадськістю) в місті.

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу місцевих органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку міста, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються міськвиконкомом під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

5. Консультації з громадськістю організовує і проводить місцевий орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

6. Міськвиконком щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі — орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною, обласною, міською програмами економічного і соціального розвитку та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій Громадської ради при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради (далі — громадська рада).

Орієнтовний план затверджується до 1 лютого кожного року, оприлюднюється на веб-сайті міської ради.

7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо виконавчому комітету.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на території міста, такі консультації проводяться обов’язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

8. Під час проведення консультацій з громадськістю міськвиконком подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

9. Міськвиконком під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіє із засобами масової інформації, надає їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

10. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

11. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

проектів регуляторних актів;

проектів міських програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

12. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

конференцій, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;

теле- або радіодебатів, електронних консультацій.

13. Публічне громадське обговорення організовує і проводить міськвиконком із залученням громадської ради у такому порядку:

визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

приймає рішення про проведення обговорення;

розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);

вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб’єктів (далі — заінтересовані сторони);

оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб;

збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого міськвиконкомом шляху вирішення питання;

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

оприлюднює результати обговорення на веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення міськвиконком може утворювати робочу групу.

14. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;

питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

варіанти вирішення питання;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

прізвище, ім’я відповідальної особи міськвиконкому;

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

15. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується веб-сайт міської ради.

16. Міськвиконком для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на своєму веб-сайті міської ради:

інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;

текст проекту акта, винесеного на обговорення;

електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.

Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

17. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Строк проведення публічного громадського обговорення визначається міськвиконкомом і повинен становити не менш як один місяць.

18. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади, на урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.

Пропозиції та зауваження, що надходять на веб-сайт міської ради, оприлюднюються веб-сайті міської ради протягом п’яти робочих днів після їх надходження.

Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Під час проведення конференцій, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.

Текст протоколу оприлюднюється на веб-сайті міської ради протягом двох тижнів.

19. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення міськвиконком готує звіт, в якому зазначається:

найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;

зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;

інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

20. Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку міськвиконком доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

21. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування тощо);

створення телефонних “гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

22. Вивчення громадської думки організовує і проводить міськвиконком із залученням громадської ради у такому порядку:

визначає:

- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

- строк, форми і методи вивчення громадської думки;

- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

забезпечує врахування громадської думки під час прийняття міськвиконкомом остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

оприлюднює в обов’язковому порядку на веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

23. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

найменування місцевого органу виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття міськвиконкомом остаточного рішення;

обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

24. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації міськвиконком може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.Схожі:

Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconІнформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації
Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення структурними підрозділами обласної державної адміністрації консультацій...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconРозпорядження 27 січня 2012 року №88 Про затвердження Плану проведення консультацій Близнюківською районною державною адміністрацією з громадськістю у 2012 році
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами), на виконання п. 6...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconРозпорядження " 25 " 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04. 02. 2011 №64-р», у зв’язку з передачею функцій...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconІнформація про заходи з проведення консультацій з громадськістю, проведені протягом січня 2012 року Питання (проект рішення), яке виносилося на обговорення Заходи, які проведено в рамках обговорення
України А. П. Клюєва від 23. 06. 2011 року №31736/1/1-11 щодо удосконалення роботи з проведення органами виконавчої влади консультацій...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconРозпорядження від 21 лютого 2011 р. №33 м. Знам’янка Про затвердження Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради та Регламенту громадської ради
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 2 грудня 2010 року №1069-р «Про забезпечення участі громадськості у формуванні...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики icon10 Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 21 червня 2013 року №178
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись статтями 6 та 39 Закону України...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconПоложення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, в тому числі Порядком проведення консультацій з громадськістю...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconРозпорядження Валківського міського голови від 21 січня 2011 року №04 положення про Раду підприємців при міському голові Загальні положення Рада підприємців при міському голові
Рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення координаційних заходів, пов’язаних із проведенням консультацій...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconРішення 26. 11. 2009 №1146 м. Чернівці Про Громадську раду з питань реалізації тарифної політики в сфері надання житлово-комунальних та транспортних послуг в м. Чернівцях
Ння щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, для здійснення координації заходів, пов’язаних...
Розпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики iconВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03. 11. 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись ст
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою проведення консультацій з громадськістю внести зміни до розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи