Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки icon

Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки
Скачати 341.58 Kb.
НазваРішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки
Дата конвертації24.03.2013
Розмір341.58 Kb.
ТипРішення
Україна

Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітетРішення


від 14 січня 2011 р. № 2

м. Знам`янка


Про погодження Програми

охорони навколишнього природного

середовища м. Знам’янка на 2011-2013

роки


Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.04.2009 року №2, рішення Кіровоградської обласної ради від 25.09.09р. №763, виходячи з необхідності об’єднання зусиль виконавчого комітету та територіальної громади на реалізацію пріоритетних напрямків природоохоронної роботи задля збереження унікальних природних куточків міста, стабілізації екологічної ситуації та зменшення впливу техногенних забруднень довкілля на його території, раціонального використання природних ресурсів, захисту здоров’я населення та формування мешканців міста екологічної культури, виконавчий комітет Знам’янської міської ради


В И Р І Ш И В:


 1. Погодити Програму охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки (додається).

 2. Зобов’язати управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради ( нач. Рябовол В.П.) винести дану Програму на затвердження міської ради.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. І. Качанов).^

Міський голова І.Крижановський
ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від 14 січня 2011 р. № 2


ПРОГРАМА

охорони навколишнього природного середовища

м. Знам’янка на 2011-2013 роки


І. Загальні положення


 1. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки спрямована на:

 • реалізацію державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища (довкілля, забезпечення ефективності державного управління на регіональному рівні з урахуванням екологічних, демографічних особливостей, забезпечення сталого розвитку);

 • розробку та впровадження комплексу заходів, спрямованих на підтримку цілісності природних систем та їх життєзабезпечуючих функцій;

 • виконання вимог положення «Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя в питаннях, що відносяться до охорони навколишнього середовища», яка була відкрита для підписання в Орхусі (Данія) у 1998 році.

 1. Основні пріоритетні завдання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів:

 • забезпечення сталого природокористування та рівного доступу до природних ресурсів нинішнього та майбутніх поколінь;

 • забезпечення сприятливого стану навколишнього середовища як необхідної умови гідної якості життя та здоров’я населення;

 • технологічне переозброєння або поступовий вивід із експлуатації підприємств із застарілим обладнанням, оснащення підприємств сучасним природоохоронним обладнанням;

 • збереження об’єктів природно – заповідного фонду;

 • стимулювання енерго - та ресурсозберігаючих технологій, використання вторинних ресурсів, переробка накопичених відходів;

 • раціональне використання водних ресурсів, зменшення обсягів водокористування у виробництві та житлово-комунальному господарстві;

 • захист повітряного басейну від забруднення;

 • зменшення та припинення скиду забруднених стічних вод у р. Інгулець;

 • реконструкція діючих міських очисних споруд каналізації;

 • знешкодження, утилізація та захоронення промислових та побутових відходів;

 • створення системи екологічної освіти, виховання та інформування;

 • забезпечення участі громадськості в прийнятті рішень щодо навколишнього середовища.


ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


Головними проблемами є:

 • катастрофічний стан міських очисних споруд каналізації;

 • утворення та знешкодження промислових та побутових відходів;

 • необхідність збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста.


ІІІ. Мета Програми


Поліпшення стану довкілля в місті шляхом знищення викидів речовин в атмосферне повітря , зменшення скидів забруднених стічних вод у річку Інгулець та балку Євона та зменшення негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля.

Забезпечення екологічної безпеки території міста, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів шляхом здійснення комплексу науково обґрунтованих природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, мобілізація матеріальних та фінансових ресурсів, координація заходів органів місцевого самоврядування та господарчих суб’єктів, залучення громадськості до природоохоронних дій шляхом інформування населення.


ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування: строки та етапи виконання


Враховуючи можливості міського бюджету виконання програми охорони навколишнього природного середовища в м. Знам’янка, оптимальним варіантом розв’язання проблеми є протягом трьох років ефективно організована робота, спрямована на зменшення забруднення довкілля.

Проблему передбачається розв’язати протягом 2011 -2013 років шляхом:

розширення площ озеленення міста та створення нових об’єктів зеленого будівництва;

створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення.

Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю стану навколишнього природного середовища в м. Знам’янка сучасним вимогам до якості довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю координації зусиль з метою оптимізації його стану.

Витрати на проведення природоохоронних заходів, передбачених Програмою на період 2011-2013 років, в розрізі джерел фінансування передбачається проводити за рахунок коштів міського бюджету, фонду охорони навколишнього природного середовища, державного бюджету (додаток 1).

Програму передбачено виконати протягом 2011-2013 років.

Реалізація програми проводиться в один етап.


^ V. Перелік завдань і заходів Програми, напрямки реалізації, результативні показники


З метою виконання програми за всіма напрямами розробляються заходи у розрізі об’єктів з визначенням черговості і конкретного обсягу робіт та їх вартості, здійснюється прогноз екологічної ситуації та аналізується хід виконання будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт.

Також програмою передбачається:

вирішення питань утилізації побутових та промислових відходів;

поліпшення екологічного стану повітряного і водного басейнів;

збереження та охорона об’єктів природно-заповідного фонду міста;


В результаті реалізації Програми буде забезпечено:

 1. в галузі охорони водного басейну:


зменшення обсягів скиду забруднюючих речовин та підвищення ефективності роботи очисних споруд;


 1. в галузі охорони земельних ресурсів:


вирішення проблеми очищення території міста від сміття, розміщення і захоронення промислових та побутових відходів.


 1. в галузі утилізації та знешкодження відходів:


підвищення рівня переробки та утилізації твердих побутових відходів шляхом впровадження нових систем збирання і переробки відходів;


визначення основних напрямків та розв’язання основних завдань з реалізації державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами;


 1. в галузі охорони біологічних ресурсів:


збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста;


поліпшення санітарного стану парків, скверів, створення умов для їх рекреаційного використання, додаткова посадка дерев;


створення екологічних умов для відпочинку населення міста;


поліпшення екологічних, естетичних та інших корисних властивостей зелених насаджень загального користування


^ VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми


Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. І.Качанов).

Забезпечує організацію виконання управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради, а саме:

щороку подає фінансовому управлінню пропозиції щодо фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, для врахування їх під час формування проекту міського бюджету;

проводить відбір природоохоронних заходів та забезпечує подання в установленому порядку необхідних документів для їх фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та інших джерел;

координує діяльність підприємств, установ та організацій в забезпеченні виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою;

щороку до 15 березня наступного за звітним роком інформує міську раду про хід виконання Програми.


^ VІІ. Забезпечення сталого розвитку м. Знам’янки на основі реалізації екологічної політики


 1. Основні засади політики сталого розвитку м. Знам’янки: екологічні пріоритети

Сталий розвиток міста Знам’янка – це економічно, соціально та екологічно збалансоване вирішення завдань щодо запланованих результатів функціонування міста в перспективі. При чому, екологічна складова сталого розвитку виступає на перший плані, є пріоритетною порівняно з досягненням економічних та соціальних результатів, тому що стан навколишнього природного середовища за сучасних умов є визначальним фактором життєзабезпечення.

Одним із найважливіших програмних принципів стратегій перспективного соціально-економічного розвитку міста Знам’янки є необхідність екологічної експертизи кожного рішення місцевої влади, яке може стосуватися впливу на навколишнє природне середовище.

Екологічна політика в місті має створити умови для забезпечення антропогенного впливу на довкілля не вище нормативно допустимого рівня, досягнення та підтримання життєзабезпечуючих якостей природної екосистеми до рівня, що гарантує екологічну безпеку міста .

Політика сталого розвитку означає, що екологічна політика в місті повинна передбачати дотримання деяких принципів, які й визначають сталий розвиток міста. Це означає відмову від практики орієнтації процесу розвитку тільки на традиційні економічні показники, зокрема темпи та обсяги росту ВВП. Необхідно забезпечити в результаті розвитку не тільки досягнення певних економічних зрушень, але й екологічну стабільність (не порушити навколишнє середовище). Звичайно, для досягнення стійкого сталого розвитку, захист навколишнього середовища не може розглядатись окремо від забезпечення виконання намічених завдань економічного та соціального характеру, тому соціально-економічний розвиток має супроводжуватися обов'язковою оцінкою (експертизою) екологічних наслідків управлінських рішень і здійснюватися на основі всебічного ресурсо- та енергозбереження.

Проблема полягає в тому, що ринкові механізми не передбачають вирішення проблем соціально-економічного та екологічного характеру як таких, що не забезпечують прибутковості. Тому проблеми охорони природи мають вирішуватись на основі жорсткого державного регулювання, в тому числі й економічними методами.

Таким чином, на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи необхідним і обов'язковим є дотримання принципу досягнення максимально можливої прибутковості (економічної вигоди) за умови обов'язкового збереження динамічної рівноваги у геосистемі, що досягається в тому випадку, коли техногенне навантаження не перевищує гранично допустиму межу стійкості природного середовища. Тільки за такої умови соціально-економічний розвиток м. Знам’янка можна вважати прийнятним і таким, що відповідає засадам сталого розвитку.


 1. Основні засади екологічної політики

Метою основних засад екологічної політики є сталий розвиток міста, який передбачає узгодженість економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку міста. Для досягнення визначеної мети необхідно постійно поліпшувати стан навколишнього природного середовища та запобігати його забрудненню шляхом розробки і впровадження відповідних цільових заходів та програм.
^

ІІІ. Характеристика стану навколишнього природного середовища м.Знам’янка


 1. Стан атмосферного повітря

У сфері охорони атмосферного повітря проблема полягає в тому, що збільшення обсягів виробництва та кількості автотранспортних засобів призводить до збільшення викидів в атмосферу забруднюючих речовин.

Враховуючи відсутність на території міста підприємств переробної промисловості, основними забруднювачами атмосферного повітря в місті залишаються підприємства залізничного транспорту, автомобільний транспорт, полігон твердих побутових відходів, асфальтобетонний завод.

2.Стан водних ресурсів

У сфері охорони водних ресурсів однією з актуальних проблем залишаються низькі темпи впровадження нових прогресивних технологій для очистки промислових, господарсько-побутових стічних вод.

Потребує комплексного вирішення проблема екологічного оздоровлення р. Інгулець стан якої погіршується з кожним роком. Значним фактором поліпшення стану річки може стати реконструкція діючих міських очисних споруд каналізації.

Характеристика річки: довжина річки по території області, км - 176 ; кількість населених пунктів вздовж річки - 14 ; кількість гребель (водосховищ) - 4; кількість трубопроводів, які проходять через річку - відсутні ; кількість напірних каналізаційних колекторів, що перетинає водний об’єкт – 21.

Враховуючи беззаперечний факт, що якість дніпровської води, яку використовують для водоспоживання жителі міста Знам’янки катастрофічно погіршується, необхідно приділяти більше уваги збереженню кількісного і якісного складу підземних вод. Для вирішення питання поліпшення водозабезпечення міста необхідно збільшувати використання підземних вод, які природно мають підвищений вміст заліза. Проблемним питанням, яке потребує вирішення, є будівництво станції знезалізнення. Обсяги скиду стічних вод значно нижчі ніж потужність очисних споруд, що призводить до низької ефективності роботи очисних споруд, що є основною причиною забруднення поверхневих вод. Порівняно з 2007 роком загальний об’єм скиду забруднених вод збільшився.

^

Технічний стан каналізаційних очисних споруд потребує їх реконструкції. Споруди фізично зношені і не виконують своїх технологічних функцій.


Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин

Таблиця 1

Назва

водокористувача-

забруднювача

2006 р.

2007 р.

2008р.
об'єм скидання

обсяг забрудню-

об'єм скидання


обсяг забрудню-

об'єм скидання


обсяг забрудню-
зворотних

ючих

зворотних

ючих

зворотних

ючих
вод, млн. куб.м

речовин, т

вод млн. куб.м

речовин, т

вод млн. куб.м

речовин, т

Знам'янськеміське виробниче

0,543

843,1

0,52

418,2

0,526

437

управління водоканалйаційного господарства
Проблеми, які потребують вирішення у сфері охорони водних ресурсів:
^

низькі темпи впровадження нових прогресивних технологій для очистки та транспортування промислових, господарсько-побутових стічних вод.

зношеність технологічного та енергетичного обладнання на очисних спорудах міста.

^

Заходи, які згідно з програмою планується впровадити протягом 2011 - 2013 років, щодо поліпшення якості води, наведені в додатку 3.


Основні напрямки діяльності з охорони водного басейну є:
^

посилення боротьби з втратами води;

скорочення споживання води в промисловому та житловому господарстві;

ефективне використання нових методів і технологій очищення стічних вод;

реконструкція очисних споруд .3.Стан забруднення земельних ресурсів


Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище протягом багатьох десятиріч спричинило значну техногенну ураженість екосфери України, у тому числі і в м. Знам’янка.


Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси області є сільське господарство, промисловість та транспорт. Основним фактором забруднення земельних ресурсів міста, який негативно впливає на загальний стан навколишнього природного середовища, є утворення та накопичення різних видів промислових та побутових відходів, а також відходів біологічного походження.

Відходи, під час їх накопичення, є джерелом суттєвої екологічної небезпеки та соціальної напруги. Разом з цим накопичення значної кількості відходів свідчить про недоліки у використанні такого виду місцевої сировини, якою є вторинні матеріальні ресурси.

Захаращення території міста всіма видами відходів обумовлюють такий основний фактор, як відсутність на території міста технології переробки первинної сировини і матеріалів, що призводять до утворення значної кількості відходів.
Така технологія вимагає чітко встановленої організації збирання, транспортування, складування, сортування та переробки відходів за прогресивними технологіями з метою забезпечення їхнього подальшого використання в якості нових видів ресурсів, а також науково обґрунтованими засобами захоронення невикористаних відходів (сміття) на спеціально облаштованих полігонах.


4.Тверді побутові відходи.


Станом на 1 січня 2011 року в місті накопичено 978029 м. куб. твердих побутових відходів (далі - ТПВ), які зберігаються на міському полігоні ТПВ загальною площею 15,0 га. Будівництво полігону ТПВ та оформлення у встановленому порядку відповідних документів є найгострішою проблемою в місті. Не дотримується технологічний процес захоронення відходів, відсутнє сортування відходів, має місце несвоєчасний вивіз відходів, що призводить до утворення стихійних звалищ на території міста і лісосмугах. Водночас полігон ТПВ є джерелом забруднення атмосфери та підземних вод. Тому проблема створення сучасних інженерно та промислово облаштованих полігонів ТПВ в останні роки стає більш актуальною, оскільки це питання стосується забезпечення культури життєдіяльності населення.

Необхідно спрямувати зусилля на підвищення рівня переробки та утилізації ТПВ шляхом впровадження нових систем збирання і переробки вторинної сировини та відходів, що біологічно розкладаються та створити мережу приймальних пунктів для збору вторинної сировини.

Ефективним вирішенням комплексу питань, пов'язаних з поводженням відходами, визначення основних напрямків та розв'язання основних завдань з реалізації державної політики у сфері поводження з ТПВ (додаток 4),є: створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я населення; зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом впровадження нових сучасних високоефективних технологій.

З огляду на стан поводження з відходами в місті, пріоритетними напрямками в сфері поводження з відходами є:

збір, переробка та утилізація люмінесцентних ламп і відпрацьованих акумуляторних батарей;
^

збір, переробка та утилізація побутових відходів; роздільний збір корисних компонентів побутових відходів та повернення їх у виробництво.


5. Об’єкти природно-заповідного фонду


До об’єктів природно-заповідного фонду, розташованого на території міста Знам’янка, відноситься ботанічні пам’ятки природи місцевого значення «Дуби велетні», що знаходяться на території міського парку відпочинку та ДЗ «Відділкова лікарня ст. Знам’янка ДП «Одеська залізниця».

З метою організації охорони території та об’єктів ботанічних пам’яток природи місцевого значення «Дуби велетні», в липні 2009 року на виїзді з Парку відпочинку на вулицю Свердлова встановлені металеві ворота. Організаціям, що розташовані на території міського парку відпочинку, 14.07.09 передані на зберігання та використання ключі від воріт.

Несанкціоновані і неконтрольовані звалища відходів на території природно-заповідного фонду розташованого на території міста Знам’янка, а саме: ботанічні пам’ятки природи місцевого значення «Дуби велетні», що знаходяться на території міського парку відпочинку, відсутні.

Аналізуючи вищезазначене, потрібно зробити все необхідне для збереження існуючої природної спадщини.

^

Сталий розвиток в м. Зна’мянка забезпечується на таких принципах:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість
дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання
природних ресурсів під час здійснення господарської та іншої діяльності.

б) забезпечення збалансованості екологічного, соціального та
економічного факторів соціально-економічного розвитку Кіровоградської
області на основі реалізації науково обґрунтованої політики екологізації всіх
його складових.


^ ІX. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРДОВИЩА М.ЗНАМ'ЯНКИ НА 2011-2013 РОКИ

 1. Економічний механізм

Реалізація програми здійснюється на підставі щорічних заходів даної Програми, рішень виконавчого комітету, міської ради відповідно до наявних асигнувань і визначених пріоритетів. Фінансування виконання заходів, передбачених Програмою, проводиться за рахунок коштів державного бюджету, фондів охорони навколишнього природного середовища, власних коштів підприємств та установ, а також інших джерел. Враховуючи, що в передбачених заходах вказано орієнтовну вартість робіт, тому необхідною умовою включення їх для фінансування на визначених бюджетний рік є наявність розроблених проектів та кошторисів, які разом з іншими документами в установленому порядку подаються відповідальними за реалізацію заходів органу, що забезпечує організацію виконання Програми.
 1. ^

  Правовий механізм

Правові засади здійснення екологічної політики в місті складаються із державного законодавства, нормативних документів, галузі природоохоронних, та програмних заходів. Правовий механізм здійснення екологічної політики в місті Знам’янка включає в себе:

основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", затверджені Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР. Земельний кодекс України; Водний кодекс України; Кодекс України про надра; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України "Про охорону атмосферного повітря", Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону атмосферного повітря"; Закон України "Про відходи"; Закон України "Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"; Закон України "Про внесення змін до деяких законопроектів України щодо відходів"; Закон України "Про тваринний світ"; Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"; Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"; постанова Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року № 123/97-ВР "Про національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води"; Розпорядження Президента України від 21 жовтня 1992 року № 163 "Про додаткові заходи для організації роботи щодо поліпшення якості питної води".

Крім законодавчих актів, природоохоронна діяльність регулюється постановами та розпорядженням Кабінету Міністрів України, підзаконними актами міністерств і відомств України.


 1. Інформаційний механізм


Ефективне здійснення екологічної політики в місті вимагає об'єктивного, повного і своєчасного інформаційного забезпечення. Основне завдання полягає у забезпеченні юридичних та фізичних осіб в місті достовірною інформацією про стан навколишнього природного середовища та всіх його негативних змінах.

Екологічна інформація має включати в себе:

інформацію щодо державної екологічної політики;

перелік законодавчих та нормативних актів про охорону навколишнього природного середовища;

дані про витрати, пов'язані зі здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

Екологічна інформація використовується територіальними органами Мінприроди, органами виконавчої влади для відповідного реагування, а також для:

систематичного інформування населення міста через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей;
^

негайного інформування населення та всіх зацікавлених організацій про надзвичайні екологічні ситуації;

забезпечення вільного доступу до екологічної інформації, яка не становить державну таємницю і міститься у списках, реєстрах, архівах та інших джерелах.
^

4. Організаційний механізм

Організація реалізації програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки полягає у:

^

забезпеченні виконання системи програмних заходів, які обумовлюють ефективну реалізацію екологічної політики;

науковому обґрунтуванні та методичному забезпеченні реалізації програмних заходів, які цього потребують;

^

визначенні екологічних пріоритетів та забезпеченні необхідних обсягів фінансування реалізації;

здійсненні контролю за реалізацією програмних заходів та дотриманням встановлених екологічних стандартів і нормативів.

Організація виконання Програми передбачає забезпечення ефективного функціонування в місті виконавчих органів, які формують і здійснюють екологічну політику.Ефективне виконання Програми передбачає забезпечення своєчасного і в повному обсязі виконання запланованих заходів щодо реалізації екологічної політики та здійснення на цій основі його збалансованого сталого розвитку.^ Х. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА НАСЕЛЕННЯ, ІНФОРМУВАННЯ, УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ


Освітній фактор - важлива складова сталого розвитку суспільства поряд з іншими складовими. Роль екологічної освіти полягає в тому, що вона формує нову екологічну свідомість і бере участь у становленні екологічної культури особистості.

Забезпечення природокористування в інтересах сталого розвитку також потребує підготовки кваліфікованих спеціалістів, які б розуміли дану проблему і приймали важливі для регіону рішення, керуючись науковими принципами.На даний час ефективність екологічної освіти є досить низькою, що пов'язано з недостатнім бюджетним фінансуванням екологічних програм, слабким розвитком матеріально-технічної бази, нормативно-правового, інформаційного та кадрового забезпечення

Суттєву роль у формуванні громадської соціальної свідомості відіграє фактор інформування про стан навколишнього природного середовища; ті чи інші негативні прояви впливу діяльності суб'єктів господарювання на довкілля, своєчасність оповіщення населення про аварійні ситуації, вжиті заходи впливу до безпосередніх винуватців виникнення аварійного стану на об'єктах.

Природоохоронні заходи, які проводяться на території міста, потребують більш детального висвітлення в засобах масової інформації. Інформування громадськості - основна ланка ефективності екологічної політики.

^

Розвиток загальної та безперервної екологічної освіти і виховання населення міста необхідно досягти шляхом:

перегляду та доповнення програм екологічної освіти в дошкільних закладах та школах з використанням місцевого матеріалу;

^

проведення постійної теоретичної і методичної підготовки вчителів;
XI. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Пріоритетними напрямками екологічної політики в місті на 2011-2013 роки мають бути:

поліпшення екологічного стану водного басейну, земельних ресурсів та якості питної води;

вирішення питань утилізації побутових та промислових відходів;

благоустрій та озеленення міст;

екологічна освіта та виховання.

Для створення умов екологічно безпечного і постійного розвитку міста та з метою ефективного розв'язання екологічних проблем необхідно забезпечити:

раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших
природних ресурсів, створення умов для їхнього відновлення; поліпшення санітарно-гігієнічного й екологічного стану міста шляхом впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та знешкодження промислових і побутових відходів, запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів, земельних ресурсів тощо;

модернізацію систем водопроводу та каналізації, реконструкцію міських очисних споруд.

Реалізація Програми забезпечить збалансованість процесів використання і відтворення природних ресурсів, зменшення шкідливого впливу забруднюючих речовин та відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей, а також сприятиме:

дотриманню екологічної рівноваги на території міста;

створенню природних умов для життя і розвитку людини у екологічно збалансованому природному середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів;

посиленню узгодженості діяльності органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій під час розв'язання проблем екологічної безпеки.

За умови виконання передбачених заходів стане можливим:
^

системне дотримання нормативів екологічної безпеки поверхневих вод;

досягнення умов екологічно безпечного поводження з відходами, розширення їх використання як вторинної сировини у господарській діяльності;

наближення екологічної освіти і виховання до вироблення у людей навичок гармонійних взаємовідносин з природою для забезпечення здорового і стабільного довкілля.
Додаток 1

до Програми охорони навколишнього

природного середовища в м. Знам’янка

на 2011-2013 роки, погодженої

рішенням виконавчого комітету

Знам’янської міської ради

від 14 січня 2011 р. № 2


Орієнтовний обсяг витрат

на проведення природоохоронних заходів, передбачених Програмою на період 2011-2013 років в розрізі джерел фінансування
з/п

Заходи

Орієнтовна вартість, усього

у тому числі за рахунок, тис. грн.

Державного бюджету

Обласного бюджету

Місцевого бюджету

Власних коштів підприємств

інших

1

Заходи з охорони атмосферного повітря

1290,536

808,636

100,0

381,9

-

-

2

Заходи з охорони водних ресурсів

5063,775

3047,265

-

2016,51

-

-

3

Заходи поводження з побутовими та промисловими відходами

2276,929

1962,5

-

314,429

-

-
Всього

8631,24

5818,401

100,0

2712,839
-Секретар виконкому Н.Тесленко


Додаток 2

до Програми охорони навколишнього

природного середовища в м. Знам’янка

на 2011-2013 роки, погодженої

рішенням виконавчого комітету

Знам’янської міської ради

від 14 січня 2011 р. № 2


Заходи з охорони атмосферного повітря
З/п

Найменування заходів і завдань

Місце реалізації,

впровадження

Обсяг робіт

Термін виконання

Орієнтовна вартість заходу, всього, тис. грн.

Держ..б.

Обл. б.

Місцевий

Власні кошти

інші

Відповідальні

Очікуваний результат

1.

Реконструкція теплопостачання і будівництво газової котельні

Міський відділ освіти:

ЗОШ №2


Об’єкт

2011

311,8

160,9

100,0

50,9

-

-

Міський відділ освіти

Скорочення викид ів забруднюючих речовин

2.

Реконструкція системи теплопостачання житлових будинків

вул. Чайковського в м. Знам’янка Кіровоградської області

-

2011

893,73

647,736

-

246,0

-

-

УМА та ЖКГ

3

Обладнання електроопаленням

ДНЗ №7


Телерадіокомпа-нія


Приміщення ДЮСШ (вело база)вул.Чайковсько

го,13


вул.Будьоного,

56

вул.Чайковсько

го, 152011


2011


2011300,0


6,0


100,0

300,0


6,0


100,0Міський відділ освіти


Телерадіокомпанія

4.

Проведення налагоджувальних та екологотеплотехнічних випробувань тепловикористовуючого обладнання

Котельні № 1, 3,6 комунального підприємства теплових мереж

-

2011-2013

85,0

-

-

85,0

-

-

Комунальне підприємство теплових мереж
Всього


1696,53

808,636

100,0

787,9
-


Секретар виконкому Н.Тесленко


Додаток 3

до Програми охорони навколишнього

природного середовища в м. Знам’янка

на 2011-2013 роки, погодженої

рішенням виконавчого комітету

Знам’янської міської ради

від 14 січня 2011 р. № 2


Заходи з охорони водних ресурсів

З/п

Найменування заходів і завдань

Місце реалізації,

впровадження

Обсяг робіт

Термін виконання

Орієнтовна вартість заходу, всього, тис. грн.

Держ.б.

Обл. б.

Місцевий

Власні кошти

інші

Відповідальні

Очікуваний результат

1.

Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд

м. Знам’янка

Об’єкт

2011р

2012р

2013р

2350,0

1410,0

-

940,0

-

-

Знам’янське міське виробниче управління ВКГ

Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану р.Інгулець, зниження потреби енергоносіїв

2.

Розробка проектно-кошторисної документації „Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд”2011-2012

100,0100,0

3.

Реконструкція системи транспортування стічних вод на каналізаційні очисні споруди

м. Знам’янка

1453 м

2011-2012

2683,775

1610,265

-

1073,51

-

-

Знам’янське міське виробниче управління ВКГ


Приведення об’єктів водовідведення до санітарних вимог

4.

Розробка проектно-кошторисної документації „Реконструкція системи транспортування стічних вод на каналізаційні очисні споруди”

201171,4

71,4

УМА

та

ЖКГ
5.

Оснащення житлового фонду засобами обліку споживання питної води


м. Знам’янка

12 шт.

2011-2012

30,000

27,000

-

3,000

-

-

КП «Знам’янська

ЖЕК №1»


Контроль за використанням водних ресурсів
Всього


5235,175

3047,265
2184,91

-

-

Секретар виконкому Н.Тесленко

Додаток 4

до Програми охорони навколишнього

природного середовища в м. Знам’янка

на 2011-2013 роки, погодженої

рішенням виконавчого комітету

Знам’янської міської ради

від 14 січня 2011 р. № 2


Заходи поводження з побутовими, промисловими відходами
З/п

Найменування заходів і завдань

Місце реалізації,

впровадження

Обсяг робіт

Термін виконання

Орієнтовна вартість заходу, всього, тис. грн.

Держ.б.

Обл. б.

Місцевий

Власні кошти

інші

Відповідальні

Очікуваний результат

1.

Паспортизація полігону твердих побутових відходів та сміттєзвалищ

місто Знам’янка

1 полігон/15 га

2012

20,0

-

-

20,0

-

-

КП

«Шляховик»

Забезпечення встановленого порядку поводження з відходами

2.

Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів у багатоповерховій забудові міста Знам’янка Кіровоградської області

місто Знам’янка

Будівництво площадок для сміттєзбірників – 50 шт.;

придбання техніки – 2 сміттєвози;

придбання євроконтейнерів для багатоповерхової забудови міста – 300шт


2011-2013

2256,929

1354,129

-

902,8

-

-

УМА та ЖКГ

КП

«Шляховик»
Всього


2276,929

1962,5

-

314,429

-

-


Секретар виконкому Н.ТесленкоСхожі:

Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 24 лютого 2012 року №505 м. Знам`янка Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки
Н. Брунцвік про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням...
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 25 липня 2011 року №308 м. Знам`янка Про внесення змін до рішення міської ради від 21. 01. 2011 року №119 «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки»
З метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 24 лютого 2012 року №506 м. Знам`янка Про затвердження Програми благоустрою міста Знам’янка на 2012-2015 роки
Про Програму благоустрою м. Знам'янка на 2007-2011 роки, в умовах практично відсутнього фінансування житлово-комунального господарства...
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 18 жовтня 2013 року №1068 м. Знам'янка Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на 2012-2014 роки
Знам’янка на 2012-2014 роки за період з травня 2012р., у рамках заходів Програми розвитку малого підприємництва у м. Знам’янка на...
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 02 серпня 2013 року №991 м. Знам’янка Про хід виконання Міської програми з ліквідації амброзії полинолистої на території м. Знам’янка на 2012-2016 роки
Знам’янка на 2012-2016 роки необхідно відмітити наступне. В умовах недостатнього фінансування житлово-комунального господарства в...
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 27 вересня 2011 року №377 м. Знам`янка Про стан виконання Програми розвитку туризму в місті Знам’янка на 2008-2010 роки
Програми розвитку туризму в м. Знам’янка на 2008-2010 роки, затвердженої рішенням міської ради від 15 квітня 2008 року №583, сесія...
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 27 січня 2012 року №488 м. Знам`янка Про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами у м. Знам’янка на 2009-2013 роки
Метою програми є розробка заходів та створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження...
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 26 січня 2011 року №44 смт Олександрівка Про затвердження Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища у Олександрівському районі на 2011 2015 роки
Про затвердження Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища у Олександрівському районі на 2011 – 2015 роки
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 25 липня 2011 року №307 м. Знам`янка Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 10. 2008 р. №739 «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища»»
...
Рішення від 14 січня 2011 р. №2 м. Знам`янка Про погодження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Знам’янка на 2011-2013 роки iconРішення від 18 травня 2011 р. №298 м. Знам`янка Про затвердження графіку роботи дискотеки на літньому танцювальному майданчику
Знам’янка від 04 квітня 2011 року по визначенню переможця конкурсу на оренду літнього танцювального майданчика у міському парку культури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи